Jaar- gang Tussen hei & wei Zonder nummer Nr Jaar Maand Titel Auteur Onderwerp Trefwoorden Foto's    
                         
1 1     1970 1 Ten geleide Tydeman M. gemeente  Hei & Wei eerste uitgifte  ten geleide  samenwerking Vitusparochie  Hervormd  Blaricum  gemeente Blaricum  afstand van "hij" naar "wij" verkleinen  eindredaktie  Ds. W.J.Baart  pastoor H.D.A. Remmer  B.J.Straatsma  Jan  Frenk      
1 1     1970 1 Ter inleiding Frenk J. diversen  Hei & Wei naam  doelstelling  organisatie      
1 1     1970 1 Blaricum schrijft Redactie diversen  Hei & Wei rubriek lezers schrijven      
1 1     1970 1 Blaricum krijgt een eigen dorpshuis Anoniem gemeente dorpshuis  Comité van Aanbeveling  Werkgroep Dorpshuis i.o.  inspraak  wensen  enquęte      
1 1     1970 1 Gemeente Blaricum Gemeentesecretaris gemeente gemeentelijke rubriek  vragen  voorlichting  inspraak      
1 1     1970 1 De eindjes aan elkaar knopen... Anoniem gemeente bestuur begroting      
1 1     1970 1 Van de Vitusparochie; Hij en wij. Remmer Pastoor H. diversen Hei & Wei christelijke bespiegeling      
1 1     1970 1 Parochieraad verslagen Anoniem kerk parochieraad verslagen      
1 1     1970 1 Eucharistie-avondmaalsviering Nieuwenhuizen S.G. kerk oekomenische gespreksgroep  avondmaalsviering      
1 1     1970 1 Uitnodiging aan alle Blaricumse verenigingen Redactie diversen Hei & Wei uitnodiging  publiciteit  Blaricumse  verenigingen      
1 1     1970 1 Medewerking gevraagd Redactie diversen Hei & Wei oproep  kopij  medewerkers      
1 2     1970 2 Waar komt het dorpshuis Anoniem gemeente dorpshuis  lokatie  werkgroep dorpshuis i.o. -    
1 2     1970 2 Hij en zij  Blaricummers vertellen (XX) Anema  L. autochtonen historie Jan Rokebrand  Vos  vroeger huis Eekelshoek 11    
1 2     1970 2 Weg met die weg Anoniem verkeer weg door Bikbergerbos consistoriekamer Hervormde kerk    
1 2     1970 2 Nieuwe maatregelen op het gebied van.... Anoniem gemeente gemeente  woningbouw  krotontruiming  doorstroming -    
1 2     1970 2 Agenda Anoniem gemeente raadsvergaderingen -    
1 2     1970 2 Nieuws in het kort Anoniem gemeente verordeningen -    
1 2     1970 2 Van de Vitusparochie; als kinderen komen... Remmer pastoor H. kerk 40 jarig priesterfeest -    
1 2     1970 2 Tijmen de Sayer  ** Calis G.L. autochtonen historie Tijmen de Sayer tekening    
1 2     1970 2 Uit de hervormde Gemeente Anoniem kerk vertrek Ds Baart  kerk -    
1 2     1970 2 Billy Graham via t.v. in Hilversum Anoniem diversen Billy Graham  TV -    
1 3     1970 3 We zijn op de goede weg! Redactie diversen Hei & Wei bijdrage  meer pagina's -    
1 3     1970 3 Stakingen deden zich niet voor  .... Anoniem diversen ambtelijk taalgebruik -    
1 3     1970 3 Hij en zij * Blaricummers vertellen (XX) Anema L. diversen quaker's  historie -    
1 3     1970 3 Blaricum en de suikerbietenteelt Eykenduyn S.W. diversen suikerbieten  verbouw  Kuhn & Co. N.V. Naarden -    
1 3     1970 3 Ruimtelijke ordening  goed voor ons. Anoniem gemeente bestuur en beleid ruimtelijke ordening  plannen  Oostermeent -    
1 3     1970 3 Van de vitusparochie Stok J.A. van der kerk vitus kerk  eucharistie kerkdienst  brand op straat    
1 3     1970 3 Hervormd Blaricum Anoniem kerk hervormde kerk  kerkenraad  avondmaal -    
1 4     1970 4 Oranje nieuws Lindeman A. activiteiten oranjevereniging koninginnedag  oranje  programma -    
1 4     1970 4 Dorpsgenoten schrijven Redactie diversen gehandicapte kind -    
1 4     1970 4 IBM Anema L. ondernemers IBM  cursuscentrum  world trade european education centre  huis Singer -    
1 4     1970 4 Het Gooi en de erfgooiers* (XX) Calis G.L. autochtonen erfgooiers  wondervrouwtje  malle Gijsie tekening    
1 4     1970 4 Gemeente Blaricum Anoniem gemeente bestuur en beleid gemeente activiteiten -    
1 4     1970 4 Van de vitusparochie Frenk J. kerk vitus kerk -    
1 4     1970 4 Modeshow Oomen P. activiteiten modeshow  vitusgebouw modeshow vitusgebouw (2 maal)    
1 4     1970 4 Ouderochtend i Zonneweide S.  I.F. gemeente scholen ouderdag  kleuterschool  Zonneweide tekening    
1 4     1970 4 Hervormd Blaricum Anoniem kerk hervormde  gemeente -    
1 4     1970 4 De Beukelaar Anoniem dienstverlening Beukelaar  doelstellingen  diakonie hervormde gemeente tekening de Beukelaar    
1 5     1970 5 Hij en zij * Blaricummers vertellen(XX) Anema L. historie bevrijding 5 mei  verzet  Ties Kruize  mevr. Van krimpen  heer Hoekstra Ties Kruize    
1 5     1970 5 Gooise schilders Frenk J. kunst historie boek Gooise Schilders  Toon de Jong  Strengholt schilders  Toon de Jong  Strengholt    
1 5     1970 5 Het huis van het wondervrouwtje* Louber L. autochtonen historie wondervrouwtje  huis -    
1 5     1970 5 Liedje op Blaricum* Bas R. van der diversen Blaricum  lied tekening    
1 5     1970 5 Het Gooi en de erfgooiers Calis G.L. diversen historie koeien  brandmerken  zegenen  12 mei brandmerken    
1 5     1970 5 Met de kop tegen de krib Calis G.L. diversen historie Stad en Lande  ontbinden  opheffen tekening    
1 5     1970 5 Gemeente Blaricum Anoniem gemeente bestuur en beleid gemeente  raad  verkiezingen -    
1 5     1970 5 Van de Vitusparochie Remmer pastoor H. kerk kerk  Billy Graham Billy Graham    
1 5     1970 5 Weet je nog wel oudje? Fennis W. kerk kerk  carnaval  vasten piano op kar bij de Wingerd    
1 5     1970 5 Hervormd Blaricum Baart  W.J.H. kerk hervormde gemeente  afscheid  Ds Baart -    
1 5     1970 5 De Beukelaar Anoniem dienstverlening de Beukelaar  verzorgingstehuis -    
1 6     1970 6 Hij en zij * Blaricummers vertellen(XX) Anema L. diversen Mies Bouwman Mies Bouwman    
1 6     1970 6 Gemeente Blaricum Anoniem gemeente bestuur en beleid algemene bijstandswet -    
1 6     1970 6 Van de Vitusparochie Stok J.A. van der kerk hulpverlening -    
1 6     1970 6 Ongecensureerd Hendriksen P. diversen Vitus  censuur  redaktie -    
1 6     1970 6 Weet je nog wel oudje? Frenk J. diversen historie kerk  communie  biechten tekening    
1 6     1970 6 Hervormd Blaricum Anoniem kerk hervormde kerk  afscheid Ds Baart afscheid Ds. Baart  kerkdienst    
1 7     1970 7 Hij en zij Blaricummers aan het woord(XX) Anema L. autochtonen de heer Koning  schilder  astroloog -    
1 7     1970 7 Dorpsgenoten schrijven Anoniem diversen tennis  zwemmen  dorpshuis -    
1 7     1970 7 De heer Schiere 25 jaar in overheidsdienst Redactie jubilea Schiere  25 jaar  ontvanger A.Schiere    
1 7     1970 7 Blaricum 1984 Redactie diversen Hei & Wei oproep  lezers  opinie  Blaricum 1984 -    
1 7     1970 7 Gemeente Blaricum Anoniem gemeente bestuur en beleid gemeente  verkiezingen  vuilniszakken  plan Stachouwer -    
1 7     1970 7 Van de Vitusparochie diverse kerk missie  kerk  mis tekening    
1 7     1970 7 Weet je nog wel oudje? Frenk J. diversen internaat  badhokjes tekening    
1 7     1970 7 Hervormd Blaricum diverse kerk hervormde  gemeente  beroepingswerk -    
1 8     1970 9 In Blaricum geen personen met visie? Redactie diversen Hei & Wei Blaricum 1984  geen ingezonden brieven -    
1 9     1970 10 Hij en zij: Blaricummers aan het woord Anema L. diversen architect P.C van Uchelen  huizen  bungalows Onder den Dael  koning Willem III laan  Englaan    
1 10     1970 11 Toon Machielse, de Oscar Wilde van Blaricum (XX) Calis G. autochtonen historie Toon Machielse  gladste jongen  van  Blaricums historie tekening    
1 11     1970 12 Stad en Lande (1) (XX) Anema L. historie geschiedenis  Gooi  erfgooiers tekening    
2 1     1971 2 Onze spuitgasten Anema L. gemeente brandweer historie  brandweer brandspuiten tekeningen    
2 2     1971 3              
2 3     1971 4 Nogmaals onze spuitgasten Zeegers M. gemeente brandweer aanvulling historie  brandspuiten -    
2 3     1971 4 Stad en Lande (2) Anema L. historie erfgooiers  historie -    
2 4     1971 5              
2 5     1971 6 De piëta uit de Vitus kerk Comello P. historie piëta  graafwerk  18e eeuw  Blaricumse  boer  piëta beeld gevonden piëta    
2 6     1971 7 Dorpsfiguren: de armmeester Calis G. historie de armmeester sociale zorg dorp  Gijs Koppen  burgemeester Heerschop  armenhulp  verhalen tekening    
2 7     1971 9 Openbaar onderwijs in Blaricum Comello P. gemeente onderwijs openbaar onderwijs  Blaricum  125 jaar  school  1842 -    
2 8     1971 10 Bladerikem (XX) Calis G. historie geschiedenis Blaricum  vanaf 1382  perikelen  samenvoeging  Laren  Blaricum -    
2 9     1971 11              
2 10     1971 12              
2 11     1972 1 Kee de Graaf-Elders (XX) Straatsma B.J. autochtonen Kee de Graaf-Elders  levensloop  Lammert de Graaf (van dikke Willem)  95  jaar Kee de Graaf-Elders    
2 11     1972 1 Tentoonstelling 1000 jaar erfgooiers Calis G. historie 1000 jaar  erfgooiers  tentoonstelling  stad en lande tekening paarden voor de ploeg    
3 1     1972 2 De tragedie van de kleine boer Calis G. historie erfgooiers  kleine boer tekening  erfgooiersboom  foto pand fam Engel  2 GROTE foto's van Gerardus Lanphen bezig met de erfgooiersboom    
3 2     1972 3 De totempaal houwer Anema L. historie erfgooiers  geschiedenis  Gerard Lanphen  monument  erfgooiersboom -    
3 2     1972 3 Het Gooise boerderij type Hekker R.C. historie 1000 jaar bouwen in Nederland  boerderij type  dwarsdeel type  Gooise vorm tekeningen    
3 3     1972 4 Het huis met de glijbaan Frenk J. diversen Emma hoeve  villa  Anton Mauvelaan  dementebejaardenhuis 2 tekeningen    
3 4     1972 5 Wagenmaker Bart van Meerwijk Straatsma B.J. autochtonen historie Bart van Meerwijk  wagenmaker  Janus  1910-1962  interview Bart van Meerwijk    
3 5     1972 6 Het Gooi en de erfgooiers (XX) Calis G. historie erfgooiers  koffievisite  Henk van Steffen  verhalen tekening    
3 6     1972 7              
3 7     1972 9 Onder 't Hilder onthuld Anema L. historie Onder 't Hilder  boerderij  kerklaan  geschiedenis huis begin 19e eeuw  mevrouw Van Leer  Jan Rigter  schoonmaakster  Aal de Koster tekening    
3 8     1972 10              
3 9     1972 11              
3 10     1972 12 De grote brand in Blaricum Comello P. historie brand 26 maart 1696  34 huizen kerk  toren  school in as -    
3 10     1972 12 Van karnemelk tot benzine (XX) Frenk J. autochtonen historie Bart Vos  kolen  turf  Willem  prachtige verhalen Willem Vis  trouwfoto bruiloft Willem en Geertje 1943    
3 11     1973 1 Geschiedenis van 't Hemeltje Comello P. historie na brand boerderijtje 't Hemeltje 1696  bouw  geschiedenis  bewoners  Mie Hens  IJzek van Wijk  daggeleder boetje 't Hemeltje    
4 1     1973 2 Bij de omslag Anema L. historie ets Oversteegen  verbindingsweg  boerderij Jaap en Gijpie (de Rus) Raven  huisje "Groot Genoeg"  boerderij  Henk en Meet van Lossie  Henk en Meeuwis  Raven  Geertje Vos  Lammert Raven  Lammert Lossie  verhalen  Jaap de Leeuw  Tinus de Toeter ets Middenweg  van Oversteegen    
4 2     1973 3 Veldnamen in Blaricum Geervliet J.C. historie verpachting akkers  veldnamen  plattegrond plattegrond veldnamen wandeling    
4 3     1973 4 Zo was dat in Blaricum Erk mr. J.P. van autochtonen historie veldwachter Jacobs  tandarts Sterk  verhalen 40 jaar geleden noordkant Blaricum  vogelvlucht 1920 v.a. hervormde kerk    
4 4     1973 5 De Gooijergracht (XX) Geervliet J.C. historie geschiedenis  oorsprong  gooijergracht  mutsenwassen  Jan Horsen  Elbert Heerschop  Marretje Heerschop Gooijergracht    
4 4     1973 5 Blaricum uit de tijd van Bartje (XX) Weydom N.G. van autochtonen historie Alie Rokebrand  jeugdverhalen -    
4 4     1973 5 Bruiloft met hindernissen (XX) B.J.S. diversen bruiloft  WC ketting  burgemeester Tydeman tekening bruidegom afgezakte broek    
4 5     1973 6 Elbert Lambertuszoon Heerschop 1818-1895 Geervliet J.C. historie Elbert Lambertuszoon Heerschop 1818-1895  kerkmeester  boer  burgemeester Elbert Lambertuszoon Heerschop    
4 6     1973 7 Voettocht door oud Blaricum Geervliet J.C. historie voettocht  hervormde kerk  boerderijen tekening  theekoepel bij pastorie    
4 7     1973 9              
4 8     1973 10              
4 9     1973 11              
4 10     1973 12 Anno 1920 Radiohuisje op de Meent Vogt W. historie aanhalingen uit boek radioleven  W. Vogt  huisje op de meent  beschrijving van Blaricum 3 leuke tekeningen    
5 1     1974 2 De gebroeders Dooyewaard Anema L. historie Willem Dooyewaard  Jaap  levensloop Blaricum binnen  wonderhuisje omslag  schilderij Jaap Dooyewaard "Blaricum binnen"  foto van schilderij Balinees met vechthaan  foto Willem Dooyewaard    
5 1     1974 2 De straatnamen in de bouwvenen Rigter J. gemeente straatnamen  bouwvenen -    
5 2     1974 3              
5 3     1974 4              
5 4     1974 5 Daar komt Wodan met zijn wilde Heire Anema L. historie mythologie  mevr. Uyldert  heidense riten  gebruiken  Woensberg  Wodansberg  Sijsjesberg Saetusberg  Saturnusberg tekening    
5 4     1974 5 Blaricum en Eemnesser polder Rigter J. historie Eemnesserpolder  1916 overstromingen Dr Catz  1932  afsluitdijk  vooruitgang  armoede  gezelligheid      
5 5     1974 6 De kolonie te Blaricum Vries B.D. de historie artikel rond de eeuwwisseling  uit De Prins  W.J. Kots  zoon eigenaar  koloniebakkerij  ontstaan etc. van de kolonie torenlaan met kolonie en bakkerij  de kolonie  bouw v.d. kolonie    
5 6     1974 7              
5 7     1974 9 I.B.M. I've been moved Anema L. diversen afscheid IBM opleidingscentrum (v.a.  1959)  uit Nederheem  receptie v.d. Luur receptie in tuin Nederheem    
5 7     1974 9 Hooirijden bij lammert van dikke Willem Calis G. historie hooibouw  Lammert van dikke Willem  Hollywood  polder  Gooise maten tekening hooiwagens    
5 8     1974 10         FO luchtfoto Nederheem    
5 9     1974 11 Het slot te Blaricum Bakker B.P. historie slot  huys Ruysdael  kaart gooiland 1619  Aelbert Cooy schout kocht het in 1630  1757 nog bewoond  1830 kadastraal leeg terrein schetsjes    
5 10     1974 12              
6 1     1975 2 Burgemeester de Jongweg Post R. historie burgemeester de Jong geb 1828-1874  grutter  geschiedenis burgemeester de Jong  Langeweg burgemeesters familie    
6 2     1975 3 De oude waterpomp Geervliet J.C. historie pomp  put  dorpsstraat  1840  pomp maken  Willem de Gooier -    
6 3     1975 4 Jan Uriot en zijn visie op Dante Weydom N.G. van kunst Jan Uriot kunstschilder  lezing  schilderijen schilderij Jan Uriot    
6 3     1975 4 Het Gooi en de erfgooiers Calis G. historie erfgooiers  stad en lande  scharende leden tekeningen    
6 4     1975 5 De kolonie in Blaricum Vlis van der historie kolonie der internationale broederschap  van Rees  geschiedenis etc. koloniehuis  kolonisten in het lupine veld    
6 4     1975 5 De molens van Blaricum (XX) Koeman-Poel G.S. historie molen Blaricum vanaf 1537 heel verhaal  gesloopt in 1928  toelichting mevr. L. de Virieu-Furst in THW 6/05 2 molen foto's    
6 5     1975 6 Lezers schrijven L. de Virieu Furstner historie molen aanvulling jg. 6 nr. 4 -    
6 6     1975 7              
6 7     1975 9              
6 8     1975 10              
6 9     1975 11              
6 10     1975 12              
6 11     1976 1 Historie leeft in Blaricums oude kern (XX) Anema L. historie geschiedenis boerderij garage v Mill  1698 500 inwoners  1900 850 inwoners  1920 1850 inwoners  verhalen o.a. Het hemeltje  laatste bewoners  Mie Hens (v Klooster, overleden 1917)  IJzek v Wijk  Naai (Johanna) v Mie Hens lek dak  paraplu op in bedstee boerderij  ???  Gijs Koppen op bezoek bij Lijsje  foto Mie Hens en Naai voor het Hemeltje    
7 1     1976 3 De oude boerderij en haar bewoners Graaf R. de historie boerderij Achterom 7A uit 1659  (dus voor de brand 1696)  geschiedenis en bewoners -    
7 2     1976 4              
7 3     1976 5 De Gooise stoomtram (XX) Anoniem historie gooise stoomtram 6 aardige foto's    
7 3     1976 5 Iets over de geschiedenis van Nederheem Weydom N.G. van   Nederheem  historie  Singer  IBM -    
7 4     1976 6              
7 5     1976 8 "Bosch en Heide" Weydom N.G. van historie voormalig sanatorium Bosch en Heide  TBC patienten  Duitsers niet onderdak in oorlog  zr van Wallinga  oorlogsjaren  eten  astmacentrum  nu verlaten  decor in oorlogsfilm "Een brug te ver" Bosch en Heide    
7 6     1976 9 Redactie stapt op; nieuwe leden?            
7 7     1976 10 De brand en wat historie Anoniem historie Artikel uit Wandelingen door Gooi en Eemland (1905) van prof. J.A. de Rijk cs  geschiedenis Blaricum va. 1696  Torenlaan  Tafelberg  paviljoen de Rotonde  mevr "oma" Serton  hr. Veldhuis Torenlaan  Tafelberg  de Rotonde    
7 8     1976 11 Einde tussen Hei en Wei Redactie diversen Hei & Wei 5 redactieleden weg  geen nieuw bloed -    
7 9     1976 12              
7 10     1977 1              
1   1   1978 5 De spelregels Redactie diversen Hei & Wei redactiestatuut tekening    
1   1   1978 5 Toch weer een dorpsblad Campen J. van diversen Hei & Wei Tussen Hei & Wei  J. Frenk -    
1   1   1978 5 BCO organiseerde inspraak Warandepark Veth B. de gemeente Beg. Cie Oostermeent  BCO  inspraak  Warandepark  verslag tekening    
1   1   1978 5 De muziektent Juffer J. diversen muziektent  dorpsplein tekening    
1   1   1978 5 Een gewetensvraag Ophem J. van diversen Blaricum  bespiegeling  festiviteiten  Bijvanck voorplaat boerderij van asperge kweker    
1   2   1978 6 Opbouwwerker Treffers W. gemeente opbouwwerker John van der Woude  interview John van der Woude    
1   2   1978 6 Intentienota agrarisch beleid Anoniem gemeente intentie nota agrarisch beleid  13 maart 1978  agrarische stichting  programma  doelstellingen tekeningen    
1   2   1978 6 Een afscheid Treffers W. gemeente politie afscheid  adjudant  Doddema adjudant Doddema    
1   2   1978 6         voorplaat foto Hervormde kerk    
1   3   1978 7 Op bezoek bij de B.C.O. Weller T. gemeente begeleidings Commissie  Oostermeent  inspraak  voorzitter  Ben de Beth  interview  procedure vergadering    
1   3   1978 7 De puike Puyk familie Lindeman A. autochtonen historie Henk  Klaas  Willem Puyk  Hillegonda Krijnen  55 jaar getrouwd Klaas Puyk en Hillegonda Krijnen    
1   3   1978 7 Wethouder de Klerk vertrekt Weller T. gemeente bestuur wethouder de Klerk  interview  levensloop  na 25 jaar wethouder de Klerk installatie le Coultre 17 maart 1973  installatie  burgemeester Tydeman  2 december 1958    
1   3   1978 7 De Blarickhof Lindeman A. dienstverlening tehuis  hospitium  Blarickhof  gasten zusterhuis & RK school in vroeger tijden    
1   3   1978 7         huis van echtpaar Puyk  Binnendoor 4  1776 monument    
1   4   1978 9 Geertruida Francisca Roest Treffers W. dienstverlening zuster Geertruida Francisca Roest  levensloop  afscheid Truus Roest met baby    
1   4   1978 9 De hooibouw Calis G. historie hooibouw  boer  maaien  St Jan  Ep Terwijden  Meep Terweijden  Hendrik  Jong  beroepsmaaiers  Henk van Lammertje  kleine Meep hooiwagen in Blaricum    
1   4   1978 9 Oranje vereniging 40 jaar Anoniem activiteiten oranjevereniging oranje vereniging  40 jaar  herinneringen  J. van Campen  Matthes-Funcke  jubileumfilm  burgemeester le Coultre; politiek café  gewin  Blaricums Belang  gemeenteraad diverse oranjefeesten    
1   4   1978 9 Ons nieuwe gemeentebestuur Ophem J. van gemeente bestuur   tekening    
1   4   1978 9         voorplaat: echtpaar P. de Leeuw in versierde sjees    
1   5   1978 10 Film in Blaricum Treffers W. activiteiten filmhuis  Henk Verheul  Bijvanck  programma Henk Verheul  programma    
1   5   1978 10 De muziektent Campen J. van diversen muziektent  architect Sijmons  verplaatsen? tekening    
1   5   1978 10 Besturen moeilijk maar gezellig Treffers W. gemeente nieuwe gemeenteraad  15 leden  interview elk gemeenteraad  tekening    
1   5   1978 10         voorplaat: foto P. Vos (Piet de Wijn) melken op de Meent    
1   6   1978 11 Koffie met...R.F.A. Armbrust Treffers W. diversen apotheker  Armbrust  lezing  Angelique Dellen  vrouwenkoffie  café de Grenspaal  Bijvanck 2 tekeningen    
1   6   1978 11 Koren bloemen en brandnetels (1) (XX) Egtb. diversen Egtb geboren in 1906 in Blaricum  verhalen  Piet uit Eemnes  verhaal met veldwachter 2 tekeningen    
1   6   1978 11 Reacties van lezers Kooy J. gemeente reactie  gemeente bestuur  art.  Joop van Ophen  kwaad teneur 2 tekeningen    
1   6   1978 11 Een Rotterdammer over Blaricum Beukelman C. diversen boerderij het hemeltje 1696  oudste huisje van Blaricum  Engh  boekweit  tafelberg  witzand -    
1   6   1978 11         foto voorplaat: Vituskerk    
1   7   1978 12 Kerstnacht in Blaricum Lindeman A. diversen kerst herinneringen van Gijs Calis  Petronella  moeder koster Lammert Vos  Willem Vos  paardenkoper  zwerver oude Leendert  Klaas van Rooien nachtmis in Vituskerk  Harmen en Lammert Gijsen  Willem Vos en Gijsje Klaver  prins en prinses  hondenkar  nachtdienst   tekening    
1   7   1978 12 We hadden eens een molen W.G. historie molen  Blaricum  in verval  dames huren hem  opknappen van binnen huis van  plezier??  verlaten  projectontwikkelaar  wieken inzagen  storm  einde  molen  woonhuizen  gebouwd Blaricumse molen    
1   7   1978 12 Begeleidings Cie samenlevingsopbouw Anoniem gemeente samenlevingsopbouw  welzijnswerk  Blaricum  Huizen tekeningen    
1   7   1978 12 Fotohoek Kok J.W.M. diversen fotohoek  insturen  oproep  Dorus van Agterveld  82 jaar  boerderij  Rigter Dorus van Agterveld achter de ploeg    
1   7   1978 12 Beste dorpsgenoten Calis  pater J. diversen kerst kerst  Suriname pater Jan Calis    
1   7   1978 12 Raoul Hynckes Redactie kunst schilder Raoul Hynckes tot 1973  in Blaricum -    
1   7   1978 12 De muziektent Redactie diversen muziektent  verplaatsen  Van Campen kersttekening voorplaat  Marijke van Melle-Man    
1   7   1978 12 Licht hoop en liefde Treffers W. diversen kerst pastoor & dominee  weigeren  kerstbijdrage  commercie & kerst tekening    
1   7   1978 12 Korenbloemen en brandnetels (2) (XX) Egtb. diversen verhaal  cie  vergaderingen openbaar?  politiek  Bob Ris  afdrogen  uitkleden  striemen  vloer aandweilen tekeningen    
1   7   1978 12 Ezeltjes Juffer J. diversen kerst Blaricum  dieren  ezel  lastdier  Amsterdam  ezelkar  rijdier kerststal  woon en leefsfeer  Blaricum tekening Josef Maria & ezel    
1   8   1979 1 Tuinkeuringen Blaricum 1978 Pastor P.H. diversen tuinkeuringen  BOOK  Johan van Ruijven  Blaricum & Laren  prijzen tekening    
1   8   1979 1 Edelsmid Bob Anink Lindeman A. ondernemers zilversmid  Bob Anink  levensloop bisschopsstaf van Bob Anink    
1   8   1979 1 Korenbloemen en brandnetels (3) (XX) Egtb. diversen levensloop  Blaricum  school in Laren  Kots  herinneringen als kind  Willem de Gooijer  Jan Brom -    
1   8   1979 1 Karakter, behoud van ons dorp Weller T. gemeente Bijvanck  grens Blaricum  behoud  nota Wiegel foto voorplaat: Willem Vos (de prins) op hondenkar    
1   8   1979 1 Reactie Ris B. diversen ingezonden brief  op Egtb  luiheid  domheid  valsheid tekening    
1   9   1979 2 Handreiking, behoud van ons dorp Weller T. gemeente vereniging behoud dorpskarakter  Bijvanck bij Blaricum -    
1   9   1979 2 Vrij en blij Redactie diversen Hei & Wei gemeente subsidie  adverteerders  raadsvergadering  B&W  CDA  aantijging  riooljournalistiek tekening    
1   9   1979 2 Wie blaast DMK nieuw leven in Weller T. activiteiten drumband  majorettencorps  Blaricum BMK tekening  foto    
1   9   1979 2 Detailhandel en bereikbaarheid Redactie gemeente Blaricum  detailhandel  bereikbaarheid  BOV rapport tekening    
1   9   1979 2 Geschreven prentbriefkaart Treffers W. historie Wilma Treffers  Rotondeweg  prijzen  Gijs Calis  Smedenweg  roggezaaien  ploegen  prentbriefkaart -    
1   9   1979 2 Er moest heel wat geschaafd worden Lindeman A. ondernemers houtindustrie Fecken  Mosselweg  Jan en Jaap Fecken  Herman de Jong  geschiedenis  Jan Juffer houtindustrie Fecken (2x)    
1   9   1979 2 Mevrouw Meinsje Jamoel-Maarse 100 jaar Lindeman A. jubilea Meinsje Jamoel-Maarse  100 jaar levensloop  de Beukelaar Meinsje Jamoel-Maarse    
1   10   1979 3 Ons kent ons Lindeman A. autochtonen opa Bakker  erfgooier  veehouder  gemengd bedrijf  oud papier  paarden  Lammert Raven  Breur Raven  Willem de Graaf Hollywood  Krelis Rigter  Henk van Steffen de Jong  koeien opa Bakker op de fiets  Breur Raven te paard    
1   10   1979 3 Warandepark Anoniem gemeente Warandepark  groengebied tekening    
1   10   1979 3 Rapport van de Blaricumse ondernemers Treffers W. gemeente ondernemers  koopgedrag  verkeer  BOV  Ruud Keyer  mentaliteit parkeren  overlast dorpshuis tekening    
1   10   1979 3 Korenbloemen en brandnetels (4) (XX) Egtb. diversen Jos Roegiest  garage  Clara Giest  cronique scandaleuze van Blaricum  Anton Raedecker  veldwachter Jacobs  voetbal Anton Raedecker    
1   11   1979 4 Oproep aan alle inwoners Anoniem diversen Hei & Wei jaarvergadering -    
1   11   1979 4 Geld voor welzijn Weller T. gemeente welzijnsraad  oktober 1978  werkplan  inspraak -    
1   11   1979 4 Een dagje Bijvanck Treffers W. gemeente info manifestatie  burgemeester  Bijvanck tekening    
1   11   1979 4 Onno Schöne Treffers W. gemeente wethouder O. Schöne  afgetreden  65 jaar  interview Onno Schöne    
1   11   1979 4 Tante Truus Rigter Lindeman A. in memoriam tante Truus Rigter  89 jaar  Cornelis Rigter  Geertruida Heerschop foto voorplaat: boerderij aan de kerklaan Truus Rigter    
1   11   1979 4 De Wingerd: directrice Zr Smeing Lindeman A. dienstverlening Wingerd  nieuwe directrice zuster Smeing zuster Smeing    
1   11   1979 4 In 1949 nieuwe luidklok NH kerk Comello P. historie 1943  klokken weg  omsmelten  1e klok 1514  2e klok 1757  3e klok 1949 -    
1   12   1979 5 Blaricum ligt ook in Europa Lindeman A. gemeente Europees parlement  1e verkiezingen tekening    
1   12   1979 5 Mijn werk is mijn hobby Treffers W. ondernemers drogisterij  J.M.Engel  verbouwing drogisterij  Engel    
1   12   1979 5 Boeren en vrachtverkeer in Blaricum Vos M. gemeente verkeer gemeente  boeren  verkeer -    
1   12   1979 5 Brief uit Suriname Calis pater J. diversen ontwikkelingshulp -    
1   12   1979 5 Moederdag Lindeman A. autochtonen Mina Krijnen  19 kinderen  ijskar Krijnen Mina Krijnen  ijskar Krijnen    
1   12   1979 5 Het ontstaan vd Gooische Boer Hanou J. historie Gooische Boer  Laarderweg  Naarden  geschiedenis  Jan Hanou  Chris  borreltjes  Huizers  dronken  paviljoen Blaricum  ruzie doodschieten  brand Gooische Boer  Naarden    
1   12   1979 5 Korenbloemen en brandnetels (5) (XX) Egtb diversen AJC  vakantiehuis  Woensbergweg  Blaricum: nee  Huizen: ja  Meenthuis  Willem de Gooijer  Sloffie Raven  Klaas de Jong  visstropen  IJsselmeer Willem de Gooijer  Sloffie Raven  Klaas de Jong    
1   12   1979 5         voorplaat: aquarel door Henk Corduwener  Hervormde kerk    
2     1 1979 6 Jan Lub: altijd verrassingen Lindeman A. autochtonen Jan Lub  Johannes Hendrikus Puyk  duiven  koloniebakkerij Jan Lub    
2     1 1979 6 Dirk Koning  schilder en astroloog Koning L. autochtonen historie Dirk Koning  schilder  astroloog  dienstweigering  L.Koning-Loeber Dirk Koning    
2     1 1979 6 Gezellig pleintje van maken Weller T. ondernemers delicatessenzaak  Paspartoe  Cees Janus  Henny Visser -    
2     1 1979 6 Blaricum kreeg nieuwe boekhandel Weller T. ondernemers boerderij  Piet van den Bergh  Blaricumse boekhandel  opening  restauratie  Jan Juffer  Piet van den Bergh  Hendrik  Bertus Zwart  Gerard van den Bergh  smid  Bets  Jopie  ijzerwinkel tekening    
2     1 1979 6 Korenbloemen en brandnetels (6) (XX) Egtb. diversen nooit buren ruzies  vergunningen -    
2     2 1979 8 Bouwmeester Theo Rueter Vlis J. van der historie  diversen bouwmeester Rueter  kolonie  Rueter  huizen  restauratie  hervormde  kerk hervormde kerk    
2     2 1979 8 Werhouder Schöne en...Vondel Vlis J. van der gemeente afscheid  wethouder Schöne  Bijvanck -    
2     2 1979 8 De kolonie (XX) Comello P. historie Jacobus van Rees  Felix Ortt  Theo Rueter  koloniehuis  Beukelaar  koloniebakkerij  bakker Kots  hut van Rees  hut van Rueter  broederschap  sandalen  vegetariers  spoorwegstaking 1903  huizers  graseters  brand  George Enzlin  bakkerij koloniehuis    
2     2 1979 8 Bij een afscheid Treffers W. activiteiten Johan van den Boogert  BOOK  voorzitter  directeur  Utrechts  Conservatorium  afscheid Johan van den Boogert    
2     2 1979 8 De kabouter van Moeke Spijkstra: blijvertje Weller T. ondernemers Moeke en Cor Spijkstra  Leo van Splunteren  levensloop  hotel Gooilust  geschiedenis  Lammert raven  Cor Booy  Moeke Spijkstra  1937 Leo van Splunteren  boer Jan Rigter in de stal    
2     2 1979 8 Lathyrus HALT diversen natuur tentoonstelling  lathyrus  Singer tekeningen    
2     2 1979 8 Meester Gerard Adema Lindeman A. gemeente onderwijs afscheid  meester  Gerard Adema -    
2     3 1979 9 Kermisweek Lindeman A. activiteiten kermisweek  kramen tekening  draaimolen    
2     3 1979 9 Sikkels blinken  sikkels klinken Vlis J. van der diversen maaien  graan  dichter Staring korenschoven    
2     3 1979 9 Hoe gaat het met de Blaricumse boeren Weller T. diversen boeren  melkbus  J.Rigter  A. van Klooster  H.Borsen melkbus + emmer  transporttank  Borsen  melktank Rigter  koeienschets  ezel met melktonnen  melkfabriek  koeien melken op de meent  melkbussen  auto  versierde sjezen    
2     3 1979 9 Nieuwe wethouders Anoniem gemeente bestuur 1979  gemeente  nieuwe wethouders  werkprogramma tekeningen    
2     3 1979 9         voorplaat: boerenknecht op fiets met melkbussen    
2     4 1979 10 Louk Luderhof 25 jaar huisarts Lindeman A. jubilea Louk Luderhof 25 jaar huisarts  interview Louk Luderhof    
2     4 1979 10 Een indrukwekkend PTT jubileum Anoniem jubilea Jacob  van-Marie-van-Pee Vos  40 jaar postbesteller Jacob  van-Marie-van-Pee Vos    
2     4 1979 10 Gezamenlijk atelier Anoniem kunst kunstenaars  gezamenlijk atelier  Angerechtseweg  jazz  Borge  Ring kunstenaars atelier    
2     4 1979 10 De geschiedenis van De Beukelaar (XX) Comello P. historie Beukelaar  huizen Gemelli 1913  tandarts Stark  fonds  tentoonstelling  1919  pensionaat Dr. P. Visser  hervormde diakonie 1966 huizen Gemelli 1913  nieuwe Gemelli van Theo Rueter  de Beukelaar    
2     4 1979 10 Dag adjudant Lindeman A. jubilea adjudant Hilgeman  toneelvereniging Blaricum 75 jaar -    
2     4 1979 10 Bloemlezing Anoniem kunst tentoonstelling  herfstflora  Singer -    
2     4 1979 10 Een gouden paar... Lindeman A. jubilea Henk Koppen  Teuntje Krijnen  50 jaar getrouwd  levensloop -    
2     4 1979 10         voorplaat: kunstenaars atelier Saskia van Melle    
2     5 1979 11 De Rabobank bestaat 75 jaar Lindeman A. ondernemers Rabobank 75 jaar  geschiedenis  heer Kroese 1950 Rabobank Huizerweg    
2     5 1979 11 Een tandartsenpraktijk in Suriname Calis J. diversen pater Jan Calis  Suriname  tandarts pater Jan Calis    
2     5 1979 11 Mooie prentbriefkaarten Anoniem diversen prentbriefkaarten  Blaricum -    
2     5 1979 11 Wethouder Lily Ewals Weller T. gemeente bestuur VVD  wethouder Lily Ewals  interview wethouder Lily Ewals    
2     5 1979 11 Geluk en niet alleen in Blaricum Vlis J. van der diversen geluk  Florence  Blaricum tekeningen    
2     5 1979 11 Het huis De Zeven Linden Juffer J. diversen Gooise landhuisstijl  De Zeven Linden  gebroeders Dooyewaard  archtecten  stijlen huis De Zeven Linden    
2     5 1979 11 Gemeente begroting 1980 Anoniem gemeente begroting 1980 tekeningen    
2     5 1979 11         voorplaat: Rabobank Huizerweg    
2     6 1979 12 Ganzen Willem diversen kerstverhaal  ganzen tekening gans    
2     6 1979 12 Gijsbertus Lindeman A. diversen hei & wei Gijs Calis  ongeluk -    
2     6 1979 12 Gebouw de Wetering Weller T. gemeente gebouw de Wetering  Bijvanck  bouw tekening    
2     6 1979 12 Een Blaricumse Oudejaarsvertelling Vlis J. van der diversen kerstverhaal  Blaricummers tekeningen    
2     6 1979 12 50-jarig jubileum pastoor Remmers Lindeman A. kerk pastoor Remmers  50 jaar priester  levensloop pastoor Remmers    
2     6 1979 12 Het posthuis (XX) Comello P. autochtonen historie postbesteller  Gerrit Lanphen  Willem Nienhaus  Nieuwenhuizen  Neeltje posthuis  Gerrit de Post  keiwerpen    
2     6 1979 12 Een Spaanse Blaricummer Lindeman A. diversen buitenlanders buitenlanders  Spaans  Asensio Cubreiro  Vicentr -    
2     6 1979 12 Surinamers in ons dorp Weller T. diversen buitenlanders buitenlanders  Surinaams  mevr. Sendar  mevr. Metterbach -    
2     6 1979 12         voorplaat: schilderij De aanbidding van de herder    
2     7 1980 1 Blaricum en de Bijvanck: een dorp Juffer J. gemeente inspraakavond  Verbindingsweg  Blaricum  Bijvanck oude dorp  tekening    
2     7 1980 1 Schrijvende Blaricummers Vlis J. van der diversen gemeentegids  Blaricum in oude ansichten  J.Kok  A. Alberts  per  mailboot  naar de Oost gemeentegids  per mailboot naar de Oost  Blaricum in oude ansichten    
2     7 1980 1 Nieuwe fietspaden in de Bijvanck Weller T. diversen fietspaden tekening    
2     7 1980 1 De Ambrosians Lindeman A. activiteiten vocalgroup  Ambrosians  Wim Kloek vocalgroup  Ambrosians    
2     7 1980 1 Alternatief verlengde Bergweg Anoniem gemeente rapport Verlengde Bergweg  gemeenteraad tekening    
2     7 1980 1         voorplaat: kind    
2     8 1980 2 Telefooncirkels Lindeman A. diversen telefooncirkels  mevr. Feltman -    
2     8 1980 2 Samenwerking politie Laren - Blaricum Lindeman A. gemeente politie samenwerking  gemeentepolitie Laren  Rijkspolitie  Blaricum politieauto    
2     8 1980 2 De inboedel van een Blaricumse boer (XX) Vlis J. van der autochtonen historie notaris Roeper  boerderij  Langeweg  nr. 5  Geurt de Jong  Jacob Vos  Teuntje Vos  Anny Boersen-de Jong gravure De Rotonde in 1841    
2     8 1980 2 Ons kent ons Lindeman A. diversen Gerrit Lammers  directeur de Beukelaar  Ambrosians  Wijnand Vos  Wim  Kloek  Prinsenbal Gerrit Lammers  Wijnand Vos  Wim Kloek  tekening Prinsenbal    
2     8 1980 2 Echtpaar Harsevoort-Helderman Lindeman A. jubilea Echtpaar Harsevoort-Helderman  60 jaar getrouwd Echtpaar Harsevoort-Helderman    
2     8 1980 2 Jachthaven Stichtsebrug Weller T. diversen plannen jachthaven  Stichtse brug -    
2     8 1980 2         voorplaat: boerderij Langeweg nr. 5    
2     9 1980 3 Wie niet kan haren kan niet maaien (XX) Lindeman A. autochtonen historie Jaap Vos  interview  levensloop  historie  Bart Vos  Aaltje Raven  Jan  Frenk  Hei & Wei decmeber 1970  brandweer  kapsalon Doornik Jaap Vos met kolen  brand kapsalon Doornik    
2     9 1980 3 Feest in Blaricum Anoniem activiteiten programma  oranje vereniging  1980 tekening    
2     9 1980 3 Zuinig zijn op onze smeden Anoniem ondernemers kijkje in de smederij  smeden  termen  historie smederij  windwijzer  siersmid Nic. Vos    
2     9 1980 3 Het aambeeld zingt in Blaricum Weller T. ondernemers smederij van den Bergh  smederij Nic Vos  smederij Dick van de Koot smid Hendrik van den Bergh  vogels    
2     9 1980 3 Het geslacht Stachouwer (grafsteen) (XX) Comello P. historie Stachouwer  grafsteen  1655  grafkelder grafsteen Stachouwer    
2     10 1980 4 Jan van der Vlis: "plus en min is plus" Lindeman A. jubilea  Hei & Wei Jan van der Vlis  80 jaar  levensloop  Hei & Wei Jan van der Vlis  De Blaercom    
2     10 1980 4 Over feesten gesproken (XX) Anoniem activiteiten  historie feesten  vroeger  oranjevereniging -    
2     10 1980 4 In het zonnetje Lindeman A. gemeente brandweer brandweer  Gerrit Borsen  Bep Borsen Gerrit Borsen  Bep Borsen    
2     10 1980 4 De Blaercom - bloeiend centrum van aktiviteiten Dwars N. activiteiten Blaercom  3 jaar activiteiten Blaercom    
2     10 1980 4 De rustieke Blaricumse hutten (XX) Comello P. historie de Kolonie  hutten  historie  Gooise stoomtram hutten  Gooise stoomtram    
2     10 1980 4 Een stekkie van de fuchsia Erne diversen fuchsia tekening    
2     10 1980 4 Vernielingen in Blaricum: inspraak? Weller T. diversen vernielingen  gemeente  standpunt  bouw tekening    
2     11 1980 5 Dorp op z'n best Redactie activiteiten blaricummerie tekening  4 foto's blaricummerie    
2     11 1980 5 Een uitzonderlijke lentedag Vlis J. van der diversen kroning koningin Beatrix -    
2     11 1980 5 Watjes? Lindeman A. diversen bevrijdingsdag -    
2     11 1980 5 Geslaagde inspraakprocedure Bijvanck Weller T. gemeente inspraakavonden  Bijvanck -    
2     11 1980 5 Simpel uithoudingsvermogen Lindeman A. jubilea Kees en Ploon Bal-de Booy  60 jaar getrouwd  levensloop Kees en Ploon Bal-de Booy    
2     11 1980 5 De vuurvretende Blaricumse mannen Anoniem gemeente  brandweer brandweer brandweer    
2     11 1980 5 Het Gooi en de erfgooiers (XX) Calis G.L. autochtonen historie wondervrouwtje  malle Gijsie  eerder in Tussen Hei & Wei april 1970 -    
2     11 1980 5 In memoriam Gijs L. Calis Lindeman A. in memoriam Gijs L. Calis  overleden Gijs Calis    
2     11 1980 5 Drogisterij Lammens: een kwart eeuw jong Lindeman A. ondernemers drogisterij Lammens  25 jaar  Joop Kleijn drogisterij Lammens    
2     11 1980 5 Een pluim voor mevrouw Smit Redactie autochtonen An Smit  levensloop -    
2     12 1980 6 De dorpskern gaat veranderen Juffer J. gemeente bespiegeling  Blaricum  commissie  hoorzitting dorpskern    
2     12 1980 6 Nieuw deel Bijvanck bijna klaar Weller T. gemeente Bijvanck  bouw -    
2     12 1980 6 Pater Jan Calis overleden Anoniem in memoriam pater  Jan Calis  overleden Pater Jan Calis    
2     12 1980 6 50 jaar hou en trouw Vlis J. van der jubilea Petrus Comello  Comello-Suurhof  50 jaar getrouwd echtpaar Comello-Suurhof    
2     12 1980 6 Een stekkie van de fuchsia Erne diversen fuchsia -    
2     12 1980 6 Mens en paard Lindeman A. sport paarden  concours hippique  Louky van Olphen concours hippique  Louky van Olphen    
2     12 1980 6 Heropening Openbare Lagere School Lindeman A. gemeente scholen lagere school  verbouwing  opening schoolkinderen    
2     12 1980 6 Uit eten in Blaricum Dwars N. ondernemers Merpatis  nieuwste aanwinst  Yong-An  Moeke Spijkstra  Rust Wat  Restaurant De Tafelberg  Dick's Snackbar tekening    
2     13 1980 8 Kermis Redactie activiteiten kermis  1980 Kermis    
2     13 1980 8 Gemeente beveiligt buurtcentrum Weller T. gemeente buurtcentrum  Bijvanck  verkeer -    
2     13 1980 8 Buurthuis Bijvanck officieel geopend Weller T. gemeente buurthuis  Bijvanck  geopend  6 september tekeningen    
2     13 1980 8 Rapport werkgroep dorpskern gereed Weller T. gemeente rapport  werkgroep  dorpskern  inspraak tekeningen    
2     13 1980 8 Hoi die oma! Lindeman A. autochtonen Berendina Hendrika Veldhuis  mevrouw  Sertons  80 jaar  levensloop onderwijs  meester Veldhuis  Jan Tak  kleermaker  Dooyeweerd  Lammert Raven  hoek Middenweg/Dorpsstraat Jan Tak  kleermaker  Dooyeweerd  hoek Middenweg/Dorpsstraat    
2     14 1980 9 Jeu de boules Vlis J. van der activiteiten  sport jeu de boules  p'etanque club de Gooiers Jeu de boules    
2     14 1980 9 gemeente voor openhouden 4e kwadrant Anoniem gemeente bestuur openhouden 4e kwadrant 4e kwadrant    
2     14 1980 9 Inspraakavond herinrichting dorpskern Weller T. gemeente bestuur herinrichting dorpskern  verkeer  voorzieningen tekening  luchtfoto dorpskern    
2     14 1980 9 Een lang leven.... Lindeman A. autochtonen Ep ter Weijden  96  Wijntje van Breemen  levensloop Ep ter Weijden    
2     14 1980 9 Een stekkie van de fuchsia Erne diversen voorjaar  fuchsia  bloemen tekening    
2     14 1980 9 Blaricumse dochters Lindeman A. diversen Anne Marie Rigter  ringsteken  paarden  Jan  Gerrit  Krelis  Rigter Anne Marie Rigter    
2     14 1980 9 Het feest van Wies Lindeman A. jubilea Wies Beek  12˝ jaar Beukelaar Wies Beek    
2     14 1980 9 't Witzand aan de Naarderweg Comello P. historie Witzand  Boissevain  1922 gebouwd  Cuypers  1943  afgebrand 't Witzand    
2     15 1980 10 Laten we eens wat doen Juffer J. gemeente bestuur gemeente bestuur  adviesbureaus  plannen  verkeer tramhalte Gooise Moordenaar  hotel Verver    
2     15 1980 10 Welkom meneer Van Zon Vlis J. van der gemeente installatie  gemeentesecretaris  Van Zon Adri van Zon    
2     15 1980 10 Schoon - op; een bijzondere boerderijnaam (XX) Vlis J. van der historie boerderij  Geurt de Graaf  mevr. Fokker  Gijs Disselblom  Schoonop -    
2     15 1980 10 Aktie tegen bebouwing 4e kwadrant Anoniem gemeente begeleidingscommissie  Oostermeent  bebouwing  4e kwadrant tekening    
2     15 1980 10 Kers vers Lindeman A. gemeente Koenraad Dalhuisen  gemeentehuis Koenraad Dalhuisen  Luchtfoto Blaricum    
2     16 1980 11 Jan Juffer maakt de tongen los I Kooy J. gemeente bestuur gemeente  verkeer  dorpskern  rapporten  deskundigen  Torenlaan  Bijvanck  Huizen -    
2     16 1980 11 Jan Juffer maakt de tongen los II Gees B. gemeente bestuur verkeer  Torenlaan  Bijvanck  vernielingen Torenlaan in 1900    
2     16 1980 11 Speel-O-Theek: paradepaardje Anoniem activiteiten Bijvanck  peuterspeelzaal  Speel-o-theek Speel-o-theek    
2     16 1980 11 Afscheid huisarts Piet Treffers Weller T. diversen Afscheid  huisarts  Piet Treffers huisarts  Piet Treffers    
2     16 1980 11 Begroting 1981 Anoniem gemeente bestuur begroting 1981  sluipverkeer  monumenten  ophaaldienst  sluitingstijd  bomen  Bijvanck  sportpark  woningnood  verkeer tekeningen  Dorpsstraat in de sneeuw  Nederheem in sneeuw  Bijvanck  sportpark  dorpskern    
2     16 1980 11 Joke Willing harpiste Lindeman A. diversen Joke Willing  harpiste  levensloop Joke Willing  harpiste    
2     16 1980 11 Beeld kind op stelten Lindeman A. kunst beeld  kind op stelten  openbare basisschool beeld  kind op stelten    
2     16 1980 11 Kunstschilder Rudolf Bonnet en Bali Anoniem kunst kunstschilder  Rudolf Bonnet  Bali  tentoonstelling -    
2     16 1980 11 In memoriam G. Borsen Anoniem in memoriam overleden  G. Borsen G. Borsen    
2     16 1980 11 De Olielamp Weller T. ondernemers winkel  de Olielamp  mevr. Nelemans winkel  de Olielamp    
2     16 1980 11 De geschiedenis van de muziektent Comello P. historie muziektent  hr. Boissevain  1926  muziekvereniging  gemeentehuis  Gall & Gall muziektent    
2     16 1980 11 Het geslacht Stachouwer Vlis J. van der historie Johan Stachouwer  1623  Blaricum  eigenaar Schiermonnikoog Speel-o-theek    
2     17 1980 12 De andere mens en de komende feestdagen Juffer J. diversen kerst  ontwikkelingshulp  Afrika tekening    
2     17 1980 12 In memoriam J.M. Vos E.G. in memoriam J.M. Vos  overleden J.M. Vos    
2     17 1980 12 Joost Brugman 25 jaar organist Lindeman A. jubilea Joost Brugman  25 jaar organist Joost Brugman  organist    
2     17 1980 12 Jan van Campen 85 jaar Lindeman A. diversen Jan van Campen  85 jaar Jan van Campen    
2     17 1980 12 Laatste woningen Bijvanck bijna klaar Weller T. gemeente Bijvanck gemeente  Bijvanck  woningen  bijna  klaar -    
2     17 1980 12 Echtpaar Krijnen 65 jaar getrouwd Redactie jubilea echtpaar Krijnen  65 jaar getrouwd echtpaar Krijnen    
2     17 1980 12 't Hummelig hummeltje Lindeman A. ondernemers Janny Post-Bakker  kinderwinkeltje  kleren  naaien kindje    
3     18 1981 1 Vierde kwadrant groen Campen J. van gemeente brief  comité  Blaricum  zelfstandig  staatssecretaris Brokx  geen bebouwing  4e kwadrant winterstemming Blaricum    
3     18 1981 1 Blaricums welzijnsplan nadert voltooiing Anoniem gemeente welzijnsplan  welzijnsraad  sociaal  maatschappelijk  dienstverlening -    
3     18 1981 1 Goed nieuws voor jongeren: Jeugdfilmhuis Weller T. activiteiten jeugdfilmhuis opgericht -    
3     18 1981 1 Ere-doctoraat Lindeman A. diversen eredoctoraat  dr. D.L. Leiker  leproloog  lepra  interview dr. D.L. Leiker    
3     18 1981 1 Rechten en plichten in de gezondheidszorg Anoniem gemeente gezondheidsraad  rechten  plichten  arts  patiënt -    
3     18 1981 1 Dr.H. Trampusch onderscheiden Weller T. diversen dr H. Trampusch  Israëlische onderscheiding dr. H. Trampusch    
3     18 1981 1 Carel van Santen Comello P. gemeente historie Carel van Santen  wethouder  stichting  kleuterschool  Bierweg  overleden 1959 Carel van Santen    
3     18 1981 1 Nog eens de Torenlaan Kerkhoff W. verkeer verkeer  Torenlaan  drukte  maatregelen Torenlaan    
3     19 1981 2 Grensveranderingen Blaricum en Huizen Anoniem gemeente grenswijziging  stand van zaken Dorpsstraat    
3     19 1981 2 Een nieuwe vlag voor Blaricum Anoniem gemeente nieuwe vlag  bestellen vlag Blaricum    
3     19 1981 2 Invloed uitoefenen op het welzijnsplan Anoniem gemeente Welzijnsraad  welzijnsplan  inspraak  opbouwwerker -    
3     19 1981 2 Vers van de warme bakker Lindeman A. ondernemers bakker  Van Boheemen  levensloop  Theo  Harry  bakker Limburg  Hennie  Rie bakker  Van Boheemen  bakker Limburg    
3     19 1981 2 Waar is die mooie oude vlag gebleven Lindeman A. activiteiten Mijndert Rebel  Blaricums Gemengd Koor  historie  vlag  lied  Blaricum wat ben je mooi vlag Blaricums gemengd koor    
3     19 1981 2 In memoriam G. Borsen Anoniem in memoriam G.H. Borsen  Lange Bep  overleden  brandweer G.H. Borsen    
3     19 1981 2 Verkeersproblematiek Kooy J. verkeer verkeersdrukte  Torenlaan -    
3     19 1981 2 Het vierde kwadrant Kooy J. gemeente bebouwing 4e kwadrant -    
3     20 1981 3 Veertig meesterlijke jaren Lindeman A. jubilea meester Maas 40 jaar onderwijs Bernardus School  levensloop meester Maas    
3     20 1981 3 Herinrichting dorpskern Anoniem gemeente herinrichting  dorpskern  inspraak  avond -    
3     20 1981 3 Werkgroep sneltram Gooi en Vechtstreek Veen L. van gemeente verkeer sneltram  Gooi  Almere  informatieavond  begeleidingscommissie  Oostermeent -    
3     20 1981 3 De grenswijziging tussen Blaricum en Huizen Anoniem gemeente Blaricum  Huizen  grenswijziging  procedure  reden verzoek  visie  Blaricum  standpunt Gedeputeerde Staten  standpunt Binnenlandse Zaken  gemeenteraad 26 maart 1981 tekeningen  foto    
3     20 1981 3 Mens en dier bij dierenarts en fysiotherapeut Lindeman A. diversen dierenarts  Welling  fysiotherapeut  Maas  samenwerking  dieren dierenarts  Welling  fysiotherapeut  Maas    
3     20 1981 3 Muziekonderwijs in Laren/Blaricum in gevaar? Anoniem gemeente muziekonderwijs  Laren  Blaricum  subsidie -    
3     20 1981 3 Lekker warm eten van Wingerd en Beukelaar Lindeman A. diversen Wingerd  Beukelaar  65 plus  maaltijden mevrouw Teunisse    
3     20 1981 3 Alie Rokebrand vertelt over klokluiden Geervliet J.C.   Alie Rokebrand  klokluiden  Klaas Rokebrand  Gijsbertha Heerschop  historie  overlijden  katholiek klokluiden  hervormd klokluiden  beluiden  in 1919 verboden -    
3     21 1981 4 Sombere wolken boven Blaricum Anoniem gemeente grenswijziging  Blaricum  Huizen  Comité Blaricum Zelfstandig Bijvanck    
3     21 1981 4 Open brief aan minister van BiZa Wiegel Anoniem gemeente Bijvanck niet naar Huizen  brief  minister BiZa  Hans Wiegel -    
3     21 1981 4 Welzijnsraad Blaricum Anoniem gemeente welzijnsraad  regels  doelstellingen -    
3     21 1981 4 Singer 25 jaar museum Anoniem kunst Singer museum  25  jaar -    
3     22 1981 5 Dorpshuis de Blaercom Anoniem activiteiten vergadering  programma -    
3     22 1981 5 Friezen van Piet Schaafsma C. diversen Piet de Leeuw  Friese paarden Piet de Leeuw  Friese paarden    
3     22 1981 5 Werkgroep 4e kwadrant groen Anoniem gemeente brief  Provinciale Staten  4e kwadrant niet bebouwen 4e kwadrant met koeien    
3     22 1981 5 Collectief Blaricum Lindeman A. kunst kunst  collectief Blaricum  de Plakhoek tekening    
3     22 1981 5 De Wingerd 12˝ jaar Lindeman A. diversen de Wingerd  12˝ jaar  pastoor Jongerius de Wingerd  tekening pastoor Jongerius    
3     22 1981 5 BVV 31 50 jarig jubileum Lindeman A. sport BVV 31  voetbal  Gerben van der Woude  Herman Lanphen  50 jarig jubileum Gerben van der Woude  Herman Lanphen    
3     22 1981 5 Concours hippique Blaricum Anoniem sport concours hippique  Blaricum  programma 1981 paarden    
3     22 1981 5 Afgebroken boerderijen Torenlaan 1900 (XX) Geervliet J.C. historie boerderijen Gijs Borsen  Izaak de Jong  Schram  Gijs Koppen  Lijs de Gooijer  Jaap de Jong  Jaap Heerschop  Thijmen de Graaf  Lammert Kooy  Geurt van Wijk  Mie Hens  Gerrit Borsen  Jacob Verver  Hein de Graaf  Joop, Dirk, Bart, Jan Vos  Klaas Rokebrand -    
3     22 1981 5 Het doktershuis aan de Torenlaan HALT kunst verhalenbundel Het doktershuis aan de Torenlaan  Helma Wolf-Catz doktershuis aan de torenlaan  Rueter    
3     22 1981 5 Jubileum J.P. Maas Maas G.P. jubilea jubileum  Maas -    
4     23 1981 6 CDA Blaricum 4e kwadrant groen Anoniem gemeente bestuur CDA  ledenvergadering  geen grenswijziging  4e kwadrant  groen Bijvanck    
4     23 1981 6 IBBB aan alle Blaricummers Anoniem gemeente Initiatiefgroep  Blaricumse  Bijvanck Bewoners  geen grenswijziging Nederheem    
4     23 1981 6 Baronesse van Til exposeert in Nederheem Anoniem kunst kunst  Nederheem  expositie  Hannie van Till  H.P.J. Baronesse van Till-Tutein Nolthenius  schilderijen -    
4     23 1981 6 Collectief Blaricum Anoniem kunst Collectief Blaricum  Kees Bolt  Maja Schra-Boot  Marga Boots Kees Bolt  Maja Schra-Boot  Marga Boots    
4     23 1981 6 Straatmaker Hemstra J. diversen opleiding voor straatmaker -    
4     23 1981 6 Het winkeltje van Gijs & Hanna Rokebrand Kok J.  Weller T. autochtonen historie Gijs en Hanna Rokebrand  kruidenierswinkel  sluiten  historie Het kruidenierswinkeltje van Gijs en Hanna Rokebrand  Rokebrand met ijscokar  winkeltje    
4     23 1981 6 Gezonde Blaricumse lucht Lindeman A. jubilea Johan van der Borgh  en  Maria Alphonsa Rigter  60 jaar getrouwd Johan van der Borgh  en  Maria Alphonsa Rigter    
4     23 1981 6 Bouw Streekziekenhuis Anoniem dienstverlening  ziekenhuis bouwvergunning streekziekenhuis  Gooi-Noord -    
4     24 1981 8 Pompen of verzuipen: de grenswijziging Anoniem gemeente grenswijziging  Blaricum  Huizen 2  vergaderingen    
4     24 1981 8 Filmhuis Blaricum Verheul H. activiteiten filmhuis  ook in de Blaercom  programma 2 filmfoto's    
4     24 1981 8 Kermis in het begin van 1900 Geervliet J.C. historie kermis  historie  gerrie Veen  Piet Terwijden  Mie Vod  Toon Tak -    
4     24 1981 8 Man vd tentoonstellingen W.E. van Loon Weller T. kunst tentoonstellingen  Nederheem  W.E. van Loon  interview W.E. van Loon    
4     24 1981 8 Gezellig Blaricums gebeuren: kermis 1981 V.S. diversen  kermisweek programma  kermisweek  Bertus vd Bergh Bertus vd Bergh  kermis    
4     24 1981 8 Collectief Blaricum Anoniem kunst kunst  Plakhoek  collectief Blaricum  Marijke van Melle-Man  Nel Kooyman Marijke van Melle-Man  Nel Kooyman    
4     24 1981 8 De rechtswinkel Anoniem dienstverlening jaarverslag  rechtswinkel  Huizen tekening    
4     25 1981 9 Blaricumse kermisweek 1981 Lindeman A. activiteiten  kermis kermisweek 1981 moddergevechten  krmisweek    
4     25 1981 9 Twee jarig bestaan atelier de Plakhoek Kok R. kunst kusnt  ateler de Plakhoek  2 jaar atelier de Plakhoek    
4     25 1981 9 De grenswijziging Anoniem gemeente grenswijziging Blaricum  Huizen tekening  foto    
4     25 1981 9 Welkom dominee verstoep Lindeman A. kerk dominee Verstoep dominee Verstoep    
4     26 1981 10 Over hamers en goud Lindeman A. sport BVV  voetbal  bestuur  Herman Lanphen  Gerbe van der Woude Herman Lanphen  Gerbe van der Woude    
4     26 1981 10 Een gouden bruidspaar Lindeman A. jubilea 50 jaar getrouwd  echtpaar Looijen-Troost echtpaar Looijen-Troost    
4     26 1981 10 Grenswijziging Anoniem gemeente grenswijziging -    
4     26 1981 10 Reactie gemeenteraad grenswijziging Anoniem gemeente grenswijziging boerdrij  weiland    
4     26 1981 10 30.000 kleine onderbroekjes Lindeman A. diversen schoolartsen  schoolonderzoek schoolonderzoek    
4     27 1981 11 Waarom een jeugdhonk van zeven ton Blijham R. gemeente  jeugd gemeente  jeugdhonk bos in Blaricum    
4     27 1981 11 Bestemmingsplan 4e kwadrant Anoniem gemeente grenswijziging 4e kwadrant (4 keer)    
4     27 1981 11 Blaricum Zelfstandig hoorzitting Anoniem gemeente grenswijziging hoorzitting    
4     28 1981 12 Kerstwensen Remmer H.pr  Verstoep Ds  Buuren Pater A. van diversen kerst kerstverhalen / - wensen tekening    
4     28 1981 12 De hondjes van Tom Manders Vlis J. van der diversen Tom Manders  overpeinzing  hondjes Tom Manders    
4     28 1981 12 Drie stenen korenbloemen Lindeman A. diversen stratenmaker  Jopie Brouwer  bestraten -    
4     28 1981 12 't Is goud wat er blinkt Lindeman A. jubilea 50 jaar getrouwd  echtpaar Walstijn-Puyk  echtpaar Matthes-Funke echtpaar Walstijn-Puyk  echtpaar Matthes-Funke    
4     29 1982 1 Jan Rigter 25 jaar gemeenteraadslid Anoniem jubilea historie Jan Rigter  CDA  25 jaar gemeenteraadslid hr. en mevr. Jan Rigter    
4     29 1982 1 Wijnanda Vos: mijn huisje op pa zijn land Weller T. diversen Wijnanda Vos  Piet Vos  gemeentewerken  grenswijziging -    
4     29 1982 1 De Bijvanck laat zich horen Bye  H.G.L. de la gemeente historie Bijvanck  ontstaan  groei  bouw  geschiedenis  dorpelingen blijven Bijvanck in de sneeuw    
4     29 1982 1 Ria Stut over buurtwerk in het oude dorp Weller T. dienstverlening buurtwerk  Ria Stut  maatschappelijk werk Ria Stut    
4     29 1982 1 40 jaar in het onderwijs Lindeman A. jubilea Wim Fennis  40 jaar  onderwijzer  Bernardus school  Maas  Wim Zr Auxilia Wim Fennis  met collega's op school    
4     29 1982 1 De kunstenaar geni Peter Schone O kunst expositie  kunstenaar  schilder  Geni Peter schilder  Geni Peter    
4     29 1982 1 Kijk  dit is juf Hennie Lindeman A. gemeente scholen juf Hennie Hilhorst  peuterspeelplaats  weg juf Hennie Hilhorst    
4     29 1982 1 Bart Tak vertelt (XX) Geervliet J.C. autochtonen historie Bart Tak  Toon Tak  Kee van Tienen  historie  levensloop  scheren  slachten -    
4     30 1982 2 Ge(rard) ter Horst Lindeman A. jubilea  kunst Gerard ter Horst  schilder  75 jaar  levensloop Gerard ter Horst  schilder    
4     30 1982 2 Hobbyshop Steenbeek I.M. ondernemers hobbyshop Steenbeek  kruidenierswinkel  Meentweg 31 gekocht Ben Steenbeek    
4     30 1982 2 Opbouwwerker John van der Woude Weller T. gemeente opbouwwerker  John van der Woude  huisvesting opbouwwerker  John van der Woude    
4     30 1982 2 Karel van 't Hoogt (Carl Schluter) Geervliet J.C. kunst kunstschilder Karel van 't Hoogt  Carl Schluter kunstschilder Karel van 't Hoogt  Carl Schluter    
4     30 1982 2 Drogisterij Lammens I.M. ondernemers drogisterij Lammens  drogist  Joop Kleijn drogist  Joop Kleijn    
4     30 1982 2 1982 vat een bijzonder filmjaar Verheul H. activiteiten Filmhuis Blaricum  programma 1982 -    
4     30 1982 2 De Bijvanck laat zich horen (II) Kok R. gemeente Bijvanck  waarom ik er ging wonen  ontwikkeling Bijvanck in de sneeuw    
4     30 1982 2 Garage van Mill I.M. ondernemers garage Gerard van Mill garage Gerard van Mill    
4     30 1982 2 Nog eens Suriname Gils Zr A. van kerk pater Marinus Nijsten  missie Surinam  Paramaribo pater Marinus Nijsten    
4     30 1982 2 Blaricummerie op koninginnedag Lindeman A. activiteiten oranjevereniging plannen  jaarvergadering  oranjevereniging -    
4     30 1982 2 Tandtechniek Stiny I.M. ondernemers tandtechniek Stiny  Bijvanck hr. Stiny    
4     31 1982 3 Horsman sportartikelen I.M. ondernemers Horsman sportartikelen  Bijvanck mevr. Horsman    
4     31 1982 3 't Hummeltje I.M. ondernemers 't Hummeltje  kinderkleding  Janny Post 't Hummeltje  Janny Post    
4     31 1982 3 De Olielamp I.M. ondernemers mevr. Nelemans  lampenwinkel mevr. Nelemans  lampenwinkel    
4     31 1982 3 De tuin en de bijen Greefkes E. diversen natuur natuur  bijen  imker tekening bijenkorf    
4     31 1982 3 Dorpsmeisje als manager Lindeman A. autochtonen Jopie Lanphen-Van den Bergh  levensloop  smid  Peter Lanphen  sloopbedrijf Jopie Lanphen-Van den Bergh    
4     31 1982 3 Knaap - verf en behang I.M. ondernemers Knaap  verf  en  behang Knaap  verf  en  behang    
4     31 1982 3 De Blaricumse IJzerhandel I.M. ondernemers Blaricumse IJzerhandel  Piet en Greet van den Bergh Piet en Greet van den Bergh    
4     31 1982 3 De Bijvanck laat zich horen Weller T. diversen Loek en Marijke Raven  Bijvanck Loek en Marijke Raven  Bijvanck    
4     31 1982 3 Aal de Koster Geervliet J.C. autochtonen historie Jan Vos  kees Vos  Jaap Vos  koster  levensloop  Aal Vos  Jan Rigter  noodkerk -    
4     31 1982 3 Garfisch Atelier 33 I.M. ondernemers drukkerij Timmermans  grafisch atelier 33 drukkerij Timmermans  grafisch atelier 33    
4     31 1982 3 Boze Blaricumse kiezers Kerkhoff W. gemeente bestuur ingezonden brief  verkeerslawaai  gemeentebestuur  doe wat -    
4     32 1982 4 Over waterlelies  waterstanden en de zon Lindeman A. ondernemers historie Rust Wat  ontstaan  restaurant  Karel Buys  de Wachtkamer  theehuis  ijsbaan  vijver  geschiedenis  oorlog  onderduikers  Cor Koekoek  acteur  Jan Musch Rust Wat  de Wachtkamer  schaatsen    
4     32 1982 4 Krasse dorpsgenoot Geervliet H. autochtonen J.I.Burgess  94 jaar  levensloop  kusnt  tekenen  tegels J.I.Burgess    
4     32 1982 4 Eeen jubilaris bij de gemeente Blaricum Anoniem jubilea Piet Krijnen  levensloop  25 jaar vuilnisman Piet Krijnen    
4     33 1982 5 Blaricumse Filmdagen Anoniem activiteiten Blaercom  blaricumse  filmdagen diverse film-foto's    
4     33 1982 5 Het is lente Juffer J. diversen Blaricum  dorp  natuur appelbloesem    
4     33 1982 5 Concours Hippique Blaricum Bronius P. activiteiten sport concours hippique  Blaricum  paarden paarden    
4     33 1982 5 Welzijnsplanning: even wennen Weller T. dienstverlening welzijnsraad  welzijnsplan  inspraakavonden  John van der Woude -    
4     33 1982 5 Federatieve vrouwenraad Blaricum Lindeman A. activiteiten jaarvergadering  vrouwenraad  Blaricum vrouwenraad  Blaricum    
4     33 1982 5 Juwelier de Raad I.M. ondernemers juwelier  Marius de Raad juwelier  Marius de Raad    
4     33 1982 5 W.Bos Rijwiel en motorhandel I.M. ondernemers rijwiel  motor  W.Bos  G.Bos G.Bos    
4     34 1982 6 Afscheid Jaap Kooij Weller T. gemeente Jaap Kooij  projectcoordinator  Oostermeent  Bijvanck  levensloop  Grontmij Jaap Kooij  projectcoordinator    
4     34 1982 6 Han Hulsbergen 80 jaar Ln van jubilea Han Hulsbergen  80  jaar  kunstschilder  tentoonstelling -    
4     34 1982 6 Theo Rueter  archtect 1876-1963 Geervliet H. kunst historie Theo Rueter  archtect  koloniehuis  levensloop  bouwwerken Theo Rueter  archtect  huis    
4     34 1982 6 Afscheid Ben de Veth Anoniem gemeente Ben de Veth  inspraakcoordinator  Oostermeent  afscheid Ben de Veth    
4     34 1982 6 Gesprekje met mevrouw Witteman Lindeman A diversen mevr. Witteman  levensloop  Bijvanck mevr. Witteman    
4     34 1982 6 Dick Smeding bloemen en planten I.M. ondernemers Dick Smeding  bloemen  de Deel Dick Smeding    
4     34 1982 6 Ons eigen kern-probleem Juffer J. gemeente herinrichting  dorpskern  Blaricum  inspraak dorpskern  Blaricum    
4     34 1982 6 Aardappelen  groenten en fruithandel D. Beek I.M. ondernemers groenten  D.Beek D.Beek    
4     34 1982 6 W.G.F.Overstegen woning- en meubelstoffering I.M. ondernemers Wim Overstegen  stoffering Wim Overstegen    
4     34 1982 6 Blaricumse historische kring opgericht Vlis J. van der historie historische  kring  Blaricum  opgericht  14 mei 1982  Ouwe Tak      
4     35 1982 8 Blaricumse rotonde (XX) E.G. historie Blaricumse rotonde  historie  mr Huydecooper  koningin  Anna Paulowna  koningin Sophie  Van Ramerden  Huizers Blaricumse rotonde    
4     35 1982 8 Er is er een jarig... Anoniem jubilea mevr. Van Gelder-Vester  101 jaar mevr. Van Gelder-Vester    
4     35 1982 8 Drie Blaricumse fuchsiadagen Vlis E. van der activiteiten fuchsia  dagen fuchsiadagen    
4     35 1982 8 Wil Brethouwer nieuwe inspraakcoordinatrice Brethouwer W. gemeente Wil Brethouwer nieuwe inspraakcoordinatrice Wil Brethouwer    
4     35 1982 8 Jan & Andre Visser loodgieter-electricien Anoniem ondernemers Jan & Andre Visser loodgieter-electricien loodgieter    
4     35 1982 8 Nieuw onder de Blaricumse zon Lindeman A. ondernemers Ann Roth  handwerkwinkel Ann Roth    
4     35 1982 8 De prins en de prinses in Blaricum (XX) Geervliet J.C. historie Willem Vos  Gijsje Klaver  Meep Raven  Lammert Raven Willem Vos  Gijsje Klaver    
4     35 1982 8 Afscheid ben de Veth Veth b. de jubilea afscheid  Ben de Veth -    
4     35 1982 8 W. de Graaf-de bullenboer J.C.G. autochtonen historie Willem de Graaf  bullen boer  erfgooiers  brandmerken -    
4     36 1982 9 Ranselverbanden  ...en een 25 jarig jubileum Lindeman A. dienstverlening EHBO  Blaricum  25 jaar -    
4     36 1982 9 Een dorp zonder fanfare... Juffer J. activiteiten oproep  oprichting  fanfare tekening    
4     36 1982 9 Terugblik kermisweek 1982 Lindeman A. activiteiten kermisweek  1982 kermisweek  ringsteken    
4     36 1982 9 Jaap Scholten Anoniem gemeente Jaap Scholten  gemeenteraad  politiek Jaap Scholten    
4     36 1982 9 Een woordje bij de nieuwe raad Redactie gemeente bestuur Jan Martens  Vincent Saalbrink  Anneke Koster  Jan Heybroek  Reinier  Sinaasappel  Gerard Merrienboer  Liesbeth de Jong Jan Martens  Vincent Saalbrink  Anneke Koster  Jan Heybroek  Reinier  Sinaasappel  Gerard Merrienboer  Liesbeth de Jong    
4     36 1982 9 Interview met onze iep H.R. diversen hervormde kerk  iep  ziek hervormde kerk  iep    
4     36 1982 9 Onze troubadour Bas  R. van der diversen Liedje op Blaricum  troubadour  Rob van der Bas Liedje op Blaricum  troubadour    
4     36 1982 9 Capittenloop Redactie activiteiten capittenloop paard met poot in soda    
4     37 1982 10 Een jongen van Lub vertelt zijn verhaal J.C.G. autochtonen historie Jan Lubbertszoon Puijk  groenteboer Van Hoven  bakker Piet van  Tienenkruidenier Overstegen  voetbalclub  bakkerij Elbert Raven  roggebrood  bakker Post  hondekar  bakkerij Kots  de Wingerd  78 jaar Jan Lubbertszoon Puijk  bakkerij    
4     37 1982 10 Afscheid Gerard Maas vd Bernardusschool Maas G.P. gemeente scholen schoolhoofd  Maas  afscheid  Bernardusschool schoolhoofd  Maas  afscheid    
4     37 1982 10 Blaricum 50 jaar geleden Rebel M. historie garage Keyer  dr. Waldorff  schedelmeter  Jacob  Aart keyer tekening    
4     37 1982 10 3 jaar collectief Blaricum Kok R. kunst kunst  collectief Blaricum  cursus  expositie atelier  Angerechtseweg    
4     37 1982 10 Fuchsia weelde in de tuin van Nederheem Loman H. diversen fuchsia  tentoonstelling fuchsia  tentoonstelling    
4     37 1982 10 Kiekeboe J.C.G. historie Jansje Ruijter  Lub Puijk  dr. Catz  Teus Arissen  Doortje -    
4     38 1982 11 Een ei zonder zou  Blaricum zonder de Vossen Lindeman A. autochtonen historie Bartus Vos  Alida Raven  Geurt  Heintje  Jaap  Willem  Jaap & Marie  Vos Geurt  Jaap  Willem  Jaap & Marie Vos 50 jaar getrouwd    
4     38 1982 11 Begroting Blaricum 1983 Anoniem gemeente begroting 1983 diverse (11)  tekening    
4     38 1982 11 Kees' uitvaart (XX) Greefkes E. autochtonen historie Kees de Vries / Kees Vod  begrafenis  1948  Klaas Koppen  Jacob Kuijer Kees de Vries / Kees Vod    
4     38 1982 11 Jasty van Jan Langemaat Lindeman A. dienstverlening rijkspolitie  Jan Langemaat  hond Jasty  oefenen Jan de Gooijer  aannemer    
4     38 1982 11 Jan de Gooijer Redactie ondernemers Jan de Gooijer  aannemer -    
4     38 1982 11 1e Ledenvergadering Historische Kring Anoniem activiteiten oprichting  historische kring Blaricum  Ouwe Tak  18 oktober 1982 assurantie-adviseur M.A.Bek    
4     38 1982 11 Assurantie-adviseur M.A. Bek Anoniem ondernemers assurantie-adviseur M.A.Bek      
4     39 1982 12 Opening karnavalsseizoen 1982-1983 Anoniem activiteiten karnaval prins karnaval    
4     39 1982 12 De zwartslachters Greefkes E. historie zwart slachten  armen  verhaal tekening    
4     39 1982 12 Houtindustrie Fecken BV Anoniem ondernemers houtindustrie  Gerard Fecken houtindustrie  Gerard Fecken    
4     39 1982 12 Koopmans Verfhandel Anoniem ondernemers Koopmans Verfhandel Koopmans Verfhandel    
4     39 1982 12 Jan Koen E.G. in memoriam Jan de Jong  bloemen  overleden -    
4     39 1982 12 Een halve eeuw verbondenheid E.G. jubilea Jaap Vos  Maria Wolken  50 jaar getrouwd -    
4     39 1982 12 Andre Nieuwendijk Anoniem ondernemers keurslagerij Andre Nieuwendijk Andre Nieuwendijk    
4     40 1983 1 Nieuwjaarsgroeten  wensen  gedachten 1983 diverse diversen burgemeester  Piet van den Bergh  redactie Bijvanck  Mies Bouwman  Joop  Brouwer  R.Heynen  Kieke H.  M. van den Oleker  Gerard Ploeger  Herman  Rigter  P.Sweering  Tydeman  Janneke V.  Wouter Nederheem    
4     40 1983 1 Petrus Comello Greefkes E. in memoriam Petrus Comello  wethouder  ere-burger van Blaricum -    
4     40 1983 1 Inrichtingsplan centrum Blaricum-dorp Anoniem gemeente inspraak-avond  inrichtingsplan  het nieuwe plan  uitgangspunten  procedure  randvoorwaarden  uitvoering tekeningen    
4     40 1983 1 Durven Juffer J. gemeente inrichtingsplannen -    
4     40 1983 1 Geen dag eerder  geen uur te vroeg... Lindeman A. jubilea verpleger Willem Baasten  Hoog Laren  met de VUT Willem Baasten    
4     40 1983 1 Lekker spannend wandelen...ja natuurlijk Weller T. natuur jeugdwandelingen  Blaricumse Welzijns Stichting kinderen in de natuur    
4     40 1983 1 Lambertus Johannes Vos Greefkes E. in memoriam Lambertus Johannes Vos  Lammert de Koster  overleden  herinnering -    
4     40 1983 1 Open brief a/d minister van BiZa Campen J. van gemeente Comite Blaricum Zelfstandig  grenswijziging Huizen Blaricum De Wingerd    
4     41 1983 2 Het echtpaar Kuster:vooruit kijken Lindeman A. jubilea Willem en Nel Kuster  50 jaar getrouwd  voetballen  BVV  levensloop Willem en Nel Kuster    
4     41 1983 2 Over Tinus Toeter Breemen M.J. van diversen straatmuzikant Tinus Toeter Tinus Toeter    
4     41 1983 2 De kruisverenigingen Anoniem dienstverlening kruisvereniging  gezondheidszorg  beled  wijkverpleging spreekuur  Liesbeth Lemckert  wijkverpleegkundigen  Jacobus Penn eerste  inspecteur Volksgezondheid Noord Holland    
4     41 1983 2 Vrouwenoverleg in Blaricum van start Anoniem activiteiten vrouwenoverleg  discussiegroep  Dolly Bonnekamp  Henny Scholten  Therese  van Zaane  Ria Stut -    
4     41 1983 2 Het nederlands marionettentheater 60 jaar Leur J.W. de kunst nederlands Marionettentheater  Bert Brugman  60 jaar  Rosa Spier-huis  programma Nederlands Marionettentheater    
4     41 1983 2 Praten  breien en nog veel meer Weller T. activiteiten handwerkclub  Blaercom  Ineke van der Gant handwerkclub    
4     41 1983 2 Wim Bos E.G. in memoriam Wim Bos  overleden  fietsenzaak  50 jaar -    
4     41 1983 2 Het wapen van Blaricum Anoniem gemeente wapen van Blaricum  oorsprong  geschiedenis  vlag vlag van Blaricum    
4     42 1983 3 Turkse Bijvanckers Weller T. activiteiten Malbak  turkse Bijvanckers  ontspanningsmiddag turkse muziekgroep    
4     42 1983 3 10 jaar burgemeester van Blaricum Anoniem gemeente Le Coultre  10 jaar  burgemeester burgemeester Le Coultre    
4     42 1983 3 Geschiedenis der schone kunsten Lindeman A. activiteiten cursus  kunstgeschiedenis  Dr. Ruth Lefebvre-Feld  interview  levensloop Ruth lefebvre-Feld    
4     42 1983 3 De klokkenluider en stovenzetter anno 1854 Anoniem historie instructie  klokkenluider  stovenzetter  Blaricum  1853 -    
4     42 1983 3 Jazzcafe in Blaercom groot succes Weller T. activiteiten optreden Djazzperado  Han Wezenaar (sx)  Lucas Asselberg (pn)  Tjitze  Vogel (bs)  Astrid Seriese (zang)  Willem van 't Hull  Henk Verheul Djazzperado    
4     42 1983 3 Welkom adjudant Holzapfel Lindeman A. dienstverlening politie Willem J.M.Holzapfel  nieuwe  groepscommandant  politie  levensloop W.J.M.Holzapfel    
4     42 1983 3 Tevreden...en toch Vlak M. diversen Hei & Wei m.Vlak  Hei en Wei  autochtonen versus import -    
4     42 1983 3 Van  over en door kraaien(XX) E.G. diversen begraven  doodgravers  Lammert de Koster  sterke verhalen -    
4     42 1983 3 Fa. T.Spakman & Zn Stukadoorsbedrijf Spakman T. ondernemers stukadoorsbedrijf  Spakman stukadoor T.Spakman    
4     43 1983 4 2e Blaricumse filmdagen Anoniem activiteiten blaricumse  filmdagen 1983  programma -    
4     43 1983 4 Ja  Jan Juffer krijgt gelijk Anoniem activiteiten oranjevereniging muziektent  koninginnedag 1983  orkesten tekening muziektent    
4     43 1983 4 Buurtwerkster Paula ravensbergen Weller T. dienstverlening Malbak  buurtwerkster  Paula Ravensbergen Paula Ravensbergen    
4     43 1983 4 Wie wil beginnen Juffer J. diversen starters  ondernemers  jeugdhonk -    
4     43 1983 4 Politiek vrouwenoverleg Blaricum Anoniem activiteiten vrouwendiscussiegroep  2e bijeenkomst  vrouwenoverleg  werkgelegenheid -    
4     44 1983 5 Co Egelie "Ik houd niet van poeha Lindeman A. kunst Co Loeber-Egelie  Jan Loeber  Lou Loeber  schilderes Co Loeber-Egelie    
4     44 1983 5 De schaakclub Breemen M.J. van sport schaakclub  jaren 60  restaurant Vos  nu Gall en Gall restaurant Vos    
4     44 1983 5 Bijvanck-winkelcentrum "De Wetering" Weller T. ondernemers winkelcentrum De Wetering  dierenspeciaalzaak Grondelle  chinees-indisch  restaurant peking  koffieshop De Wetering Bijvanck-winkelcentrum "De Wetering"  dierenspeciaalzaak Grondelle  restaurant Peking  koffieshop de Wetering    
4     44 1983 5 April 1983: kalf-pink  vaars-koe Lindeman A. autochtonen Anton van Klooster  boerderij  Grad van Klooster-van Hoven  Rosendaal  Piet de Jong  Gijs Blom Anton van Klooster voor zijn boerderij    
4     44 1983 5 Drie nieuwe gezichten bij de kruisvereniging Blaricum Vlasman C.A.M. dienstverlening kruisvereniging  Tineke Kremer  Ans Kreuk  M.Bergman Tiest-Jongejan Tineke Kremer  Ans Kreuk  M.Bergman Tiest-Jongejan    
4     44 1983 5 Dorpen in Nederland Juffer J. diversen boek ANWB "Dorpen in Nederland" boerderij aan de Langeweg    
5     45 1983 6 Concours Hippique Blaricum 1983 Anoniem sport paardensport  concours hippique  programma diverse paarden  springen    
5     45 1983 6 J. van Campen Anoniem diversen J. van Campen  afscheid  Oude Tak  hei en Wei  Oranjevereniging  IBBB J. van Campen    
5     45 1983 6 Oeverzwaluwen in het Gooi Anoniem natuur oeverzwaluwen  groeve Oostermeent  verval  herstel 1982  Stichting  Vrijwillig Goois Natuurbeheer groeve Oostermeent  tekening    
5     45 1983 6 Lezen en schrijven met de kinderen Lindeman A. gemeente scholen hoofd Bernardus school  Peter Sweering  opvolger Maas Peter Sweering    
5     45 1983 6 Afscheid Bijvanck-huisarts F.Vlak Anoniem dienstverlening Afscheid Bijvanck-huisarts F.Vlak huisarts F.Vlak    
5     45 1983 6 Eerste hulp...helpende handen Lindeman A. dienstverlening EHBO Blaricum  diploma uitreiking  Ton Prinsze EHBO oefening    
5     46 1983 8 Een tijd van gaan Lindeman A. diversen sluiting groentehandel  vd Zwaan  Kitty en Joop van der Zwaan  levensloop  historie Kitty en Joop van der Zwaan (4 maal)    
5     46 1983 8 Oranje vereniging Anoniem activiteiten Oranjevereniging Oranjevereniging  programma kermisweek ringsteken  kermisweek  brandweerspelen    
5     46 1983 8 Een 25 jarig jubileum met een puntmuts Lindeman A. jubilea juf Geervliet  25 jaar Openbare Lagere School juf Geervliet    
5     46 1983 8 Katholiek Vrouwengilde Gils Zr A. van activiteiten katholiek vrouwengilde  heilige mis  pater Nijsten  Zr Auxilia van Gils  mssiewerk  Suriname pater Nijsten en Zr Auxilia van Gils    
5     46 1983 8 Excursie naar Hervormde Kerk 3 juni 1983 Adema G.T. historie historische kring Blaricum  Excursie naar Hervormde Kerk  historicus A.C.J.  de Vrankrijker  Bob Anink  H.J. de Koning Hervormde Kerk 1920  torenklok 1943    
6     47 1983 9 Tien Jaar! Juffer J. gemeente Bijvanck  10 jaar na start  evaluatie Bijvanck 10 jaar na start    
6     47 1983 9 Terug en verder Lindeman A. gemeente bestuur nieuwe raadsleden  VVD Frenk Bergamin  Erik van den Broek Frenk Bergamin    
6     47 1983 9 1978-1983 Vijf jaar filmhuis Blaricum Anoniem activiteiten filmhuis Blaricum  5 jaar  verleden  programma 1983 -    
6     47 1983 9 Reis-en Ontspanningsvereniging Blaricum Rokebrand N. activiteiten programma reis naar duitsland -    
6     47 1983 9 Gouden medaille Lindeman A. autochtonen gouden medaille  Gerarda (Grad) van Klooster-van Hoven 40 jaar bedevaart  Kevelaer  historie  Gooise Bedevaart Vereniging oud maria prentje    
6     47 1983 9 Blaricumse tennisclub bestaat 10 jaar Anoniem activiteiten sport tennisclub  BLTC Blaricum  10 jaar -    
6     48 1983 10 De brief van minister Rietkerk Rietkerk overheid grenswijziging Blaricum  Huizen  doorvoeren Bijvanck geen Huizen    
6     48 1983 10 De dorpskern Juffer J. gemeente commentaar  Commissie Dorpskern  adviezen  herindeling  dorpsstraat 6  hart van Blaricum tekening    
6     48 1983 10 Commissie dorpskern Lammers W.G.A. gemeente Commissie dorpskern  plannen  herindeling oude dorpskern    
6     48 1983 10 terug en verder Lindeman A. gemeente bestuur nieuwe raadsleden  Blaricum Oke  Erik van den Broek Erik van den Broek    
6     48 1983 10 Karel van der Bijl Anoniem ondernemers makelaar  Karel van der Bijl Karel van der Bijl    
6     48 1983 10 4 jaar Collectief Blaricum Kok R. activiteiten  kunst Atelier Collectief  Blaricum  4 jaar  kunst  cursussen  etsen  schilderen  boetseren  pottenbakken ets    
6     48 1983 10 Een van de zes...van vijftig Lindeman A. jubilea  historie 50 jaar getrouwd  Henk-Lub Puyk  Maria Catharina van Zomeren  hovenier  levensloop hr en mevr Puyk    
6     48 1983 10 Medaille voor 10 jaar trouwe dienst Weller T. jubilea Hessel van de Witte  BB  zelfbescherming  medaille 10 jaar Hessel van de Witte    
6     48 1983 10 In memoriam N.G. van Weijdom Claterbos H.A.M. in memoriam in memoriam  N.G. van Weijdom Claterbos  oud-onderwijzeres N.G. van Weijdom Claterbos    
6     48 1983 10 postzegelvereniging Blaricum Anoniem activiteiten postzegelverenigin  Blaricum -    
6     49 1983 11 De grenswijziging Weller T. gemeente grenswijziging  Huizen  Blaricum  minister  consequenties  gesprek  Hein Dappers  Vincent Saalbrink  Onno Schone Hein Dappers  Vincent Saalbrink  Onno Schone    
6     49 1983 11 Een informatieve bijeenkomst Juffer J. gemeente grenswijziging Blaricum  Huizen  bijeenkomst -    
6     49 1983 11 Dietiste bij de kruisvereniging Bijleveld S. dienstverlening kruisvereniging  dietiste  Suzan Bijleveld dietiste  Suzan Bijleveld    
6     49 1983 11 Een huis boordevol dochters Lindeman A. activiteiten kunst Roeline Hoogeveen  poppenmaken  levensloop  cursussen Roeline Hoogeveen    
6     49 1983 11 Juf Betzema neemt afscheid Anoniem gemeente scholen Juf Betzema  afscheid  Openbare Lagere School Blaricum  31 jaar Juf Betzema    
6     49 1983 11 Bronzen erfgooiersboompjes Brolmann H.H.W. diversen erfgooiersboompjes  te koop  Brolmann erfgooiersboompje    
6     49 1983 11 Afscheid van oma Sertons en Zr Auxilia C.W. gemeente scholen Oma Sertons  Zr Auxilia  afscheid Sint Bernardusschool  historie Oma Sertons  Zr Auxilia    
6     50 1983 12 Uit eten in Blaricum Vlis J. van der ondernemers eten  restaurant Bellevue  F.Pruis restaurant Bellevue    
6     50 1983 12 Herinrichtingsplan dorpskern Anoniem gemeente herinrichtingsplan  dorpskern tekening dorpskern  le Coultre in postzegelkraam    
6     50 1983 12 Inspraak Bijvanck delgebied I Weller T. gemeente inspraakavond  Bijvanck  verkeer Bijvanck    
6     50 1983 12 30 jarig bestaan Fedratieve Vrouwenraad Anoniem activiteiten Federatieve Vrouwenraad Blaricum  30 jaar  mevr van Ogtrop  le Coultre  mevr.Winter mevr van Ogtrop  mevr.Winter    
6     50 1983 12 Sluitende begroting Anoniem gemeente begroting  belastingen  CAI  reserves  herinrichting dorpskern  welzijnsplan  grenswijziging diverse tekeningen en foto's    
6     50 1983 12 In gesprek met tante Nel Y.B. autochtonen historie juf  tante Nel Vogt  openbare kleuterschool  21 jaar  levensloop tante Nel Vogt    
6     50 1983 12 Brok leven in ons dorp Lindeman A. jubilea  historie Piet en Frederike Kooy  Lammert Kooy  melk  zuivelfabriek  IJs  de  Hoop melkstaking Blaricumse Melkfabriek    
6     50 1983 12 Het jaarlijkse prinsenbal in Blaricum Anoniem activiteiten carnaval  prinsenbal  feest Vitusgebouw  prins Daan Sterenborg prins Daan Sterenborg    
6     50 1983 12 Over de grenswijziging Weller T. gemeente grenswijziging  gesprek  Hein Dappers  Vincent Saalbrink  Onno Schone Hein Dappers  Vincent Saalbrink  Onno Schone    
6     51 1984 1 Blaricummers in de Bijvanck Lindeman A. autochtonen wethouder de Klerk  bijvanck  bouw  schoenmaker  30 jaar raadslid heer en mevrouw de Klerk    
6     51 1984 1 Onze dorpskern in 1984 geen probleem meer Beek D. diversen dorpskern  BOV  Blaricumse Ondernemers Vereniging -    
6     51 1984 1 Op de helling Juffer J. diversen bouwvergunningen  bestemmingsplannen  procedures  houd blaricum mooi -    
6     51 1984 1 Nieuwjaarswensen diverse diversen Rigter J.A.J.  de Malbak  Yong An  Hennie Joosten  Herman Rigter  Le  Coultre  Hessel van de Witte  Wendelien Maas  H. Lanphen  W.M. Vos - de  Klerk  Anita Meijer  Joost Brugman  Gerard van Mill  Ans Zaal  Piet Heerschop tekening    
6     51 1984 1 Brug Graaff J.C. de diversen opening Stichtse brug  Smit-Kroes  Lammers  de Wit  Fontein  Sinterklaas tekening    
6     51 1984 1 Hobby-shop Steenbeek in nieuwe behuizing Anoniem ondernemers opening hobby-shop  Ben en Thea Steenbeek Ben en Thea Steenbeek in hobby-shop    
6     51 1984 1 Opa Bakker Gils  Zr. A. van in memoriam Opa Bakker  missiewerk  pater Jan Calis  pater Marinus Nijsten Opa Bakker    
6     51 1984 1 Oudejaars- en Noieuwjaarsnacht Remmer  pastoor H. diversen oude jaars overdenking -    
6     52 1984 2 Kwartetspel G.W. diversen kwartetspel van/over Blaricum kwartetspel Blaricum    
6     52 1984 2 Jaarprogramma sociaal cultureel werk Weller T. gemeente Blaricums Welzijnsraad  sociaal cultureel werk -    
6     52 1984 2 Ontmoeting Graaff J.C. de diversen nieuwjaarsreceptie  gemeente  willem vos IJspret    
6     52 1984 2 De woningadviescommissie Anoniem gemeente woningadviescommissie  werkwijze  bezetting -    
6     52 1984 2 Tom van de Spar Lindeman A. ondernemers Spar  Tom Mulder  gezellig  historie  pand  Jan Vos  Van den Bergh  Klaas Zeegers  ijzerhandel personeel van de Spar  Tom Mulder  vroegere ijzerhandel    
6     52 1984 2 Nederlandse Genealogische Vereniging Weller T. diversen Lydi van de Witte  genealogie  Nederlandse genealogische Vereniging  Naarden Lydi van de Witte  diverse  tekening stamboom    
6     53 1984 3 Jozef Rigter bijna 90 jaar (XX) Lindeman A. autochtonen historie G.J(ozef) Rigter  levensloop  Hendrik Rigter  Grietje de Jong  Cornelia  Zeegers  Kerklaan  Herman Rigter  kolen  olie  heide  plaggen  kermis  Mie Vod G.J(ozef) Rigter    
6     53 1984 3 Zachte lobby Graaff J.C. de diversen Olympische spelen in Blaricum?  le Coultre -    
6     53 1984 3 Het dorpskarakter van Blaricum Anoniem diversen Hei & Wei discussie dorpskarakter Blaricum in de Blaercom  J.Juffer  G  van Mill  S.Nieuwenhuizen  J.H.Rigter discussie dorpskarakter    
6     53 1984 3 Hooft en de arme pastoor Thijmen de Saaijer Vlis J. van der historie P.C.Hooft  muiderslot  Pastoor Thijmen de Saaijer  juli 1646 sluiten  kapellen der Pausgezinden  te Blaricum P.C.Hooft  tekening boerderij door Toon de Jong    
6     53 1984 3 Carnaval 1984 Born Y. activiteiten carnaval  prins Carmaval Daan Sterenborg Willem Vos verkleed en met gitaar op carnaval    
6     54 1984 4 Derde Blaricumse Filmdagen Anoniem activiteiten programma 3e Blaricumse filmdagen  muziek-cafe diverse film foto's    
6     54 1984 4 Oranje pep-nieuws Anoniem activiteiten oranjevereniging oranjevereniging  koninginnedag 1984 tekeningen    
6     54 1984 4 Verantwoord omgaan met medicijnen Vlasman C.A.M. dienstverlening kruisvereniging Blaricum  medicijnen  Blaricumse apotheek  mevr. S.  Widjaja  R.F.Armbrust -    
6     54 1984 4 Afscheid organist Dirk Schipper Lindeman A. diversen afscheid  oganist  Hervormde kerk  Dirk Schipper  levensloop organist Dirk Schipper    
6     54 1984 4 Epiloog Jozef Rigter Lindeman A. autochtonen Jozef Rigter  gedicht Vrouwtje van Stavoren Jozef Rigter met hond    
6     54 1984 4 Een nieuwe lente  een nieuw geluid Juffer J. diversen gemeente  industrieterrein  sloping dorpsstraat nr 6  herinrichting  plannen nieuwbouw winterse straat  gat dorpsstraat 6 (nu muziektent)    
6     54 1984 4 Democratie viert hoogtij! IBBB gemeente procedure verlengde bergweg  Initiatiefgroep Blaricumse Bijvanck Bewiners -    
7     55 1984 5 Het lamoen Lindeman A. ondernemers huifkar  Lamoen  opening  Joke en Kees Vloemans huifkar Kees Vloemans    
7     55 1984 5 Koninginnedag 1984 Anoniem activiteiten oranjevereniging koninginnedag 1984 diverse koninginnedag 1984    
7     55 1984 5 Gooise oaardendagen 9-11 juni Anoniem activiteiten sport paardendagen  programma concours hippique    
7     55 1984 5 Voor ouderen in Blaricum genoeg te beleven? Anoniem dienstverlening Blaricumse Welzijns Stichting  enquete  ouderen  welzijnsplan -    
7     55 1984 5 Zeereerwaarde  zeergeleerde Lindeman A. jubilea Dr.J.de Jong 50 jaar priester priester dr. J. de Jong    
7     55 1984 5 Lintje voor Joop Anoniem jubilea lintje  groenteman Joop van der Zwaanjubilea Joop van der Zwaan en burg le Coultre    
7     55 1984 5 Broedvogels in de bebouwde kom van Blaricum Merrienboer G. van natuur natuur  vogels  tellen  broedvogels  eksters -    
7     55 1984 5 De moeite waard Lindeman A. ondernemers Ad Valk  fysiotherapeut  acupuncturis  iriscopie Ad Valk    
7     56 1984 6 Sfeer en voorschriften Juffer J. diversen bescherm dorpsgezicht  monumentenlijst  architectuur  bouwstijl boerderij  modern pand    
7     56 1984 6 Gooise oaardendagen Anoniem activiteiten sport paardendagen  38e concours hippique paardenkoets    
7     56 1984 6 Welstandscommissie Anoniem gemeente welstandscommissie  Tilly Haan-Jansen  interview Tilly Haan-Jansen    
7     56 1984 6 Kromme halzen  gele harten  stinkende gouwen Vlis J. van der natuur natuur  Stichting Wilde Planten Blaricum  heemtuin tekening    
7     56 1984 6 De bronzen erfgooiersboom Anoniem diversen erfgooierstentoonstelling 1971  erfgooiersboom  Gerardus Lanphen  hout  brons erfgooiersboom    
7     57 1984 8 Negentig jaar jong.... N. jubilea Hans Sanders  levensloop  90 jaar Hans Sander    
7     57 1984 8 Dank je  Thera Graaff J.C. de diversen Hei & Wei Thera Weller  uit redaktie -    
7     57 1984 8 In memoriam P.A.J.Kaarsgaren Anoniem in memoriam P.A.J.Kaarsgaren  overleden P.A.J.Kaarsgaren    
7     57 1984 8 Van paardenstal tot sporthal Lindeman A. activiteiten sport Vlugheid en Kracht  75 jaar de foto's V&K    
7     57 1984 8 Bruisend activiteitenseizoen Anoniem activiteiten activiteiten  collectief Blaricum  Vlugheid & racht  Volksuniversiteit  Federatieve vrouwenraad  dorpshuis Blaercom  Blaricumse Welzijns Stichting -    
7     57 1984 8 Woordje van de natuurwacht Breemen E. van natuur natuur  honden -    
7     58 1984 9 Blaricum om te zoenen Lindeman A. diversen Kermis 1984  intocht pastoor Nico A.H. de Gooijer  Deken de Reus  Vituskerk voetbal  sjezenkeuring  brandweer  intocht pastoor Nico de Gooijer    
7     58 1984 9 Atelier Poupee...aanwinst Lindeman A. ondernemers Roeline en Simon Hoogeveen  Atelier Poupee  poppen  klederdrachten  cursussen Atelier Poupee    
7     58 1984 9 Twee Blaricummers in Los Angeles Born Y. sport Olympische spelen 1984 LA  le Coultre  Bert Bunnik  trainer coach Spaans  hockey Bert Bunnik  mevr. le Coultre    
7     58 1984 9 Blaricumse "happening Lindeman A. ondernemers afscheid bakkerij Limburg  Langeweg  Rie en Hennie Limburg  Kees Krauwer Rie en hennie Limburg    
7     58 1984 9 Rabobank 80 jaar Anoniem ondernemers Rabobank 80 jaar  blaricumse kalender -    
7     59 1984 10 Grenswijziging Huizen Blaricum Anoniem gemeente tweede kamer voorstel ingediend grenswijziging -    
7     59 1984 10 De dorpskern Juffer J. gemeente herinrichting dorpskern  hoge huren  leefbaarheid dorpskern in reconstructie (3 maal)    
7     59 1984 10 Het ontwerp-streekplan Gooi en Vechtstreek Juffer J. gemeente streekplan Gooi en Vechtstreek kaartje    
7     59 1984 10 100 jaar Petronella "Pietje" de Graaf N. jubilea Willem Lz de Graaf + Petronella de Saeyer  boerderij de Zeven Linden; zoon  Willem "Tijmen" de Graaf (jaren wethouder)+Aaltje Koppen boerderij " de Graaf  van Blaricum (naam verzonnen door Willem Duys; nu Merpatis); dochter  Petronella  vriendin Nel  scha Pietje de Graaf    
7     59 1984 10 Senioren-gespreksgroep Hull H. van 't activiteiten senioren gespreksgroep  nieuw bloed H. van 't Hull    
7     59 1984 10 Arm Blaricum(XX) Anoniem historie Vereniging Blaricums Belang jaargang nr 4 1921 -    
7     59 1984 10 Sinterklaas intocht 1984 Anoniem activiteiten sinterklaas 1984 Sinterklaas    
7     59 1984 10 Oprichtinf Blaricums zangkoor succes Anoniem activiteiten oprichting Blaricums  zanhgkoor  20 mensen  J.Verver -    
7     60 1984 11 De dorpskern Juffer J. activiteiten opening gewijzigde dorpskern 17 november  muziektent 4 foto's    
7     60 1984 11 Het Prinsenbal Lindeman A. activiteiten carnaval  Prinsenbal 2  oa de orde van het Hoefijzer voor drukker Jaap van Gestel    
7     60 1984 11 Aty Anoniem diversen verjaardag Aty Lindeman  8 november  Ouwe tak -    
7     60 1984 11 Open brief aan de tweede kamer IBBB gemeente grenswijziging Blaricum Huizen -    
7     60 1984 11 Tranen en moed Lindeman A. in memoriam Driekus (Hendrik Cornelis Gerardus Vos)  Gerrie Post  Lambert Vos  molenaar boerderij aan de Meentweg    
7     60 1984 11 Paul Cornelis Anoniem dienstverlening Blaricumse Welzijns Stichting  nieuwe medewerker  Paul Cornelis Paul Cornelis    
7     60 1984 11 Van de kerken te Blaricum Lindeman A. diversen kerk kerstaktie  kerstviering  kerken -    
7     60 1984 11 Inge Grauwelman theatercursussen Anoniem kunst Inge Grauwelman  toneel  cursus  interview Inge Grauwelman    
7     60 1984 11 De ondergang van een dorp Juffer J. gemeente grenswijziging Blaricum  Huizen -    
7     60 1984 11 De Malbak II Born Y. activiteiten de Malbak  gymnastiek  fotoclub De Malbak    
7     61 1984 12 Verhaal rond Kerstmis Nieuwenhuizen S.G. diversen kerst kerstverhaal  oorlog boerderij in sneeuw    
7     61 1984 12 Blijft(t) bij Blaricum diverse gemeente Blaricum Huizen grenswijziging  behoud 4e kwadrant  gemeentepersoneel  vergrijzing  bezwaarschriften  politie  feiten op een rij  dorpsgezicht in gevaar  burger moet gelag betalen  voorzieningenpakket  Blaricum blok aan  't been  verlies ruim 800 huurwoni diverse    
7     61 1984 12 Kerstmis 1944 Rigter J.H. historie kerst  hongerwinter duitsers  oorlog -    
7     61 1984 12 Chuc Mung Nam Moi 5 jaar later Lindeman A. diversen Le Huu Phuoc  vietnamees Vluchteling  bijvanck  gelukkig nieuw jaar vietnamezen    
7     61 1984 12 Zeven jaren Hei en Wei(XX) Coultre F. Le diversen Hei & Wei enquete Blaricum Hei en Wei  proriteiten: historie  interviews  natuur  sport/recreatie  cultuur agenda's -    
7     61 1984 12 Kerstmis: weg van verleden naar toekomst Gooijer N.de diversen kerst kerst -    
7     62 1985 1 Blaricumse raad tegen grenswijzigingen Juffer J. gemeente bestuur hoorzitting  Grenspaal  grenswijziging Blaricum  Huizen diverse kleurenfot's    
7     62 1985 1 Dit dorp? Te gek... Lindeman A. gemeente politie politie  wachtmeester  Tina van Leeuwen  interview Tina van Leeuwen    
7     62 1985 1 De korenschoof Brugman E. activiteiten kunst  anthroposofie  Korenschoof  cursussen -    
7     62 1985 1 Blaricumse grond naar Huizen??? Wal R.J. van der diversen compost  Blaricum  Huizen -    
7     62 1985 1 Begrotingsfolder gemeente Blaricum 1985 Anoniem gemeente bestuur begroting  brandweer  welzijnsplan  Wetering  bestemmingsplan  muziekonderwijs  CAI  riolering  Torenlaan  monumenten  bejaardenoorden  landbouwplastics warandepark  gebouw de Wetering  tekeningen    
7     62 1985 1 Weg van Blaricum Lindeman A. gemeente Henk de Koning  hoofd gemeentewerken  VUT  levensloop  brandweer Henk de Koning    
7     62 1985 1 Nieuws uit de Beukelaar Lindeman A. dienstverlening Beukelaar  directeur Gerrit Lammers de Beukelaar    
7     62 1985 1 Dorrstijn-Tax-Combinatie Vlak R. ondernemers taxi  Teus Dorrestijn  levensloop Teus Dorrsteijn    
7     63 1985 2 Zeven generaties Jongerden Vlak R. Ondernemers historie rietdekker  Jongerden rietdekker Jongerden (3 maal)    
7     63 1985 2 Gekleurd verhaal Lindeman A. Gemeente dienstverlening  brandweer  Anton van der Koot  commandant  Henk de Koning  Ouwe Tak  feest Anton van der Koot brandweer commandant    
7     63 1985 2 Is de eerste klap dan toch de daalder waard Juffer J. activiteiten politieke  standpunten  grenswijziging Blaricum  Huizen drie fot's van Blaricum    
7     63 1985 2 Vers van de pers Lindeman A. dienstverlening Stad en Lande Ruiters  paarden  ander terrein  gemeente-politiek tekening twee-span    
7     63 1985 2 Nieuwe voorzitter Welzijnsraad benoemd Anoniem   welzijnsraad  voorzitter  W.V. de Haan  maatschappelijke dienstverlening  sportbelangen  jaarprogramma W.V. de Haan  H. de Koning (VUT) +  mevr. le Coultre    
7     64 1985 3 Geloei-geblaat-gekraai-gehinnik Lindeman A. autochtonen boeren  Nico de Jong  Bep van Klaas de Jong  beppie Majoor  Margriet van 't Klooster  boerderij William Singerweg  interview Nico de Jong (2 maal)    
7     64 1985 3 Welkom Redactie diversen Hei & Wei nieuwe redactieleden  Ria Vlak-Gerritsen  Jan Rigter -    
7     64 1985 3 Vierde Blaricumse Filmdagen Anoniem activiteiten Filmhuis Blaricum  filmdagen  programma -    
7     64 1985 3 Historische kring Blaricum Keulen A. van historie bijdragen aan Hei & Wei -    
7     64 1985 3 Meester van Gils Rigter J.H. autochtonen historie meester Van Gils  hoofd RK school  historie  levensloop meester van Gils met een klas    
7     64 1985 3 Jeugdherinneringen aan de Meentweg (XX) H.T. historie Geurt en Griet de Graaf  Griet Duvel  kapelaan Knippers  voetbalveldje  Afrekenen  Gijs de kruidenier  Meep  pastoor Snelting -    
7     64 1985 3 Wisseling van de wacht Lindeman A. dienstverlening brandweercommandanten  H.J. de Koning  A.H. van der Koot brandweer commandanten  H.J. de Koning en A.H. van der Koot    
7     64 1985 3 Aan de wandel voor het K.V.G. Lindeman A. activiteiten Katholiek Vrouwengilde  wandelen  goed doel kraampje K.V.G.    
7     65 1985 4 De Vliegweg  ach die Vliegweg Lindeman A. historie Vliegweg  Sieke Broekema-Kruize  verzet  oorlog  ondergrondse  Aagjeshoeve Canadese onderduikers  geallieerde onderduikers  echtpaar Kruize-Wegerif  Agjeshoeve    
7     65 1985 4 Jan van der Vlis 85 jaar Redactie jubilea Jan van der Vlis  redaktielid Jan van der Vlis    
7     65 1985 4 Nieuw gezicht Lindeman A. gemeente Cornelis Overhage  hoofd  gemeentewerken Cornelis Overhage    
7     65 1985 4 Poep aan mijn schoen Anoniem diversen hondenpoep -    
7     65 1985 4 De dode boom Juffer J. diversen kunst erfgooiersboom  Gerardus Lanphen  kunst  stimuleren  architect erfgooiersboom    
7     65 1985 4 Wim Kloek en zijn Ambrosians Vlak R. kunst Wim Kloek  Vocal Group  Ambrosians  koor vocal group the Ambrosians    
7     65 1985 4 Blaricum na de bevrijding Adema G.T. historie bevrijding bevrijding  blad " de Tijding"  art. over Blaricum  bezoek prins Bernhard #NAAM?    
7     66 1985 5 De mannen van de boom Lindeman A. diversen erfgooiersboom  onthulling Gerardus Lanphen  Hans Broelmann Gerardus Lanphen  burgemeester le Coultre  Hans Broelmann    
7     66 1985 5 Met vlag en wimpel Anoniem activiteiten bevrijding bevrijdingsdag diverse bevrijding    
7     66 1985 5 Moeke Spijkstra (in) de roos van Blaricum Vlak R. ondernemers Moeke Spijkstra  Leo van Splunteren  Lammert Loerd  Hotel Gooilust  Cor  Spijkstra Moeke Spijkstra    
7     66 1985 5 Doek Anoniem gemeente besluit  Bijvanck bij Huizen -    
7     66 1985 5 Manuele therapie Born Y. ondernemers manuele therapie  Peter de Bakker Peter de Bakker    
7     66 1985 5 Bejaarden in Blaricum geen aparte groep Anoniem diversen bejaarden  BWS  Blaricumse Welzijnsstichting  onderzoek -    
7     66 1985 5 Historische kring Blaricum Rigter J.H. historie schaardag  vee  meent  schapendrift  melkfabriek  De Goede Verwachting  De Hoop melkfabriek De Goede Verwachting    
7     66 1985 5 Broodje Blaricum Vlak R. ondernemers broodjeswinkel  Hans van der Wetering Snack-shop Hans    
8     67 1985 6 Dorp met een eigen karakter Juffer J. gemeente verslag monumenten commissie  inventarisatie  historische lijks monumenten commissie    
8     67 1985 6 Historische kring Blaricum Redactie activiteiten historie open dag  historische kring tentoonstelling  huifkarren  boekweitpap  Nico de Jong/mosselweg    
8     67 1985 6 Jan Majoor Lindeman A. autochtonen Jan Majoor  melkboer  VUT -