N.B. Zie voor sponsor-advertenties de knop Sponsoring

Adverteren in hei & wei

Soorten advertenties en plaatsing
In hei & wei, dat om de vier weken verschijnt, zijn voor de 40 adverteerders 2 advertentiegroottes beschikbaar. Deze zijn:

soort afmetingen plaatsen kosten
klein 55 x 40 mm liggend pagina 2 en volgende  € 255,-
groot 117 x 40 mm liggend pagina 2 en volgende € 400,-

De kosten zijn vrij van btw.

Gewerkt wordt met een advertentieplaatsing voor één jaar, gelijklopend met het kalenderjaar, telkens stilzwijgend te verlengen met een jaar. Opzegging uiterlijk per 30 november van elk jaar, schriftelijk of per mail, aan mevr. J. Gesink (zie onder). De advertentienota’s worden aan het  begin van elk lopend jaar verstuurd. Betaling binnen een maand. Er is een wachtlijst voor advertenties. Tijdens het jaar instappen kan als er advertentieruimte vrijvalt. Adverteerders hebben bij aanvang recht op een interview met foto. Bijzonderheden bij de adverteerder kunnen tussentijds worden vermeld in de rubriek Dorpsagenda. Adverteerders van buiten Blaricum ontvangen gratis de hei & wei per post. Alle advertenties zijn op deze site in alle edities onder de knoppen 'Laatste nummer' en 'Vorige nummers' te zien.

Nadere informatie en aanmelding
Mw. Jacqueline Gesink, secretaris stichtingsbestuur Dorpsblad Blaricum, Eemnesserweg 22c, 1261 HG Blaricum, 035-5313162, secretariaat@heienwei.nl.


Pagina bijgewerkt op 26-02-2015