Sponsoren en adverteren

Onze grootste uitgaven zijn de drukkosten en die van de huis-aan-huisverspreiding. De grootste inkomsten voor hei & wei zijn, naast de subsidie van de gemeente, de inkomsten via adverteerders en sponsoren. Onze adverteerders en sponsoren dragen bij uit liefde voor het blad en ons dorp en niet alleen voor de naamsbekendheid. Ook is het mogelijk om eenmalig los te adverteren.

Sponsoren

Onze sponsoren staan vermeld op de voorpagina: in de rechterkolom zeven hoofdsponsoren en onderaan de pagina twaalf subsponsoren.
Tarieven hoofdsponsoren advertentie 54,5×27 mm € 1400,- per jaar
Tarieven subsponsoren advertentie 28×28 mm € 650,- per jaar

Adverteren

We hebben plaats voor 40 adverteerders met twee advertentiegroottes:
Tarieven adverteerder advertentie 113×40 mm € 475,- per jaar
Tarieven adverteerder advertentie 55×40 mm € 300,- per jaar

Afspraken

Gewerkt wordt met afspraken voor een kalenderjaar, met een stilzwijgende verlenging voor een jaar. Tussentijdse opzegging uiterlijk 30 november van elk jaar. Tijdens het jaar instappen kan als er een advertentieruimte vrijvalt. Er is een wachtlijst voor adverteerders waarbij adverteerders binnen Blaricum voorrang hebben.

Los adverteren

Losse advertenties zijn ook mogelijk. Dit betreft een advertorial of een vacature advertentie op de achterpagina.

Advertorial

Een van onze redactieleden schrijft in overleg een advertorial, max 250 woorden met foto en/of logo. Naast de beschrijving van product/dienst wordt kort stilgestaan bij de link met Blaricum. We zijn tenslotte een dorpsblad. De advertorial komt ook op heienwei.nl te staan. Tarief advertorial eenmalig € 480,-.

Vacature advertentie

Op zoek naar personeel? Maak gebruik van een vacature advertentie, max 100 woorden met logo. Ook hier moet de link met Blaricum duidelijk zijn. De copy dient zelf aangeleverd te worden. De advertentie komt ook op heienwei.nl te staan. Tarief vacature advertentie eenmalig € 280,-.

 

Afspraken

De inhoud van de advertenties moet passend zijn bij het dorpsblad. Dit wordt bepaald door het bestuur i.s.m. de redactie. Per editie is een advertorial en een vacature advertentie beschikbaar. De frequentie per adverteerder wordt in overleg bepaald. We streven ernaar meerdere partijen de mogelijkheid te bieden om los te adverteren.

Nadere informatie en aanmelding

Aafje Boerma-Uithoof via voorzitter@heienwei.nl