Over hei & wei

De Stichting dorpsblad Blaricum, uitgever van de huidige hei & wei, werd opgericht op 27 april 1978. Vanaf 1967 waren achtereenvolgens al verschenen de dorpsbladen De Spuut (1967-1968), De Drost (1968) en tussen HEI en WEI (1970-1976). Vanaf april 1978 tot op heden is de huidige hei & wei ononderbroken verschenen. Vele tientallen dorpsgenoten hebben in de loop der jaren hun beste krachten aan het blad gegeven voor kortere, of meestal langere tijd, als redactielid, bestuurslid of medewerker. Zonder hen zou het blad niet bestaan. In hei & wei no. 332 van september 2009 staat een gedetailleerde beschrijving van de geschiedenis van hei & wei o.a. met vermelding van alle betreffende namen.

Hei & wei is voor en door Blaricummers en is gericht op al wat voor de Blaricumse gemeenschap speciaal en van belang is. De samenstelling van de kopij (interviews, stukken en dorpsmededelingen) is evenwichtig, veelzijdig en zo breed mogelijk informerend. Lezers hebben de mogelijkheid te reageren. Bij verschillen van mening over enig onderwerp worden deze op evenwichtige wijze benaderd en weergegeven. Er is een redactiestatuut. Het blad komt tot stand door de inspanningen van 24 vrijwilligers, waarvan 13 redactieleden, 8 medewerkers en 3 bestuursleden (2010). In het kader van openheid wordt elk jaar in de maand mei een openbare jaarvergadering gehouden. De periodieke verschijning van hei & wei wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van 20 sponsoren, 40 adverteerders, door donaties, en subsidie van de gemeente Blaricum.

De oplage is in 2017 verhoogd van 4.350 naar nu 5.200 stuks.

De verspreiding van hei & wei is vanaf mei 2010 in handen van een lokale bezorgdienst die om de vier weken, op vrijdag en zaterdag, bezorgt op alle adressen in het dorp, ongeacht de eventuele stickers op de brievenbus. Er zijn voorlopig nog enkele afhaalpunten, voor een beperkt aantal losse nummers (op is op) bij de supermarkten, de boekhandel, de dorpshuizen, het gemeentehuis, het BEL-kantoor, de bibliotheken en het Ter Gooi ziekenhuis.

Elke editie van hei & wei vanaf mei 2004 is ook te lezen op deze website.

Een jaarabonnement op hei & wei is mogelijk voor lezers buiten Blaricum, in binnen- en buitenland. Toegezonden wordt de alleen dikke editie (11 keer per jaar). De looptijd is steeds een jaar, die stilzwijgend verlengd wordt. Bij opzegging of bij niet betaling van de nota, die in het begin van elk jaar bij de hei & wei ingesloten wordt, wordt de toezending gestaakt. De kosten van een abonnement zijn € 30,- voor binnenlandse en  € 35,- voor buitenlandse abonnees. Voor een abonnement kan contact opgenomen worden met de redactie.

Pagina bijgewerkt op 26-02-2015