Colofon

Hei & wei, uitgegeven door de Stichting Dorpsblad Blaricum, bestaat mede dankzij subsidie van de gemeente Blaricum, sponsoring, adverteerders en donaties.

Kopij aanleveren en informatie:
redactie@heienwei.nl,
tel. 06-25098485

Deadline kopij Verschijningsdatum
- 1 december 2017
30 november 2017 15 december 2017
28 december 2017 12 januari 2018

Eindredactie:
Marjolijn Schat, Bela Bouma

Redactie:
Sybert Blijdenstein, Ilse Bloemen, Aty Lindeman, Elisabeth Loudon, Robert Molijn, Daniëlle Mouissie, Hidde van der Ploeg, Frans Ruijter, Adrie van Zon

Correctie:
Piet Niks

Foto's:
Peter van Rietschoten, Gerbe van der Woude

Medewerkers:
Anneke Bruggeman, Linda Eggenkamp, Nico de Gooijer, Corryn de Vrieze

Webbeheer:
Satyamo Uyldert, Ria Bulten-van der Mik

Advertentie- en sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink
E-mail: jacqueline@gesink.com
Voor tarieven zie adverteren en sponsoring elders op deze website

Uitgever:
Stichting Dorpsblad Blaricum
Voorzitter: Jacqueline Gesink
Secretariaat: Tom van Meeuwen
E-mail: vmeeuwen@zonnet.nl

Penningmeester en donateursinformatie:
Rist Brouwer
E-mail: ristbrouwer@hotmail.com
Banknr. NL67 RABO 0126 6372 96
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum

Druk:

JM2 grafische producties, tel . 035-5316520

Oplage:
4500

Dag van het werkpaard
 
Heidepad
 
Binnendoor
 
Aspergevelden
 
Winter in Blaricum
Website 2014 Ganymedes Producties

Pagina bijgewerkt op 8-11-2017