Sponsoren en adverteren

Onze grootste uitgaven zijn de drukkosten en die van de huis-aan-huisverspreiding. De grootste inkomsten voor hei & wei zijn, naast de subsidie van de gemeente, de inkomsten via adverteerders en sponsoren. Onze adverteerders en sponsoren dragen bij uit liefde voor het blad en niet alleen voor de naamsbekendheid.

Sponsoren

Onze sponsoren staan vermeld op de voorpagina. In de rechterkolom staan in de eregalerij onze zeven hoofdsponsoren. De twaalf subponsoren staan in de horizontale kolom onderaan de voorpagina.

Tarieven hoofdsponsoren advertentie 56x58mm € 1200,- per jaar
Tarieven subsponsoren advertentie 28x28mm € 550,- per jaar

Adverteren

We hebben plaats voor 40 adverteerders die vanaf pagina twee vermeld staan.
Er zijn twee advertentiegroottes beschikbaar.

Adverteerder advertentie 55x40mm € 255,- per jaar
Adverteerder advertentie 117x40mm € 400,- per jaar

Afspraken

Gewerkt wordt met afspraken voor een kalenderjaar, met een stilzwijgende verlenging voor een jaar. Tussentijdse opzegging uiterlijk 30 november van elk jaar.
Tijdens het jaar instappen kan als er een advertentieruimte vrijvalt.
Er is een wachtlijst voor adverteerders waarbij adverteerders binnen Blaricum voorrang hebben. Nieuwe sponsoren en adverteerders hebben bij aanvang recht op een interview met foto en verder vermelding bij bijzonderheden.

Nadere informatie en aanmelding

Aafje Boerma-Uithoof via secretariaat@heienwei.nl