Redacteur hei en wei

Bent u een betrokken dorpsgenoot, die gevoel heeft voor tekst? Dan zijn wij op zoek naar U! 

Hei en wei wordt samengesteld door een enthousiast redactieteam. De inhoud van het blad wordt gezamenlijk bepaald tijdens onze maandelijkse redactievergadering. Ook krijgen we veel verzoekjes vanuit het dorp. Elk redactielid heeft zo zijn/haar eigen interesses en dat wordt zeer gewaardeerd. 

Wij vragen een inzet van een artikel per maand. Beslist een leuke manier om ons dorp en dorpsgenoten (nog) beter te leren kennen!  

Voor meer informatie kunt u bellen met Aafje (eindredactie) 06-33374675 of mailen naar redactie@heienwei.nl 

 

Stichting kunst en cultuur

Bent u geïnteresseerd in kunst? En wilt u in Blaricum daar een steentje aan bijdragen? Stichting kunst en cultuur Blaricum zoekt een nieuw bestuur (onbezoldigd). Het huidige bestuur organiseert ieder jaar de Atelierroute Blaricum. De stichting zoekt met ingang van 2023 nieuwe bestuursleden.

  

De werkzaamheden van het bestuur zijn:

Organiseren van de Atelierroute Blaricum. Momenteel bestaande uit
een weekend per jaar atelierroute
blaricum.kunstenaarsblaricum.nl

Beheer financiën en facturering aan de deelnemers.

Beheren van het databestand 
kunstenaarsblaricum.nl

Contacten met gemeente en derden over onder andere subsidie, vergunningen en pr.

Aansturen vrijwilligers, communicatie en sociale media.

Periodieke bijeenkomsten organiseren voor de aangesloten kunstenaars.

 

Wat zoekt de stichting? 

Mensen met een hart voor cultuur en met de bereidheid om een kleine stichting helder te besturen.
Uiteraard wordt u voor zover
nodig door het huidige bestuur
ingewerkt.  Voor vragen kunt u terecht bij Annette Duburg 06-53464969,
annetteduburg@gmail.com en Gerda Jellema 06-50593402, gerda.j@casema.nl