Colofon

Hei & wei, uitgegeven door de Stichting Dorpsblad Blaricum, bestaat mede dankzij subsidie van de gemeente Blaricum, sponsoring, adverteerders en donaties.

Kopij aanleveren en informatie:
redactie@heienwei.nl,
tel. 06-25098485

Deadline kopij  
4 oktober 2018 19 oktober 2018
1 november 2018 16 november 2018
29 november 2018 14 december 2018

Eindredactie:
Marjolijn Schat, Anneke Martens-van der Vlugt

Redactie:
Sybert Blijdenstein, Gerda Jellema, Aty Lindeman, Michiel Meijer, Frans Ruijter, Marjolein Speek, Greet Volkers, Nelliette van Wijck

Correctie:
Piet Niks

Foto's:
Gerbe van der Woude

Medewerkers:
Linda Eggenkamp, Anton van Klooster, Jan Greven, Elisabeth Loudon, Robert Molijn, Daniëlle Mouissie, Adrie van Zon

Webbeheer:
Satyamo Uyldert, Ria Bulten-van der Mik

Advertentie- en sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink
E-mail: secretariaat@heienwei.nl
Voor tarieven zie adverteren en sponsoring elders op deze website

Uitgever:
Stichting Dorpsblad Blaricum
Voorzitter: Jacqueline Gesink
Secretariaat: Tom van Meeuwen
E-mail: secretariaat@heienwei.nl

Penningmeester en donateursinformatie:
Rist Brouwer
E-mail: penningmeester@heienwei.nl
Banknr. NL67 RABO 0126 6372 96
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum

Druk:

JM2 grafische producties, tel . 035-5316520
E-mail: heienwei@jm2.nl

Oplage:
5200

Dag van het werkpaard
 
Blaricummermeent
 
Boederij Mieke Calis
 
Boerderij Raadhuisstraat
 
Website 2018 Ganymedes Producties

Pagina bijgewerkt op 30-07-2018