Archief van hei & wei

Zo zag hei & wei er uit!
Hier vindt u de voorbladen van vorige edities. Klik hiervoor op de betreffende nummers of omschrijvingen hieronder.

Omslagen Tussen hei en wei
Hei & wei mei 1978
Hei & wei februari 1980
Hei & wei september 1980
Hei & wei februari 1981
Hei & wei mei 1989
Hei & wei kerst 2008/januari 2009

Archief
In het archief ziet u 11 kolommen. In de eerste kolom jaargang ziet u het nummer van de jaargang.
Rechts daarvan staat het nummer van de betreffende editie. Afhankelijk van de kolom waaronder dit nummer staat betreft dit in de kolom tussen h&w een editie van Tussen hei & wei, in de kolom h&w z.nr. een exemplaar van de eerste jaargang hei & wei zonder nummer dan wel in de kolom h&w nr. een doorgenummerde editie van hei & wei.
Rechts van de kolommen jaar en maand (1 voor januari t/m 12 voor december) treft u vervolgens per artikel de titel, de auteur, het onderwerp, trefwoorden en gegevens van foto’s aan.

Open het archief

Zoeken in het archief
Met de toetscombinatie Ctrl-F opent u een schermpje waarin u datgene wat u zoekt invult. Het document verschuift en markeert de eerste vondst van het gezochte. Als u verder wilt zoeken kunt u op het pijltje naar rechts in het zoekvenstere klikken. Als u meer uitgebreid wilt zoeken, kunt u een zoekscherm openen door in de knoppenbalk bovenaan op de verrekijker te klikken. U kunt accenten en trema’s weglaten.

Het verleden van hei & wei
Hei & wei begon in januari 1970 onder de naam Tussen hei & wei. Tot en met januari 1977 waren er in 7 jaargangen in totaal 74 edities verschenen.
In mei 1978 ging het dorpsblad verder onder de naam hei & wei. Gedurende de eerste jaargang, tot en met mei 1979, waren de edities echter nog niet genummerd.
Vanaf de tweede jaargang zijn de edities doorgenummerd. De periodes en het aantal nummers van de jaargangen variëren sterk, totdat dit zich stabiliseert in het begin van jaargang 11, nummer 107, in januari 1988. Sindsdien verschijnt hei & wei 11 keer per jaar, vanaf mei 2010 om de twee weken, met wisselend een 'dikke editie' en een 'dunne editie', en vanaf januari 2015 eens in de vier weken.

Tussen hei & wei
jaargang 1 nr. 1 (januari 1970)
t/m jaargang 7 nr. 10 (januari 1977)
Hei & wei zonder nummer
jaargang 1 nr. 1 (mei 1978)
t/m jaargang 1 nr. 12 (mei 1979)
Hei & wei
jaargang 2 nr. 1 (juni 1979)
t/m jaargang 10 nr. 106xxxx (december 1987)
jaargang 11 nr. 107 (januari 1988)
t/m heden

Dit archief is opgezet en t/m 2004 bijgewerkt door Eric Bulten (1938-2005) en later aangepast en bijgewerkt door Satyamo Uyldert en Ria Bulten-van der Mik t/m januari 2020.


Pagina bijgewerkt op 25-04-2013