De Stichting Dorpsblad Blaricum is opgericht op 27 april 1978. In mei 1978 verscheen de eerste hei & wei. De historie van een dorpsblad in Blaricum gaat echter verder terug dan deze eerste hei & wei. In de jaren 60 was er De Spuut, het maandblad van de Blaricumse parochiegemeenschap en later ook De Drent, een driemaandelijks tijdschrift voor alle inwoners van Blaricum en Laren. Van 1970 tot 1977 viel maandelijks Tussen HEI en WEI in de brievenbus.

Door een gebrek aan redactieleden en de extra kosten ontstaan door de vele nieuwe adressen in de Bijvanck kwam er vanaf januari 1977 geen dorpsblad meer uit. Een gemis, en op particulier initiatief werd op 27 april 1978 De Stichting dorpsblad Blaricum opgericht. Hei & wei was geboren. Het eerste nummer verscheen vlak na de oprichting, in mei 1978. Het aantal nummers per jaargang heeft sindsdien sterk gevarieerd. Vanaf januari 2015 tot heden verschijnt hei & wei eens in de vier weken; dertien maal per jaar met elf dikke edities (acht pagina’s) en twee dunne (twee pagina’s) in de zomermaanden. Het kerstnummer heeft vier pagina’s extra en ook het eerste nummer na de zomervakantie kent vier pagina’s extra met foto’s van de feestweek.

Voor, door en over Blaricum, dat is hei & wei. Gericht op alles wat voor ons dorp speciaal en van belang is. We doen iedere maand ons uiterste best om de samenstelling van de interviews, stukken en dorpsmededelingen afwisselend en informerend te laten zijn.

Vele enthousiaste dorpsgenoten hebben zich in de loop van alle jaren ingezet voor het blad. Voor kortere of langere tijd, als ondermeer (eind)redactielid, bestuurslid, fotograaf, corrector, incidenteel schrijver, webbeheerder. Zonder deze gemotiveerde vrijwilligers zou hei & wei niet bestaan. We zijn dan ook altijd op zoek naar dorpsgenoten die onze (eind)redactie willen uitbreiden en verfrissen.

Hei & wei bereikt alles inwoners van Blaricum-Dorp, Blaricum-Crailo, Blaricum-Bijvanck en de Blaricummermeent en wordt graag en goed gelezen, zo leren ons de reacties. Hei & wei is in de loop der jaren geworden wat het nu is en blijft zich verder ontwikkelen. Wij hopen dat hei & wei een stukje van de Blaricumse identiteit geworden is.

 

De naam hei & wei

Waar komt de naam hei & wei eigenlijk vandaan? De verwijzing naar onze prachtige omgeving ligt uiteraard voor de hand, maar er zat ooit nog een andere betekenis aan vast.

De naam hei & wei is destijds bij gebrek aan een beter alternatief afgeleid van de voorloper van ons dorpsblad Tussen HEI en WEI. Dit blad was overigens niet gratis, voor tien gulden per jaar lag het maandelijks in de bus. De redactie was in handen van vrijwilligers. Maar de beide kerken uit het dorp en ook de gemeente waren, naast de 34 adverteerders, op financieel gebied zeer belangrijk en hadden allen derhalve een flinke redactionele bijdrage in het blad.

De naam kreeg, vanwege de flinke vinger in de pap die de kerken hadden, dan ook een godsdienstige inslag: Tussen HEI en WEI was de verwijzing naar ‘tussen hij en wij’; de godsdienstige ‘hij’ en ‘wij’ van het aardse. Later is ‘Tussen’ weggelaten en verwijst hei & wei alleen nog naar onze prachtige landschappelijke omgeving; heide en weide.

 

Samenwerking tussen de gemeente en hei & wei

Vanaf hei & wei 341 (10 mei 2010) worden in hei & wei de officiële publicaties van de gemeente in ons dorpsblad opgenomen.
Hei & wei is en blijft echter een particulier initiatief; de gemeente en hei & wei zijn beide redactioneel en financieel verantwoordelijk voor hun eigen gedeelte.

Voor vragen en opmerkingen over de publicaties van de gemeente kunt u contact opnemen via publicatie@belcombinatie.nl