Sponsoring van hei & wei

De sponsors dragen bij uit liefde voor het blad en het dorp en niet alleen voor de eigen naamsbekendheid. Zij hebben als tegenprestatie het exclusieve recht op vermelding van hun naam / advertentie op de voorpagina in alle edities per jaar. Zie hiervoor ook ‘Alles over hei & wei’. Voorts hebben zij bij aanvang van het sponsorschap recht op een uitgebreid interview met foto, en nadien in geval van bijzondere ontwikkelingen, vermelding in een kort bericht, al dan niet met foto, of in de rubriek Dorpsagenda.
De attentiewaarde is hoog, gezien de integrale plaatsing van alle edities op internet.

Soorten sponsoradvertenties
Voor de 20 sponsors van hei & wei zijn 2 soorten advertenties beschikbaar (nu 8 grotere en 12 kleinere), afhankelijk van de grootte van de sponsorbijdrage. Gewerkt wordt met afspraken voor één kalenderjaar, telkens met stilzwijgende verlenging voor een jaar. Tussentijdse opzegging: uiterlijk 30 november van elk jaar.
Per categorie zijn de advertentiegroottes, -plaats en -bijdragen als als volgt:

hoofdsponsors 56 x 28 mm liggend voorpagina (aparte kolom)  € 1200,-
subsponsors 28 x 28 mm voorpagina (aparte kolom) 0550,-

De bijdragen zijn vrij van btw.

Aanlevering sponsoradvertenties
Alle advertentieteksten dienen in pdf-formaat (bij voorkeur in kleur, voor dezelfde prijs) te worden aangeleverd aan de eindredactie secretariaat@heienwei.nl en/of de drukker heienwei@jm2.nl.

Nadere informatie en aanmelding
Mw. Jacqueline Gesink, Eemnesserweg 22c, 1261 HG Blaricum, 035-5313162, secretariaat@heienwei.nl.


Pagina bijgewerkt op 4-11-2014