Jaar- gang Tussen hei & wei Zonder nummer Nr Jaar Maand Titel Auteur Onderwerp Trefwoorden Foto’s
1 1 1970 1 Ten geleide Tydeman M. gemeente� Hei & Wei eerste uitgifte� ten geleide� samenwerking Vitusparochie� Hervormd� Blaricum� gemeente Blaricum� afstand van “hij” naar “wij” verkleinen� eindredaktie� Ds. W.J.Baart� pastoor H.D.A. Remmer� B.J.Straatsma� Jan� Frenk
1 1 1970 1 Ter inleiding Frenk J. diversen� Hei & Wei naam� doelstelling� organisatie
1 1 1970 1 Blaricum schrijft Redactie diversen� Hei & Wei rubriek lezers schrijven
1 1 1970 1 Blaricum krijgt een eigen dorpshuis Anoniem gemeente dorpshuis� Comit� van Aanbeveling� Werkgroep Dorpshuis i.o.� inspraak�wensen� enqu�te
1 1 1970 1 Gemeente Blaricum Gemeentesecretaris gemeente gemeentelijke rubriek� vragen� voorlichting� inspraak
1 1 1970 1 De eindjes aan elkaar knopen… Anoniem gemeente bestuur begroting
1 1 1970 1 Van de Vitusparochie; Hij en wij. Remmer Pastoor H. diversen Hei & Wei christelijke bespiegeling
1 1 1970 1 Parochieraad verslagen Anoniem kerk parochieraad verslagen
1 1 1970 1 Eucharistie-avondmaalsviering Nieuwenhuizen S.G. kerk oekomenische gespreksgroep� avondmaalsviering
1 1 1970 1 Uitnodiging aan alle Blaricumse verenigingen Redactie diversen Hei & Wei uitnodiging� publiciteit� Blaricumse� verenigingen
1 1 1970 1 Medewerking gevraagd Redactie diversen Hei & Wei oproep� kopij� medewerkers
1 2 1970 2 Waar komt het dorpshuis Anoniem gemeente dorpshuis� lokatie� werkgroep dorpshuis i.o.
1 2 1970 2 Hij en zij� Blaricummers vertellen (XX) Anema� L. autochtonen historie Jan Rokebrand� Vos� vroeger huis Eekelshoek 11
1 2 1970 2 Weg met die weg Anoniem verkeer weg door Bikbergerbos consistoriekamer Hervormde kerk
1 2 1970 2 Nieuwe maatregelen op het gebied van…. Anoniem gemeente gemeente� woningbouw� krotontruiming� doorstroming
1 2 1970 2 Agenda Anoniem gemeente raadsvergaderingen
1 2 1970 2 Nieuws in het kort Anoniem gemeente verordeningen
1 2 1970 2 Van de Vitusparochie; als kinderen komen… Remmer pastoor H. kerk 40 jarig priesterfeest
1 2 1970 2 Tijmen de Sayer� ** Calis G.L. autochtonen historie Tijmen de Sayer tekening
1 2 1970 2 Uit de hervormde Gemeente Anoniem kerk vertrek Ds Baart� kerk
1 2 1970 2 Billy Graham via t.v. in Hilversum Anoniem diversen Billy Graham� TV
1 3 1970 3 We zijn op de goede weg! Redactie diversen Hei & Wei bijdrage� meer pagina’s
1 3 1970 3 Stakingen deden zich niet voor� …. Anoniem diversen ambtelijk taalgebruik
1 3 1970 3 Hij en zij * Blaricummers vertellen (XX) Anema L. diversen quaker’s� historie
1 3 1970 3 Blaricum en de suikerbietenteelt Eykenduyn S.W. diversen suikerbieten� verbouw� Kuhn & Co. N.V. Naarden
1 3 1970 3 Ruimtelijke ordening� goed voor ons. Anoniem gemeente bestuur en beleid ruimtelijke ordening� plannen� Oostermeent
1 3 1970 3 Van de vitusparochie Stok J.A. van der kerk vitus kerk� eucharistie kerkdienst� brand op straat
1 3 1970 3 Hervormd Blaricum Anoniem kerk hervormde kerk� kerkenraad� avondmaal
1 4 1970 4 Oranje nieuws Lindeman A. activiteiten oranjevereniging koninginnedag� oranje� programma
1 4 1970 4 Dorpsgenoten schrijven Redactie diversen gehandicapte kind
1 4 1970 4 IBM Anema L. ondernemers IBM� cursuscentrum� world trade european education centre� huis Singer
1 4 1970 4 Het Gooi en de erfgooiers* (XX) Calis G.L. autochtonen erfgooiers� wondervrouwtje� malle Gijsie tekening
1 4 1970 4 Gemeente Blaricum Anoniem gemeente bestuur en beleid gemeente activiteiten
1 4 1970 4 Van de vitusparochie Frenk J. kerk vitus kerk
1 4 1970 4 Modeshow Oomen P. activiteiten modeshow� vitusgebouw modeshow vitusgebouw (2 maal)
1 4 1970 4 Ouderochtend i Zonneweide S.� I.F. gemeente scholen ouderdag� kleuterschool� Zonneweide tekening
1 4 1970 4 Hervormd Blaricum Anoniem kerk hervormde� gemeente
1 4 1970 4 De Beukelaar Anoniem dienstverlening Beukelaar� doelstellingen� diakonie hervormde gemeente tekening de Beukelaar
1 5 1970 5 Hij en zij * Blaricummers vertellen(XX) Anema L. historie bevrijding 5 mei� verzet� Ties Kruize� mevr. Van krimpen� heer Hoekstra Ties Kruize
1 5 1970 5 Gooise schilders Frenk J. kunst historie boek Gooise Schilders� Toon de Jong� Strengholt schilders� Toon de Jong� Strengholt
1 5 1970 5 Het huis van het wondervrouwtje* Louber L. autochtonen historie wondervrouwtje� huis
1 5 1970 5 Liedje op Blaricum* Bas R. van der diversen Blaricum� lied tekening
1 5 1970 5 Het Gooi en de erfgooiers Calis G.L. diversen historie koeien� brandmerken� zegenen� 12 mei brandmerken
1 5 1970 5 Met de kop tegen de krib Calis G.L. diversen historie Stad en Lande� ontbinden� opheffen tekening
1 5 1970 5 Gemeente Blaricum Anoniem gemeente bestuur en beleid gemeente� raad� verkiezingen
1 5 1970 5 Van de Vitusparochie Remmer pastoor H. kerk kerk� Billy Graham Billy Graham
1 5 1970 5 Weet je nog wel oudje? Fennis W. kerk kerk� carnaval� vasten piano op kar bij de Wingerd
1 5 1970 5 Hervormd Blaricum Baart� W.J.H. kerk hervormde gemeente� afscheid� Ds Baart
1 5 1970 5 De Beukelaar Anoniem dienstverlening de Beukelaar� verzorgingstehuis
1 6 1970 6 Hij en zij * Blaricummers vertellen(XX) Anema L. diversen Mies Bouwman Mies Bouwman
1 6 1970 6 Gemeente Blaricum Anoniem gemeente bestuur en beleid algemene bijstandswet
1 6 1970 6 Van de Vitusparochie Stok J.A. van der kerk hulpverlening
1 6 1970 6 Ongecensureerd Hendriksen P. diversen Vitus� censuur� redaktie
1 6 1970 6 Weet je nog wel oudje? Frenk J. diversen historie kerk� communie� biechten tekening
1 6 1970 6 Hervormd Blaricum Anoniem kerk hervormde kerk� afscheid Ds Baart afscheid Ds. Baart� kerkdienst
1 7 1970 7 Hij en zij Blaricummers aan het woord(XX) Anema L. autochtonen de heer Koning� schilder� astroloog
1 7 1970 7 Dorpsgenoten schrijven Anoniem diversen tennis� zwemmen� dorpshuis
1 7 1970 7 De heer Schiere 25 jaar in overheidsdienst Redactie jubilea Schiere� 25 jaar� ontvanger A.Schiere
1 7 1970 7 Blaricum 1984 Redactie diversen Hei & Wei oproep� lezers� opinie� Blaricum 1984
1 7 1970 7 Gemeente Blaricum Anoniem gemeente bestuur en beleid gemeente� verkiezingen� vuilniszakken� plan Stachouwer
1 7 1970 7 Van de Vitusparochie diverse kerk missie� kerk� mis tekening
1 7 1970 7 Weet je nog wel oudje? Frenk J. diversen internaat� badhokjes tekening
1 7 1970 7 Hervormd Blaricum diverse kerk hervormde� gemeente� beroepingswerk
1 8 1970 9 In Blaricum geen personen met visie? Redactie diversen Hei & Wei Blaricum 1984� geen ingezonden brieven
1 9 1970 10 Hij en zij: Blaricummers aan het woord Anema L. diversen architect P.C van Uchelen� huizen� bungalows Onder den Dael� koning Willem III laan� Englaan
1 10 1970 11 Toon Machielse, de Oscar Wilde van Blaricum (XX) Calis G. autochtonen historie Toon Machielse� gladste jongen� van� Blaricums historie tekening
1 11 1970 12 Stad en Lande (1) (XX) Anema L. historie geschiedenis� Gooi� erfgooiers tekening
2 1 1971 2 Onze spuitgasten Anema L. gemeente brandweer historie� brandweer brandspuiten tekeningen
2 2 1971 3
2 3 1971 4 Nogmaals onze spuitgasten Zeegers M. gemeente brandweer aanvulling historie� brandspuiten
2 3 1971 4 Stad en Lande (2) Anema L. historie erfgooiers� historie
2 4 1971 5
2 5 1971 6 De pi�ta uit de Vitus kerk Comello P. historie pi�ta� graafwerk� 18e eeuw� Blaricumse� boer� pi�ta beeld gevonden pi�ta
2 6 1971 7 Dorpsfiguren: de armmeester Calis G. historie de armmeester sociale zorg dorp� Gijs Koppen� burgemeester Heerschop� armenhulp� verhalen tekening
2 7 1971 9 Openbaar onderwijs in Blaricum Comello P. gemeente onderwijs openbaar onderwijs� Blaricum� 125 jaar� school� 1842
2 8 1971 10 Bladerikem (XX) Calis G. historie geschiedenis Blaricum� vanaf 1382� perikelen� samenvoeging� Laren� Blaricum
2 9 1971 11
2 10 1971 12
2 11 1972 1 Kee de Graaf-Elders (XX) Straatsma B.J. autochtonen Kee de Graaf-Elders� levensloop� Lammert de Graaf (van dikke Willem)� 95� jaar Kee de Graaf-Elders
2 11 1972 1 Tentoonstelling 1000 jaar erfgooiers Calis G. historie 1000 jaar� erfgooiers� tentoonstelling� stad en lande tekening paarden voor de ploeg
3 1 1972 2 De tragedie van de kleine boer Calis G. historie erfgooiers� kleine boer tekening� erfgooiersboom� foto pand fam Engel� 2 GROTE foto’s van Gerardus Lanphen bezig met de erfgooiersboom
3 2 1972 3 De totempaal houwer Anema L. historie erfgooiers� geschiedenis� Gerard Lanphen� monument� erfgooiersboom
3 2 1972 3 Het Gooise boerderij type Hekker R.C. historie 1000 jaar bouwen in Nederland� boerderij type� dwarsdeel type� Gooise vorm tekeningen
3 3 1972 4 Het huis met de glijbaan Frenk J. diversen Emma hoeve� villa� Anton Mauvelaan� dementebejaardenhuis 2 tekeningen
3 4 1972 5 Wagenmaker Bart van Meerwijk Straatsma B.J. autochtonen historie Bart van Meerwijk� wagenmaker� Janus� 1910-1962� interview Bart van Meerwijk
3 5 1972 6 Het Gooi en de erfgooiers (XX) Calis G. historie erfgooiers� koffievisite� Henk van Steffen� verhalen tekening
3 6 1972 7
3 7 1972 9 Onder ’t Hilder onthuld Anema L. historie Onder ’t Hilder� boerderij� kerklaan� geschiedenis huis begin 19e eeuw� mevrouw Van Leer� Jan Rigter� schoonmaakster� Aal de Koster tekening
3 8 1972 10
3 9 1972 11
3 10 1972 12 De grote brand in Blaricum Comello P. historie brand 26 maart 1696� 34 huizen kerk� toren� school in as
3 10 1972 12 Van karnemelk tot benzine (XX) Frenk J. autochtonen historie Bart Vos� kolen� turf� Willem� prachtige verhalen Willem Vis� trouwfoto bruiloft Willem en Geertje 1943
3 11 1973 1 Geschiedenis van ’t Hemeltje Comello P. historie na brand boerderijtje ’t Hemeltje 1696� bouw� geschiedenis� bewoners� Mie Hens� IJzek van Wijk� daggeleder boetje ’t Hemeltje
4 1 1973 2 Bij de omslag Anema L. historie ets Oversteegen� verbindingsweg� boerderij Jaap en Gijpie (de Rus) Raven� huisje “Groot Genoeg”� boerderij� Henk en Meet van Lossie� Henk en Meeuwis� Raven�Geertje Vos� Lammert Raven� Lammert Lossie� verhalen� Jaap de Leeuw� Tinus de Toeter ets Middenweg� van Oversteegen
4 2 1973 3 Veldnamen in Blaricum Geervliet J.C. historie verpachting akkers� veldnamen� plattegrond plattegrond veldnamen wandeling
4 3 1973 4 Zo was dat in Blaricum Erk mr. J.P. van autochtonen historie veldwachter Jacobs� tandarts Sterk� verhalen 40 jaar geleden noordkant Blaricum� vogelvlucht 1920 v.a. hervormde kerk
4 4 1973 5 De Gooijergracht (XX) Geervliet J.C. historie geschiedenis� oorsprong� gooijergracht� mutsenwassen� Jan Horsen� Elbert Heerschop� Marretje Heerschop Gooijergracht
4 4 1973 5 Blaricum uit de tijd van Bartje (XX) Weydom N.G. van autochtonen historie Alie Rokebrand� jeugdverhalen
4 4 1973 5 Bruiloft met hindernissen (XX) B.J.S. diversen bruiloft� WC ketting� burgemeester Tydeman tekening bruidegom afgezakte broek
4 5 1973 6 Elbert Lambertuszoon Heerschop 1818-1895 Geervliet J.C. historie Elbert Lambertuszoon Heerschop 1818-1895� kerkmeester� boer� burgemeester Elbert Lambertuszoon Heerschop
4 6 1973 7 Voettocht door oud Blaricum Geervliet J.C. historie voettocht� hervormde kerk� boerderijen tekening� theekoepel bij pastorie
4 7 1973 9
4 8 1973 10
4 9 1973 11
4 10 1973 12 Anno 1920 Radiohuisje op de Meent Vogt W. historie aanhalingen uit boek radioleven� W. Vogt� huisje op de meent� beschrijving van Blaricum 3 leuke tekeningen
5 1 1974 2 De gebroeders Dooyewaard Anema L. historie Willem Dooyewaard� Jaap� levensloop Blaricum binnen� wonderhuisje omslag� schilderij Jaap Dooyewaard “Blaricum binnen”� foto van schilderij Balinees met vechthaan� foto Willem Dooyewaard
5 1 1974 2 De straatnamen in de bouwvenen Rigter J. gemeente straatnamen� bouwvenen
5 2 1974 3
5 3 1974 4
5 4 1974 5 Daar komt Wodan met zijn wilde Heire Anema L. historie mythologie� mevr. Uyldert� heidense riten� gebruiken� Woensberg� Wodansberg� Sijsjesberg Saetusberg� Saturnusberg tekening
5 4 1974 5 Blaricum en Eemnesser polder Rigter J. historie Eemnesserpolder� 1916 overstromingen Dr Catz� 1932� afsluitdijk� vooruitgang� armoede� gezelligheid
5 5 1974 6 De kolonie te Blaricum Vries B.D. de historie artikel rond de eeuwwisseling� uit De Prins� W.J. Kots� zoon eigenaar� koloniebakkerij� ontstaan etc. van de kolonie torenlaan met kolonie en bakkerij� de kolonie� bouw v.d. kolonie
5 6 1974 7
5 7 1974 9 I.B.M. I’ve been moved Anema L. diversen afscheid IBM opleidingscentrum (v.a.� 1959)� uit Nederheem� receptie v.d. Luur receptie in tuin Nederheem
5 7 1974 9 Hooirijden bij lammert van dikke Willem Calis G. historie hooibouw� Lammert van dikke Willem� Hollywood� polder� Gooise maten tekening hooiwagens
5 8 1974 10 FO luchtfoto Nederheem
5 9 1974 11 Het slot te Blaricum Bakker B.P. historie slot� huys Ruysdael� kaart gooiland 1619� Aelbert Cooy schout kocht het in 1630� 1757 nog bewoond� 1830 kadastraal leeg terrein schetsjes
5 10 1974 12
6 1 1975 2 Burgemeester de Jongweg Post R. historie burgemeester de Jong geb 1828-1874� grutter� geschiedenis burgemeester de Jong� Langeweg burgemeesters familie
6 2 1975 3 De oude waterpomp Geervliet J.C. historie pomp� put� dorpsstraat� 1840� pomp maken� Willem de Gooier
6 3 1975 4 Jan Uriot en zijn visie op Dante Weydom N.G. van kunst Jan Uriot kunstschilder� lezing� schilderijen schilderij Jan Uriot
6 3 1975 4 Het Gooi en de erfgooiers Calis G. historie erfgooiers� stad en lande� scharende leden tekeningen
6 4 1975 5 De kolonie in Blaricum Vlis van der historie kolonie der internationale broederschap� van Rees� geschiedenis etc. koloniehuis� kolonisten in het lupine veld
6 4 1975 5 De molens van Blaricum (XX) Koeman-Poel G.S. historie molen Blaricum vanaf 1537 heel verhaal� gesloopt in 1928� toelichting mevr. L. de Virieu-Furst in THW 6/05 2 molen foto’s
6 5 1975 6 Lezers schrijven L. de Virieu Furstner historie molen aanvulling jg. 6 nr. 4
6 6 1975 7
6 7 1975 9
6 8 1975 10
6 9 1975 11
6 10 1975 12
6 11 1976 1 Historie leeft in Blaricums oude kern (XX) Anema L. historie geschiedenis boerderij garage v Mill� 1698 500 inwoners� 1900 850 inwoners� 1920 1850 inwoners� verhalen o.a. Het hemeltje� laatste bewoners� Mie Hens (v Klooster, overleden 1917)� IJzek v Wijk� Naai (Johanna) v Mie Hens lek dak� paraplu op in bedstee boerderij� ???� Gijs Koppen op bezoek bij Lijsje� foto Mie Hens en Naai voor het Hemeltje
7 1 1976 3 De oude boerderij en haar bewoners Graaf R. de historie boerderij Achterom 7A uit 1659� (dus voor de brand 1696)� geschiedenis en bewoners
7 2 1976 4
7 3 1976 5 De Gooise stoomtram (XX) Anoniem historie gooise stoomtram 6 aardige foto’s
7 3 1976 5 Iets over de geschiedenis van Nederheem Weydom N.G. van Nederheem� historie� Singer� IBM
7 4 1976 6
7 5 1976 8 “Bosch en Heide” Weydom N.G. van historie voormalig sanatorium Bosch en Heide� TBC patienten� Duitsers niet onderdak in oorlog� zr van Wallinga� oorlogsjaren� eten� astmacentrum� nu verlaten� decor in oorlogsfilm “Een brug te ver” Bosch en Heide
7 6 1976 9 Redactie stapt op; nieuwe leden?
7 7 1976 10 De brand en wat historie Anoniem historie Artikel uit Wandelingen door Gooi en Eemland (1905) van prof. J.A. de Rijk cs� geschiedenis Blaricum va. 1696� Torenlaan� Tafelberg� paviljoen de Rotonde� mevr “oma” Serton� hr. Veldhuis Torenlaan� Tafelberg� de Rotonde
7 8 1976 11 Einde tussen Hei en Wei Redactie diversen Hei & Wei 5 redactieleden weg� geen nieuw bloed
7 9 1976 12
7 10 1977 1
1 1 1978 5 De spelregels Redactie diversen Hei & Wei redactiestatuut tekening
1 1 1978 5 Toch weer een dorpsblad Campen J. van diversen Hei & Wei Tussen Hei & Wei� J. Frenk
1 1 1978 5 BCO organiseerde inspraak Warandepark Veth B. de gemeente Beg. Cie Oostermeent� BCO� inspraak� Warandepark� verslag tekening
1 1 1978 5 De muziektent Juffer J. diversen muziektent� dorpsplein tekening
1 1 1978 5 Een gewetensvraag Ophem J. van diversen Blaricum� bespiegeling� festiviteiten� Bijvanck voorplaat boerderij van asperge kweker
1 2 1978 6 Opbouwwerker Treffers W. gemeente opbouwwerker John van der Woude� interview John van der Woude
1 2 1978 6 Intentienota agrarisch beleid Anoniem gemeente intentie nota agrarisch beleid� 13 maart 1978� agrarische stichting� programma�doelstellingen tekeningen
1 2 1978 6 Een afscheid Treffers W. gemeente politie afscheid� adjudant� Doddema adjudant Doddema
1 2 1978 6 voorplaat foto Hervormde kerk
1 3 1978 7 Op bezoek bij de B.C.O. Weller T. gemeente begeleidings Commissie� Oostermeent� inspraak� voorzitter� Ben de Beth�interview� procedure vergadering
1 3 1978 7 De puike Puyk familie Lindeman A. autochtonen historie Henk� Klaas� Willem Puyk� Hillegonda Krijnen� 55 jaar getrouwd Klaas Puyk en Hillegonda Krijnen
1 3 1978 7 Wethouder de Klerk vertrekt Weller T. gemeente bestuur wethouder de Klerk� interview� levensloop� na 25 jaar wethouder de Klerk installatie le Coultre 17 maart 1973� installatie� burgemeester Tydeman� 2 december 1958
1 3 1978 7 De Blarickhof Lindeman A. dienstverlening tehuis� hospitium� Blarickhof� gasten zusterhuis & RK school in vroeger tijden
1 3 1978 7 huis van echtpaar Puyk� Binnendoor 4� 1776 monument
1 4 1978 9 Geertruida Francisca Roest Treffers W. dienstverlening zuster Geertruida Francisca Roest� levensloop� afscheid Truus Roest met baby
1 4 1978 9 De hooibouw Calis G. historie hooibouw� boer� maaien� St Jan� Ep Terwijden� Meep Terweijden� Hendrik�Jong� beroepsmaaiers� Henk van Lammertje� kleine Meep hooiwagen in Blaricum
1 4 1978 9 Oranje vereniging 40 jaar Anoniem activiteiten oranjevereniging oranje vereniging� 40 jaar� herinneringen� J. van Campen� Matthes-Funcke� jubileumfilm� burgemeester le Coultre; politiek caf�� gewin� Blaricums Belang� gemeenteraad diverse oranjefeesten
1 4 1978 9 Ons nieuwe gemeentebestuur Ophem J. van gemeente bestuur tekening
1 4 1978 9 voorplaat: echtpaar P. de Leeuw in versierde sjees
1 5 1978 10 Film in Blaricum Treffers W. activiteiten filmhuis� Henk Verheul� Bijvanck� programma Henk Verheul� programma
1 5 1978 10 De muziektent Campen J. van diversen muziektent� architect Sijmons� verplaatsen? tekening
1 5 1978 10 Besturen moeilijk maar gezellig Treffers W. gemeente nieuwe gemeenteraad� 15 leden� interview elk gemeenteraad� tekening
1 5 1978 10 voorplaat: foto P. Vos (Piet de Wijn) melken op de Meent
1 6 1978 11 Koffie met…R.F.A. Armbrust Treffers W. diversen apotheker� Armbrust� lezing� Angelique Dellen� vrouwenkoffie� caf� de Grenspaal� Bijvanck 2 tekeningen
1 6 1978 11 Koren bloemen en brandnetels (1) (XX) Egtb. diversen Egtb geboren in 1906 in Blaricum� verhalen� Piet uit Eemnes� verhaal met veldwachter 2 tekeningen
1 6 1978 11 Reacties van lezers Kooy J. gemeente reactie� gemeente bestuur� art.� Joop van Ophen� kwaad teneur 2 tekeningen
1 6 1978 11 Een Rotterdammer over Blaricum Beukelman C. diversen boerderij het hemeltje 1696� oudste huisje van Blaricum� Engh� boekweit� tafelberg� witzand
1 6 1978 11 foto voorplaat: Vituskerk
1 7 1978 12 Kerstnacht in Blaricum Lindeman A. diversen kerst herinneringen van Gijs Calis� Petronella� moeder koster Lammert Vos� Willem Vos�paardenkoper� zwerver oude Leendert� Klaas van Rooien nachtmis in Vituskerk� Harmen en Lammert Gijsen� Willem Vos en Gijsje Klaver� prins en prinses� hondenkar� nachtdienst�� tekening
1 7 1978 12 We hadden eens een molen W.G. historie molen� Blaricum� in verval� dames huren hem� opknappen van binnen huis van� plezier??� verlaten� projectontwikkelaar� wieken inzagen� storm� einde� molen� woonhuizen� gebouwd Blaricumse molen
1 7 1978 12 Begeleidings Cie samenlevingsopbouw Anoniem gemeente samenlevingsopbouw� welzijnswerk� Blaricum� Huizen tekeningen
1 7 1978 12 Fotohoek Kok J.W.M. diversen fotohoek� insturen� oproep� Dorus van Agterveld� 82 jaar� boerderij� Rigter Dorus van Agterveld achter de ploeg
1 7 1978 12 Beste dorpsgenoten Calis� pater J. diversen kerst kerst� Suriname pater Jan Calis
1 7 1978 12 Raoul Hynckes Redactie kunst schilder Raoul Hynckes tot 1973� in Blaricum
1 7 1978 12 De muziektent Redactie diversen muziektent� verplaatsen� Van Campen kersttekening voorplaat� Marijke van Melle-Man
1 7 1978 12 Licht hoop en liefde Treffers W. diversen kerst pastoor & dominee� weigeren� kerstbijdrage� commercie & kerst tekening
1 7 1978 12 Korenbloemen en brandnetels (2) (XX) Egtb. diversen verhaal� cie� vergaderingen openbaar?� politiek� Bob Ris� afdrogen� uitkleden� striemen� vloer aandweilen tekeningen
1 7 1978 12 Ezeltjes Juffer J. diversen kerst Blaricum� dieren� ezel� lastdier� Amsterdam� ezelkar� rijdier kerststal� woon en leefsfeer� Blaricum tekening Josef Maria & ezel
1 8 1979 1 Tuinkeuringen Blaricum 1978 Pastor P.H. diversen tuinkeuringen� BOOK� Johan van Ruijven� Blaricum & Laren� prijzen tekening
1 8 1979 1 Edelsmid Bob Anink Lindeman A. ondernemers zilversmid� Bob Anink� levensloop bisschopsstaf van Bob Anink
1 8 1979 1 Korenbloemen en brandnetels (3) (XX) Egtb. diversen levensloop� Blaricum� school in Laren� Kots� herinneringen als kind� Willem de Gooijer� Jan Brom
1 8 1979 1 Karakter, behoud van ons dorp Weller T. gemeente Bijvanck� grens Blaricum� behoud� nota Wiegel foto voorplaat: Willem Vos (de prins) op hondenkar
1 8 1979 1 Reactie Ris B. diversen ingezonden brief� op Egtb� luiheid� domheid� valsheid tekening
1 9 1979 2 Handreiking, behoud van ons dorp Weller T. gemeente vereniging behoud dorpskarakter� Bijvanck bij Blaricum
1 9 1979 2 Vrij en blij Redactie diversen Hei & Wei gemeente subsidie� adverteerders� raadsvergadering� B&W� CDA� aantijging� riooljournalistiek tekening
1 9 1979 2 Wie blaast DMK nieuw leven in Weller T. activiteiten drumband� majorettencorps� Blaricum BMK tekening� foto
1 9 1979 2 Detailhandel en bereikbaarheid Redactie gemeente Blaricum� detailhandel� bereikbaarheid� BOV rapport tekening
1 9 1979 2 Geschreven prentbriefkaart Treffers W. historie Wilma Treffers� Rotondeweg� prijzen� Gijs Calis� Smedenweg� roggezaaien� ploegen� prentbriefkaart
1 9 1979 2 Er moest heel wat geschaafd worden Lindeman A. ondernemers houtindustrie Fecken� Mosselweg� Jan en Jaap Fecken� Herman de Jong� geschiedenis� Jan Juffer houtindustrie Fecken (2x)
1 9 1979 2 Mevrouw Meinsje Jamoel-Maarse 100 jaar Lindeman A. jubilea Meinsje Jamoel-Maarse� 100 jaar levensloop� de Beukelaar Meinsje Jamoel-Maarse
1 10 1979 3 Ons kent ons Lindeman A. autochtonen opa Bakker� erfgooier� veehouder� gemengd bedrijf� oud papier� paarden� Lammert Raven� Breur Raven� Willem de Graaf Hollywood� Krelis Rigter� Henk van Steffen de Jong� koeien opa Bakker op de fiets� Breur Raven te paard
1 10 1979 3 Warandepark Anoniem gemeente Warandepark� groengebied tekening
1 10 1979 3 Rapport van de Blaricumse ondernemers Treffers W. gemeente ondernemers� koopgedrag� verkeer� BOV� Ruud Keyer� mentaliteit parkeren� overlast dorpshuis tekening
1 10 1979 3 Korenbloemen en brandnetels (4) (XX) Egtb. diversen Jos Roegiest� garage� Clara Giest� cronique scandaleuze van Blaricum� Anton Raedecker� veldwachter Jacobs� voetbal Anton Raedecker
1 11 1979 4 Oproep aan alle inwoners Anoniem diversen Hei & Wei jaarvergadering
1 11 1979 4 Geld voor welzijn Weller T. gemeente welzijnsraad� oktober 1978� werkplan� inspraak
1 11 1979 4 Een dagje Bijvanck Treffers W. gemeente info manifestatie� burgemeester� Bijvanck tekening
1 11 1979 4 Onno Sch�ne Treffers W. gemeente wethouder O. Sch�ne� afgetreden� 65 jaar� interview Onno Sch�ne
1 11 1979 4 Tante Truus Rigter Lindeman A. in memoriam tante Truus Rigter� 89 jaar� Cornelis Rigter� Geertruida Heerschop foto voorplaat: boerderij aan de kerklaan Truus Rigter
1 11 1979 4 De Wingerd: directrice Zr Smeing Lindeman A. dienstverlening Wingerd� nieuwe directrice zuster Smeing zuster Smeing
1 11 1979 4 In 1949 nieuwe luidklok NH kerk Comello P. historie 1943� klokken weg� omsmelten� 1e klok 1514� 2e klok 1757� 3e klok 1949
1 12 1979 5 Blaricum ligt ook in Europa Lindeman A. gemeente Europees parlement� 1e verkiezingen tekening
1 12 1979 5 Mijn werk is mijn hobby Treffers W. ondernemers drogisterij� J.M.Engel� verbouwing drogisterij� Engel
1 12 1979 5 Boeren en vrachtverkeer in Blaricum Vos M. gemeente verkeer gemeente� boeren� verkeer
1 12 1979 5 Brief uit Suriname Calis pater J. diversen ontwikkelingshulp
1 12 1979 5 Moederdag Lindeman A. autochtonen Mina Krijnen� 19 kinderen� ijskar Krijnen Mina Krijnen� ijskar Krijnen
1 12 1979 5 Het ontstaan vd Gooische Boer Hanou J. historie Gooische Boer� Laarderweg� Naarden� geschiedenis� Jan Hanou� Chris� borreltjes� Huizers� dronken� paviljoen Blaricum� ruzie doodschieten� brand Gooische Boer� Naarden
1 12 1979 5 Korenbloemen en brandnetels (5) (XX) Egtb diversen AJC� vakantiehuis� Woensbergweg� Blaricum: nee� Huizen: ja� Meenthuis� Willem de Gooijer� Sloffie Raven� Klaas de Jong� visstropen� IJsselmeer Willem de Gooijer� Sloffie Raven� Klaas de Jong
1 12 1979 5 voorplaat: aquarel door Henk Corduwener� Hervormde kerk
2 1 1979 6 Jan Lub: altijd verrassingen Lindeman A. autochtonen Jan Lub� Johannes Hendrikus Puyk� duiven� koloniebakkerij Jan Lub
2 1 1979 6 Dirk Koning� schilder en astroloog Koning L. autochtonen historie Dirk Koning� schilder� astroloog� dienstweigering� L.Koning-Loeber Dirk Koning
2 1 1979 6 Gezellig pleintje van maken Weller T. ondernemers delicatessenzaak� Paspartoe� Cees Janus� Henny Visser
2 1 1979 6 Blaricum kreeg nieuwe boekhandel Weller T. ondernemers boerderij� Piet van den Bergh� Blaricumse boekhandel� opening� restauratie� Jan Juffer� Piet van den Bergh� Hendrik� Bertus Zwart� Gerard van den Bergh� smid� Bets� Jopie� ijzerwinkel tekening
2 1 1979 6 Korenbloemen en brandnetels (6) (XX) Egtb. diversen nooit buren ruzies� vergunningen
2 2 1979 8 Bouwmeester Theo Rueter Vlis J. van der historie� diversen bouwmeester Rueter� kolonie� Rueter� huizen� restauratie� hervormde� kerk hervormde kerk
2 2 1979 8 Werhouder Sch�ne en…Vondel Vlis J. van der gemeente afscheid� wethouder Sch�ne� Bijvanck
2 2 1979 8 De kolonie (XX) Comello P. historie Jacobus van Rees� Felix Ortt� Theo Rueter� koloniehuis� Beukelaar�koloniebakkerij� bakker Kots� hut van Rees� hut van Rueter� broederschap� sandalen� vegetariers� spoorwegstaking 1903� huizers� graseters� brand� George Enzlin� bakkerij koloniehuis
2 2 1979 8 Bij een afscheid Treffers W. activiteiten Johan van den Boogert� BOOK� voorzitter� directeur� Utrechts� Conservatorium� afscheid Johan van den Boogert
2 2 1979 8 De kabouter van Moeke Spijkstra: blijvertje Weller T. ondernemers Moeke en Cor Spijkstra� Leo van Splunteren� levensloop� hotel Gooilust� geschiedenis� Lammert raven� Cor Booy� Moeke Spijkstra� 1937 Leo van Splunteren� boer Jan Rigter in de stal
2 2 1979 8 Lathyrus HALT diversen natuur tentoonstelling� lathyrus� Singer tekeningen
2 2 1979 8 Meester Gerard Adema Lindeman A. gemeente onderwijs afscheid� meester� Gerard Adema
2 3 1979 9 Kermisweek Lindeman A. activiteiten kermisweek� kramen tekening� draaimolen
2 3 1979 9 Sikkels blinken� sikkels klinken Vlis J. van der diversen maaien� graan� dichter Staring korenschoven
2 3 1979 9 Hoe gaat het met de Blaricumse boeren Weller T. diversen boeren� melkbus� J.Rigter� A. van Klooster� H.Borsen melkbus + emmer� transporttank� Borsen� melktank Rigter� koeienschets� ezel met melktonnen� melkfabriek� koeien melken op de meent� melkbussen�auto� versierde sjezen
2 3 1979 9 Nieuwe wethouders Anoniem gemeente bestuur 1979� gemeente� nieuwe wethouders� werkprogramma tekeningen
2 3 1979 9 voorplaat: boerenknecht op fiets met melkbussen
2 4 1979 10 Louk Luderhof 25 jaar huisarts Lindeman A. jubilea Louk Luderhof 25 jaar huisarts� interview Louk Luderhof
2 4 1979 10 Een indrukwekkend PTT jubileum Anoniem jubilea Jacob� van-Marie-van-Pee Vos� 40 jaar postbesteller Jacob� van-Marie-van-Pee Vos
2 4 1979 10 Gezamenlijk atelier Anoniem kunst kunstenaars� gezamenlijk atelier� Angerechtseweg� jazz� Borge� Ring kunstenaars atelier
2 4 1979 10 De geschiedenis van De Beukelaar (XX) Comello P. historie Beukelaar� huizen Gemelli 1913� tandarts Stark� fonds� tentoonstelling� 1919� pensionaat Dr. P. Visser� hervormde diakonie 1966 huizen Gemelli 1913� nieuwe Gemelli van Theo Rueter� de Beukelaar
2 4 1979 10 Dag adjudant Lindeman A. jubilea adjudant Hilgeman� toneelvereniging Blaricum 75 jaar
2 4 1979 10 Bloemlezing Anoniem kunst tentoonstelling� herfstflora� Singer
2 4 1979 10 Een gouden paar… Lindeman A. jubilea Henk Koppen� Teuntje Krijnen� 50 jaar getrouwd� levensloop
2 4 1979 10 voorplaat: kunstenaars atelier Saskia van Melle
2 5 1979 11 De Rabobank bestaat 75 jaar Lindeman A. ondernemers Rabobank 75 jaar� geschiedenis� heer Kroese 1950 Rabobank Huizerweg
2 5 1979 11 Een tandartsenpraktijk in Suriname Calis J. diversen pater Jan Calis� Suriname� tandarts pater Jan Calis
2 5 1979 11 Mooie prentbriefkaarten Anoniem diversen prentbriefkaarten� Blaricum
2 5 1979 11 Wethouder Lily Ewals Weller T. gemeente bestuur VVD� wethouder Lily Ewals� interview wethouder Lily Ewals
2 5 1979 11 Geluk en niet alleen in Blaricum Vlis J. van der diversen geluk� Florence� Blaricum tekeningen
2 5 1979 11 Het huis De Zeven Linden Juffer J. diversen Gooise landhuisstijl� De Zeven Linden� gebroeders Dooyewaard� archtecten� stijlen huis De Zeven Linden
2 5 1979 11 Gemeente begroting 1980 Anoniem gemeente begroting 1980 tekeningen
2 5 1979 11 voorplaat: Rabobank Huizerweg
2 6 1979 12 Ganzen Willem diversen kerstverhaal� ganzen tekening gans
2 6 1979 12 Gijsbertus Lindeman A. diversen hei & wei Gijs Calis� ongeluk
2 6 1979 12 Gebouw de Wetering Weller T. gemeente gebouw de Wetering� Bijvanck� bouw tekening
2 6 1979 12 Een Blaricumse Oudejaarsvertelling Vlis J. van der diversen kerstverhaal� Blaricummers tekeningen
2 6 1979 12 50-jarig jubileum pastoor Remmers Lindeman A. kerk pastoor Remmers� 50 jaar priester� levensloop pastoor Remmers
2 6 1979 12 Het posthuis (XX) Comello P. autochtonen historie postbesteller� Gerrit Lanphen� Willem Nienhaus� Nieuwenhuizen� Neeltje posthuis� Gerrit de Post� keiwerpen
2 6 1979 12 Een Spaanse Blaricummer Lindeman A. diversen buitenlanders buitenlanders� Spaans� Asensio Cubreiro� Vicentr
2 6 1979 12 Surinamers in ons dorp Weller T. diversen buitenlanders buitenlanders� Surinaams� mevr. Sendar� mevr. Metterbach
2 6 1979 12 voorplaat: schilderij De aanbidding van de herder
2 7 1980 1 Blaricum en de Bijvanck: een dorp Juffer J. gemeente inspraakavond� Verbindingsweg� Blaricum� Bijvanck oude dorp� tekening
2 7 1980 1 Schrijvende Blaricummers Vlis J. van der diversen gemeentegids� Blaricum in oude ansichten� J.Kok� A. Alberts� per� mailboot�naar de Oost gemeentegids� per mailboot naar de Oost� Blaricum in oude ansichten
2 7 1980 1 Nieuwe fietspaden in de Bijvanck Weller T. diversen fietspaden tekening
2 7 1980 1 De Ambrosians Lindeman A. activiteiten vocalgroup� Ambrosians� Wim Kloek vocalgroup� Ambrosians
2 7 1980 1 Alternatief verlengde Bergweg Anoniem gemeente rapport Verlengde Bergweg� gemeenteraad tekening
2 7 1980 1 voorplaat: kind
2 8 1980 2 Telefooncirkels Lindeman A. diversen telefooncirkels� mevr. Feltman
2 8 1980 2 Samenwerking politie Laren – Blaricum Lindeman A. gemeente politie samenwerking� gemeentepolitie Laren� Rijkspolitie� Blaricum politieauto
2 8 1980 2 De inboedel van een Blaricumse boer (XX) Vlis J. van der autochtonen historie notaris Roeper� boerderij� Langeweg� nr. 5� Geurt de Jong� Jacob Vos� Teuntje Vos� Anny Boersen-de Jong gravure De Rotonde in 1841
2 8 1980 2 Ons kent ons Lindeman A. diversen Gerrit Lammers� directeur de Beukelaar� Ambrosians� Wijnand Vos� Wim� Kloek� Prinsenbal Gerrit Lammers� Wijnand Vos� Wim Kloek� tekening Prinsenbal
2 8 1980 2 Echtpaar Harsevoort-Helderman Lindeman A. jubilea Echtpaar Harsevoort-Helderman� 60 jaar getrouwd Echtpaar Harsevoort-Helderman
2 8 1980 2 Jachthaven Stichtsebrug Weller T. diversen plannen jachthaven� Stichtse brug
2 8 1980 2 voorplaat: boerderij Langeweg nr. 5
2 9 1980 3 Wie niet kan haren kan niet maaien (XX) Lindeman A. autochtonen historie Jaap Vos� interview� levensloop� historie� Bart Vos� Aaltje Raven� Jan� Frenk� Hei & Wei decmeber 1970� brandweer� kapsalon Doornik Jaap Vos met kolen� brand kapsalon Doornik
2 9 1980 3 Feest in Blaricum Anoniem activiteiten programma� oranje vereniging� 1980 tekening
2 9 1980 3 Zuinig zijn op onze smeden Anoniem ondernemers kijkje in de smederij� smeden� termen� historie smederij� windwijzer� siersmid Nic. Vos
2 9 1980 3 Het aambeeld zingt in Blaricum Weller T. ondernemers smederij van den Bergh� smederij Nic Vos� smederij Dick van de Koot smid Hendrik van den Bergh� vogels
2 9 1980 3 Het geslacht Stachouwer (grafsteen) (XX) Comello P. historie Stachouwer� grafsteen� 1655� grafkelder grafsteen Stachouwer
2 10 1980 4 Jan van der Vlis: “plus en min is plus” Lindeman A. jubilea� Hei & Wei Jan van der Vlis� 80 jaar� levensloop� Hei & Wei Jan van der Vlis� De Blaercom
2 10 1980 4 Over feesten gesproken (XX) Anoniem activiteiten� historie feesten� vroeger� oranjevereniging
2 10 1980 4 In het zonnetje Lindeman A. gemeente brandweer brandweer� Gerrit Borsen� Bep Borsen Gerrit Borsen� Bep Borsen
2 10 1980 4 De Blaercom – bloeiend centrum van aktiviteiten Dwars N. activiteiten Blaercom� 3 jaar activiteiten Blaercom
2 10 1980 4 De rustieke Blaricumse hutten (XX) Comello P. historie de Kolonie� hutten� historie� Gooise stoomtram hutten� Gooise stoomtram
2 10 1980 4 Een stekkie van de fuchsia Erne diversen fuchsia tekening
2 10 1980 4 Vernielingen in Blaricum: inspraak? Weller T. diversen vernielingen� gemeente� standpunt� bouw tekening
2 11 1980 5 Dorp op z’n best Redactie activiteiten blaricummerie tekening� 4 foto’s blaricummerie
2 11 1980 5 Een uitzonderlijke lentedag Vlis J. van der diversen kroning koningin Beatrix
2 11 1980 5 Watjes? Lindeman A. diversen bevrijdingsdag
2 11 1980 5 Geslaagde inspraakprocedure Bijvanck Weller T. gemeente inspraakavonden� Bijvanck
2 11 1980 5 Simpel uithoudingsvermogen Lindeman A. jubilea Kees en Ploon Bal-de Booy� 60 jaar getrouwd� levensloop Kees en Ploon Bal-de Booy
2 11 1980 5 De vuurvretende Blaricumse mannen Anoniem gemeente� brandweer brandweer brandweer
2 11 1980 5 Het Gooi en de erfgooiers (XX) Calis G.L. autochtonen historie wondervrouwtje� malle Gijsie� eerder in Tussen Hei & Wei april 1970
2 11 1980 5 In memoriam Gijs L. Calis Lindeman A. in memoriam Gijs L. Calis� overleden Gijs Calis
2 11 1980 5 Drogisterij Lammens: een kwart eeuw jong Lindeman A. ondernemers drogisterij Lammens� 25 jaar� Joop Kleijn drogisterij Lammens
2 11 1980 5 Een pluim voor mevrouw Smit Redactie autochtonen An Smit� levensloop
2 12 1980 6 De dorpskern gaat veranderen Juffer J. gemeente bespiegeling� Blaricum� commissie� hoorzitting dorpskern
2 12 1980 6 Nieuw deel Bijvanck bijna klaar Weller T. gemeente Bijvanck� bouw
2 12 1980 6 Pater Jan Calis overleden Anoniem in memoriam pater� Jan Calis� overleden Pater Jan Calis
2 12 1980 6 50 jaar hou en trouw Vlis J. van der jubilea Petrus Comello� Comello-Suurhof� 50 jaar getrouwd echtpaar Comello-Suurhof
2 12 1980 6 Een stekkie van de fuchsia Erne diversen fuchsia
2 12 1980 6 Mens en paard Lindeman A. sport paarden� concours hippique� Louky van Olphen concours hippique� Louky van Olphen
2 12 1980 6 Heropening Openbare Lagere School Lindeman A. gemeente scholen lagere school� verbouwing� opening schoolkinderen
2 12 1980 6 Uit eten in Blaricum Dwars N. ondernemers Merpatis� nieuwste aanwinst� Yong-An� Moeke Spijkstra� Rust Wat� Restaurant De Tafelberg� Dick’s Snackbar tekening
2 13 1980 8 Kermis Redactie activiteiten kermis� 1980 Kermis
2 13 1980 8 Gemeente beveiligt buurtcentrum Weller T. gemeente buurtcentrum� Bijvanck� verkeer
2 13 1980 8 Buurthuis Bijvanck officieel geopend Weller T. gemeente buurthuis� Bijvanck� geopend� 6 september tekeningen
2 13 1980 8 Rapport werkgroep dorpskern gereed Weller T. gemeente rapport� werkgroep� dorpskern� inspraak tekeningen
2 13 1980 8 Hoi die oma! Lindeman A. autochtonen Berendina Hendrika Veldhuis� mevrouw� Sertons� 80 jaar� levensloop onderwijs� meester Veldhuis� Jan Tak� kleermaker� Dooyeweerd� Lammert Raven� hoek Middenweg/Dorpsstraat Jan Tak� kleermaker� Dooyeweerd� hoek Middenweg/Dorpsstraat
2 14 1980 9 Jeu de boules Vlis J. van der activiteiten� sport jeu de boules� p’etanque club de Gooiers Jeu de boules
2 14 1980 9 gemeente voor openhouden 4e kwadrant Anoniem gemeente bestuur openhouden 4e kwadrant 4e kwadrant
2 14 1980 9 Inspraakavond herinrichting dorpskern Weller T. gemeente bestuur herinrichting dorpskern� verkeer� voorzieningen tekening� luchtfoto dorpskern
2 14 1980 9 Een lang leven…. Lindeman A. autochtonen Ep ter Weijden� 96� Wijntje van Breemen� levensloop Ep ter Weijden
2 14 1980 9 Een stekkie van de fuchsia Erne diversen voorjaar� fuchsia� bloemen tekening
2 14 1980 9 Blaricumse dochters Lindeman A. diversen Anne Marie Rigter� ringsteken� paarden� Jan� Gerrit� Krelis� Rigter Anne Marie Rigter
2 14 1980 9 Het feest van Wies Lindeman A. jubilea Wies Beek� 12� jaar Beukelaar Wies Beek
2 14 1980 9 ’t Witzand aan de Naarderweg Comello P. historie Witzand� Boissevain� 1922 gebouwd� Cuypers� 1943� afgebrand ’t Witzand
2 15 1980 10 Laten we eens wat doen Juffer J. gemeente bestuur gemeente bestuur� adviesbureaus� plannen� verkeer tramhalte Gooise Moordenaar� hotel Verver
2 15 1980 10 Welkom meneer Van Zon Vlis J. van der gemeente installatie� gemeentesecretaris� Van Zon Adri van Zon
2 15 1980 10 Schoon – op; een bijzondere boerderijnaam (XX) Vlis J. van der historie boerderij� Geurt de Graaf� mevr. Fokker� Gijs Disselblom� Schoonop
2 15 1980 10 Aktie tegen bebouwing 4e kwadrant Anoniem gemeente begeleidingscommissie� Oostermeent� bebouwing� 4e kwadrant tekening
2 15 1980 10 Kers vers Lindeman A. gemeente Koenraad Dalhuisen� gemeentehuis Koenraad Dalhuisen� Luchtfoto Blaricum
2 16 1980 11 Jan Juffer maakt de tongen los I Kooy J. gemeente bestuur gemeente� verkeer� dorpskern� rapporten� deskundigen� Torenlaan� Bijvanck� Huizen
2 16 1980 11 Jan Juffer maakt de tongen los II Gees B. gemeente bestuur verkeer� Torenlaan� Bijvanck� vernielingen Torenlaan in 1900
2 16 1980 11 Speel-O-Theek: paradepaardje Anoniem activiteiten Bijvanck� peuterspeelzaal� Speel-o-theek Speel-o-theek
2 16 1980 11 Afscheid huisarts Piet Treffers Weller T. diversen Afscheid� huisarts� Piet Treffers huisarts� Piet Treffers
2 16 1980 11 Begroting 1981 Anoniem gemeente bestuur begroting 1981� sluipverkeer� monumenten� ophaaldienst� sluitingstijd� bomen�Bijvanck� sportpark� woningnood� verkeer tekeningen� Dorpsstraat in de sneeuw� Nederheem in sneeuw� Bijvanck�sportpark� dorpskern
2 16 1980 11 Joke Willing harpiste Lindeman A. diversen Joke Willing� harpiste� levensloop Joke Willing� harpiste
2 16 1980 11 Beeld kind op stelten Lindeman A. kunst beeld� kind op stelten� openbare basisschool beeld� kind op stelten
2 16 1980 11 Kunstschilder Rudolf Bonnet en Bali Anoniem kunst kunstschilder� Rudolf Bonnet� Bali� tentoonstelling
2 16 1980 11 In memoriam G. Borsen Anoniem in memoriam overleden� G. Borsen G. Borsen
2 16 1980 11 De Olielamp Weller T. ondernemers winkel� de Olielamp� mevr. Nelemans winkel� de Olielamp
2 16 1980 11 De geschiedenis van de muziektent Comello P. historie muziektent� hr. Boissevain� 1926� muziekvereniging� gemeentehuis� Gall & Gall muziektent
2 16 1980 11 Het geslacht Stachouwer Vlis J. van der historie Johan Stachouwer� 1623� Blaricum� eigenaar Schiermonnikoog Speel-o-theek
2 17 1980 12 De andere mens en de komende feestdagen Juffer J. diversen kerst� ontwikkelingshulp� Afrika tekening
2 17 1980 12 In memoriam J.M. Vos E.G. in memoriam J.M. Vos� overleden J.M. Vos
2 17 1980 12 Joost Brugman 25 jaar organist Lindeman A. jubilea Joost Brugman� 25 jaar organist Joost Brugman� organist
2 17 1980 12 Jan van Campen 85 jaar Lindeman A. diversen Jan van Campen� 85 jaar Jan van Campen
2 17 1980 12 Laatste woningen Bijvanck bijna klaar Weller T. gemeente Bijvanck gemeente� Bijvanck� woningen� bijna� klaar
2 17 1980 12 Echtpaar Krijnen 65 jaar getrouwd Redactie jubilea echtpaar Krijnen� 65 jaar getrouwd echtpaar Krijnen
2 17 1980 12 ’t Hummelig hummeltje Lindeman A. ondernemers Janny Post-Bakker� kinderwinkeltje� kleren� naaien kindje
3 18 1981 1 Vierde kwadrant groen Campen J. van gemeente brief� comit�� Blaricum� zelfstandig� staatssecretaris Brokx� geen bebouwing� 4e kwadrant winterstemming Blaricum
3 18 1981 1 Blaricums welzijnsplan nadert voltooiing Anoniem gemeente welzijnsplan� welzijnsraad� sociaal� maatschappelijk� dienstverlening
3 18 1981 1 Goed nieuws voor jongeren: Jeugdfilmhuis Weller T. activiteiten jeugdfilmhuis opgericht
3 18 1981 1 Ere-doctoraat Lindeman A. diversen eredoctoraat� dr. D.L. Leiker� leproloog� lepra� interview dr. D.L. Leiker
3 18 1981 1 Rechten en plichten in de gezondheidszorg Anoniem gemeente gezondheidsraad� rechten� plichten� arts� pati�nt
3 18 1981 1 Dr.H. Trampusch onderscheiden Weller T. diversen dr H. Trampusch� Isra�lische onderscheiding dr. H. Trampusch
3 18 1981 1 Carel van Santen Comello P. gemeente historie Carel van Santen� wethouder� stichting� kleuterschool� Bierweg� overleden 1959 Carel van Santen
3 18 1981 1 Nog eens de Torenlaan Kerkhoff W. verkeer verkeer� Torenlaan� drukte� maatregelen Torenlaan
3 19 1981 2 Grensveranderingen Blaricum en Huizen Anoniem gemeente grenswijziging� stand van zaken Dorpsstraat
3 19 1981 2 Een nieuwe vlag voor Blaricum Anoniem gemeente nieuwe vlag� bestellen vlag Blaricum
3 19 1981 2 Invloed uitoefenen op het welzijnsplan Anoniem gemeente Welzijnsraad� welzijnsplan� inspraak� opbouwwerker
3 19 1981 2 Vers van de warme bakker Lindeman A. ondernemers bakker� Van Boheemen� levensloop� Theo� Harry� bakker Limburg� Hennie�Rie bakker� Van Boheemen� bakker Limburg
3 19 1981 2 Waar is die mooie oude vlag gebleven Lindeman A. activiteiten Mijndert Rebel� Blaricums Gemengd Koor� historie� vlag� lied� Blaricum wat ben je mooi vlag Blaricums gemengd koor
3 19 1981 2 In memoriam G. Borsen Anoniem in memoriam G.H. Borsen� Lange Bep� overleden� brandweer G.H. Borsen
3 19 1981 2 Verkeersproblematiek Kooy J. verkeer verkeersdrukte� Torenlaan
3 19 1981 2 Het vierde kwadrant Kooy J. gemeente bebouwing 4e kwadrant
3 20 1981 3 Veertig meesterlijke jaren Lindeman A. jubilea meester Maas 40 jaar onderwijs Bernardus School� levensloop meester Maas
3 20 1981 3 Herinrichting dorpskern Anoniem gemeente herinrichting� dorpskern� inspraak� avond
3 20 1981 3 Werkgroep sneltram Gooi en Vechtstreek Veen L. van gemeente verkeer sneltram� Gooi� Almere� informatieavond� begeleidingscommissie� Oostermeent
3 20 1981 3 De grenswijziging tussen Blaricum en Huizen Anoniem gemeente Blaricum� Huizen� grenswijziging� procedure� reden verzoek� visie� Blaricum� standpunt Gedeputeerde Staten� standpunt Binnenlandse Zaken� gemeenteraad 26 maart 1981 tekeningen� foto
3 20 1981 3 Mens en dier bij dierenarts en fysiotherapeut Lindeman A. diversen dierenarts� Welling� fysiotherapeut� Maas� samenwerking� dieren dierenarts� Welling� fysiotherapeut� Maas
3 20 1981 3 Muziekonderwijs in Laren/Blaricum in gevaar? Anoniem gemeente muziekonderwijs� Laren� Blaricum� subsidie
3 20 1981 3 Lekker warm eten van Wingerd en Beukelaar Lindeman A. diversen Wingerd� Beukelaar� 65 plus� maaltijden mevrouw Teunisse
3 20 1981 3 Alie Rokebrand vertelt over klokluiden Geervliet J.C. Alie Rokebrand� klokluiden� Klaas Rokebrand� Gijsbertha Heerschop� historie� overlijden� katholiek klokluiden� hervormd klokluiden� beluiden� in 1919 verboden
3 21 1981 4 Sombere wolken boven Blaricum Anoniem gemeente grenswijziging� Blaricum� Huizen� Comit� Blaricum Zelfstandig Bijvanck
3 21 1981 4 Open brief aan minister van BiZa Wiegel Anoniem gemeente Bijvanck niet naar Huizen� brief� minister BiZa� Hans Wiegel
3 21 1981 4 Welzijnsraad Blaricum Anoniem gemeente welzijnsraad� regels� doelstellingen
3 21 1981 4 Singer 25 jaar museum Anoniem kunst Singer museum� 25� jaar
3 22 1981 5 Dorpshuis de Blaercom Anoniem activiteiten vergadering� programma
3 22 1981 5 Friezen van Piet Schaafsma C. diversen Piet de Leeuw� Friese paarden Piet de Leeuw� Friese paarden
3 22 1981 5 Werkgroep 4e kwadrant groen Anoniem gemeente brief� Provinciale Staten� 4e kwadrant niet bebouwen 4e kwadrant met koeien
3 22 1981 5 Collectief Blaricum Lindeman A. kunst kunst� collectief Blaricum� de Plakhoek tekening
3 22 1981 5 De Wingerd 12� jaar Lindeman A. diversen de Wingerd� 12� jaar� pastoor Jongerius de Wingerd� tekening pastoor Jongerius
3 22 1981 5 BVV 31 50 jarig jubileum Lindeman A. sport BVV 31� voetbal� Gerben van der Woude� Herman Lanphen� 50 jarig jubileum Gerben van der Woude� Herman Lanphen
3 22 1981 5 Concours hippique Blaricum Anoniem sport concours hippique� Blaricum� programma 1981 paarden
3 22 1981 5 Afgebroken boerderijen Torenlaan 1900 (XX) Geervliet J.C. historie boerderijen Gijs Borsen� Izaak de Jong� Schram� Gijs Koppen� Lijs de Gooijer� Jaap de Jong� Jaap Heerschop� Thijmen de Graaf� Lammert Kooy� Geurt van Wijk� Mie Hens� Gerrit Borsen� Jacob Verver� Hein de Graaf� Joop, Dirk, Bart, Jan Vos� Klaas Rokebrand
3 22 1981 5 Het doktershuis aan de Torenlaan HALT kunst verhalenbundel Het doktershuis aan de Torenlaan� Helma Wolf-Catz doktershuis aan de torenlaan� Rueter
3 22 1981 5 Jubileum J.P. Maas Maas G.P. jubilea jubileum� Maas
4 23 1981 6 CDA Blaricum 4e kwadrant groen Anoniem gemeente bestuur CDA� ledenvergadering� geen grenswijziging� 4e kwadrant� groen Bijvanck
4 23 1981 6 IBBB aan alle Blaricummers Anoniem gemeente Initiatiefgroep� Blaricumse� Bijvanck Bewoners� geen grenswijziging Nederheem
4 23 1981 6 Baronesse van Til exposeert in Nederheem Anoniem kunst kunst� Nederheem� expositie� Hannie van Till� H.P.J. Baronesse van Till-Tutein Nolthenius� schilderijen
4 23 1981 6 Collectief Blaricum Anoniem kunst Collectief Blaricum� Kees Bolt� Maja Schra-Boot� Marga Boots Kees Bolt� Maja Schra-Boot� Marga Boots
4 23 1981 6 Straatmaker Hemstra J. diversen opleiding voor straatmaker
4 23 1981 6 Het winkeltje van Gijs & Hanna Rokebrand Kok J.� Weller T. autochtonen historie Gijs en Hanna Rokebrand� kruidenierswinkel� sluiten� historie Het kruidenierswinkeltje van Gijs en Hanna Rokebrand� Rokebrand met ijscokar� winkeltje
4 23 1981 6 Gezonde Blaricumse lucht Lindeman A. jubilea Johan van der Borgh� en� Maria Alphonsa Rigter� 60 jaar getrouwd Johan van der Borgh� en� Maria Alphonsa Rigter
4 23 1981 6 Bouw Streekziekenhuis Anoniem dienstverlening� ziekenhuis bouwvergunning streekziekenhuis� Gooi-Noord
4 24 1981 8 Pompen of verzuipen: de grenswijziging Anoniem gemeente grenswijziging� Blaricum� Huizen 2� vergaderingen
4 24 1981 8 Filmhuis Blaricum Verheul H. activiteiten filmhuis� ook in de Blaercom� programma 2 filmfoto’s
4 24 1981 8 Kermis in het begin van 1900 Geervliet J.C. historie kermis� historie� gerrie Veen� Piet Terwijden� Mie Vod� Toon Tak
4 24 1981 8 Man vd tentoonstellingen W.E. van Loon Weller T. kunst tentoonstellingen� Nederheem� W.E. van Loon� interview W.E. van Loon
4 24 1981 8 Gezellig Blaricums gebeuren: kermis 1981 V.S. diversen� kermisweek programma� kermisweek� Bertus vd Bergh Bertus vd Bergh� kermis
4 24 1981 8 Collectief Blaricum Anoniem kunst kunst� Plakhoek� collectief Blaricum� Marijke van Melle-Man� Nel Kooyman Marijke van Melle-Man� Nel Kooyman
4 24 1981 8 De rechtswinkel Anoniem dienstverlening jaarverslag� rechtswinkel� Huizen tekening
4 25 1981 9 Blaricumse kermisweek 1981 Lindeman A. activiteiten� kermis kermisweek 1981 moddergevechten� krmisweek
4 25 1981 9 Twee jarig bestaan atelier de Plakhoek Kok R. kunst kusnt� ateler de Plakhoek� 2 jaar atelier de Plakhoek
4 25 1981 9 De grenswijziging Anoniem gemeente grenswijziging Blaricum� Huizen tekening� foto
4 25 1981 9 Welkom dominee verstoep Lindeman A. kerk dominee Verstoep dominee Verstoep
4 26 1981 10 Over hamers en goud Lindeman A. sport BVV� voetbal� bestuur� Herman Lanphen� Gerbe van der Woude Herman Lanphen� Gerbe van der Woude
4 26 1981 10 Een gouden bruidspaar Lindeman A. jubilea 50 jaar getrouwd� echtpaar Looijen-Troost echtpaar Looijen-Troost
4 26 1981 10 Grenswijziging Anoniem gemeente grenswijziging
4 26 1981 10 Reactie gemeenteraad grenswijziging Anoniem gemeente grenswijziging boerdrij� weiland
4 26 1981 10 30.000 kleine onderbroekjes Lindeman A. diversen schoolartsen� schoolonderzoek schoolonderzoek
4 27 1981 11 Waarom een jeugdhonk van zeven ton Blijham R. gemeente� jeugd gemeente� jeugdhonk bos in Blaricum
4 27 1981 11 Bestemmingsplan 4e kwadrant Anoniem gemeente grenswijziging 4e kwadrant (4 keer)
4 27 1981 11 Blaricum Zelfstandig hoorzitting Anoniem gemeente grenswijziging hoorzitting
4 28 1981 12 Kerstwensen Remmer H.pr� Verstoep Ds�Buuren Pater A. van diversen kerst kerstverhalen / – wensen tekening
4 28 1981 12 De hondjes van Tom Manders Vlis J. van der diversen Tom Manders� overpeinzing� hondjes Tom Manders
4 28 1981 12 Drie stenen korenbloemen Lindeman A. diversen stratenmaker� Jopie Brouwer� bestraten
4 28 1981 12 ’t Is goud wat er blinkt Lindeman A. jubilea 50 jaar getrouwd� echtpaar Walstijn-Puyk� echtpaar Matthes-Funke echtpaar Walstijn-Puyk� echtpaar Matthes-Funke
4 29 1982 1 Jan Rigter 25 jaar gemeenteraadslid Anoniem jubilea historie Jan Rigter� CDA� 25 jaar gemeenteraadslid hr. en mevr. Jan Rigter
4 29 1982 1 Wijnanda Vos: mijn huisje op pa zijn land Weller T. diversen Wijnanda Vos� Piet Vos� gemeentewerken� grenswijziging
4 29 1982 1 De Bijvanck laat zich horen Bye� H.G.L. de la gemeente historie Bijvanck� ontstaan� groei� bouw� geschiedenis� dorpelingen blijven Bijvanck in de sneeuw
4 29 1982 1 Ria Stut over buurtwerk in het oude dorp Weller T. dienstverlening buurtwerk� Ria Stut� maatschappelijk werk Ria Stut
4 29 1982 1 40 jaar in het onderwijs Lindeman A. jubilea Wim Fennis� 40 jaar� onderwijzer� Bernardus school� Maas� Wim Zr Auxilia Wim Fennis� met collega’s op school
4 29 1982 1 De kunstenaar geni Peter Schone O kunst expositie� kunstenaar� schilder� Geni Peter schilder� Geni Peter
4 29 1982 1 Kijk� dit is juf Hennie Lindeman A. gemeente scholen juf Hennie Hilhorst� peuterspeelplaats� weg juf Hennie Hilhorst
4 29 1982 1 Bart Tak vertelt (XX) Geervliet J.C. autochtonen historie Bart Tak� Toon Tak� Kee van Tienen� historie� levensloop� scheren� slachten
4 30 1982 2 Ge(rard) ter Horst Lindeman A. jubilea� kunst Gerard ter Horst� schilder� 75 jaar� levensloop Gerard ter Horst� schilder
4 30 1982 2 Hobbyshop Steenbeek I.M. ondernemers hobbyshop Steenbeek� kruidenierswinkel� Meentweg 31 gekocht Ben Steenbeek
4 30 1982 2 Opbouwwerker John van der Woude Weller T. gemeente opbouwwerker� John van der Woude� huisvesting opbouwwerker� John van der Woude
4 30 1982 2 Karel van ’t Hoogt (Carl Schluter) Geervliet J.C. kunst kunstschilder Karel van ’t Hoogt� Carl Schluter kunstschilder Karel van ’t Hoogt� Carl Schluter
4 30 1982 2 Drogisterij Lammens I.M. ondernemers drogisterij Lammens� drogist� Joop Kleijn drogist� Joop Kleijn
4 30 1982 2 1982 vat een bijzonder filmjaar Verheul H. activiteiten Filmhuis Blaricum� programma 1982
4 30 1982 2 De Bijvanck laat zich horen (II) Kok R. gemeente Bijvanck� waarom ik er ging wonen� ontwikkeling Bijvanck in de sneeuw
4 30 1982 2 Garage van Mill I.M. ondernemers garage Gerard van Mill garage Gerard van Mill
4 30 1982 2 Nog eens Suriname Gils Zr A. van kerk pater Marinus Nijsten� missie Surinam� Paramaribo pater Marinus Nijsten
4 30 1982 2 Blaricummerie op koninginnedag Lindeman A. activiteiten oranjevereniging plannen� jaarvergadering� oranjevereniging
4 30 1982 2 Tandtechniek Stiny I.M. ondernemers tandtechniek Stiny� Bijvanck hr. Stiny
4 31 1982 3 Horsman sportartikelen I.M. ondernemers Horsman sportartikelen� Bijvanck mevr. Horsman
4 31 1982 3 ’t Hummeltje I.M. ondernemers ’t Hummeltje� kinderkleding� Janny Post ’t Hummeltje� Janny Post
4 31 1982 3 De Olielamp I.M. ondernemers mevr. Nelemans� lampenwinkel mevr. Nelemans� lampenwinkel
4 31 1982 3 De tuin en de bijen Greefkes E. diversen natuur natuur� bijen� imker tekening bijenkorf
4 31 1982 3 Dorpsmeisje als manager Lindeman A. autochtonen Jopie Lanphen-Van den Bergh� levensloop� smid� Peter Lanphen� sloopbedrijf Jopie Lanphen-Van den Bergh
4 31 1982 3 Knaap – verf en behang I.M. ondernemers Knaap� verf� en� behang Knaap� verf� en� behang
4 31 1982 3 De Blaricumse IJzerhandel I.M. ondernemers Blaricumse IJzerhandel� Piet en Greet van den Bergh Piet en Greet van den Bergh
4 31 1982 3 De Bijvanck laat zich horen Weller T. diversen Loek en Marijke Raven� Bijvanck Loek en Marijke Raven� Bijvanck
4 31 1982 3 Aal de Koster Geervliet J.C. autochtonen historie Jan Vos� kees Vos� Jaap Vos� koster� levensloop� Aal Vos� Jan Rigter� noodkerk
4 31 1982 3 Garfisch Atelier 33 I.M. ondernemers drukkerij Timmermans� grafisch atelier 33 drukkerij Timmermans� grafisch atelier 33
4 31 1982 3 Boze Blaricumse kiezers Kerkhoff W. gemeente bestuur ingezonden brief� verkeerslawaai� gemeentebestuur� doe wat
4 32 1982 4 Over waterlelies� waterstanden en de zon Lindeman A. ondernemers historie Rust Wat� ontstaan� restaurant� Karel Buys� de Wachtkamer� theehuis� ijsbaan� vijver� geschiedenis� oorlog� onderduikers� Cor Koekoek� acteur� Jan Musch Rust Wat� de Wachtkamer� schaatsen
4 32 1982 4 Krasse dorpsgenoot Geervliet H. autochtonen J.I.Burgess� 94 jaar� levensloop� kusnt� tekenen� tegels J.I.Burgess
4 32 1982 4 Eeen jubilaris bij de gemeente Blaricum Anoniem jubilea Piet Krijnen� levensloop� 25 jaar vuilnisman Piet Krijnen
4 33 1982 5 Blaricumse Filmdagen Anoniem activiteiten Blaercom� blaricumse� filmdagen diverse film-foto’s
4 33 1982 5 Het is lente Juffer J. diversen Blaricum� dorp� natuur appelbloesem
4 33 1982 5 Concours Hippique Blaricum Bronius P. activiteiten sport concours hippique� Blaricum� paarden paarden
4 33 1982 5 Welzijnsplanning: even wennen Weller T. dienstverlening welzijnsraad� welzijnsplan� inspraakavonden� John van der Woude
4 33 1982 5 Federatieve vrouwenraad Blaricum Lindeman A. activiteiten jaarvergadering� vrouwenraad� Blaricum vrouwenraad� Blaricum
4 33 1982 5 Juwelier de Raad I.M. ondernemers juwelier� Marius de Raad juwelier� Marius de Raad
4 33 1982 5 W.Bos Rijwiel en motorhandel I.M. ondernemers rijwiel� motor� W.Bos� G.Bos G.Bos
4 34 1982 6 Afscheid Jaap Kooij Weller T. gemeente Jaap Kooij� projectcoordinator� Oostermeent� Bijvanck� levensloop� Grontmij Jaap Kooij� projectcoordinator
4 34 1982 6 Han Hulsbergen 80 jaar Ln van jubilea Han Hulsbergen� 80� jaar� kunstschilder� tentoonstelling
4 34 1982 6 Theo Rueter� archtect 1876-1963 Geervliet H. kunst historie Theo Rueter� archtect� koloniehuis� levensloop� bouwwerken Theo Rueter� archtect� huis
4 34 1982 6 Afscheid Ben de Veth Anoniem gemeente Ben de Veth� inspraakcoordinator� Oostermeent� afscheid Ben de Veth
4 34 1982 6 Gesprekje met mevrouw Witteman Lindeman A diversen mevr. Witteman� levensloop� Bijvanck mevr. Witteman
4 34 1982 6 Dick Smeding bloemen en planten I.M. ondernemers Dick Smeding� bloemen� de Deel Dick Smeding
4 34 1982 6 Ons eigen kern-probleem Juffer J. gemeente herinrichting� dorpskern� Blaricum� inspraak dorpskern� Blaricum
4 34 1982 6 Aardappelen� groenten en fruithandel D. Beek I.M. ondernemers groenten� D.Beek D.Beek
4 34 1982 6 W.G.F.Overstegen woning- en meubelstoffering I.M. ondernemers Wim Overstegen� stoffering Wim Overstegen
4 34 1982 6 Blaricumse historische kring opgericht Vlis J. van der historie historische� kring� Blaricum� opgericht� 14 mei 1982� Ouwe Tak
4 35 1982 8 Blaricumse rotonde (XX) E.G. historie Blaricumse rotonde� historie� mr Huydecooper� koningin� Anna Paulowna� koningin Sophie� Van Ramerden� Huizers Blaricumse rotonde
4 35 1982 8 Er is er een jarig… Anoniem jubilea mevr. Van Gelder-Vester� 101 jaar mevr. Van Gelder-Vester
4 35 1982 8 Drie Blaricumse fuchsiadagen Vlis E. van der activiteiten fuchsia� dagen fuchsiadagen
4 35 1982 8 Wil Brethouwer nieuwe inspraakcoordinatrice Brethouwer W. gemeente Wil Brethouwer nieuwe inspraakcoordinatrice Wil Brethouwer
4 35 1982 8 Jan & Andre Visser loodgieter-electricien Anoniem ondernemers Jan & Andre Visser loodgieter-electricien loodgieter
4 35 1982 8 Nieuw onder de Blaricumse zon Lindeman A. ondernemers Ann Roth� handwerkwinkel Ann Roth
4 35 1982 8 De prins en de prinses in Blaricum (XX) Geervliet J.C. historie Willem Vos� Gijsje Klaver� Meep Raven� Lammert Raven Willem Vos� Gijsje Klaver
4 35 1982 8 Afscheid ben de Veth Veth b. de jubilea afscheid� Ben de Veth
4 35 1982 8 W. de Graaf-de bullenboer J.C.G. autochtonen historie Willem de Graaf� bullen boer� erfgooiers� brandmerken
4 36 1982 9 Ranselverbanden� …en een 25 jarig jubileum Lindeman A. dienstverlening EHBO� Blaricum� 25 jaar
4 36 1982 9 Een dorp zonder fanfare… Juffer J. activiteiten oproep� oprichting� fanfare tekening
4 36 1982 9 Terugblik kermisweek 1982 Lindeman A. activiteiten kermisweek� 1982 kermisweek� ringsteken
4 36 1982 9 Jaap Scholten Anoniem gemeente Jaap Scholten� gemeenteraad� politiek Jaap Scholten
4 36 1982 9 Een woordje bij de nieuwe raad Redactie gemeente bestuur Jan Martens� Vincent Saalbrink� Anneke Koster� Jan Heybroek� Reinier�Sinaasappel� Gerard Merrienboer� Liesbeth de Jong Jan Martens� Vincent Saalbrink� Anneke Koster� Jan Heybroek� Reinier�Sinaasappel� Gerard Merrienboer� Liesbeth de Jong
4 36 1982 9 Interview met onze iep H.R. diversen hervormde kerk� iep� ziek hervormde kerk� iep
4 36 1982 9 Onze troubadour Bas� R. van der diversen Liedje op Blaricum� troubadour� Rob van der Bas Liedje op Blaricum� troubadour
4 36 1982 9 Capittenloop Redactie activiteiten capittenloop paard met poot in soda
4 37 1982 10 Een jongen van Lub vertelt zijn verhaal J.C.G. autochtonen historie Jan Lubbertszoon Puijk� groenteboer Van Hoven� bakker Piet van� Tienenkruidenier Overstegen� voetbalclub� bakkerij Elbert Raven� roggebrood� bakker Post� hondekar� bakkerij Kots� de Wingerd� 78 jaar Jan Lubbertszoon Puijk� bakkerij
4 37 1982 10 Afscheid Gerard Maas vd Bernardusschool Maas G.P. gemeente scholen schoolhoofd� Maas� afscheid� Bernardusschool schoolhoofd� Maas� afscheid
4 37 1982 10 Blaricum 50 jaar geleden Rebel M. historie garage Keyer� dr. Waldorff� schedelmeter� Jacob� Aart keyer tekening
4 37 1982 10 3 jaar collectief Blaricum Kok R. kunst kunst� collectief Blaricum� cursus� expositie atelier� Angerechtseweg
4 37 1982 10 Fuchsia weelde in de tuin van Nederheem Loman H. diversen fuchsia� tentoonstelling fuchsia� tentoonstelling
4 37 1982 10 Kiekeboe J.C.G. historie Jansje Ruijter� Lub Puijk� dr. Catz� Teus Arissen� Doortje
4 38 1982 11 Een ei zonder zou� Blaricum zonder de Vossen Lindeman A. autochtonen historie Bartus Vos� Alida Raven� Geurt� Heintje� Jaap� Willem� Jaap & Marie� Vos Geurt� Jaap� Willem� Jaap & Marie Vos 50 jaar getrouwd
4 38 1982 11 Begroting Blaricum 1983 Anoniem gemeente begroting 1983 diverse (11)� tekening
4 38 1982 11 Kees’ uitvaart (XX) Greefkes E. autochtonen historie Kees de Vries / Kees Vod� begrafenis� 1948� Klaas Koppen� Jacob Kuijer Kees de Vries / Kees Vod
4 38 1982 11 Jasty van Jan Langemaat Lindeman A. dienstverlening rijkspolitie� Jan Langemaat� hond Jasty� oefenen Jan de Gooijer� aannemer
4 38 1982 11 Jan de Gooijer Redactie ondernemers Jan de Gooijer� aannemer
4 38 1982 11 1e Ledenvergadering Historische Kring Anoniem activiteiten oprichting� historische kring Blaricum� Ouwe Tak� 18 oktober 1982 assurantie-adviseur M.A.Bek
4 38 1982 11 Assurantie-adviseur M.A. Bek Anoniem ondernemers assurantie-adviseur M.A.Bek
4 39 1982 12 Opening karnavalsseizoen 1982-1983 Anoniem activiteiten karnaval prins karnaval
4 39 1982 12 De zwartslachters Greefkes E. historie zwart slachten� armen� verhaal tekening
4 39 1982 12 Houtindustrie Fecken BV Anoniem ondernemers houtindustrie� Gerard Fecken houtindustrie� Gerard Fecken
4 39 1982 12 Koopmans Verfhandel Anoniem ondernemers Koopmans Verfhandel Koopmans Verfhandel
4 39 1982 12 Jan Koen E.G. in memoriam Jan de Jong� bloemen� overleden
4 39 1982 12 Een halve eeuw verbondenheid E.G. jubilea Jaap Vos� Maria Wolken� 50 jaar getrouwd
4 39 1982 12 Andre Nieuwendijk Anoniem ondernemers keurslagerij Andre Nieuwendijk Andre Nieuwendijk
4 40 1983 1 Nieuwjaarsgroeten� wensen� gedachten 1983 diverse diversen burgemeester� Piet van den Bergh� redactie Bijvanck� Mies Bouwman� Joop�Brouwer� R.Heynen� Kieke H.� M. van den Oleker� Gerard Ploeger� Herman� Rigter� P.Sweering� Tydeman� Janneke V.� Wouter Nederheem
4 40 1983 1 Petrus Comello Greefkes E. in memoriam Petrus Comello� wethouder� ere-burger van Blaricum
4 40 1983 1 Inrichtingsplan centrum Blaricum-dorp Anoniem gemeente inspraak-avond� inrichtingsplan� het nieuwe plan� uitgangspunten� procedure�randvoorwaarden� uitvoering tekeningen
4 40 1983 1 Durven Juffer J. gemeente inrichtingsplannen
4 40 1983 1 Geen dag eerder� geen uur te vroeg… Lindeman A. jubilea verpleger Willem Baasten� Hoog Laren� met de VUT Willem Baasten
4 40 1983 1 Lekker spannend wandelen…ja natuurlijk Weller T. natuur jeugdwandelingen� Blaricumse Welzijns Stichting kinderen in de natuur
4 40 1983 1 Lambertus Johannes Vos Greefkes E. in memoriam Lambertus Johannes Vos� Lammert de Koster� overleden� herinnering
4 40 1983 1 Open brief a/d minister van BiZa Campen J. van gemeente Comite Blaricum Zelfstandig� grenswijziging Huizen Blaricum De Wingerd
4 41 1983 2 Het echtpaar Kuster:vooruit kijken Lindeman A. jubilea Willem en Nel Kuster� 50 jaar getrouwd� voetballen� BVV� levensloop Willem en Nel Kuster
4 41 1983 2 Over Tinus Toeter Breemen M.J. van diversen straatmuzikant Tinus Toeter Tinus Toeter
4 41 1983 2 De kruisverenigingen Anoniem dienstverlening kruisvereniging� gezondheidszorg� beled� wijkverpleging spreekuur� Liesbeth Lemckert� wijkverpleegkundigen� Jacobus Penn eerste� inspecteur Volksgezondheid Noord Holland
4 41 1983 2 Vrouwenoverleg in Blaricum van start Anoniem activiteiten vrouwenoverleg� discussiegroep� Dolly Bonnekamp� Henny Scholten� Therese�van Zaane� Ria Stut
4 41 1983 2 Het nederlands marionettentheater 60 jaar Leur J.W. de kunst nederlands Marionettentheater� Bert Brugman� 60 jaar� Rosa Spier-huis� programma Nederlands Marionettentheater
4 41 1983 2 Praten� breien en nog veel meer Weller T. activiteiten handwerkclub� Blaercom� Ineke van der Gant handwerkclub
4 41 1983 2 Wim Bos E.G. in memoriam Wim Bos� overleden� fietsenzaak� 50 jaar
4 41 1983 2 Het wapen van Blaricum Anoniem gemeente wapen van Blaricum� oorsprong� geschiedenis� vlag vlag van Blaricum
4 42 1983 3 Turkse Bijvanckers Weller T. activiteiten Malbak� turkse Bijvanckers� ontspanningsmiddag turkse muziekgroep
4 42 1983 3 10 jaar burgemeester van Blaricum Anoniem gemeente Le Coultre� 10 jaar� burgemeester burgemeester Le Coultre
4 42 1983 3 Geschiedenis der schone kunsten Lindeman A. activiteiten cursus� kunstgeschiedenis� Dr. Ruth Lefebvre-Feld� interview� levensloop Ruth lefebvre-Feld
4 42 1983 3 De klokkenluider en stovenzetter anno 1854 Anoniem historie instructie� klokkenluider� stovenzetter� Blaricum� 1853
4 42 1983 3 Jazzcafe in Blaercom groot succes Weller T. activiteiten optreden Djazzperado� Han Wezenaar (sx)� Lucas Asselberg (pn)� Tjitze� Vogel (bs)� Astrid Seriese (zang)� Willem van ’t Hull� Henk Verheul Djazzperado
4 42 1983 3 Welkom adjudant Holzapfel Lindeman A. dienstverlening politie Willem J.M.Holzapfel� nieuwe� groepscommandant� politie� levensloop W.J.M.Holzapfel
4 42 1983 3 Tevreden…en toch Vlak M. diversen Hei & Wei m.Vlak� Hei en Wei� autochtonen versus import
4 42 1983 3 Van� over en door kraaien(XX) E.G. diversen begraven� doodgravers� Lammert de Koster� sterke verhalen
4 42 1983 3 Fa. T.Spakman & Zn Stukadoorsbedrijf Spakman T. ondernemers stukadoorsbedrijf� Spakman stukadoor T.Spakman
4 43 1983 4 2e Blaricumse filmdagen Anoniem activiteiten blaricumse� filmdagen 1983� programma
4 43 1983 4 Ja� Jan Juffer krijgt gelijk Anoniem activiteiten oranjevereniging muziektent� koninginnedag 1983� orkesten tekening muziektent
4 43 1983 4 Buurtwerkster Paula ravensbergen Weller T. dienstverlening Malbak� buurtwerkster� Paula Ravensbergen Paula Ravensbergen
4 43 1983 4 Wie wil beginnen Juffer J. diversen starters� ondernemers� jeugdhonk
4 43 1983 4 Politiek vrouwenoverleg Blaricum Anoniem activiteiten vrouwendiscussiegroep� 2e bijeenkomst� vrouwenoverleg� werkgelegenheid
4 44 1983 5 Co Egelie “Ik houd niet van poeha Lindeman A. kunst Co Loeber-Egelie� Jan Loeber� Lou Loeber� schilderes Co Loeber-Egelie
4 44 1983 5 De schaakclub Breemen M.J. van sport schaakclub� jaren 60� restaurant Vos� nu Gall en Gall restaurant Vos
4 44 1983 5 Bijvanck-winkelcentrum “De Wetering” Weller T. ondernemers winkelcentrum De Wetering� dierenspeciaalzaak Grondelle� chinees-indisch� restaurant peking� koffieshop De Wetering Bijvanck-winkelcentrum “De Wetering”� dierenspeciaalzaak Grondelle� restaurant Peking� koffieshop de Wetering
4 44 1983 5 April 1983: kalf-pink� vaars-koe Lindeman A. autochtonen Anton van Klooster� boerderij� Grad van Klooster-van Hoven� Rosendaal� Piet de Jong� Gijs Blom Anton van Klooster voor zijn boerderij
4 44 1983 5 Drie nieuwe gezichten bij de kruisvereniging Blaricum Vlasman C.A.M. dienstverlening kruisvereniging� Tineke Kremer� Ans Kreuk� M.Bergman Tiest-Jongejan Tineke Kremer� Ans Kreuk� M.Bergman Tiest-Jongejan
4 44 1983 5 Dorpen in Nederland Juffer J. diversen boek ANWB “Dorpen in Nederland” boerderij aan de Langeweg
5 45 1983 6 Concours Hippique Blaricum 1983 Anoniem sport paardensport� concours hippique� programma diverse paarden� springen
5 45 1983 6 J. van Campen Anoniem diversen J. van Campen� afscheid� Oude Tak� hei en Wei� Oranjevereniging� IBBB J. van Campen
5 45 1983 6 Oeverzwaluwen in het Gooi Anoniem natuur oeverzwaluwen� groeve Oostermeent� verval� herstel 1982� Stichting� Vrijwillig Goois Natuurbeheer groeve Oostermeent� tekening
5 45 1983 6 Lezen en schrijven met de kinderen Lindeman A. gemeente scholen hoofd Bernardus school� Peter Sweering� opvolger Maas Peter Sweering
5 45 1983 6 Afscheid Bijvanck-huisarts F.Vlak Anoniem dienstverlening Afscheid Bijvanck-huisarts F.Vlak huisarts F.Vlak
5 45 1983 6 Eerste hulp…helpende handen Lindeman A. dienstverlening EHBO Blaricum� diploma uitreiking� Ton Prinsze EHBO oefening
5 46 1983 8 Een tijd van gaan Lindeman A. diversen sluiting groentehandel� vd Zwaan� Kitty en Joop van der Zwaan� levensloop� historie Kitty en Joop van der Zwaan (4 maal)
5 46 1983 8 Oranje vereniging Anoniem activiteiten Oranjevereniging Oranjevereniging� programma kermisweek ringsteken� kermisweek� brandweerspelen
5 46 1983 8 Een 25 jarig jubileum met een puntmuts Lindeman A. jubilea juf Geervliet� 25 jaar Openbare Lagere School juf Geervliet
5 46 1983 8 Katholiek Vrouwengilde Gils Zr A. van activiteiten katholiek vrouwengilde� heilige mis� pater Nijsten� Zr Auxilia van Gils� mssiewerk� Suriname pater Nijsten en Zr Auxilia van Gils
5 46 1983 8 Excursie naar Hervormde Kerk 3 juni 1983 Adema G.T. historie historische kring Blaricum� Excursie naar Hervormde Kerk� historicus A.C.J.� de Vrankrijker� Bob Anink� H.J. de Koning Hervormde Kerk 1920� torenklok 1943
6 47 1983 9 Tien Jaar! Juffer J. gemeente Bijvanck� 10 jaar na start� evaluatie Bijvanck 10 jaar na start
6 47 1983 9 Terug en verder Lindeman A. gemeente bestuur nieuwe raadsleden� VVD Frenk Bergamin� Erik van den Broek Frenk Bergamin
6 47 1983 9 1978-1983 Vijf jaar filmhuis Blaricum Anoniem activiteiten filmhuis Blaricum� 5 jaar� verleden� programma 1983
6 47 1983 9 Reis-en Ontspanningsvereniging Blaricum Rokebrand N. activiteiten programma reis naar duitsland
6 47 1983 9 Gouden medaille Lindeman A. autochtonen gouden medaille� Gerarda (Grad) van Klooster-van Hoven 40 jaar bedevaart� Kevelaer� historie� Gooise Bedevaart Vereniging oud maria prentje
6 47 1983 9 Blaricumse tennisclub bestaat 10 jaar Anoniem activiteiten sport tennisclub� BLTC Blaricum� 10 jaar
6 48 1983 10 De brief van minister Rietkerk Rietkerk overheid grenswijziging Blaricum� Huizen� doorvoeren Bijvanck geen Huizen
6 48 1983 10 De dorpskern Juffer J. gemeente commentaar� Commissie Dorpskern� adviezen� herindeling� dorpsstraat 6� hart van Blaricum tekening
6 48 1983 10 Commissie dorpskern Lammers W.G.A. gemeente Commissie dorpskern� plannen� herindeling oude dorpskern
6 48 1983 10 terug en verder Lindeman A. gemeente bestuur nieuwe raadsleden� Blaricum Oke� Erik van den Broek Erik van den Broek
6 48 1983 10 Karel van der Bijl Anoniem ondernemers makelaar� Karel van der Bijl Karel van der Bijl
6 48 1983 10 4 jaar Collectief Blaricum Kok R. activiteiten� kunst Atelier Collectief� Blaricum� 4 jaar� kunst� cursussen� etsen� schilderen� boetseren� pottenbakken ets
6 48 1983 10 Een van de zes…van vijftig Lindeman A. jubilea� historie 50 jaar getrouwd� Henk-Lub Puyk� Maria Catharina van Zomeren� hovenier�levensloop hr en mevr Puyk
6 48 1983 10 Medaille voor 10 jaar trouwe dienst Weller T. jubilea Hessel van de Witte� BB� zelfbescherming� medaille 10 jaar Hessel van de Witte
6 48 1983 10 In memoriam N.G. van Weijdom Claterbos H.A.M. in memoriam in memoriam� N.G. van Weijdom Claterbos� oud-onderwijzeres N.G. van Weijdom Claterbos
6 48 1983 10 postzegelvereniging Blaricum Anoniem activiteiten postzegelverenigin� Blaricum
6 49 1983 11 De grenswijziging Weller T. gemeente grenswijziging� Huizen� Blaricum� minister� consequenties� gesprek� Hein Dappers� Vincent Saalbrink� Onno Schone Hein Dappers� Vincent Saalbrink� Onno Schone
6 49 1983 11 Een informatieve bijeenkomst Juffer J. gemeente grenswijziging Blaricum� Huizen� bijeenkomst
6 49 1983 11 Dietiste bij de kruisvereniging Bijleveld S. dienstverlening kruisvereniging� dietiste� Suzan Bijleveld dietiste� Suzan Bijleveld
6 49 1983 11 Een huis boordevol dochters Lindeman A. activiteiten kunst Roeline Hoogeveen� poppenmaken� levensloop� cursussen Roeline Hoogeveen
6 49 1983 11 Juf Betzema neemt afscheid Anoniem gemeente scholen Juf Betzema� afscheid� Openbare Lagere School Blaricum� 31 jaar Juf Betzema
6 49 1983 11 Bronzen erfgooiersboompjes Brolmann H.H.W. diversen erfgooiersboompjes� te koop� Brolmann erfgooiersboompje
6 49 1983 11 Afscheid van oma Sertons en Zr Auxilia C.W. gemeente scholen Oma Sertons� Zr Auxilia� afscheid Sint Bernardusschool� historie Oma Sertons� Zr Auxilia
6 50 1983 12 Uit eten in Blaricum Vlis J. van der ondernemers eten� restaurant Bellevue� F.Pruis restaurant Bellevue
6 50 1983 12 Herinrichtingsplan dorpskern Anoniem gemeente herinrichtingsplan� dorpskern tekening dorpskern� le Coultre in postzegelkraam
6 50 1983 12 Inspraak Bijvanck delgebied I Weller T. gemeente inspraakavond� Bijvanck� verkeer Bijvanck
6 50 1983 12 30 jarig bestaan Fedratieve Vrouwenraad Anoniem activiteiten Federatieve Vrouwenraad Blaricum� 30 jaar� mevr van Ogtrop� le Coultre�mevr.Winter mevr van Ogtrop� mevr.Winter
6 50 1983 12 Sluitende begroting Anoniem gemeente begroting� belastingen� CAI� reserves� herinrichting dorpskern� welzijnsplan� grenswijziging diverse tekeningen en foto’s
6 50 1983 12 In gesprek met tante Nel Y.B. autochtonen historie juf� tante Nel Vogt� openbare kleuterschool� 21 jaar� levensloop tante Nel Vogt
6 50 1983 12 Brok leven in ons dorp Lindeman A. jubilea� historie Piet en Frederike Kooy� Lammert Kooy� melk� zuivelfabriek� IJs� de� Hoop melkstaking Blaricumse Melkfabriek
6 50 1983 12 Het jaarlijkse prinsenbal in Blaricum Anoniem activiteiten carnaval� prinsenbal� feest Vitusgebouw� prins Daan Sterenborg prins Daan Sterenborg
6 50 1983 12 Over de grenswijziging Weller T. gemeente grenswijziging� gesprek� Hein Dappers� Vincent Saalbrink� Onno Schone Hein Dappers� Vincent Saalbrink� Onno Schone
6 51 1984 1 Blaricummers in de Bijvanck Lindeman A. autochtonen wethouder de Klerk� bijvanck� bouw� schoenmaker� 30 jaar raadslid heer en mevrouw de Klerk
6 51 1984 1 Onze dorpskern in 1984 geen probleem meer Beek D. diversen dorpskern� BOV� Blaricumse Ondernemers Vereniging
6 51 1984 1 Op de helling Juffer J. diversen bouwvergunningen� bestemmingsplannen� procedures� houd blaricum mooi
6 51 1984 1 Nieuwjaarswensen diverse diversen Rigter J.A.J.� de Malbak� Yong An� Hennie Joosten� Herman Rigter� Le�Coultre� Hessel van de Witte� Wendelien Maas� H. Lanphen� W.M. Vos – de� Klerk� Anita Meijer� Joost Brugman� Gerard van Mill� Ans Zaal� Piet Heerschop tekening
6 51 1984 1 Brug Graaff J.C. de diversen opening Stichtse brug� Smit-Kroes� Lammers� de Wit� Fontein� Sinterklaas tekening
6 51 1984 1 Hobby-shop Steenbeek in nieuwe behuizing Anoniem ondernemers opening hobby-shop� Ben en Thea Steenbeek Ben en Thea Steenbeek in hobby-shop
6 51 1984 1 Opa Bakker Gils� Zr. A. van in memoriam Opa Bakker� missiewerk� pater Jan Calis� pater Marinus Nijsten Opa Bakker
6 51 1984 1 Oudejaars- en Noieuwjaarsnacht Remmer� pastoor H. diversen oude jaars overdenking
6 52 1984 2 Kwartetspel G.W. diversen kwartetspel van/over Blaricum kwartetspel Blaricum
6 52 1984 2 Jaarprogramma sociaal cultureel werk Weller T. gemeente Blaricums Welzijnsraad� sociaal cultureel werk
6 52 1984 2 Ontmoeting Graaff J.C. de diversen nieuwjaarsreceptie� gemeente� willem vos IJspret
6 52 1984 2 De woningadviescommissie Anoniem gemeente woningadviescommissie� werkwijze� bezetting
6 52 1984 2 Tom van de Spar Lindeman A. ondernemers Spar� Tom Mulder� gezellig� historie� pand� Jan Vos� Van den Bergh� Klaas Zeegers� ijzerhandel personeel van de Spar� Tom Mulder� vroegere ijzerhandel
6 52 1984 2 Nederlandse Genealogische Vereniging Weller T. diversen Lydi van de Witte� genealogie� Nederlandse genealogische Vereniging� Naarden Lydi van de Witte� diverse� tekening stamboom
6 53 1984 3 Jozef Rigter bijna 90 jaar (XX) Lindeman A. autochtonen historie G.J(ozef) Rigter� levensloop� Hendrik Rigter� Grietje de Jong� Cornelia� Zeegers� Kerklaan� Herman Rigter� kolen� olie� heide� plaggen� kermis� Mie Vod G.J(ozef) Rigter
6 53 1984 3 Zachte lobby Graaff J.C. de diversen Olympische spelen in Blaricum?� le Coultre
6 53 1984 3 Het dorpskarakter van Blaricum Anoniem diversen Hei & Wei discussie dorpskarakter Blaricum in de Blaercom� J.Juffer� G� van Mill� S.Nieuwenhuizen� J.H.Rigter discussie dorpskarakter
6 53 1984 3 Hooft en de arme pastoor Thijmen de Saaijer Vlis J. van der historie P.C.Hooft� muiderslot� Pastoor Thijmen de Saaijer� juli 1646 sluiten� kapellen der Pausgezinden� te Blaricum P.C.Hooft� tekening boerderij door Toon de Jong
6 53 1984 3 Carnaval 1984 Born Y. activiteiten carnaval� prins Carmaval Daan Sterenborg Willem Vos verkleed en met gitaar op carnaval
6 54 1984 4 Derde Blaricumse Filmdagen Anoniem activiteiten programma 3e Blaricumse filmdagen� muziek-cafe diverse film foto’s
6 54 1984 4 Oranje pep-nieuws Anoniem activiteiten oranjevereniging oranjevereniging� koninginnedag 1984 tekeningen
6 54 1984 4 Verantwoord omgaan met medicijnen Vlasman C.A.M. dienstverlening kruisvereniging Blaricum� medicijnen� Blaricumse apotheek� mevr. S.� Widjaja� R.F.Armbrust
6 54 1984 4 Afscheid organist Dirk Schipper Lindeman A. diversen afscheid� oganist� Hervormde kerk� Dirk Schipper� levensloop organist Dirk Schipper
6 54 1984 4 Epiloog Jozef Rigter Lindeman A. autochtonen Jozef Rigter� gedicht Vrouwtje van Stavoren Jozef Rigter met hond
6 54 1984 4 Een nieuwe lente� een nieuw geluid Juffer J. diversen gemeente� industrieterrein� sloping dorpsstraat nr 6� herinrichting� plannen nieuwbouw winterse straat� gat dorpsstraat 6 (nu muziektent)
6 54 1984 4 Democratie viert hoogtij! IBBB gemeente procedure verlengde bergweg� Initiatiefgroep Blaricumse Bijvanck Bewiners
7 55 1984 5 Het lamoen Lindeman A. ondernemers huifkar� Lamoen� opening� Joke en Kees Vloemans huifkar Kees Vloemans
7 55 1984 5 Koninginnedag 1984 Anoniem activiteiten oranjevereniging koninginnedag 1984 diverse koninginnedag 1984
7 55 1984 5 Gooise oaardendagen 9-11 juni Anoniem activiteiten sport paardendagen� programma concours hippique
7 55 1984 5 Voor ouderen in Blaricum genoeg te beleven? Anoniem dienstverlening Blaricumse Welzijns Stichting� enquete� ouderen� welzijnsplan
7 55 1984 5 Zeereerwaarde� zeergeleerde Lindeman A. jubilea Dr.J.de Jong 50 jaar priester priester dr. J. de Jong
7 55 1984 5 Lintje voor Joop Anoniem jubilea lintje� groenteman Joop van der Zwaanjubilea Joop van der Zwaan en burg le Coultre
7 55 1984 5 Broedvogels in de bebouwde kom van Blaricum Merrienboer G. van natuur natuur� vogels� tellen� broedvogels� eksters
7 55 1984 5 De moeite waard Lindeman A. ondernemers Ad Valk� fysiotherapeut� acupuncturis� iriscopie Ad Valk
7 56 1984 6 Sfeer en voorschriften Juffer J. diversen bescherm dorpsgezicht� monumentenlijst� architectuur� bouwstijl boerderij� modern pand
7 56 1984 6 Gooise oaardendagen Anoniem activiteiten sport paardendagen� 38e concours hippique paardenkoets
7 56 1984 6 Welstandscommissie Anoniem gemeente welstandscommissie� Tilly Haan-Jansen� interview Tilly Haan-Jansen
7 56 1984 6 Kromme halzen� gele harten� stinkende gouwen Vlis J. van der natuur natuur� Stichting Wilde Planten Blaricum� heemtuin tekening
7 56 1984 6 De bronzen erfgooiersboom Anoniem diversen erfgooierstentoonstelling 1971� erfgooiersboom� Gerardus Lanphen� hout� brons erfgooiersboom
7 57 1984 8 Negentig jaar jong…. N. jubilea Hans Sanders� levensloop� 90 jaar Hans Sander
7 57 1984 8 Dank je� Thera Graaff J.C. de diversen Hei & Wei Thera Weller� uit redaktie
7 57 1984 8 In memoriam P.A.J.Kaarsgaren Anoniem in memoriam P.A.J.Kaarsgaren� overleden P.A.J.Kaarsgaren
7 57 1984 8 Van paardenstal tot sporthal Lindeman A. activiteiten sport Vlugheid en Kracht� 75 jaar de foto’s V&K
7 57 1984 8 Bruisend activiteitenseizoen Anoniem activiteiten activiteiten� collectief Blaricum� Vlugheid & racht� Volksuniversiteit� Federatieve vrouwenraad� dorpshuis Blaercom� Blaricumse Welzijns Stichting
7 57 1984 8 Woordje van de natuurwacht Breemen E. van natuur natuur� honden
7 58 1984 9 Blaricum om te zoenen Lindeman A. diversen Kermis 1984� intocht pastoor Nico A.H. de Gooijer� Deken de Reus� Vituskerk voetbal� sjezenkeuring� brandweer� intocht pastoor Nico de Gooijer
7 58 1984 9 Atelier Poupee…aanwinst Lindeman A. ondernemers Roeline en Simon Hoogeveen� Atelier Poupee� poppen� klederdrachten� cursussen Atelier Poupee
7 58 1984 9 Twee Blaricummers in Los Angeles Born Y. sport Olympische spelen 1984 LA� le Coultre� Bert Bunnik� trainer coach Spaans� hockey Bert Bunnik� mevr. le Coultre
7 58 1984 9 Blaricumse “happening Lindeman A. ondernemers afscheid bakkerij Limburg� Langeweg� Rie en Hennie Limburg� Kees Krauwer Rie en hennie Limburg
7 58 1984 9 Rabobank 80 jaar Anoniem ondernemers Rabobank 80 jaar� blaricumse kalender
7 59 1984 10 Grenswijziging Huizen Blaricum Anoniem gemeente tweede kamer voorstel ingediend grenswijziging
7 59 1984 10 De dorpskern Juffer J. gemeente herinrichting dorpskern� hoge huren� leefbaarheid dorpskern in reconstructie (3 maal)
7 59 1984 10 Het ontwerp-streekplan Gooi en Vechtstreek Juffer J. gemeente streekplan Gooi en Vechtstreek kaartje
7 59 1984 10 100 jaar Petronella “Pietje” de Graaf N. jubilea Willem Lz de Graaf + Petronella de Saeyer� boerderij de Zeven Linden; zoon� Willem “Tijmen” de Graaf (jaren wethouder)+Aaltje Koppen boerderij ” de Graaf� van Blaricum (naam verzonnen door Willem Duys; nu Merpatis); dochter� Petronella� vriendin Nel� scha Pietje de Graaf
7 59 1984 10 Senioren-gespreksgroep Hull H. van ’t activiteiten senioren gespreksgroep� nieuw bloed H. van ’t Hull
7 59 1984 10 Arm Blaricum(XX) Anoniem historie Vereniging Blaricums Belang jaargang nr 4 1921
7 59 1984 10 Sinterklaas intocht 1984 Anoniem activiteiten sinterklaas 1984 Sinterklaas
7 59 1984 10 Oprichtinf Blaricums zangkoor succes Anoniem activiteiten oprichting Blaricums� zanhgkoor� 20 mensen� J.Verver
7 60 1984 11 De dorpskern Juffer J. activiteiten opening gewijzigde dorpskern 17 november� muziektent 4 foto’s
7 60 1984 11 Het Prinsenbal Lindeman A. activiteiten carnaval� Prinsenbal 2� oa de orde van het Hoefijzer voor drukker Jaap van Gestel
7 60 1984 11 Aty Anoniem diversen verjaardag Aty Lindeman� 8 november� Ouwe tak
7 60 1984 11 Open brief aan de tweede kamer IBBB gemeente grenswijziging Blaricum Huizen
7 60 1984 11 Tranen en moed Lindeman A. in memoriam Driekus (Hendrik Cornelis Gerardus Vos)� Gerrie Post� Lambert Vos� molenaar boerderij aan de Meentweg
7 60 1984 11 Paul Cornelis Anoniem dienstverlening Blaricumse Welzijns Stichting� nieuwe medewerker� Paul Cornelis Paul Cornelis
7 60 1984 11 Van de kerken te Blaricum Lindeman A. diversen kerk kerstaktie� kerstviering� kerken
7 60 1984 11 Inge Grauwelman theatercursussen Anoniem kunst Inge Grauwelman� toneel� cursus� interview Inge Grauwelman
7 60 1984 11 De ondergang van een dorp Juffer J. gemeente grenswijziging Blaricum� Huizen
7 60 1984 11 De Malbak II Born Y. activiteiten de Malbak� gymnastiek� fotoclub De Malbak
7 61 1984 12 Verhaal rond Kerstmis Nieuwenhuizen S.G. diversen kerst kerstverhaal� oorlog boerderij in sneeuw
7 61 1984 12 Blijft(t) bij Blaricum diverse gemeente Blaricum Huizen grenswijziging� behoud 4e kwadrant� gemeentepersoneel� vergrijzing� bezwaarschriften� politie� feiten op een rij� dorpsgezicht in gevaar� burger moet gelag betalen� voorzieningenpakket� Blaricum blok aan� ’t been� verlies ruim 800 huurwoni diverse
7 61 1984 12 Kerstmis 1944 Rigter J.H. historie kerst� hongerwinter duitsers� oorlog
7 61 1984 12 Chuc Mung Nam Moi 5 jaar later Lindeman A. diversen Le Huu Phuoc� vietnamees Vluchteling� bijvanck� gelukkig nieuw jaar vietnamezen
7 61 1984 12 Zeven jaren Hei en Wei(XX) Coultre F. Le diversen Hei & Wei enquete Blaricum Hei en Wei� proriteiten: historie� interviews� natuur� sport/recreatie� cultuur agenda’s
7 61 1984 12 Kerstmis: weg van verleden naar toekomst Gooijer N.de diversen kerst kerst
7 62 1985 1 Blaricumse raad tegen grenswijzigingen Juffer J. gemeente bestuur hoorzitting� Grenspaal� grenswijziging Blaricum� Huizen diverse kleurenfot’s
7 62 1985 1 Dit dorp? Te gek… Lindeman A. gemeente politie politie� wachtmeester� Tina van Leeuwen� interview Tina van Leeuwen
7 62 1985 1 De korenschoof Brugman E. activiteiten kunst� anthroposofie� Korenschoof� cursussen
7 62 1985 1 Blaricumse grond naar Huizen??? Wal R.J. van der diversen compost� Blaricum� Huizen
7 62 1985 1 Begrotingsfolder gemeente Blaricum 1985 Anoniem gemeente bestuur begroting� brandweer� welzijnsplan� Wetering� bestemmingsplan� muziekonderwijs� CAI� riolering� Torenlaan� monumenten� bejaardenoorden�landbouwplastics warandepark� gebouw de Wetering� tekeningen
7 62 1985 1 Weg van Blaricum Lindeman A. gemeente Henk de Koning� hoofd gemeentewerken� VUT� levensloop� brandweer Henk de Koning
7 62 1985 1 Nieuws uit de Beukelaar Lindeman A. dienstverlening Beukelaar� directeur Gerrit Lammers de Beukelaar
7 62 1985 1 Dorrstijn-Tax-Combinatie Vlak R. ondernemers taxi� Teus Dorrestijn� levensloop Teus Dorrsteijn
7 63 1985 2 Zeven generaties Jongerden Vlak R. Ondernemers historie rietdekker� Jongerden rietdekker Jongerden (3 maal)
7 63 1985 2 Gekleurd verhaal Lindeman A. Gemeente dienstverlening� brandweer� Anton van der Koot� commandant� Henk de Koning� Ouwe Tak� feest Anton van der Koot brandweer commandant
7 63 1985 2 Is de eerste klap dan toch de daalder waard Juffer J. activiteiten politieke� standpunten� grenswijziging Blaricum� Huizen drie fot’s van Blaricum
7 63 1985 2 Vers van de pers Lindeman A. dienstverlening Stad en Lande Ruiters� paarden� ander terrein� gemeente-politiek tekening twee-span
7 63 1985 2 Nieuwe voorzitter Welzijnsraad benoemd Anoniem welzijnsraad� voorzitter� W.V. de Haan� maatschappelijke dienstverlening� sportbelangen� jaarprogramma W.V. de Haan� H. de Koning (VUT) +� mevr. le Coultre
7 64 1985 3 Geloei-geblaat-gekraai-gehinnik Lindeman A. autochtonen boeren� Nico de Jong� Bep van Klaas de Jong� beppie Majoor� Margriet van ’t Klooster� boerderij William Singerweg� interview Nico de Jong (2 maal)
7 64 1985 3 Welkom Redactie diversen Hei & Wei nieuwe redactieleden� Ria Vlak-Gerritsen� Jan Rigter
7 64 1985 3 Vierde Blaricumse Filmdagen Anoniem activiteiten Filmhuis Blaricum� filmdagen� programma
7 64 1985 3 Historische kring Blaricum Keulen A. van historie bijdragen aan Hei & Wei
7 64 1985 3 Meester van Gils Rigter J.H. autochtonen historie meester Van Gils� hoofd RK school� historie� levensloop meester van Gils met een klas
7 64 1985 3 Jeugdherinneringen aan de Meentweg (XX) H.T. historie Geurt en Griet de Graaf� Griet Duvel� kapelaan Knippers� voetbalveldje� Afrekenen� Gijs de kruidenier� Meep� pastoor Snelting
7 64 1985 3 Wisseling van de wacht Lindeman A. dienstverlening brandweercommandanten� H.J. de Koning� A.H. van der Koot brandweer commandanten� H.J. de Koning en A.H. van der Koot
7 64 1985 3 Aan de wandel voor het K.V.G. Lindeman A. activiteiten Katholiek Vrouwengilde� wandelen� goed doel kraampje K.V.G.
7 65 1985 4 De Vliegweg� ach die Vliegweg Lindeman A. historie Vliegweg� Sieke Broekema-Kruize� verzet� oorlog� ondergrondse� Aagjeshoeve Canadese onderduikers� geallieerde onderduikers� echtpaar Kruize-Wegerif� Agjeshoeve
7 65 1985 4 Jan van der Vlis 85 jaar Redactie jubilea Jan van der Vlis� redaktielid Jan van der Vlis
7 65 1985 4 Nieuw gezicht Lindeman A. gemeente Cornelis Overhage� hoofd� gemeentewerken Cornelis Overhage
7 65 1985 4 Poep aan mijn schoen Anoniem diversen hondenpoep
7 65 1985 4 De dode boom Juffer J. diversen kunst erfgooiersboom� Gerardus Lanphen� kunst� stimuleren� architect erfgooiersboom
7 65 1985 4 Wim Kloek en zijn Ambrosians Vlak R. kunst Wim Kloek� Vocal Group� Ambrosians� koor vocal group the Ambrosians
7 65 1985 4 Blaricum na de bevrijding Adema G.T. historie bevrijding bevrijding� blad ” de Tijding”� art. over Blaricum� bezoek prins Bernhard #NAAM?
7 66 1985 5 De mannen van de boom Lindeman A. diversen erfgooiersboom� onthulling Gerardus Lanphen� Hans Broelmann Gerardus Lanphen� burgemeester le Coultre� Hans Broelmann
7 66 1985 5 Met vlag en wimpel Anoniem activiteiten bevrijding bevrijdingsdag diverse bevrijding
7 66 1985 5 Moeke Spijkstra (in) de roos van Blaricum Vlak R. ondernemers Moeke Spijkstra� Leo van Splunteren� Lammert Loerd� Hotel Gooilust� Cor�Spijkstra Moeke Spijkstra
7 66 1985 5 Doek Anoniem gemeente besluit� Bijvanck bij Huizen
7 66 1985 5 Manuele therapie Born Y. ondernemers manuele therapie� Peter de Bakker Peter de Bakker
7 66 1985 5 Bejaarden in Blaricum geen aparte groep Anoniem diversen bejaarden� BWS� Blaricumse Welzijnsstichting� onderzoek
7 66 1985 5 Historische kring Blaricum Rigter J.H. historie schaardag� vee� meent� schapendrift� melkfabriek� De Goede Verwachting� De Hoop melkfabriek De Goede Verwachting
7 66 1985 5 Broodje Blaricum Vlak R. ondernemers broodjeswinkel� Hans van der Wetering Snack-shop Hans
8 67 1985 6 Dorp met een eigen karakter Juffer J. gemeente verslag monumenten commissie� inventarisatie� historische lijks monumenten commissie
8 67 1985 6 Historische kring Blaricum Redactie activiteiten historie open dag� historische kring tentoonstelling� huifkarren� boekweitpap� Nico de Jong/mosselweg
8 67 1985 6 Jan Majoor Lindeman A. autochtonen Jan Majoor� melkboer� VUT
8 67 1985 6 Oudste inwoonster van Blaricum Anoniem jubilea mevr. Van Gelder-Vester� 104 jaar� Wingerd mevr. van Gelder-Vester
8 67 1985 6 Hoe twee Ransdorpers Blaricummers werden Rigter J.H. jubilea Aart van Keulen� dierenarts� Noolseweg� 50 jaar getrouwd hr en mevr Van Keulen
8 67 1985 6 Sjoerd Drent Weller T. sport schaken� Sjoerd Drent Sjoerd Drent
8 67 1985 6 Gluren in Blaricum gewenst! Vlak R. ondernemers meubelzaak� binenhuis-architekt� G. Vogel meubelzaak Vogel
8 67 1985 6 Ingezonden Raspol G. gemeente Bijvanck� Blaricum� Huizen
8 67 1985 6 Blaricummers weest op Uw hoede B.G.S. gemeente gedicht Bijvanck bij Huizen� niet ook nog onder Laren!
8 67 1985 6 Een huurcontract uit 1699 Geervliet J.C. historie huurcontact Laren 1699
8 68 1985 8 Blaricum� ’n hele onderneming Lindeman A. ondernemers ALPHAG� Menno Arnoldus� sinds 1967 in Blaricum� 1e Molenweg Alphag� 1e molenweg
8 68 1985 8 Willem de Graaf 80 jaar Rigter J.H. autochtonen Willen van Neel de Graaf� Neeltjes Hoeve� Neeltje Raven� Klaas de Graaf� Riek Calis� meentbeambte� Stad en Lande Willem de Graaf� Jaap Vos Bzn 1900-1985
8 68 1985 8 Grad Vos: 35 maal de Vierdaagse Nijmegen Rigter J.H. autochtonen Grad Vos� Vierdaagse Grad Vos
8 68 1985 8 Afscheid van een Blaricums monument Vlasman V. autochtonen Leontie Reijnders� wijkzuster� afscheid� levensloop Leontien Reijnders
8 68 1985 8 Na veertig jaar Rigter J.H. historie Jan & Elly Rigter� evacuees
8 68 1985 8 Onze pastoor als bouwvakker Lindeman A. diversen Pastoor Nico de Gooijer� nieuwbouw� Vitusgebouw pastoor Nico de Gooijer voor Vitusgebouw
8 68 1985 8 Juf in de VUT Lindeman A. jubilea juf� Aad Geervliet-Burggraaf� Openbare Lagere School� Piet Niks� levensloop juffrouw Aad Geervliet-Burggraaf
8 69 1985 9 Geen grenswijziging !!! Saalbrink V. gemeente Eerste Kamer Bijvanck blijft bij Blaricum� feest feest in Blaricum
8 69 1985 9 Feest: De Bijvanck blijft bij Blaricum Lindeman A. gemeente Bijvanck bij Blaricum� feest Le Coultre op de schouders feest in Blaricum
8 69 1985 9 De spelen; Blaricumse kermisweek Anoniem activiteiten kermisweek kermisweek (3 maal)
8 69 1985 9 Het beheer van de groeve Oostermeent Anoniem natuur groeve� Oostermeent� Stichting Vrijwillig Goois Natuurbeheer� vogels�oeverzwaluwen plannen
8 69 1985 9 40 jaar volksuniversiteit Laren-Blaricum Anoniem activiteiten volksuniversiteit� 40 jaar voorzitter VU M.J.Glasz-Koerts� commissaris koningin de Wit� burgemeester� van Laren
8 69 1985 9 Gouden bruidspaar Eggenkamp-de Graaf Rigter J.H. jubilea Gerrit Eggenkamp� Alie de Graaf� 50 jaar getrouwd� bouwbedrijf� levensloop echtpaar Eggenkamp-de Graaf
8 69 1985 9 Vlag uit voor nieuwe kapsalon M.V.G. ondernemers kapsalon Leo & Mareza Egbers� Schoolstraat geopend kapsalon Leo & Mareza
8 69 1985 9 Mooi� mooi� mooi Lindeman A. ondernemers Douce Mode� Doesje van der Lande Douce Mode
8 69 1985 9 Wandelen Juffer J. diversen� natuur wandelen� natuur� historie vroeger� akkers� Engh� boeren zandweg
8 70 1985 10 10 jaar scholengemeenschap in de Bijvanck Born Y. gemeente scholen scholengemeenschap� Bijvanck� 10 jaar� festiviteiten schoolfeesten� (3 maal)
8 70 1985 10 Tinus de Toeter (XX) Annink B. autochtonen straatmuzikant� Martinus Majoor� Tinus de Toeter� levensloop� herdenking Tinus de Toeter
8 70 1985 10 Kemphanen in en voor het 4e kwadrant Lindeman A. gemeente Bijvanck blijft bij Blaricum� nabeschouwing� gang van zaken� Jan van Rijs Jan van Rijs
8 70 1985 10 Zolang er mensen zijn Vlak R. ondernemers Uitvaartondernemer� J.H.Verver� begrafenisondernemer
8 71 1985 11 Holywood in Blaricum (XX) Lindeman A. autochtonen historie Willem de Graaf� Holywood� levensloop� historie� Kee Elders� Lammert van� dikke Willem de Graaf� Stien� dammet� roei� Auxilia van Gils Willem ” Holywood” de Graaf
8 71 1985 11 Evert E. Greefkes Redactie in memoriam Evert E. Greefkes� Hei & Wei Evert E. Greefkes
8 71 1985 11 Een bescheiden jubileum Anoniem jubilea Willy Sluimer� 25 jaar gemeente Willy Sluimer
8 71 1985 11 Een nieuwe wethouder Lindeman A. gemeente bestuur gemeenteraad� B&W� Gerard van Merrienboer� D66� levensloop� programma Gerard van Merrienboer
8 71 1985 11 De Bijvanck blijft bij Blaricum Juffer J. diversen gemeente politiek� Bijvanck� plannen� randweg� Warandepark randweg� verlengde bergweg
8 71 1985 11 Naaischool 1948 Rigter J.H. historie zusters dominicanesen� bewaarschool� naaischool� diploma 1948 naaischool 1948
8 71 1985 11 De blaricumse molen Doornik M.E. van historie molen� tweede molenweg
8 71 1985 11 Sinterklaasintocht Lindeman A. activiteiten intocht� sinterklaas� spanje
8 72 1985 12 Kerstmis tussen hei & wei� hooi & strooi(XX) Lindeman A. diversen kerst kerstverhaal Jan Borsen� 1944� oorlog hongertocht boerderijen in Blaricum
8 72 1985 12 Nieuwjaarswens Coultre A.J. Le diversen kerst gemeente� toekomst
8 72 1985 12 Een beter dorp Juffer J. diversen kerst kerst� dorpsgemeenschap
8 72 1985 12 De tweede nieuwe wethouder Lindeman A. gemeente bestuur wethouder� CDA� R.H.Polman� interview� plannen� bestuur wethouder R.H.Polman
8 72 1985 12 Begroting Blaricum 1986 Anoniem gemeente bestuur begroting� gewest� onderwijs� weidegrond� 11000 inwoners� jeugd� verkeer� welzijnsplan� bedrijventerrein� monumenten� riolering� bestemmingsplannen diverse
8 72 1985 12 Drie gesprek Lindeman A. diversen kerk driegesprek� pastoor de Gooijer� domine Verstoep� pater Van Buuren tekening
8 72 1985 12 J. van Campen 90 jaar Anoniem jubilea J. van Campen� 90 jaar J. van Campen
8 72 1985 12 Bij de jaarwisseling Rigter J.H. diversen kerst historie� kerst� vroeger� herinneringen
8 72 1985 12 Bas-relief in Blaercom Lindeman A. kunst Ruth Lefebvre� bas-relief� Blaercom bas-relief Blaercom
8 72 1985 12 Onderwijs in de 17e en 18e eeuw Geervliet J.C. historie onderwijs� Blaricum� 1706� Adriaen Cornelissen� Cornelis Adriaens� Adrianus Kraaijkamp
8 73 1986 1 Het echtpaar Krijnen Rigter J.H.� Lindeman A. jubilea historie Herman en Anna Krijnen-Dijkman� 70 jaar getrouwd� levensloop Harmen Krijnen� Gijsje Rokebrand� Spin echtpaar Krijnen
8 73 1986 1 Gemeenteraadsverkiezingen Redactie gemeente bestuur verkiezingen 1986� gemeenteraad� politiek
8 73 1986 1 ’n Geval van VUT Lindeman A. diversen Hans Geervliet� VUT� Gemeentewerken Hans Geervliet
8 73 1986 1 Gemeentekleuren / gemeentevlag Blaricum Anoniem gemeente Blaricum� kleuren� vlag� wapen tekening Nederheem
8 73 1986 1 CDA Anoniem gemeente bestuur verkiezingen� CDA Polman� Meulendijks� Sterrenborg
8 73 1986 1 Blaricums Belang Rokebrand N. gemeente bestuur verkiezingen� Blaricums Belang
8 73 1986 1 Partij van de Arbeid Oosterhof J. gemeente bestuur verkiezingen� Partij van de Arbeid Oosterhof� de Haan� Beentjes� van Wijk
8 73 1986 1 D’66 Anoniem gemeente bestuur verkiezingen� D’66 Kooy� Holties� Snoek� Merrienboer
8 73 1986 1 VVD Anoniem gemeente bestuur verkiezingen� VVD Heybroek� Hooykaas� Boswinkel� van Mourik� Steinhaus� Roelfzema�Chevalier-Beltman� Boelen
8 73 1986 1 Herinrichting dorpskern afgerond Redactie gemeente� ondernemers herinrichting� dorpskern Fahrenfort Optiek� Binnenhuis architectuur Vogel� De kleine Galerie Ina� Broerse� Douce Mode
8 73 1986 1 De hut van Holst W.� R.D. de historie Roland Holst� huis� Noolseweg� architect Rueter� kolonie� Van Rees Hut van Holst Noolseweg 53� Roland Holst op veranda
8 73 1986 1 Houdt U echt van Uw hond? Vlak R. diversen honden� aan de lijn
8 73 1986 1 Uit de vergetelheid Rigter J.H. autochtonen familie de Gooyer� Blaricumse geschiedenis
8 73 1986 1 Kippenvrouwtje Annink� B. in memoriam historie Joanna Boks� kippenvrouwtje kippenvrouwtje Joanna Boks
8 73 1986 1 Kip a la Blaricum Vlak� R. ondernemers kip� restaurant� Calimero� mevr. de Leeuw restaurant Calimero
8 74 1986 2 Gemeenteraadsverkiezingen (II) Redactie gemeente bestuur vragenlijst politieke partijen schaatsen bij Rust Wat
8 74 1986 2 Vijfde Blaricumse Filmdagen Anoniem kunst 5e� Blaricumse Filmdagen� Blaercom� programma affiche
8 74 1986 2 Nederheem Anoniem gemeente belastingdienst� kiezers� stemmen
8 74 1986 2 CDA� PvdA� D’66� VVD� Blaricums Belang diverse gemeente bestuur politiek� standpunten� vragenlijst diverse politieke figuren
8 74 1986 2 Uit de “Ouwe Tak” Rigter J.H. autochtonen historie Mina Lanphen-Tak� 95 jaar� Jan� Toon Tak� slachter� barbier Mina Lanphen-Tak
8 74 1986 2 Het goede nieuws Vlak R. activiteiten wekelijkse vrouweninstuif� Blaercom
8 74 1986 2 Koninginnedag 1986 Anoniem activiteiten oranjevereniging programma koninginnedag 1986
8 75 1986 3 Peti van Campen Born Y. jubilea Peti van Campen� mensendieck� 25 jaar oefentherapeut Peti van Campen
8 75 1986 3 Bijna 35 jaar BOOK Vlak R. activiteiten ontspanning BOOK� Blaricums Ontwikkelings en Ontspannings Kring� 5 jaar� activiteiten piano/viool concert
8 75 1986 3 Ambrosians met Thijs van Leer Anoniem kunst ambrosians� concert� Singer� Thijs van Leer kerstconcert ambrosians
8 75 1986 3 Zuster Duurland 40 jaar kraamverzorging Rigter J.H. jubilea zuster Duurland 40 jaar kraamverzorging zuster Duurland
8 75 1986 3 Ger Lugtenburg Lindeman A. autochtonen Ger Lugtenburg� radio� TV� Blaricum� interview Ger Lugtenburg
8 75 1986 3 Klein Walden en het appel-mysterie Lugtenburg G. diversen appelboom� Klein Walden
8 75 1986 3 Lentebal Lindeman A. activiteiten carnaval� lentebal� Kruiskuilers lentebal (2 maal)
8 76 1986 4 Borge Ring Born Y. autochtonen Borge Ring� interview� cineast� oscar� bassist Borge Ring
8 76 1986 4 Brandweerhelm met bloemen Lindeman A. dienstverlening brandweer feestavond� verslag brandweer� Le Coultre
8 76 1986 4 Sterkte Redactie gemeente bestuur nieuwe gemeenteraad
8 76 1986 4 Nederheem Anoniem gemeente rijbewijzen� buslijn 38 Nederheem
8 76 1986 4 In memoriam Gerard Molenaar Anoniem gemeente ambtenaar Gerard Molenaar overleden
8 76 1986 4 De derde paasdag anno 1856 G.� J. historie derde paasdag 1856� armoede� boeren
8 76 1986 4 Een Meentwegverhaaltje uit de dertiger jaren Teunisse H. autochtonen historie Meentweg� kees Bakker� Steenbeek� Rokebrand� Hein Nip� Kees Vod� dorpsfiguren huis Meentweg
8 76 1986 4 65 jaar bernardusschool Anoniem gemeente scholen Bernardusschool 65 jaar Verbranden van de winter
8 76 1986 4 Ter nagedachtenis Saalbrink V. in memoriam Petrus Lambertus Vos� Piet van Wijn� overleden Piet (van Wijn) Vos
8 76 1986 4 Dorus Agterveld 90 jaar Rigter J.H. autochtonen historie Dorus Agterveld� 90 jaar� melkventer� levensloop Dorus Agterveld
8 76 1986 4 Maria-kalenders Lindeman A. autochtonen Marie Borsen� Maria kalenders Marie Borsen
8 76 1986 4 Een nieuwe lente een nieuw geluid Vlak R. activiteiten Blaricumse Welzijns Stichting� BWS
8 77 1986 5 Therese’s peuterspeelzaal 12 1/2 jaar Lanphen J. jubilea peuterspeelzaal� Therese Testas� 12 1/2 jaar peuterspeelzaal
8 77 1986 5 Koninklijke onderscheiding Anoniem diversen J.R.Glasz� ridderorde� advocaat� provinciale staten J.R.Glasz
8 77 1986 5 Koninginnedag 1986 Saalbrink V. activiteiten oranjevereniging koninginnedag� 1986� verslag koninginnedag 1986
8 77 1986 5 Jubileum concours hippique Anoniem sport paardensport� concours� hippique paarden
8 77 1986 5 Afscheid postbesteller Theo de Jong Anoniem diversen postbesteller� Theo de Jong� afscheid� levensloop Theo de Jong
8 77 1986 5 Het voordeel van de twijfel G.� de gemeente bestuur gemeenteraad� politiek� coalitie
8 77 1986 5 Nederheem Anoniem gemeente parkeren� financien Nederheem
8 77 1986 5 In memoriam Henk Calis Koot A.H. van der in memoriam Henk Calis� overleden� brandweer
8 77 1986 5 Een nadere kennismaking Vlak R. gemeente bestuur wethouders� Noortje Chevalier� gerard van merrienboer� interview Noortje Chevalier� Gerard van Merrienboer
8 77 1986 5 Afscheid van Henk van Neel Rigter J.H. in memoriam historie Henk de Graaf� Henk van Neel� overleden� levensloop Henk ” van Neel” de Graaf
8 77 1986 5 Lente Lindeman A. diversen natuur� tuinieren� tomaten
8 77 1986 5 Een succesvolle modeshow in Blaricum Anoniem activiteiten modeshow� derde wereld� Vitusgebouw modeshow Vitusgebouw
8 77 1986 5 Wie is wie? G.L. autochtonen historie film� 40 jaar Oranje Vereniging Blaricum� autochtonen
8 77 1986 5 Monumenten Rigter J.H. historie historie� Blaricum� monumentencommissie� boerderijen� heggen
8 78 1986 6 Kampioen Lindeman A. activiteiten Blaricumse EHBO� cursussen EHBO’ers� oefening
8 78 1986 6 Jan van der Vlis Redactie in memoriam Jan van der Vlis� overleden� oud hoofdredacteur Hei en Wei Jan van der Vlis
8 78 1986 6 Openbare vergadering Stichting “Hei en Wei” Elsaker E. van de diversen Hei & Wei Hei en Wei� jaarvergadering� 3 aanwezigen
8 78 1986 6 Artiesten Lugtenburg G. diversen artiesten� kijken� in Blaricum
8 78 1986 6 Nederheem Anoniem gemeente vacatures� iepenziekte� glasbol Rob Polman� Wil de Haan
8 78 1986 6 Nieuwe raadsleden Vlak R. gemeente bestuur Rob Polman� CDA� fraktievoorzitter� Wil de Haan� PvdA fraktie- voorzitter RK werklieden vereniging 1937
8 78 1986 6 RK werkliedenvereniging Rigter J.H. historie werklieden vereniging� foto 1937
8 78 1986 6 Dr.C.Bon-Wiselius Annink B. jubilea 50 jaar praktijk� afscheid Dr. Bon Jan van der Zwaan
8 78 1986 6 In memoriam Anoniem in memoriam Jan van der Zwaan� overleden� melkwinkel echtpaar Vos
8 78 1986 6 Een dag met een sterretje Anoniem jubilea 50 jaar getrouwd� Geurt en Elisabeth Vos
8 78 1986 6 Kermis 1986 Anoniem activiteiten oranjevereniging kermisweek 1986� programma
9 79 1986 8 Sybren Valkema. Een huis volglas Lindeman A. kunst Sybren Valkema� glaskunstenaar� interview Sybren Valkema
9 79 1986 8 Bij bekabeling Blaricum L. diversen kabel� TV� CAI Blaricum
9 79 1986 8 Nieuwe raadsleden Vlak R. gemeente bestuur Willem van Mourik� raadslid� VVD� Vincent Saalbrink� raadslid� Blaricums Belang Willem van Mourik� Vincent Saalbrink
9 79 1986 8 De bedevaart van Jansje de Graaf(1929)(I) G.A. autochtonen historie Jansje de Graaf� bedevaart� 1929� dagboek� 35 blz. Jansje de Graaf
9 79 1986 8 Een dagje Bijvanck strand Saalbrink V. diversen strand� Bijvanck� Stichtse brug Strand stichtse brug
9 79 1986 8 Afscheid zuster L.A.L.Smeing Rigter J.H. jubilea afscheid� zuster Smeing� directrice Wingerd zuster Smeing
9 79 1986 8 Een dagje uit Rigter J.H. autochtonen historie 1924� uitje� Valkeveen foto jongens strand Valkeveen
9 80 1986 9 Blaricum boert goed Lindeman A. activiteiten oranjevereniging kermisweek 1986� verslag poniewagen oliehandel Vos� brandweerspelen� touwtrekken
9 80 1986 9 Blaricum Graaff J.C. de gemeente bestuur politiek� ruzie� frustraties� verdeeldheid
9 80 1986 9 Nieuwe raadsleden Vlak R. gemeente bestuur raadsleden� Hans Steinhaus� VVD� Daan Sterrenborg� CDA Hans Steinhaus� Daan Sterrenborg
9 80 1986 9 Nederheem Anoniem jubilea Bernhard Stein� Gerbe van der Woude� 25 jaar ambtenaar Bernhard Stein� Gerbe van der Woude� Le Coultre
9 80 1986 9 Voorjaarsdag bij de Tafelberg� anno 1900 Klein H. historie tafelberg� 1900� boer� plaggen tafelberg anno 1900
9 80 1986 9 De bedevaart van Jansje de Graaf(1929)(II) Geervliet A. autochtonen historie bedevaart Jansje de Graaf� 1929� dagboek� deel II
9 81 1986 10 Op de fiets naar de kapper Lindeman A. ondernemers kapper� Patrice Mariette� interview kapper Patrice Mariette
9 81 1986 10 Praatjes en gaatjes Goeiegooier G. diversen Blaricum� parel van het Gooi� kroniek
9 81 1986 10 Anton en Jopie vd Koot 25 jaar Ouwe Tak Anoniem jubilea fam. Van der Koot� 25 jaar� Ouwe Tak Anton en Jopie van der Koot
9 81 1986 10 Huib Noltes;een van Nederheem Lindeman A. gemeente Huib Noltes� algemene zaken Huib Noltes
9 81 1986 10 Nieuwe raadsleden Vlak R. gemeente bestuur raadsleden� Jurrien Oosterhof� PvdA Jurrien Oosterhof
9 81 1986 10 Begroting Blaricum 1987 Anoniem gemeente begroting� financien� bestemmingsplan stichtse brug� welzijnsplan� geluidshinder� rijbewijzen� nachtverlichting� snelheidscontroles tekening� fietscrossbaan� blaricum in sneeuw� strand stichtse brug� straatje in Blaricum� 2 cartoons
9 81 1986 10 De bedevaart van Jansje de Graaf(1929)(III) Geervliet A. autochtonen historie Jansje de Graaf� bedevaart 1929� dagboek (deel III) Jansje de Graaf
9 81 1986 10 Het Warandepark en de Verlengde Bergweg Schone O.� Juffer J. gemeente bestuur Warandepark� Verlengde Bergweg� besluitvorming� verloop warandepark
9 82 1986 11 De sterkste man van Blaricum Lindeman A. activiteiten� sport sporthal� sterkste man� Kees Calis Kees Calis� boerderij Calis Angerechtsweg
9 82 1986 11 De brom Goeiegooier G. diversen bekabeling� lokale� omroep� Blaricum
9 82 1986 11 Nieuwe raadsleden: Aty Lindeman Vlak R. gemeente bestuur raadsleden� Aty Lindeman� Blaricums Belang� interview� levensloop Aty Lindeman
9 82 1986 11 De bedevaart van Jansje de Graaf(1929)(slot) Geervliet� A. autochtonen historie bedevaart� Jansje de Graaf� Rome� 1929� dagboek Jansje de Graaf
9 82 1986 11 Gerard Ploeger: tien jaar tabberd Graaff J.C. de autochtonen Gerard Ploeger� fysiotherapeut� sinterklaas� 10 jaar Gerard Ploeger
9 82 1986 11 Jeugdherinneringen Rigter J.H. autochtonen historie overlijden� begrafenis� Lammertje ter Weyde� Lanphen� Tak� de Gooijer� pastoor Cramer� pastoor Groothuijs Lammertje ter Weyde
9 82 1986 11 verlengde Bergweg Anoniem gemeente verkeer ingezonden� Bergweg� vereniging� behoud� dorpskarakter� Blaricum
9 83 1986 12 Nieuwjaarswens Coultre� A.J. le diversen kerst nieuwjaarswens 1987 Blaricum in de sneeuw
9 83 1986 12 Kerstachtig Lindeman A. diversen kerst waargebeurd� kerstverhaal� winter 1944 heg in de bouwvenen
9 83 1986 12 Einde van het stenen tijdperk? Goeiegooier G. gemeente verkeer Torenlaan� verkeer� lawaai
9 83 1986 12 Het mooiste rot-vak dat er bestaat Lindeman A. dienstverlening ziekenhuis ziekenhuis� Hoog Laren� Piet Beentjes� historie� levensloop� Gooi Noord Hoog Laren� Piet Beentjes
9 83 1986 12 Met kerstmis werken? Heel gewoon. Vlak R. diversen� dienstverlening Co Streicher� kok� Beukelaar� recept Co Streicher
9 83 1986 12 Jeugdherinnering� Het gat van Blaricum Rigter J.H. historie groentewinkel� Van Hoven� molenaar� Puijk foto 1934 medewerkers voor groetewinkel van Hoven� mensen in de rij voor� groentewinkel
9 83 1986 12 Lokale omroep Blaricum Lugtenburg G. gemeente BRON Blaricumse Radio Omroep Nederheem� plannen� oprichting
9 83 1986 12 Ingezonden: Verlengde Bergweg Kukupessy B. gemeente verkeer verkeer Bergweg
9 83 1986 12 Violen en vergeetmenietjes Redactie jubilea Piet Dekker� viool� 75 jaar Piet Dekker
10 84 1987 1 Het gat! Juffer J. diversen groentewinkel� van der Zwaan� gat� bouw gat dorpsstraat� tekening gebouw
10 84 1987 1 A.Alberts – auteur Lugtenburg G. autochtonen A. Alberts� auteur� boeken� indie� levensloop� oeuvre A.Alberts
10 84 1987 1 Het bestemmingsplan “Kom” Juffer J. gemeente bestemmingsplan� kom� oude dorp 3 foto’s boerderijen
10 84 1987 1 Een nieuw gemeenteraadslid – Dorien Snoek Vlak R. gemeente gemeenteraadslid� D’66� Dorien Snoek Dorien Snoek
10 84 1987 1 Een koperen jongetje Anoniem diversen timmerman� Eric Schipper� Ben Steenbeek Eric Schipper
10 84 1987 1 Historische kring de erfgooiers Rigter J.H. historie erfgooiers� historie� Luden� stad en lande van Gooiland� pastoor Hoebink E. Luden� pastoor Hoebink
10 85 1987 2 Geen tijd voor “jarig” Lindeman A. jubilea historie Jan Juffer� architect� bouwen� historie� huizen Jan Juffer� (2 maal)
10 85 1987 2 Kees van Gerrit van Krelis Lindeman A. autochtonen historie C.G.Rigter� Kees van Gerrit van Krelis Rigter� Geertruida Heerschop� historie Kees Rigter� scjilderij Kees Rigter
10 85 1987 2 Moeder Krijnen 90 jaar Rigter J.H. jubilea mevrouw Krijnen-Heerschop� 90 jaar mevr. Krijnen-Heerschop
10 85 1987 2 Pieter Paul Koster fotograaf vd eenzaamheid Lugtenburg G. ondernemers Pieter Paul Koster� fotograaf� verhalen Pieter Paul Koster
10 86 1987 3 Proficiat Blaercom Vlak R. gemeente Blaercom� 10 jaar Blaercom (2 maal)
10 86 1987 3 Han Hulsbergen: ijzer en beton Lugtenburg R. autochtonen� historie Han Hulsbergen� fijnschilder� historie� Willem Vogt Han Hulsbergen
10 86 1987 3 Nieuw gemeenteraadslid: Jan Boswinkel Vlak R. gemeente gemeenteraad� VVD� Jan Boswinkel Jan Boswinkel
10 86 1987 3 De Vlierhoeve Lindeman A. ondernemers Vlierhoeve� galerie� Jan en Carien Bolger uithangbord� boerderij
10 86 1987 3 Een kaart met meer keus Vlak R. ondernemers kippenrestaurant� Calimero� mevr. de Leeuw
10 87 1987 4 Blaricum heeft een schuld van f.8400 Lindeman A. diversen Colombia� Blaricum� Jan en Mieke Bartelsman-Langeveld Blaricum Colombia
10 87 1987 4 In het jaar 2000 en later Juffer J. historie Blaricum� historie� toekomst boerderij in Blaricum
10 87 1987 4 Rijvereniging “Stad en Lande” 30 jaar jong Vlak R. activiteiten rijvereniging Stad en Lande paarden springen
10 87 1987 4 Het huisje op de meent (1)… Willem Vogt. Lugtenburg G. historie Willem Vogt� boek “Radioleven”� huisje op de meent tekening v Wam Heskes huisje op de meent
10 87 1987 4 Vogels tussen Vecht en Eem R.P.S. natuur vogelwerkgroep� Gooi e/o� Vogels tussen Vecht en Eem
10 87 1987 4 Dag dominee Verstoep Lindeman A. kerk NH kerk� dominee Verstoep� afscheid dominee Verstoep
10 87 1987 4 Reddingsbrigade Blaricum Saalbrink V. dienstverlening reddingsbrigade Blaricum� nieuwe� reddingsvlet reddingsbigade Blaricum
10 88 1987 5 100 maal� proficiat! Coultre F. le gemeente Hei & Wei hei en wei 88+12=100 maal
10 88 1987 5 Een stille kracht Vlak R. jubilea mevr. Greet Nieuwenhuizen-de Jong� zilveren erepenning Blaricum Greet Nieuwenhuizen-de Jong
10 88 1987 5 Kasplantje Goeiegooier G. diversen grofvuil� welvaart� plantje
10 88 1987 5 Jan de Sain� oftewel Jan Stapallemachtig Lindeman A. jubilea Jan de Sain� 25 jaar politie Jan de Sain politiekorps
10 88 1987 5 31901 Gelder H. van historie bevrijding verslag herdenking� 4 mei 1987
10 88 1987 5 Historische kring� De pauselijke Zouaven Rigter J.H. historie paus� Zouaven uit Blaricum� Raven� Ruijter� Verver� Hooijer Zouaaf
10 88 1987 5 Het huisje op de meent (2) Lugtenburg G. historie Willem Vogt� radiohuisje� meent� indie
10 89 1987 6 Mens sana in corpore sano Lindeman A. diversen Bep Elisabeth Hendrika van Witzen Geysbeek� gezondheid� levensloop� gymnastiek Bep van Witzen Geysbeek� Vlugheid en Kracht
10 89 1987 6 Blaricum heeft geen schuld meer.. Anoniem diversen Blaricum Colombia� zonder schulden Blaricum Colombia
10 89 1987 6 Wie ’t verleden niet eert is het heden… Lindeman A. historie eerste lustrum� historische kring� verslag huis in Blaricum
10 89 1987 6 Afscheid� maar geen vaarwel Vlak R. diversen postkantoor� Geurt Hoonhorst� afscheid� 40 jaar jubileum PTT postkantoor� Geurt Hoonhorst
10 89 1987 6 Niet mt pensioen Anoniem gemeente scholen reunie� Bernardusschool� 65 jaar kinderen Bernardusschool
10 89 1987 6 Van vroeger Rigter J.H. historie melkers� koeien� meent� erfgooiers� boeren meenthek met bloemen
10 89 1987 6 Het huisje op de meent (3) Blaricum…. Lugtenburg G. historie boek� Radioleven� Willem Vogt� Blaricum� toonkamer der schepping� meent�Wam Heskes 2 tekeningen van Blaricum door Wam Heskes
10 89 1987 6 Richard Borsen rijwielhersteller Juffer J. ondernemers Richard Borsen� fietsen� rijwielen Richard Borsen
10 90 1987 8 In memoriam Jaap Scholten Rigter J.H. in memoriam Jaap Scholten� gemeenteraad� wethouder� overleden Jaap Scholten
10 90 1987 8 Een aanlijngebod Juffer J. natuur natuur� honden� aanlijnen� bos� landschapsbeheer de Eng bij de begraafplaats
10 90 1987 8 Waarom niet? Rigter J.H. sport voetbal� BVV 1936 BVV junioren 1936� kermisweek 1987
10 90 1987 8 Het huisje op de meent (slot) Lugtenburg G. historie Willem Vogt� radiowereld� meent tekening huisje� door Wam heskes
10 90 1987 8 Het hek op de meent Goeiegooier G. diversen Jan Rigter� foto� meenthek
10 91 1987 9 In Blaricum staat een nieuwe predikant Lindeman A. kerk NH kerk� ds A.W.Berkhof� interview ds A.W.Berkhof
10 91 1987 9 Vijftig jaar geleden noodkerk in Blaricum Rigter J.H. historie Jan Rigter� boerderij� als noodkerk� Vituskerk inwijding 1937 Jan Rigter� nieuwe Vituskerk
10 91 1987 9 De dominee en de dokter Lindeman A. dienstverlening nieuwe huisarts� Joke Lanphen
10 91 1987 9 Goed voorbeeld doet… Lindeman A. diversen bermen� tuinieren
10 91 1987 9 In gesprek mat Jaap Glasz� lid Eerste… Zon A.J.T. van diversen politiek Jaap Glasz� eerste kamer� interview Jaap Glasz
10 91 1987 9 Er is meer tussen hei en wei Goeiegooier G. diversen strand� toren laan Gijs
10 91 1987 9 ’t Is weer voorbij die mooie zomer Lindeman A. activiteiten� kermis kermisweek kermisweek
10 92 1987 10 Opticien Lindeman A. ondernemers opticien� Jaap Fahrenfort winkel opticien Fahrenfort
10 92 1987 10 Gijs Goeiegooyer� is er meer tussen hemel… Juffer J. diversen kronikeur� Gijs Goeiegooyer� bespiegelingen� Blaricum
10 92 1987 10 bestemmingsplan Juffer J. gemeente bestemmingsplan� toekomst� bebouwing� Blaricum boerderij in Blaricum� warandapark
10 92 1987 10 O Blaricum� wat was je mooi Raven G. historie familie Raven� verleden� Mosselweg #NAAM?
10 92 1987 10 Stenen des aanstoots Goeiegooier G. diversen kroniek� kabelaansluiting� strand� stichtse brug strand stichtsebrug
10 92 1987 10 50 jaar vituskerk in zijn huidige vorm Jansen A. kerk vitus kerk pastoors in vituskerk
10 92 1987 10 Sybren Valkema: glasprijs Lindeman A. kunst Sybren Valkema� glas-objekten� prijs Sybren Valkema
10 92 1987 10 Nieuw: galerie Bric-a-brac Anoniem ondernemers galerie� bric a brac� Louise Vulling
10 93 1987 11 Mijlpaal voor de burgemeester Redactie jubilea� burgemeester burgemeester Le Coultre� 60 jaar� levensloop burgemeester Le Coultre
10 93 1987 11 Nieuw en oud in Blaricum Vlak R. ondernemers Antiek en Kunst� winkel� opening winkel Antiek en Kunst
10 93 1987 11 Er was eens…en er is nog: de Bijvanck! Behrtel A.R. gemeente� historie bijvanck� historie� bouw� geschiedenis weiland� bijvanck nieuwbouw
10 93 1987 11 Lief zijn voor elkaar Juffer J. diversen heide vergrassing zure regen� milieu
10 93 1987 11 Anita Meyer Lindeman A. diversen Anita Meyer Anita Meyer
10 93 1987 11 Maximaal Goeiegooier G. diversen kroniek� maximum snelheid� vandalisme
10 93 1987 11 Zestig jaar (in de) echt verbonden Vlak R. jubilea� historie 60 jaar getrouwd� Bert en Frieda Brugman-Frowein� marionettentheater� muziek�Brugmankwartet familie Brugman Frowein
10 93 1987 11 Trouw(e) dienst ten einde Vlak G. dienstverlening ambtenaren burgerlijke stand� afscheid� mevr. Hollema� mevr. Ploeger mevr. Hollema� mevr. Ploeger
10 93 1987 11 Historische kring Blaricum Rigter J.H. historie historische kring� boerderij� Huysman� Piepers� brandweer groeten uit Blaricum
10 93 1987 11 Een dorpsgenoot als internat. prijswinnaar Elsaker E. van de diversen Jaap Vermeer� programmamaker� documentaire� prijs
10 94 1987 12 De heer en onze sfeer Berkhof ds A.W. diversen kerst kerstfeest� bijbel. kleurenfoto huis
10 94 1987 12 Zo zie je dat het ook anders kan zijn Behrtel A.R. diversen Van heukelomstichting� visueel gehandicapten� Noord� Ron Lampe� Ineke� Schaatsenberg� interview Ron Lampe & Ineke Schaatsenberg
10 94 1987 12 Kersthond 1945 Lindeman A. diversen kerst kerstverhaal� 1945� Canadezen� inkwartiering� hond hond
10 94 1987 12 Kerstkindje van toen met een witte kuif nu Lindeman A. autochtonen Anton van Klooster� 75 jaar� levensloop� Grad� Ruthgera� Antonius� boerderij� koeien� Jacob van Hoven� interview Anton van Klooster
10 94 1987 12 Ei & Wei Goeiegooier G. diversen De Laerbode� hondenpoep� Wallie Moes� Gijs de Wit
10 94 1987 12 Ghandi Rigter J.H. in memoriam Gerardus ter Weijden� Ghandi� overleden Gerardus ter Weijden� Gooimeer
11 95 1988 1 Ambtenaren van de burgerlijke stand Vlak R. gemeente ambtenaren� burgerlijke stand� mevr. J. Bouwman-Visser� Gerard Maas mevr. Bouwman-Visser� gerard Maas
11 95 1988 1 In memoriam Jan Kees de Graaff Redactie in memoriam Jan kees de Graaff� eindredacteur� Hei & Wei Jan Kees de Graaff
11 95 1988 1 Klusjesmannen Juffer J. diversen gebouwen� bebouwing� verbouwen� monumenten
11 95 1988 1 Bijvanck Behrtel A.R. gemeente Bijvanck� oude dorp� integratie� eenheid
11 95 1988 1 Tussen 1988 en 2000 Goeiegooier G. diversen Rigter� boeren� toekomst� nieuwjaarsreceptie
11 95 1988 1 Tegn de vlakte is in Giltay-Straatmans diversen sloop huisjes Statenkamer? huizen Statenkamer
11 95 1988 1 Pascale op haar best Vlak R. ondernemers Pascale’s delicatessen� Pascale Bus� Tom Mulder Pascale Bus� Tom Mulder
11 95 1988 1 Lekker naar de kapper…goed voor U! Lindeman A. ondernemers Garbo coiffure� Jan Schaap� kapper Jan Schaap� kapper� Garbo coiffure
11 96 1988 2 De zoontjes Lindeman A. autochtonen zoontjes Paul Frank� banketbakker� party service� 3e generatie medewrkers Paul Frank
11 96 1988 2 De torenlaan en eerste jaren van Nederheem Brugman J. historie torenlaan� geschiedenis� nederheem torenlaan + gooise moordenaar
11 96 1988 2 Een hobby voor jong en oud Lindeman A. activiteiten toneel spelen
11 96 1988 2 De blaricumse toneelvereniging Elsaker E. van de activiteiten toneelvereniging de Omnibus blaricumse toneelvereniging
11 96 1988 2 Toneelvereniging “De omnibus” Behrtel A.R. activiteiten de Blaricumse toneelvereniging toneelvereniging de Omnibus
11 97 1988 3 Lentebal Mi-careme Lindeman A. activiteiten carnaval� lentebal lentebal (3)
11 97 1988 3 Zoals de ouden zongen piepen de jongen Elsaker E. van de autochtonen zoontjes Ruud Keyer� erfgooier� geschiedenis Ruud Keyer
11 97 1988 3 Louis van der Borgh na 40 dj in de VUT Behrtel A.R. jubilea Louis van der Borgh� hfd. afd bevolking Louis van der Borgh
11 97 1988 3 Scouting Bevers Harst A.M. van der diversen scouting� padvinders� Bevers� Tymen de Sayergroep scouting Tymen de Sayergroep
11 97 1988 3 Trim-slim Harst A.M. van der sport fitheidstraining� trimmen� Blaercom� Erik Bronkhorst� trim-slim trim-slim groep Blaricum
11 97 1988 3 LTV “De Bijvanck” Behrtel A.R. sport tennis� de bijvanck� Wim van de Veer tennisvereniging ” de bijvanck”
11 97 1988 3 Nico� Margriet en Sonja 43 Lindeman A. autochtonen Nico & Margriet de Jong� nieuwe loopstal� Le Coultre� Singerweitje koeien en stallen (4 ><)
11 97 1988 3 Oranje “50” in augustus 1988 Anoniem. activiteiten oranjevereniging oranje vereniging 50 jaar� activiteiten
11 97 1988 3 Mijn jeugdjaren in Blaricum Raven G. autochtonen historie bewaarschool� Rigter� openbare school� meester Veldhuis� juffrouw Mulder� Rozendaal Lanphen� Elbert de bakker
11 97 1988 3 Ambtenaren van de burgerlijke stand Vlak R. gemeente ambtenaren burgerlijke stand� Tydeman Tydeman
11 97 1988 3 De koddebeiers Rigter J.H. historie Rigter� koddebeiers� zwerver� overleden� politiecel� Baarn boerderij en familie Rigter
11 97 1988 3 Waarom woont U zo graag in Blaricum? Juffer J. diversen blaricum� visie� toekomst� vergrijzing� bebouwing� oude dorp� bestemmingsplan boerderij Verbindingsweg
11 98 1988 4 5e generatie smederij Bertus van de Bergh Vlak R. autochtonen zoontjes Bertus van de Bergh� smederij� geschiedenis Bertus van de Bergh
11 98 1988 4 Onze “eigen” Caroline Lindeman A. & Behrtel A.R. diversen Caroline Kaart� levensloop Caroline Kaart
11 98 1988 4 Herinneringen aan het verzet Anoniem historie Cornelis Koekkoek� emigrant� oorlog� verzet� Rust Wat Rust Wat
11 98 1988 4 Nieuw tweedehands Harst A.M. van der ondernemers Seconda� Pauck van Hemert� Joke Verheij� kleding Pauck van hemert� Joke Verheij
11 98 1988 4 Geen vuiltje aan de lucht Goeiegooier G. diversen zwemwater� kwaliteit� bollenkweken
11 99 1988 5 Even omkijken naar koninginnedag Lindeman A. activiteiten koninginnedag 1988 diverse foto’s o.a. Gerrit den Braber
11 99 1988 5 Jeu de bouleclub Blaricum Otterman G.W. sport jeu de boule� baan bestuur + Lindeman + Rokebrand
11 99 1988 5 Dat doe je gewoon niet Harst A.M. van der diversen geluidshinder� zondagsrust
11 99 1988 5 Blaricumse beatrix bomen Lindeman A. diversen beatrix bomen
11 99 1988 5 Dick Beek: recht voor z’n raap Lugtenburg G. autochtonen zoontjes Dick Beek� groentewinkel� historie� asperges men.&mevr. Beek
11 99 1988 5 Modevakschool in de Bijvanck Behrtel A.R. ondernemers modevakschool� Jeannette van Zal� kleren� naaien� mode Jeannette van Zal
11 99 1988 5 Lintjesregen-lintjeszegem Lindeman A. diversen koninginnedag� lintjesregen diverse foto’s
11 99 1988 5 Een nieuw fenomeen in Blaricum Vlak R. ondernemers verbouwde winkel� Stef Raven winkel Stef Raven
11 100 1988 6 Willem van Bart Lindeman A. autochtonen zoontjes Bart� Willem� Vos� Aaltje Raven� Wiegers� kolen� benzinepomp� familie-geschiedenis Willem Vos� voetbalteam 1930 (?)
11 100 1988 6 Een beregoed idee Harst A.M. van der activiteiten handwerken� patchwork� Gooise Lappendeken Gooise Lappendeken
11 100 1988 6 Rob� Dick� Johan en Gerard. Goeiegooier G. diversen strand� sluiten� Dick Beek� Mondriaan� Cruijff
11 100 1988 6 50 jaar oranje vereniging Anoniem activiteiten oranjevereniging� activiteiten diverse tekeningen
11 100 1988 6 In memoriam Johan van den Boogert Anoniem in memoriam in memoriam� Johan van den Boogert� BOOK Johan ven den Boogert
11 101 1988 7 Een rustige “knoepert” Elsaker E. van de autochtonen zoontjes Gerhard van Mill� Loeber� garage� boerderij Gerhard van Mill
11 101 1988 7 50 jaar Oranjevereniging Blaricum Saalbrink V. activiteiten oranjevereniging� 50 jaar� historie diverse voorzitters oranjevereniging
11 101 1988 7 Bijen vereniging Laren_Blaricum Molenaar R. diversen bijenvereniging� imker� geschiedenis imker� boerderij
11 101 1988 7 Een notaris vertelt Vlak R. ondernemers notaris� Frans peters notaris Frans Peters
11 102 1988 9 De heerlijk frisse geur van verse groenten Elsaker E. van de autochtonen zoontjes Herman Rigter� groentewinkel� geschiedenis groentekar herman Rigter� wethouder Polman� smederij van den Bergh
11 102 1988 9 Fed. vrouwenraad Blaricum viert 7e lustr. Vlak R. activiteiten federatieve vrouwenraad Blaricum� 7e lustrum vrouwenraad
11 102 1988 9 Op weg naar antiquarische Hei & Wei’s Redactie gemeente Hei & Wei hei & wei� archief� volledige set
11 102 1988 9 Schaapjes Juffer J. activiteiten beelden-expositie� schaapjes schaapjes
11 102 1988 9 Begroting Blaricum 1989 Anoniem gemeente begroting 1989 diverse foto’s
11 102 1988 9 Oranje 50 in 1988 Zon A.J.T. van activiteiten oranjevereniging Blaricum� 50 jaar diverse foto’s oranje feesten
11 102 1988 9 De torenlaan Lindeman A. historie torenlaan anno 1900 Torenlaan voor 1902
11 102 1988 9 De straatnamen in de bouwvenen Rigter J.H. historie bouwvenen� boerenwagen� dissel� burriehouten� wezenboom� etc. boerenwagen
11 102 1988 9 In memoriam Rigter J.H. in memoriam Everdina Krijnen-Papenburg� EHBO mevr. Krijnen-Papenburg
11 103 1988 10 Mensen houden van bloemen Lindeman A. autochtonen zoontjes Harm Kremer� bloemen� historie Harm Kremer� winkel vroeger
11 103 1988 10 Indrukken uit Seoul Coultre A.J. le sport Olympische spelen� Seoul� Korea Le Coultre in Seoul
11 103 1988 10 Tot ziens in Blaricum Goeiegooier G. diversen actualiteiten� Blaricum
11 103 1988 10 De Blaricumse keurslager Harst A.M. van der ondernemers keurslager� Gert Jan Snoek Gert Jan Snoek
11 103 1988 10 Mooi Blaricum Juffer J. diversen verloedering� Blaricum bushokje
11 103 1988 10 Zo goed geknipt� meneer? Vrieze C. de ondernemers Xander van der Linden� de Specht� bomen Xander van der Linden
11 104 1988 11 Op Uw gezondheid Lindeman A. dienstverlening ziekenhuis bouw� streekziekenhuis� Gooi-Noord bouw ziekenhuis (2 maal)
11 104 1988 11 Prinsenbal in Dorfwirtshaus Sankt Vitus Zon� A.J.T. van activiteiten oranjevereniging Prinsenbal� Tirol� Vitus prinsenbal� (3 maal)
11 104 1988 11 Vaarwel G.v. Merrienboer� welkom G. Sipkes Behrtel A.R. gemeente bestuur en beleid politiek� D’66� Merrienboer� Sipkes G. van merrienboer� G.Sipkes
11 104 1988 11 En de boer hij ploegde voort Elsaker E. van de autochtonen zoontjes Hendrik en Johanna Borssen� boerderij Henk Borssen
11 104 1988 11 Galerie Bric a Brac Harst A.M. van der ondernemers galerie� Bric a Brac� Louise Vulling� curiosa Louise Vulling in galerie
11 104 1988 11 Greetje v.d. Akker in marathon New York Eggenkamp L. sport Greetje van den Akker� marathon� New York Greetje van den Akker
11 104 1988 11 Tussen 1900 en 19NU Goeiegooier G. historie kolonie� internationale broederschap� appel� zure Pippeling Ijzik de Jong (1934)
11 104 1988 11 De sterkste man en vrouw 1988 Eggenkamp L. sport sterkste van Blaricum� Gerben vd Woude team sterkste blaricum 1988
11 105 1988 12 En het geschiedde Gooijer� pastoor N.H.A. diversen kerst kerst NH-kerk in kleur
11 105 1988 12 Geloof Lindeman A. diversen kerst kerst Maria met kaarsen
11 105 1988 12 Dorp Juffer J. diversen bestemmingsplan Blaricum Sinterklaas + piten
11 105 1988 12 De ziekenomroep (XX) Rigter J.H. autochtonen historie winkeltje Marie Hurk Marie Hurk
11 105 1988 12 Herinneringen Rigter J.H. historie verenigingen� kruisverbond bestuur en leden kruisverbond
11 105 1988 12 Wat ik volgend jaar denk niet te gaan doen! Zeurniet drs. diversen voornemens� overlast
11 105 1988 12 Ambtenaren van de burgerlijke stand Vlak R. gemeente ambtenaar� burgerlijke stand� Dineke de Graaf Dineke de Graaf
11 105 1988 12 Kees met kerst Lindeman A. diversen kerk koster Kees Calis hervormde kerk koster Kees Calis
11 105 1988 12 Uit het goede hout gesneden Vrieze� C. de ondernemers houthandel Altius
11 105 1988 12 Een romantisch Blaricums winkeltje Harst� A.M. van der ondernemers winkeltje� Gossiemijne� Jose de Wit� curiosa winkel Gossiemijne
11 105 1988 12 De imkerij in Blaricum e.o de eeuwen door Gant� G.P. van der historie imker� bijen boerderij met bijenkorven
11 105 1988 12 Blaricum Laude (1) Vlieger C. de natuur natuur� zomerkade� Gooi-meer� vogels
11 105 1988 12 Bidden op de band Braber G. den diversen verhaal� domine� studio� cameraman� dagsluiting Gerrit den Braber
11 105 1988 12 Japie Raven stopt met de rijdende winkel Redactie ondernemers Japie Raven� rijdende winkel� stopt Japie Raven
12 106 1989 1 Hei en wei…en strand Behrtel A.R. diversen Blaricumse meent� strand� landschap strand bij de Stichtse brug
12 106 1989 1 Nota agrarisch beleid� aanzet tot een …. Juffer J. gemeente bestuur nota agrarich beleid� beschermd dorpsgezicht� stichting boerderij franse pad
12 106 1989 1 Bij een verjaardag Rigter J.H. jubilea� autochtonen Jan Schaapherder 80 jaar� tuinder Jan Schaapherder
12 106 1989 1 A.den Doolaard’s flirtation met Blaricum Goeiegooier G. diversen den Doolaard� 1940 Capittenweg� 1947 fransepad� levensloop Capittenweg 27� Fransepad 25
12 106 1989 1 Juwelier� juweel voor Blaricum Harst A.M. van der ondernemers juwelier Aeijelts juwelen
12 106 1989 1 Blaricum laude (2) Vlieger C. de natuur Warandepark� fazanten� natuur
12 107 1989 2 De oudste winkel van ons dorp Rigter J.H. autochtonen zoontjes Blaricumse manufacturenwinkel 140 jaar Jan Kees Vos� geschiedenis pand Vos (nu Super)1877� pand Vos 1926� Jan en Kees Vos
12 107 1989 2 Adjudant Bert Lintmeijer Lindeman A. gemeente politie adjudant� Bert Lintmeijer� politie adjudant Bert Lintmeijer
12 107 1989 2 We gaan te ver Behrtel A.R. diversen bermen� tuinieren� problemen tekening bermen annexatie
12 107 1989 2 Wilt U uw spuitstuk even nakijken Vlieger C. de ondernemers Argos� verwarming installateur� Leo de Rooy
12 107 1989 2 Op weg naar antiquarische Hei en Wei’s Redactie gemeente Hei & Wei Hei & Wei� archief maken van 1978 tot heden
12 107 1989 2 Dorpsrust Juffer J. diversen geluidshinder
12 107 1989 2 Een kadowinkel in een oude bakkerszaak Harst A.M. van der ondernemers kadowinkel Raadhuisje� Ineke van Heuveln Ineke van heuveln� Raadhuisje
12 108 1989 3 De meelmuisjes Lindeman A. autochtonen zoontjes meelmuis� fa Vos� Lambert Vos� Driekus Vos� Gerrie Vos-Post de meelmuis� Lambert en Bertha Vos 1922
12 108 1989 3 Blaricum Redactie diversen oproep mening over Blaricum
12 108 1989 3 Opening vernieuwde gebouw Rabobank Rigter J.H.� Vlieger C. de ondernemers Rabobank� geschiedenis bestuur Rabobank 1910-1958� A.B.Veldhuis� B.J.J.Kroese� tekening
12 108 1989 3 Welstand Juffer J. diversen welstandscommissie� geschiedenis� Blaricum� Laren diverse gebouwen
12 108 1989 3 Blaricum Laude (3) Vlieger C. de diversen natuur Kooltjespad� tafelberg� natuur #NAAM?
12 108 1989 3 Balletstudio Blaricum Harst A.M. van der activiteiten ballet studio� Willy Wildschut� Zigrida Eglite ballet
12 108 1989 3 Mij spreekt de bloeme een tale… Elsaker E. van de autochtonen zoontjes tuincentrum Jan de Jong Jan de Jong jr.
12 108 1989 3 Vorstelijk Goeiegooier G. diversen anekdotes vorstenhuis� wilhelmina� willem alexander� Yolande
12 108 1989 3 Niet te geloven… Gils M. van diversen bedrijventerrein
12 108 1989 3 Ontdek je plekje E.S. diversen ontdek je plekje in Blaricum
12 109 1989 4 De voorzitter vertelt; BVV is een fabriek Goeiegooier G. sport Blaricumse Voetbal Vereniging BVV’31� Gerbe J. van der Woude Gerbe van der Woude� affiche BVV
12 109 1989 4 In memoriam Han E. Hulsbergen Juffer J. in memoriam Han E. Hulsbergen� schilder Han E. Hulsbergen
12 109 1989 4 Brood op de plank Lindeman A. autochtonen zoontjes Harry van Boheemen� bakker� familie bakfiets met paard� Harry van Boheemen
12 109 1989 4 Gouden palet voor een Blaricumse schilderes Harst A.M. van der kunst Ria van Everdingen� aquarellen� gouden palet Ria van Everdingen
12 109 1989 4 Bouwaktiviteiten op de Eemnesserwg en … Rigter J.H. historie eemnesserweg� boerderij Jan de Gooyer� oude gemeentehuis boerderij Jan de Gooyer� oude gemeentehuis
12 110 1989 5 Het naderende afscheid van meester Niks Lugtenburg G. gemeente scholen meester Piet Niks� afscheid� hoofdonderwijzer Piet Niks� luchtfoto basisschool� verbouwde drogisterij Engel
12 110 1989 5 Toespraak Mr.J.R.Glasz 4 mei 1989 Anoniem activiteiten bevrijding 4 mei 1989� herdenking� Mr. Glasz monument
12 110 1989 5 Wallen en aflaten Juffer J. diversen verkeer geluidswallen� geluidshinder lammetjes� garage Vos� tankstation Willem Vos
12 110 1989 5 Blaricum …weet U waaerom? Behrtel A.R. diversen lofzang op Blaricum� voorjaar� lammetjes� natuur
12 110 1989 5 Blaricum Kuhlman R. diversen lofzang op Blaricum
12 110 1989 5 Dorpsrust Annink B. diversen rust� geluidshinder� ezels
12 110 1989 5 De verloedering van Blaricums dorpswegen Piel M.J.C. gemeente verkeer bestrating� zandwegen� gemeente reactie
12 110 1989 5 Op uw gezondheid (II) Lindeman A. dienstverlening bouw� ziekenhuis� Gooi Noord Gooi Noord in aanbouw
12 110 1989 5 Weet U de Peperbus? Behrtel A.R. ondernemers restaurant� Peperbus� Peter Schmole Peperbus anno 1900� Peperbus anno 1989
12 110 1989 5 Een heerlijke coupe glacee als panacee Elsaker E. van de zoontjes P.H.L.Kooy� melkfabriek� ijssalon de Hoop Peter Kooy� foto’s koninginnedag 1989
12 110 1989 5 Lammert Calis en de surprise collectebus Lindeman A. autochtonen Lammert Calis� collecteren� Rheumafonds
12 110 1989 5 Verlengde bergweg levensader Slootbeek W. gemeente verkeer verkeer� verlengde bergweg
12 111 1989 6 Concours hippique 1989 Eggenkamp L. activiteiten concours hippique 1989 paarden� sjezen� onderscheiding� G.H.Eggenkamp
12 111 1989 6 Tafeltje dekje� ezeltje… Harst A.M. van der dienstverlening tafeltje dekje� Loukie Vlasman� de Beukelaar� maaltijden keuken de Beukelaar
12 111 1989 6 Wie ziet ze? Juffer J. diversen oude dorp vs Bijvanck� Gooyersgracht� Slotweg� rommeltje
12 111 1989 6 Zo moeder� zo dochter� en toch heel anders Behrtel A.R. zoontjes� dochters Reformhuis� mevr. Verkerk� Jose� winkel mevr. en Jose Verkerk in winkel
12 111 1989 6 De schapen Lindeman A. kunst beeldhouwster� Tineke Bot� schapen� onthulling beeld de schapen
12 111 1989 6 Blaricums gemeentebode Lindeman A. gemeente gemeentebode Rina Westerveld Rina Westerveld� fietspad naar het gooimeer
12 111 1989 6 De voorzitter vertelt; het leven is een … Elsaker E. van de activiteiten Blaricumse Toneelvereniging� voorzitter Ton Vos toneelspelers
12 112 1989 7 Het laatste stukje klooster verdwijnt Rigter J.H. autochtonen historie klooster� dominicanessen� zuster� Veronique� Eugenie klooster� dominicanessen + pastoor Smelting� Eugenie en Veronique
12 112 1989 7 Ook zonder beton is Blaricum leefbaar Piel M.J.C. diversen wegdek� bestrating de Zeven Linden� (2 maal)
12 112 1989 7 Hotel in Blaricum Vlieger C. de autochtonen historie hotel� eemnesserweg� contractpension� Oom Herman� Maxie hotel eemnesserweg
12 112 1989 7 Een jurist als restaurateur Elsaker E. van de zoontjes Rust Wat� Karel Buijs� Henk Buijs� Trudy Pasinsky� historie Henk Buijs
12 112 1989 7 Een feest Juffer J. jubilea Herman Vos� 65 jaar Herman Vos
12 113 1989 9 Afscheid van Rob Polman Redactie gemeente wethouder� Rob Polman� afscheid� Daan Sterrenborg Rob Polman� & Daan Sterrenborg
12 113 1989 9 Jan Rigter ereburger Redactie autochtonen Jan Rigter� ereburger Jan en Rie Rigter
12 113 1989 9 In memoriam Rigter J.H. in memoriam Willem de Graaf� Neeltjeshoeve� Stad & Lande� overleden Willem de Graaf
12 113 1989 9 Opening Op de Deel /museum hist. kring Anoniem historie Op de Deel� historische kring� museum� opening Lammert en Doortje Calis + le Coultre� museum
12 113 1989 9 Monumenten Juffer J. activiteiten monumentendag 1989� historie Blaricum monumentendag� Angerechtseweg 11� villa Noolseweg arch. Rueter� onthulling� plaquette erfgooiersboom
12 113 1989 9 Adieu Coen Lindeman A. gemeente Coen Dalhuizen� vertrek fam. Dalhuizen� handbalvereniging BSV
12 113 1989 9 De voorzitter vertelt Lindeman A. dienstverlening stichting Graag Gedaan� vorzitter Ans van Driel-Schipperijn Ans van Driel� diverse foto’s kermisweek 1989
12 113 1989 9 In memoriam Rigter J.H. in memoriam Mina Krijnen-Heerschop
12 114 1989 10 Voorkom aantasting Eemnesserweg Piel M.J.C. gemeente verkeer eemnesserweg� niet veranderen� historie� gemeente eemnesserweg anno 1950
12 114 1989 10 Een Blaricums orkest Zon A.J.T. van activiteiten orkest� oprichten� vergadering
12 114 1989 10 Een positieve levensgenieter en vrijbuiter Elsaker E. van de autochtonen zoontjes Herman Rigter� brandstofhandel Herman Rigter
12 114 1989 10 In memoriam Anne Soutendijk Oude Elferink J. in memoriam Anne Soutendijk� natuur
12 114 1989 10 Wat hebben mensen toch leuke ideeen Lindeman A. diversen Van der Bijl� marathon� artsen zonder grenzen Karel en Willie van der Bijl
12 114 1989 10 De meester is een V.I.P. Lindeman A. gemeente scholen Openbare school� John Govers� directeur John Govers
12 114 1989 10 Op Uw gezondheid Lindeman A. dienstverlening ziekenhuis Gooi Noord� bouw� Ir. Blaauboer� landschap Gooi Noord in aanbouw
12 114 1989 10 Superteam 1989 Eggenkamp L. sport sport� superteam volleybal
12 114 1989 10 Niet inslapen Juffer J. diversen monumenten� gemeente� bebouwing� bouwstijlen
12 114 1989 10 In memoriam Rigter J.H. in memoriam Hendrik van ’t Hull Hendrik van ’t Hull
12 115 1989 11 Afscheid Rigter J.H. diversen kerk afscheid� pasoor de Gooijer� gesprek� Vituskerk pastoor de Gooijer� pastoor J.Willems
12 115 1989 11 Een pleitnota Juffer J. diversen boerderij zwaluwenweg� behouden� monument boerderij zwaluwenweg
12 115 1989 11 Lopen voor artsen zonder grenzen Lindeman A. diversen sport marathon� New York� fam. van der Bijl� artsen zonder grenzen Karel en Willy van der Bijl
12 115 1989 11 Een feestelijk verlichte tractatie Elsaker E. van de diversen dorpsverlichting� Blaricumse Ondernemers Vereniging Willem de Graaf� Prinsenbal
12 115 1989 11 Anton Kersjes – dirigent Lindeman A. muziek Anton Kersjes� dirigent� Blaricums symfonie-orkest i.o. Anton Kersjes
12 115 1989 11 Een Blaricums orkest Zon A.J.T. van muziek Blaricums orkest i.o. tekening
12 115 1989 11 Wat had mevrouw gewenst??? Goeiegooier G. diversen groenteboer� Dik Beek� druiven� Henk Puyk� Gijs druiven
12 115 1989 11 Sterkste man Eggenkamp L. sport sterkste man van Blaricum bakkerij van Boheemen
12 116 1989 12 Kerst 1989 Redactie diversen kerst kerst bevroren vijver Rust Wat in kleur
12 116 1989 12 Afscheid van een klooster Adema G.T. kerk klooster� veronique� Eugenie� afscheid� pastoor de Gooyer beeld Vituskerk� pastoor de Gooyer
12 116 1989 12 V&K 80 jaar Eggenkamp L. sport gymnastiek� Vlugheid en Kracht� 80 jaar
12 116 1989 12 Alleen Lindeman A. diversen kerst kerst verhaal tekening
12 116 1989 12 Blaricums allernieuwste dokter Lindeman A. dienstverlening huisarts� Marius Beltman� dokter Marius beltman
12 116 1989 12 Blaricum laude (4) Vlieger C. de natuur natuur� Blaricum� huizerhoogt� eng
12 116 1989 12 Opzij� opzij� opzij….. Goeiegooier G. diversen verkeer verkeer� snelheid� auto� brommer
12 116 1989 12 Een gouden eeuw? Juffer J. diversen verkeer� lawaai� politie� oud jaar
12 116 1989 12 In memoriam Lindeman A. in memoriam Anton van Klooster� overleden� 76 jaar Anton van Klooster
12 116 1989 12 Winter-licht-zinnigheden Behrtel A.R. diversen kerst kerstoverpeinzing
12 116 1989 12 Een klein stukje historie Rigter J.H. historie boerderij Rigter� eemnesserweg� fransepad� Rigter� Rokebrand boerderijen� (3 maal)
12 116 1989 12 Een Blaricums orkest Juffer J. muziek blaricums orkest i.o. muzikanten� tekeningen
13 117 1990 1 Een gloednieuw ziekenhuis om de hoek Lindeman A. dienstverlening� ziekenhuis ziekenhuis� Gooi-Noord� architect� Teun van Willigen� bouw Ziekenhuis Gooi-Noord in aanbouw� Teun van Willigen
13 117 1990 1 Michelle van Tets kampioene van Nederland Eggenkamp L. sport Michelle van Tets� pony’s� paarden� dressuur� kampioen
13 117 1990 1 Een Blaricums orkest Juffer J. muziek muziek� orkest� oprichting� bestuur Blaricums orkest� bestuur
13 117 1990 1 In memoriam Calis L. in memoriam� historie Marie Borsen� Lammert Borsen� kalenders� kerk Marie Borsen
13 117 1990 1 Gooide Gijs hoge ogen? Goeiegooier G. diversen� verkeer verkeer� maximum snelheid� Gijs
13 117 1990 1 De receptie van 1990 Vlieger C.de jubilea dr L.Luderhoff� huisarts� receptie� afscheid dr.L.Luderhof
13 118 1990 2 De nachtwacht Rigter J.H. autochtonen historie nachtwacht en koster Jacob Vos� fam. Vos� tante Aal (Aaltje Puyk) fam. Vos
13 118 1990 2 Een hoofdige boer Elsaker E. van de autochtonen zoontjes Frans (van Kees van Gerrit van Krelis) Rigter Frans Rigter
13 118 1990 2 Mag ik U voorstellen: adjudant Geelen Lawick L. van gemeente rijkspolitei adjudant Geelen adjudant Geelen
13 118 1990 2 Gemmenteraadsverkiezingen 1990 diverse gemeente bestuur verkiezingen� gemeenteraad� politieke parijen diverse
13 118 1990 2 Een Blaricums orkest Juffer J. diversen Blaricumse muziekkring� orkest bestuur muziekkring� blaricums orkest
13 118 1990 2 Blaricum blijf Blaricum Anoniem diversen verloedering van de winkelpuien
13 118 1990 2 Spraakverwarring Goeiegooier G. diversen Goedvriend en Goedhart� romance bij de Meelmuis
13 118 1990 2 Ambtenaren van de burgerlijke stand Niks P. gemeente Aty Lindeman en Piet Niks ambtenaren� burgerlijke stand Aty Lindeman� Piet Niks
13 118 1990 2 Blaricum Laude 5 Vlieger C. de diversen pracht verhaal over de dagelijkse routine van een weduwe
13 118 1990 2 35 jaar huisarts in Blaricum Luderhoff L. dienstverlening 35 jaar huisarts Luderhoff
13 119 1990 3 Zo stemde Blaricum: gemeenteraad 90-94 Eggenkamp L. gemeente bestuur gemeenteraad� Blaricums belang grootste Gemeenteraad 1990-1994
13 119 1990 3 In memoriam Jan van Campen Lindeman A. in memoriam Jan van Campen� ereburger� overleden Jan van Campen
13 119 1990 3 Amnesty stapt op de fiets Lawick L. van activiteiten amnesty� fietstocht amnesty organisatie comite
13 119 1990 3 Gemeubileerde kamers te huur Rigter J.H. historie blaricum vroeger� pension ’t Mathijssenhout pension ’t mathijssenhout
13 119 1990 3 Een jonge enthousiaste ondernemer in…. Kooij M.L.P. ondernemers Het Lamoen� Michael ten Grotenhuis Michael ten Grotenhuis
13 119 1990 3 VDR: video dream redorder Goeiegooier G. diversen dorpspraatje met Kareltje
13 119 1990 3 Een voortvarende en vooruitziende agrarier Elsaker E. van de zoontjes Lambert Calis� boerderij Lambert Calis
13 120 1990 4 Tuin-zoontje Lindeman A. autochtonen zoontjes Piet Heerschop� hovenier� Machiel Heerschop huizen bij het hondeheitje� Chiel Heerschop
13 120 1990 4 In memoriam Lindeman A. in memoriam Willem de Graaf� Hollywood Willem de Graaf
13 120 1990 4 Het koffiehuisje aan de heide Molenaar R. autochtonen historie koffiehuisje� Boissevainweg� Dirk van der Zee Dirk van der Zee
13 121 1990 5 Koninginnedag 1990 was het weer helemaal Lindeman A. activiteiten koninginnedag 1990 diversen lintjesregen
13 121 1990 5 Gedenken doet voorkomen; 4 mei 1990 Anoniem activiteiten dodenherdenking 1990 oorlogsmonument
13 121 1990 5 Bevrijdingsvuur in Blaricum Meulendijks C.W. activiteiten bevrijdingsvuur bevrijdingsdag 1990� diverse foto’s
13 121 1990 5 Yad Vashem Anoniem diversen Israelische onderscheiding� Ties en Agaath Kruize-Wegerif Ties en Agaath Wegerif
13 121 1990 5 Dit laat Blaricum niet toe Juffer J. diversen ontwikkelingen in Blaricum
13 121 1990 5 De voorzitter vertelt… Kooij M.L.P. sport Maas Goote� Laricumse Lawn Tennisclub Maas Goote
13 121 1990 5 De stenenput Lawick L. van ondernemers de stenenput� mevr. L. Vogel-Mater mevr. Vogel-Mater
13 122 1990 6 De dames van ’t Klooster Rigter J.H. autochtonen� historie van ’t Klooster� Marie� Mien� Gijsje� Door� Meentweg� Eemnes� Puyk� kerk Kees van ’t Klooster� dames van ’t Klooster
13 122 1990 6 Concours Hippique 1990 Eggenkamp L. activiteiten concours hippique� paarden diversen concours hippique
13 122 1990 6 Blaricumse verkeerszorgen Weel M.J.van gemeente� verkeer verkeer� hardrijden� overlast� klachten
13 122 1990 6 Ziekenhuis Gooi-Noord� Op Uw gezindheid(VI) Lindeman A. dienstverlening� ziekenhuis ziekenhuis� Gooi-Noord� Geert Jan Eleveld� civiele diensten� maaltijden� organisatie� voeding
13 122 1990 6 (ingezonden) De nieuwe bus Coenders A. gemeente� verkeer verkeer� bus 72� openbaar vervoer
13 122 1990 6 De Bernardus op weg naar Daltonschool Kooij� M.L.P. gemeente� scholen school� Bernardus� Dalton� Peter Sweering illustratie Daltonschool
13 122 1990 6 Nagelaten werk Arnold Bokhorst in Nederheem vLn kunst kunst� Arnold Bokhorst� architect� kunstschilder� schilderijen
13 123 1990 7 Op de grote stille heide Lindeman A. natuur begrazing tafelberg heide luchtfoto Blaricum
13 123 1990 7 Van een bruiloft komt een bruiloft Elsaker E. van de autochtonen Arnold van Klooster� boerderij� Jacob van Hoven� trouwen? Arnold van Klooster
13 124 1990 9 De Blaricumse kermis gaat nooit verloren Rigter J.H. historie geschiedenis Blaricums kermis� 1901� watersnood� paardenrennen� Lammert� Raven� Jacob Vos fam Rigter in sjees anno 1920
13 124 1990 9 Kermis 1990 Eggenkamp L. activiteiten kermis Gerard en Nel Post anno 1990
13 124 1990 9 De zoontjes Lindeman A. autochtonen zoontjes Henk Eggenkamp� aannemer Henk Eggenkamp� Blaricummers in klederdracht
13 124 1990 9 Een Blaricums orkest Juffer J. diversen orkest� muziekkring logo
13 125 1990 10 Hotel Vita Nova Weel M.J. van historie hotel Vita Nova� geschiedenis� Jacob Verver hotel Vita Nova
13 125 1990 10 Kroniek van een erfgooiersdorp Rigter J.H. historie Harry Klein� kroniek van een erfgooiersdorp
13 125 1990 10 Het atelier van Caroline Kooij M.L.P. kunst� ondernemers Caroline Visser� atelier� tekenen� schilderen Caroline Visser
13 125 1990 10 Goed voorbeeld doet goed volgen Lindeman A. diversen straatfeest Molenweg feest korte Molenweg
13 125 1990 10 Vijftig jaar getrouwd Rigter J.H. jubilea Van Sonsbeek-Hermans� 50 jaar getrouwd echtpaar Van Sonsbeek-Hermans
13 125 1990 10 Een opgewekt gesprek met Wim van de bijenkorf Lindeman A. diversen Blaercom� Win van ’t Hull� beheerder Wim van ’t Hull
13 125 1990 10 Wandelen Juffer J. natuur zandwegen� natuur� verkeer
13 125 1990 10 Wees wijs met de wijzen Lindeman A. autochtonen Gerrit Lanphen
13 125 1990 10 Op de grote still heide (vervolg) Juffer J. natuur schaapskooi schaapskooi
13 126 1990 11 Eindelijk schapen Lindeman A. diversen natuur schapen� goois natuurreservaat� schaapskooi� opening� Tafelberg aquarel schapen
13 126 1990 11 Op Uw gezondheid Lindeman A. dienstverlening ziekenhuis ziekenhuis� Gooi-Noord� 11 december 1990� dienstverlening� burgerlijke� stand receptie dames
13 126 1990 11 Ziekenhuis Gooi-Noord verhuist Anoniem dienstverlening ziekenhuis ziekenhuis� Gooi-Noord� patientenverhuizing� informatie
13 126 1990 11 Al 25 jaar in antiek Kooij M.L.P. ondernemers kunst en antiek� Meint� Aafke Siegers� klokken Kunst en Antiek
13 126 1990 11 De voorzitter vertelt Brouer M. dienstverlening Stichting Welzijnswerk Bijvanck� buurthuis� Malbak� voorzitter Jan de� Kruijf Jan de Kruijf
13 126 1990 11 Sterkste man 1990 Eggenkamp L. sport sport� grenspaal� sterkste maan van Blaricum touwtrekken
13 126 1990 11 Rust Wat� ’n restaurant om zuinig op te zijn Zon A.J.T. van ondernemers Restaurant� Rust Wat� Buys� Hoflijkheidspluim� Bedrijfschap Horeca Rust Wat� Buys + personeel
13 126 1990 11 Marcel van Westen wint junior survival Eggenkamp L. sport sport� junior survival� Marcel van der Westen Marcel van der Westen
13 127 1990 12 Kerstmis 1990 diverse diversen kerstmis fransepad hoek gebr. Dooyewaardweg
13 127 1990 12 Wim Kloek 70 jaar Lawick L. van muziek Wim Kloek� musicus� componist� Blaricumse Muziekkring Wim Kloek
13 127 1990 12 Kroniek van een erfgooiersdorp Rigter J.H. historie Kroniek van een erfgooiersdorp� Henri Klein� historische kring Henri Klein� schilderij
13 127 1990 12 De Blaricumse School Lindeman A. kunst kunstenaars� schilders
14 128 1991 1 Op Uw gezondheid� “Een ooievaarsverhaaltje Lindeman A. dienstverlening� ziekenhuis ziekenhuis� Gooi-Noord� nieuw� baby� geboorten diversen ziekenhuispersoneel� babies
14 128 1991 1 Nick Lucassen. Van mr. Cor naar mr.Nick Lindeman A. gemeente Lucassen� gemeente� ruimtelijke ordening� beheer Nick Lucassen
14 128 1991 1 Rapid Rigter J.H. historie voetbal� Rapid� Kees Mellegers� Blaricums Belang� molen� De Vries Robbe� Rozenhage voetbalclub Rapid
14 128 1991 1 De ster van Blaricum Goeiegooier G. diversen� kerst kerst� ster� lanphen kerstster
14 128 1991 1 De zoontjes Lindeman A. autochtonen Oversteegen� kruidenier� woninginrichting� historie mevr. Oversteegen-van Wijk� mevr. Oversteegen jr.
14 128 1991 1 Ingezonden Keizer G.A. natuur Warandapark� wandelen� paarden
14 128 1991 1 In memoriam Rigter J.H. in memoriam� historie in memoriam� overleden� Joop Vos� Nico Rozendaal� kerk Joop Vos� Nico Rozendaal
14 128 1991 1 Kerstconcert Keizer G.A. activiteiten Blaricums gemengd Koor� muziek� kerst� kerk
14 129 1991 2 De familie verver Weel M.J. van autochtonen historie Jaap en Bep Verwer� staatsloten� historie Jaap Verwer
14 129 1991 2 Scouting Blaricum Tymen de Sayergroep…. Kooij M.L.P. activiteiten Tymen de Sayergroep� scouting� welpen welpen de Sayer groep
14 129 1991 2 De Rijkspolitie Blaricum in 1991 Lintmeijer A. dienstverlening Rijkspolitie� 1991� plannen politiebureau Blaricum
14 129 1991 2 Lust je nog peultjes Goeiegooier G. diversen ouder worden� vergeetachtigheid� dorpsgebeuren schaatsen bij Rustwat
14 129 1991 2 In memoriam Lindeman A. in memoriam Riek de Jong� Riek van Henk van Steffen� overleden Riek de Jong
14 130 1991 3 Filmjaren zijn tropenjaren� maar wij …. Vlieger C. de ondernemers Pum Rote Productions� Elisa Drachenberg� cineast� regisseur� film filmopnames
14 130 1991 3 Een jarige bezige bij Lindeman A. jubilea historie Boby Ploeger-van der Gijp� 75 jaar Coby Ploeger-van der Gijp
14 130 1991 3 Jan Rigter 70 jaar Redactie jubilea Jan Rigter� 70 jaar Jan Rigter
14 130 1991 3 Welstandstoezicht Juffer J. dienstverlening Stichting Noordhollandse Welstandscommissie� woningwet
14 130 1991 3 Ter nagedachtenis Dr.Mr.J.Ph. van Erk Tydeman M. in memoriam J.Ph. van Erk� advocaat� procureur J.Ph. van Erk
14 131 1991 4 Van grutterij naar hobbyshop Rigter J.H. zoontjes Ben Steenbeek� Mietje Vos� Jacob Rokebrand Mietje Vos� Hobby shop Ben Steenbeek
14 131 1991 4 Dorp I Juffer J. diversen bestemmingsplan
14 131 1991 4 Een gesprek met Gijs van Lennep autocoureur Lindeman A. ondernemers Gijs van Lennep� autocoureur� veilig rijden Gijs van Lennep (2 maal)
14 131 1991 4 Leven in de brouwerij Lindeman A. gemeente bouwplan Kerkpd� Kloosterhof� gezondheidscentrum tekening
14 131 1991 4 Jan Koot� de keurslager van Blaricum Lawick L. van ondernemers Jan Koot� keurslager keurslager Jan Koot
14 131 1991 4 Ter nagedachtenis aan Cees Hanou Heybroek J. in memoriam Cees Hanou Cees Hanou
14 132 1991 5 Van fok tot en met les Weel M.J. van autochtonen zoontjes Nico Calis� paarden� stallen� manege Nico en Marleen Calis met paarden
14 132 1991 5 Toespraak 4 mei 1991 Kersjes A.F.J. activiteiten 4 mei� herdenking� oorlog
14 132 1991 5 BOK: gezelligheid en fanatiek volleybal Eggenkamp L. sport Blaricumse Ontspannings Klub� volleybal� Ben Steenbeek volleybal team
14 132 1991 5 Dat hoor je nergens en dat hebben we hier.. Lawick L. van activiteiten Blaricumse Muziekkring� orkest Blaricummerie 1991
14 132 1991 5 Een oude vereniging heeft een nieuw gezicht Nieuwenhuizen S.G. dienstverlening Blaricumse Onderlinge Brandverzekering
14 132 1991 5 Nieuw verkeersplan voor dorp Blaricum… Zon A.J.T. van gemeente verkeer verkeersplan� protest schets
14 133 1991 6 Klokkenspel en kermisvreugd Lindeman A. activiteiten kermis� Bernard Stein� Klokkenspel� Kees en Riet Brouwer-Dauphin fam. Brouwer-Dauphin
14 133 1991 6 Concours hippique 1991 Eggenkamp L. sport concours hippique� paarden� 1991 paard met rijtuig
14 133 1991 6 Voetbalclub bestaat 60 jaar Eggenkamp L. sport voetbal� BVV� 60 jaar
14 133 1991 6 Tussen Vecht en Eem Rigter J.H. historie gemeente historie� historische kring� vrienden van het Gooi tussen vecht en eem
14 133 1991 6 Onze jongste ere-burger Redactie diversen mevr. Hennie Scholten-Pleging� ereburger mevr. hennie Scholten-Pleging
14 133 1991 6 Oranje vereniging heeft niet stil gezeten Saalbrink V. activiteiten kermisweek kinderen kermisweek
14 133 1991 6 In memoriam Ruis J. van in memoriam Mien Vos Mien Vos
14 133 1991 6 BVV’31 zestig jaar Anoniem sport BVV’31� voetbal� 60 jaar
14 134 1991 7 Monument please Lindeman A. activiteiten monumentendag� programma� huifkarren boerderij
14 134 1991 7 Onze stratenmaker Kooij M.L.P ondernemers Erik Brouwer� stratenmaker� oorkonde stratenmaker Erik Brouwer
14 134 1991 7 Een gouden schaap in ons Blaricum Lindeman A. ondernemers het gouden schaap� Lenie Gitay-Nijssen� tweede hands� kleding� antiek het Gouden Schaap
14 134 1991 7 De commandant vertelt… Lindeman A. dienstverlening brandweer� commandant J.H.M. Ruijter Jaap Ruijter
14 134 1991 7 Blaricums orkest Juffer J. activiteiten Blaricums orkest� muziek Blaricums orkest
14 134 1991 7 In memoriam Eggenkamp L. in memoriam Gerrit Eggenkamp Gerrit Eggenkamp
14 135 1991 9 De tijd stond even stil Rigter J.H. historie historische� kring� Lammert� Calis� rogge� Budje� Gooyer� Kroniek�Veldhuis� Groenestein Budje de Gooyer� maaien� Thea van Budje
14 135 1991 9 Afscheid juf Ineke Anoniem gemeente� scholen juf� Ineke van Ginkel� school� Vlieghoek� afscheid Ineke van Ginkel
14 135 1991 9 Prinsemarij: Ziekenhuis Gooi-Noord Anoniem gemeente� verkeer Gooi-Noord� verkeer� politie
14 135 1991 9 EHBO Vereniging Vlasman V. activiteiten EHBO EHBO vereniging
14 135 1991 9 Bijvanckwetens(w)aardigheden Brouer M. activiteiten� Bijvanck Bijvanck� Malbak Malbak
14 135 1991 9 Op bezoek bij “Elegant” Lawick L. van ondernemers Sjors Nelemans� Elegant� autobekleding Sjors Nelemans
14 136 1991 10 Hoe krommer� hoe mooier… Kooij M.L.P. autochtonen zoontjes timmerfabriek Fecken� Gerard� Peter� houtskeletbouw vader en zoon Fecken� timmerfabriek
14 136 1991 10 Rien Post� 12 1/2 jaar koordirigent Vituskerk Zon A.J.T. van diversen Rien Post� koordirigent Vituskerk Rien Post
14 136 1991 10 De Blaercom; eendorpshuis dat gezien mag… Haan T. de diversen Blaercom� dorpshuis� activiteiten� renovatie de Blaercom
14 136 1991 10 Jubileum bij Gall & Gall Lawick L. van ondernemers jubilea 25 jaar slijterij Gall&Gall hr. en mevr. Faber Gall & Gall
14 136 1991 10 De openbare lagere school in 1934 Rolff J.� Juffer J. historie openbare lagere school 1934� groepsfoto groepsfoto 1934
14 137 1991 11 Haute cosmetique…fit for life Lindeman A. ondernemers schoonheidssalon� Hester de Groot� Haut cosmetique Hester de Groot� Haut cosmetique
14 137 1991 11 Jubileum Anoniem jubilea mevr. L.M.Sterk-Roelofsen� 40 jaar kinderpostzegels mevr. Sterk-Roelofsen
14 137 1991 11 Treintjesspecialisten in de Malbak Keijzer D. activiteiten module club de Malbak� treintjes� modelspoor model-treintjes
14 137 1991 11 De Blaricummer zwanen Rigter J.H. autochtonen zoontjes Piet van de Zwaan� melkboer� historie Piet van de Zwaan� grootmoeder
14 137 1991 11 2 groene koppies… Lindeman A. gemeente milieu-ambtenaren Leo Nagtegaal en Gerbe de Vos Leo Nagtegaal� Gerbe de Vos
14 138 1991 12 Kerstverhalen uit diverse landen diverse diversen kerstmis schapen in de sneeuw
15 139 1992 1 Zeg het met bloemen Rigter J.H. autochtonen zoontjes Bert Borsen� levensloop� bloemen Bert Borsen� bloemenkraam
15 139 1992 1 Het dorp Goeiegooier G. activiteiten Lanphen� ster van blaricum� kerstklokken� trace Maarten van Weel mooiste� dorp�maisteelt
15 139 1992 1 Het bosje van Six Lawick� L. van natuur bosje van Six� historie� Goois natuurreservaat
15 139 1992 1 ASIEL. De Van Dale meldt dat het woord….. Lindeman A. asielzoekers Stichting Interkerkelijke Hulp Asielzoekers Laren� sihal asielzoekers
15 139 1992 1 Verbinding oude dorp-bijvanck Niks P. gemeente verkeer verlengde bergweg� alternatieven schets
15 139 1992 1 Een voorzitter neemt afscheid en vertelt… Kooij M.L.P. dienstverlening Stichting Welzijn Ouderen Laren/Blaricum� SWOL� voorzitter mevr. Ted� Flierman mevr. Ted Flierman
15 139 1992 1 Kunst in 1992 Juffer J. kunst kunstkring Blaricum i.o.
15 140 1992 2 De zoontjes Zon A.J.T. van autochtonen zoontjes Gerard Groenestein� boerderij Binnenweg� familie� historie machinepark Groenestein
15 140 1992 2 25 jaar taxi Dorrestijn Eggenkamp L. ondernemers historie taxi� Dorrestijn� Tiny Rokebrand� activiteiten� historie taxi Dorrstijn
15 140 1992 2 De Blaricumse apotheek Kooij M.L.P. ondernemers Blaricumse apotheek� Jan van der Lende� Gerad Armbrust
15 140 1992 2 Warandepark Ria natuur natuur� lente� warandepark
15 140 1992 2 De Bergman kliniek Vlasman V. ondernemers Rob Bergman� kliniek� plastische chirurgie dr R. Bergman
15 140 1992 2 Het dorp Goeiegooier G. gemeente burgemeester burgemeester Le Coultre-Foest� boeren� toekomst mevr. Le Coultre-Foest
15 140 1992 2 Een nieuw idee op een oude plek Lindeman A. dienstverlening gezondheidscentrum� kerklaan� activiteiten� plannen tekening gezondheidscentrum
15 140 1992 2 Algen Groot H. de diversen algen� gezondheid� kuren� medicinaal
15 140 1992 2 In memoriam Rigter J.H. in memoriam historie Henk Koppen� in memoriam Henk Koppen
15 141 1992 3 Piet van Henk van Steffen Lindeman A. autochtonen� zoontjes Piet de Jong� Henk de Jong� Corrie van Oostrum� Piet de Gooyer� boerderij�zoontjes Piet de Jong
15 141 1992 3 De nieuwe apotheker Redactie ondernemers Jan van der Lende Jan van der Lende
15 141 1992 3 Profielschets Juffer J. gemeente� burgemeester burgemeester� profielschets
15 141 1992 3 Jan Juffer 70 jaar Redactie jubilea Jan Juffer� Hei&Wei Jan Juffer
15 141 1992 3 Allerlei van de Prinsemarij Lintmeijer A. overheid politie
15 141 1992 3 Bazaar en modeschow bij het K.V.G. Eggenkamp L. activiteiten Katholiek Vrouwengilde� bazaar� modeshow� kleding� Vitusgebouw
15 141 1992 3 Op uw gezondheid Lindeman A. dienstverlening ziekenhuis� Gooi-Noord� directeur beheer� drs.D.J.Veegens drs. D.J.Veegens
15 141 1992 3 Het dorp Goeiegooier G. autochtonen Adriaan van Dis� Rokebrand� lokale omroep� Alberts� Liesbeth Calis� Agrarische Stichting Liesbeth Calis� Jan Calis� koeien
15 141 1992 3 Van Boheemen bakt ze al 50 jaar bruin Eggenkamp L. ondernemers� jubilea Van Boheemen� bakker Van Boheemen
15 141 1992 3 Het Blaricums gemengd koor Keizer G.A. muziek koor� zingen� muziek
15 142 1992 4 Een duizendpoot met twee handen Eggenkamp L. autochtonen historie Henk Rokebrand� Lammert van Rooie Gijp� leesportefeuille Henk Rokebrand
15 142 1992 4 Komen en gaan Rigter J.H. historie burgemeesters van af 1796� profiel burgemeester
15 142 1992 4 Hoera Eggenkamp L. autochtonen historie Gerrit de Graaf� Lammert van Dikke Willem en Kee Elders� boerderij� Binnenweg Gerrit de Graaf
15 142 1992 4 Tien jaar Historische Kring Blaricum Anoniem historie historische kring� activiteiten� geschiedenis historische kring� “Op de Deel”� Brinklaan
15 142 1992 4 Het dorp Goeiegooier G. diversen Adriaan van Dis� mevr. Le Coultre
15 142 1992 4 Blaricums’ koninklijke bomen Lindeman A. natuur koninklijke bomen in Blaricum prunus hervormde pastorie
15 143 1992 5 Voetballen in Blaricum Eggenkamp L. sport voetbal� BVV� stratenvoetbaltoernooi BVV
15 143 1992 5 Stad en Lande Ruiters 35 jaar actief Keijzer D. sport ruiters� paarden� Stad en Lande paardensport
15 143 1992 5 Engelebengeltjes Lindeman A. diversen kinderkoor� Vitus� Tch van der Leelie� zingen kinderkoor
15 143 1992 5 Blaricums dorpslied Ons Blaricum Kloek W. diversen dorpslied
15 143 1992 5 In gebruikname Tweede Kamer en verhuisfeest Rigter J.H. diversen nieuwe gebouw Tweede Kamer
15 143 1992 5 St.terminale thuiszorg afd. Blaricum-Eemnes- Eggenkamp L. dienstverlening Stchting terminale thuiszorg� Koos Bitter
15 143 1992 5 Koninginnedag 1992 Saalbrink V. activiteiten koninginnedag 1992 koninginnedag 1992
15 143 1992 5 De boekweitvelden Rigter J.H. historie boerderijen� boekweit� Kees Bakker boekweitvelden te Hilversum (1873); boerderij Kees Bakker
15 144 1992 6 Boekweit met sambal;10 jaar histor. kring Lindeman A. activiteiten historische kring 10 jaar� feest� Kees Krauwer feest historische kring
15 144 1992 6 Bloeme gaat naar het circus Eggenkamp L. diversen Bloeme Bergmann� circus Sarassani� Mieke Ruijzendaal Bloeme Bergmann
15 144 1992 6 De schooldeur dicht achter directeur Eek Keijzer D.. gemeente scholen afscheid directeur Andre Eek� Bijvanckschool� levensloop Andre Eek
15 144 1992 6 Farewell blues Goeiegooier G. diversen hei & Wei afscheid Gijs Goeiegooier redactie H&W� historische schetsen
15 144 1992 6 Bouwen volgens de nieuwe woningwet Anoniem gemeente nieuwe woningwet� vergunningen diverse
15 144 1992 6 Ons mooie dorp Blaricum diversen luchtfoto’s Blaricum 8 lucht(ballon) foto’s Blaricum
15 145 1992 7 Een bijzonder 50-jarig Blaricums huwelijk Ria jubilea historie Ernst en Freddy Markx-Polak� 50 jaar� oorlog� onderduiken� historie Ernst en Freddy Markx
15 145 1992 7 Aty Lindeman 25 jaar oranje vereniging K. A. van jubilea Aty Lindeman� 25 jaar� bestuur� oranje vereniging Aty Lindeman
15 145 1992 7 Ja ik wil… driehonderd keer Lindeman A. jubilea burgemeester� Map Tydeman� ambtenaar burgerlijke stand� 300 keer Map Tydeman
15 145 1992 7 De heemtuin Ria natuur heemtuin� stichting wilde planten Blaricum heemtuin
15 145 1992 7 We zeggen dat niet te willen Juffer J. diversen agrarische problematiek� boerderijen
15 146 1992 9 Een blik in het verleden Rigter J.H. autochtonen historie Willem “Wub” Puyk Willem Puyk
15 146 1992 9 Piet Niks� ambtenaar burgerlijke stand; raadhuis Blaricum v/h/ hotel Verver
15 146 1992 9 Ambtsjubileum “Mr Monument”/Hessel vd Witte Lindeman A. jubilea Hessel van de Witte� 25 jaar ambtsjubileum Hessel van de Witte
15 146 1992 9 Poppenspeler Bert Brugman overleden Tammerijn R. in memoriam historie Bert Brugman� poppenspeler� marionetten bert brugman
15 146 1992 9 Een Blaricumse drukkerij / grafisch atelier Kooij M.L.P. ondernemers Piet Timmerman� drukkerij� grafisch atelier Piet Timmerman in drukkerij
15 146 1992 9 In memoriam Cornelus Gerardus Rigter Lindeman A. in memoriam Kees Rigter Kees Rigter
15 146 1992 9 Een nieuw winkelgezicht in Blaricum Ria ondernemers Ferry’s Fashion� herenmode� Ferry Adelaar Ferry’s Fashion
15 147 1992 10 Als er iets is dat blij maakt Lindeman A. autochtonen historie Cees Krauwer� piano� accordeon� Jeanne Mellegers Cees Krauwer
15 147 1992 10 Uit het verleden Rigter J.H. historie dorpsstraat� Eemnesserweg� Tolhuis eemnesserweg� Hans en Wil Lanphen 25 jaar getrouwd
15 147 1992 10 Tekstschrijver van Rietschoten ” taal is … Eggenkamp L. ondernemers Peter van Rietschoten� tekstschrijver
15 147 1992 10 Afscheid burgemeester Anoniem gemeente burgemeester le Coultre� afscheid burgemeester Le Coultre
15 147 1992 10 De witte huizen Rigter J.H. historie de witte huizen� 1e molenweg wit huis 1e molenweg
15 147 1992 10 Wie verre reizen doet kan veel verhalen Pairoux A. diversen Rob Klaver� botenbouw� autoschade Rowy Rob Klaver met boot
15 148 1992 11 Blaricum neemt afscheid van eerste burger Eggenkamp L. gemeente bestuur burgemeester� le Coultre� afscheid� terugblik burgemeester le Coultre
15 148 1992 11 Anoniem diversen allerzielen kerkhof
15 148 1992 11 Sleutels nieuwe bewoners v/h kloosterhof Anoniem diversen Kloosterhof kloosterhof
15 148 1992 11 Fritz Horl onze nieuwe goud- en zilversmid Lawick L. van ondernemers Fritz Horl� goudsmid� edelsmid Fritz Horl� edelsmid
15 148 1992 11 Lindeman A. ondernemers wasserij de witte meeuw� opgeheven wasserij de witte meeuw
15 148 1992 11 Koersbal in de grenspaal Keijzer D. sport koersbal� sport
15 149 1992 12 Kerstnummer Redactie diversen kerstnummer boom
15 149 1992 12 Kerstcocktail met anekdotes rond 1920 Vos H.� Rokebrand G. Vos G. autochtonen historie kerstverhalen
15 149 1992 12 Prins en prinses Vos G. autochtonen historie Willem Vos� Gijsje Klever Willem Vos en Gijsje Klever
15 149 1992 12 Lieve Blaricummers Coultre A.J. le gemeente burgemeester le Coultre� afscheid� dank schaapskooi
15 149 1992 12 Tot nader order Lindeman A. gemeente burgemeester Daan Sterrenborg� loco-burgemeester Daan Sterrenborg
15 149 1992 12 Seconda 5 jaar in Blaricum Kooij M.L.P. ondernemers jubilea Seconda� 5 jaar� Pauck van Hemert� Joke Verheij Pauck van Hemert� Joke Verheij
15 149 1992 12 Nieuw gezondheidscentrum in Blaricum Zijlstra A. dienstverlening gezondheidscentrum� Blarickhof Gezondheidscentrum in aanbouw
15 149 1992 12 De katholieke kerk omstreeks 1900 Rigter J.H. historie Vituskerk geschiedenis Vituskerk 1900
15 149 1992 12 Licht in de duisternis Willems pastoor J.H. diversen kerstmis
15 149 1992 12 Hervormde kerk Rigter J.H. historie hervormde kerk� geschiedenis Hervormde kerk
15 149 1992 12 Een wiebelige kerst Berkhof� ds. A.W. diversen kerstmis
15 149 1992 12 diverse kerstverhalen diverse diversen kerstverhaal
15 149 1992 12 Kunstschilder Jos Linnenbank 70 jaar B. H. van kunst Jos Linnenbank� kunst� galerie
15 149 1992 12 Afscheid van de burgemeester Lindeman A. gemeente burgemeester burgemeester le Coultre� afscheid burgemeester le Coultre
16 150 1993 1 Een nieuwe burgemeester Anoniem gemeente bestuur burgemeester� de Winter P.H. de Winter
16 150 1993 1 Uit het verleden Rigter J.H. historie Gerrit Krijnen� Aaltje Rosmalen� Eemnesserweg� boerderij boerderij hoek Kerkpad
16 150 1993 1 Met alle goede wensen Juffer J. historie dorpsvriendelijkheid
16 150 1993 1 Goois natuurreservaat 60 jaar Niks P. natuur goois natuurrreservaat� 60 jaar� geschiedenis runderen op de hei
16 150 1993 1 Nieuwjaarsreceptie Nederheem Lindeman A. diversen nieuwjaarsreceptie� rommel op straat
16 150 1993 1 A.E.J. Bartels huisarts in de Bijvanc Brouer M. ondernemers huisarts Bartels hr Bartels
16 150 1993 1 mevrouw de directeur Lindeman A. dienstverlening Beukelaar� directeur Karin Elfers Karin Elfers
16 150 1993 1 Lou Loeber Anoniem kunst tentoonstelling� schilderes� Lou Loeber schilderij van Lou Loeber
16 151 1993 2 Burgemeester Paul de Winter Lindeman A. gemeente bestuur nieuwe burgemeester de Winter� levensloop familie de Winter
16 151 1993 2 Lindeman A. natuur boom� kerk bomengids boom / hervormde pastorie
16 151 1993 2 Uit het verleden Rigter J.H. historie hoek Eemnesserweg-Kerkpad� majoor� melkfabirek� de Hoop hoek Eemnesserweg-kerkpad / hittekar bij melkfabirek de Hoop
16 151 1993 2 Natuurgeneeskunde in Blaricum Eggenkamp L. ondernemers natuurgeneeskunde Jikke Meijhuis� massage� levensloop
16 151 1993 2 Vroeger werd steeds minder en later… Lindeman A. diversen steden en dorpen noordholland boekwerk Blaricum
16 151 1993 2 Meer dan 75 jaar openbaar onderwijs in.. Niks P. gemeente scholen openbaar onderwijs� scholen� geschiedenis� Piet Niks
16 152 1993 3 Burgemeester de Winter geinstalleerd Anoniem gemeente bestuur burgemeester de Winter� raadsvergadering� kennismaking burgemeester de Winter / sneeuw op de Eemnesserweg
16 152 1993 3 Uit het verleden Rigter J.H. historie kerkpad� emnesserweg� fransepad� vlierhove� smederij van den Bergh smederij van den Bergh
16 152 1993 3 De lente nadert Ees R. van historie Nico de Jong� ploegen� dwarslaan ploegen op het land
16 152 1993 3 VUT� pensioenering� da’s blijven werken Lindeman A. autochtonen Gerard Adema� historische kring sneeuw in Blaricum
16 152 1993 3 Tafeltennis onder feestverlichting Anoniem sport tafeltennis� RKDTV Vitus
16 152 1993 3 50 jaar getrouwd Kok R. jubilea hr. en mevr. van der Linden 50 jaar getrouwd hr & mevr Van der Linden
16 152 1993 3 Workshop Betty Fennis Tammerijn R. activiteiten Betty Fennis kalligraferen� handwerken
16 153 1993 4 M.S.B.Bosse notaris te Blaricum Lindeman A. ondernemers notaris Bosse notaris Bosse
16 153 1993 4 Een Blaricumse lekkernij Rigter J.H. natuur asperges� pastoor Jongerius� koster Lammert Vos pastoor tuinder Jongerius
16 153 1993 4 Mijn naam is Ahmed Malik Lindeman A. diversen vluchtelingen� Pakistan familie Malik
16 153 1993 4 De nieuwe motor van de RK Bijvanckschool Keijzer D. gemeente scholen Bijvanckschool� Richard ten Brake Richard ten Brake
16 153 1993 4 50 jaar getrouwd Lindeman A. jubilea 50 jaar getrouwd� Jan en Bets Visser-Rebel Jan en bets Visser
16 154 1993 5 Vijftien Redactie diversen hei & wei hei en wei� 15 jaar� eerst opgericht januari 1970� samenvoeging de Spuut en andere bladen� geschiedenis en totstandkoming� opnieuw verschenen mei 1978
16 154 1993 5 Uit het verleden Anoniem historie meester Tikkel met zijn groep ca 1900 meester Tikkel school 1900
16 154 1993 5 Oeverzwaluwen in de groeve oostermeent Jonkers D.A. natuur oostermeent� zwaluwen� nesten� vogelwerkgroep tekening zwaluwen
16 154 1993 5 Toespraak burgemeester de Winter 4 mei 1993 Anoniem gemeente historie 4 mei 1993� herdenking� de Winter monument
16 154 1993 5 Koninklijke onderscheiding Joop v.den Ende Anoniem diversen Joop van den Ende� onderscheiding� april 1993
16 154 1993 5 De Borsen-fietsploeg Eggenkamp L. sport Richard Borsen� wielren� fietsen Borsen fietsploeg
16 154 1993 5 Koninginnedag 1993 Anoniem activiteiten koninginnedag 1993 diverse koninginnedag 1993
16 154 1993 5 P.V. Union Anoniem sport duivensport� postduivenhouders� Veerman
16 154 1993 5 De voorzitter vertelt Brouer M. sport H.J. van der Zijde� voorzitter volleybalvereniging hr. van der Zijde
16 154 1993 5 Gouden huwelijk Eggenkamp L. jubilea hr. en mevr. Nelemans-van Rooijen� 50 jaar getrouwd Nelemans-van Rooijen
16 154 1993 5 Koninginnedag 1993 Anoniem activiteiten koninginnedag 1993 koninginnedag 1993
16 154 1993 5 Anoniem jubilea Willem Vos 80 jaar Willem Vos
16 154 1993 5 Blaricum’s “Ach en wee” Lindeman A. gemeente verkeer verkeersplan
16 155 1993 6 Verkeer wijkt voor kermis Lindeman A. historie kermisweek� burgemeester Tydeman� historie
16 155 1993 6 Uit het verleden Rigter J.H. historie smederij van den Bergh� kerklaan� franse pad� Meeuwis Raven� Rigter� Jans� Marretje Meeuwis Raven� /� mevr. van Dijk + Geurt de Graaf� melkbussen Statenkamer� /� mest op land bij bergweg
16 155 1993 6 Rogge in de Blaricumse “neng” Ees R. van diversen natuur rogge� oogsten� zaaien� historie
16 155 1993 6 Concours hippique Eggenkamp L. sport concours hippique� paarden paarden� concours hippique
16 155 1993 6 De voorzitter vertelt Brouer M. sport Lia van Veen-van Aurich� judo� vereniging Kiritsu Lia van Veen-van Aurich
16 155 1993 6 Pappie verdient de boterham en mammie… Lawick L. van ondernemers Margreet Bohlke-van de velde� fysiotherapeute
16 156 1993 8 Het dorp Blaricum Nieuwenhuizen S.G. historie naam dorp� Bladahar� landkaarten� archief� historie� Blaricum boerderij
16 156 1993 8 Radio-ontvangst op de Blaricummer meent (1) Visser W. diversen radio� marineman Roelof Visser� historie� de Zeven provincien zendstation 1919
16 156 1993 8 Van de burgemeester Winter P.H. de diversen hei & wei hei & wei feliciteren� 15 jaar bestaan� monumentendag 1993
16 156 1993 8 Bomen over bomen Lindeman A. diversen natuur boomverzorging� Just Bleekemolen� Jagtlust bomen� bos� hei� wei� eng akkers� strand
16 156 1993 8 beeld van Blaricum Anoniem activiteiten monumentendag� een wandeling door het oude dorp� historische kring� restaurants diverse foto’s van Blaricum� boerderijen
16 156 1993 8 Laten we ons best eens doen Juffer J. historie boerderijen� gevels� dorp� monumenten
16 156 1993 8 Uit het verleden Rigter J.H. historie meester van Gils� schoolfoto 1932 schoolfoto 1932� 36 autochtonen
16 157 1993 9 Antiek groen Tammerijn R. autochtonen� zoontjes tuincentrum� Cor Calis familie Calis tuincentrum
16 157 1993 9 Radio-ontvangst op de Blaricumse meent (2) Visser W. diversen radio� Blaricum� indonesie radio-ontvangst� /� koniklijke onderscheiding A.Kersjes
16 157 1993 9 60 jaar getrouwd Anoniem jubilea Maria Catharina Puyk-Van Zomeren� Hendrikus Puyk� 60 jaar getrouwd fam Puyk
16 157 1993 9 Michel Lukkien atletenmakelaar Eggenkamp L. sport atletiek� michel Lukkien� maraton Michel Lukkien
16 157 1993 9 Kolmpje Lindeman A. diversen Blaricum aan zee strand Blaricum
16 158 1993 10 Uit het verleden Rigter J.H. historie Stachhouwerweg� Lammert de Jong� Elbert Rigter� Doets� boerderijen� Tak� Peter Kuijer� de Vlierhoeve� bisschoppen� Gooi melken aan de Stachhouwer steeg� / melkventer Bert Kuijer
16 158 1993 10 Blaricum aan zee Saalbrink V. activiteiten carnaval� Kruiskuilers� prinsenbal
16 158 1993 10 ’n Oproepje Lindeman A. diversen Jan Albers van der Linden� modelbouw� Blaricumse wagens� melkkar� Dorus�Achterveld Blaricumse wagens
16 158 1993 10 In memoriam Anoniem in memoriam Bep Roest� overleden
16 158 1993 10 Het warandepark Keizer G.A. diversen natuur warandepark� ruiters
16 159 1993 11 De tachtigers Lindeman A. tachtigers mevr. Kick Soetekouw� maatschappelijk werkster
16 159 1993 11 Voor een bril hoeft u ons dorp niet uit Lawick L. van ondernemers Sabine van Kleef� brillenwnkel Sabine van Kleef brillenwinkel
16 159 1993 11 Een indonesie reis om nooit t vergeten Coultre A.J. le diversen burgemeester Le Coultre indonesie reis Boroboedour
16 159 1993 11 Tuincentrum J.Koster & Zn bijna 10 jaar Saalbrink V. ondernemers tuincentrum� Koster tekening
16 159 1993 11 Weterins(w)aardigheden Brouer M. ondernemers Ton Brouwer� Trading� enveloppen
16 159 1993 11 Naar de N.S.F. Visser W. diversen radio� Roelof Visser
16 160 1993 12 Kerstmis 1993 Redactie diversen kerstmis 1993 Blaricum in de sneeuw
16 160 1993 12 In gesprek met… Zon A.J.T. van diversen Ella Bezuijen-Herbrink� vrijwilligerswerk� opvangcentrum Crailo oude kosterswoning en hooiberg in de sneeuw
16 160 1993 12 Terugblik 1993 Rigter J.H. historie Mien Evers-Krijnen� pastorie� kleren ophalen
16 160 1993 12 Tachtigers Eggenkamp L. tachtigers mevr. Matthes� Beukelaar
16 160 1993 12 Kerstmeditatie Berkhof ds. A.W. diversen kerst hervormde kerk
16 160 1993 12 Licht in de duisternis Willems pastoor J.H. diversen kerst Vitus kerk
16 160 1993 12 Gevoel voor de medemens Brouer M. diversen Annelies Ypma� vrijwilligerswerk
16 160 1993 12 Vluchten doe je niet zo maar Harst A.M. van der diversen asielzoekers� Crailo
16 160 1993 12 Werk en bid� dan word je zalig Ees R. van historie Cornelis de Graaf� Marie Rokebrand
16 160 1993 12 Vrijwillig “vrijwillig Lindeman A. dienstverlening ziekenhuis Gooi Noord� Riet Brouwer� vrijwilligers
17 161 1994 1 25 jaar op het vinkentouw Lindeman A. ondernemers Ru Willemse� huisarts� 25 jaar pensioen� Swiebertje dokter Willemse
17 161 1994 1 Oud-wethouder de Klerk 80 jaar Rigter J.H. gemeente� bestuur wethouder� de Klerk wethouder de Klerk
17 161 1994 1 Blaricums verleden Anoniem historie boerderij Gijs Blom boerderij Gijs Blom� Torenlaan
17 161 1994 1 Laten we dit niet wensen Juffer J. historie huizen� bouwwerken� Hamdorf de Zeven Linden� monumenten akkers in Blaricum
17 161 1994 1 Tijdmeting Anoniem diversen tijdmeting� zonnewijzer� klokken
17 161 1994 1 Tachtigers Brouer M. tachtigers heer en mevr. Schild
17 161 1994 1 Bijvanckwetens(w)aardigheden Brouer M. ondernemers hostess service Deux’mme Margreet Modderman� vakbeurzen Deux’mme
17 161 1994 1 Dolen in de Bijvanck Brouer M. diversen de Schouw
17 161 1994 1 Frans Baltussen Redactie in memoriam meester Frans Baltussen� overleden
17 162 1994 2 Blaricum agrarisch Anoniem diversen boerderijen� agrarisch� karakter� bewaren Piet (van Wijntje) Vos� met zoon Klaas� Noolseweg
17 162 1994 2 Een koperen vrouwtje Lindeman A. dienstverlening Vitusgebouw� Wil Mellegers-van der Zwaan� beheerder� carnaval Wil Mellegers-van der Zwaan
17 162 1994 2 Blaricum centraal;cult.hist.plekken (1) Calis L. kunst kunstroute� kunstenaars Blaricum de bouwerij aan de torenlaan; schilderij van Douwe Komter; gezin de� Klerk voor de schoenenwinkel Angeregtsweg
17 162 1994 2 Bijzondere onderscheiding Anoniem kunst Sybren Valkema� lifetime achievement award� glas� glazenier
17 162 1994 2 Even voorstellen Brouer M. ondernemers tandarts M.R. van Beek� gezondheidscentrum Mathijs van Beek
17 162 1994 2 Bijvanckswetens(w)aardigheden Brouer M. ondernemers tandtechnisch laboratorium V&L� Dik Visser� Irvin Lemson
17 162 1994 2 In memoriam Redactie in memoriam Sjaak Kok� gemeente
17 162 1994 2 Warande park 2 Keizer G.A. diversen� natuur warande park
17 162 1994 2 Alternatieve elfsteden tocht in Oostenrijk Eggenkamp L. sport elfsteden tocht� Oostenrijk
17 163 1994 3 Even voorstellen: vijf nieuwe raadsleden Anoniem gemeente bestuur raadsleden gemeenteraad
17 163 1994 3 Zilveren eremedaille voor schrijver Alberts Anoniem kunst schrijver� A.Alberts� eremedaille� letterkunde
17 163 1994 3 Mijn lievelingsplek Imker natuur bijen
17 163 1994 3 Ingezonden Post N. diversen Blaricum� dorp� behouden� boekje “Wie is Blaricum”
17 163 1994 3 Tachtigers Brouer M. tachtigers anonieme gymnastiek lerares� tachtiger
17 163 1994 3 Ada Keizer Zon A.J.T. van jubilea Ada keizer� 80 jaar
17 163 1994 3 Blaricum centraal;cult.hist.plekken (2) Calis L. kunst zonnenhoef� Lou Loeber villa Zonnehoef
17 163 1994 3 Oorkonde voor journalistiek fysiotherapeut Eggenkamp L. ondernemers Guido Maas� fysiotherapeut
17 163 1994 3 In memoriam Lammert Vos Rigter J.H. in memoriam Lammert Vos Lammert Vos
17 163 1994 3 Elfstedentocht op de poolcirkel Eggenkamp L. sport alternatieve� elfstedentocht� van den Bergh� Raven� Calis
17 164 1994 4 Installatie gemeenteraad Anoniem gemeente gekozen bestuurders� raadsleden gemeenteraad 1994
17 164 1994 4 Blaricum centraal;cult.hist. plekken (3) Calis L. kunst Bart van der Leck� schilder� tekenaar� glas� keramiek Bart van der Leck 1952
17 164 1994 4 Bomen over heggen M.T. diversen heggen� bomen� groene loopgraaf
17 164 1994 4 Uitwisseling scholen nederland belgie Pairoux A. gemeente scholen openbare basisscholen� uitwisseling Brasschaat schoolkinderen
17 164 1994 4 De kinderstoel Lindeman A. ondernemers Jitske Ottenburg� decoraties� meubelen� beschilderen
17 164 1994 4 Bijvanckswetens(w)aardigheden Brouer M. ondernemers Rien Dingemanse� interieuren� binnenhuisarchitect
17 164 1994 4 Fysiotherapie voor dieren Brouer M. ondernemers Necky van Wijk� fysiotherapie� mens dier� honden
17 164 1994 4 In memoriam Gerard Maas Anoniem in memoriam Gerard Maas� schoolhoofd� bernardusschool� overleden Gerad Maas
17 165 1994 5 Niet al ’t hout is timmerhout Lindeman A. Autochtonen zoontjes Willem de Gooyer� timmerman� Rob� Nellemeut Raven� Jan Mop de Gooyer� Ep de Bulleboer Willem de Gooyer
17 165 1994 5 Dodenherdenking 1994 Anoniem activiteiten gedicht� toespraak mevr. M. Ter Horst-Baretta dodenherdenking 4 mei 1994
17 165 1994 5 Vogelaars actief in Gooi- en Vechtstreek Keijzer D. natuur vogelaar� Eempolder
17 165 1994 5 Blaricum centraal;cult.hist.plekken (4) Calis L. kunst Jagtlust� Haverkamp� steenovens� verbouwing architect W. Hamdorff 1924� dichteres� Fritzi ten Harmsen-Van der Beek� Roland Holst penning vila Jagtlust
17 165 1994 5 Een hele eer… Anoniem ondernemers patisserie Frank� taart� koningin Beatrix
17 165 1994 5 Bijvanckswetens(w)aardigheden Brouer M. ondernemers Oldfashion� tweedehands kleding� Joke kelder
17 165 1994 5 Ruggesteun Brouer M. ondernemers Liersbet vermeulen� mensendieck� cursus
17 165 1994 5 Koninginnedag 1994 Saalbrink V. activiteiten konginnedag 994
17 165 1994 5 Op bezoek bij een tachtiger Schouten J. tachtigers Bob Anink� edelsmid� 80 jaar Bob Anink
17 166 1994 6 Blaricum centraal;cult.hist.plekken (5) Calis L. kunst boerderij de Zeven Linden� Tijmen de Zaaijer� Teentje� kunstenaars Boerdeij de Zeven Linden
17 166 1994 6 De kunstwerkwinkel Rietschoten P. van ondernemers Barbara Kluiver� kunstwerkwinkel� kunst
17 166 1994 6 Daltonschool Eggenkamp L. gemeente scholen Bernardus school Dalton Bernardus school
17 166 1994 6 Adieu.. Lindeman A. kunst Tineke Bot� kunstenares Tineke Bot
17 166 1994 6 Meester Straatmaker Anoniem diversen straatmaken� Erik Brouwer straatmaker� Erik Brouwer
17 166 1994 6 Vacantiecentrum de Woensberg Ees R. van ondernemers Onno van Gijn� beheerder� Woensberg� kamperen vacantie
17 166 1994 6 Niet de eerste de beste hulp bij ongelukken Lindeman A. dienstverlening ambulance� EHBO� Ton Prinsze Ton Prinsze� EHBO
17 166 1994 6 EHBO landskampioen Eggenkamp L. dienstverlening EHBO� kampioen
17 166 1994 6 Bijvancker maakt wereldreis Keijzer D. diversen Hans van Schaik� wereldreis� Afrika� Azie nergers in Afrika
17 166 1994 6 Concours hippique Eggenkamp L. sport concours hippique concours hippique
17 167 1994 8 Blaricum centraal;cult.hist.plekken (6) Calis L. kunst Lou Loeber� schilderes� levensloop� schilderij� Katrientje Lou Loeber� schilderij Katrientje
17 167 1994 8 Profiel van bestuur en beleid (1) Rietschoten P. van gemeente� bestuur en beleid Nico Rokebrand� wethouder� Blaricums Belang� stomerij
17 167 1994 8 Pastoor Willems 65 jaar Rigter J.H. kerk pastoor Willems� 65 jaar� vitustoren� arch Cuypers pastoor Willems
17 167 1994 8 Lydia Peper kleurenadviseuse van “Color.. Ees R. van ondernemers Lydia Peper� studio Color me beautiful� make up
17 167 1994 8 Kees Puyk langlaufer in hart en nieren Eggenkamp L. sport Kees Puyk� langlauf� kampioen Kees Puyk
17 167 1994 8 Een uit de hand gelopen hobby Lindeman A. dienstverlening Stichting Welzijn Blaricum� activiteiten� cursussen Lisette Mooij
17 167 1994 8 Wat doen de peuters van Blaricum Anoniem activiteiten peuterspeelgroep� Blaricum peuters in wigwam
17 167 1994 8 Akt. viering 90 jaar Rabobank Blaricum Anoniem ondernemers Rabobank Blaricum� 90 jaar� programma
17 167 1994 8 Bijvancksweterings(w)aardigheden Brouer M. ondernemers videotheek Bijvanck� Petra Philips
17 167 1994 8 Meneer Sander honderd Anoniem jubilea Hans Sander� fotograaf� 100 jaar Hans Sander
17 167 1994 8 In memoriam J.G.Geervliet Redactie in memoriam J.G.Geervliet� ambtenaar� kerkvoogd J.G. Geervliet
17 168 1994 9 Uit het verleden (vervolg) Rigter J.H. Autochtonen historie Stachouer weg� Fransepad� Gerrit de Jong� boerderij van Bakker� Elbert� raven�de Jong� Lammert Rigter� Bert Raven Ep Raven� Bep de Jong� Elbert de Jong
17 168 1994 9 Profiel v.bestuur en beleid(2);Elly Recourt Rietschoten P. van gemeente� bestuur en beleid Elly Recourt� wethouder� VVD (voorbij die mooie zomer:strand van Blaricum)
17 168 1994 9 Blaricum Centraal(7) Calis L. kunst tentoonstelling Lou Loeber� Katrientje� schilderij� Johan Meier Katrientje op een schilderij van Johan Meier
17 168 1994 9 Tachtigers Lindeman A. tachtigers Aart van keulen� historische kring� oprichting 14 mei 1982 Aart van Keulen
17 168 1994 9 Auxilia Lindeman A. kerk Auxilia(Marietje van Gils� parochie� dominicanes� vituskerk Auxilia van Gils
17 168 1994 9 ’t Begon als een grap Lindeman A. ondernemers Sacha Knoop� reclame� opblaasbare produkten� ooievaar Sacha Knoop + ooievaar
17 168 1994 9 kermisweek 1994 Zon A.J.T. van activiteiten kermisweek 1994 versierde sjezen
17 168 1994 9 10 jaar tierlantijntje Keuning T. ondernemers Toos Keuning� textiel verven� atelier� Tierlantijntje� 10 jaar� hobbies
17 169 1994 10 Twee maal honderd Lindeman A. jubilea hr krijnen� mevr. Teunisse-Griffioen� 100 jaar mevr. Teunisse
17 169 1994 10 Oud Blaricummer Herman Krijnen 100 jaar Rigter J.H. jubilea historie krijnen� Dijkman� groentewijk� poelier herman Krijnen e.a.
17 169 1994 10 Bestuur en beleid (3); Vincent Saalbrink Rietschoten P. van gemeente� bestuur en beleid Vincent Saalbrink� CDA� politiek
17 169 1994 10 Lou Loebe weer even terug op Zonnenhof Sala M. kunst Lou Loebe� Blaricum centraal� kunst� muziek� gedichten Lou Loebe
17 169 1994 10 Blaricum centraal;cult.hist. plekken (7) Calis L. kunst Bart van der Leck� schilder� glazenier� tentoonstelling Bart van der leck
17 169 1994 10 De kogel door de kerk; een hele opluchting Anoniem kerk vituskerk� restauratie vituskerk
17 169 1994 10 25 jarigambtsjubileum van Wijnanda Vos Anoniem jubilea Wijnanda Vos� gemeente� jubileum
17 170 1994 11 Zoontjes Lindeman A. autochtonen zoontjes Ron Manders� Tom Manders� historie Tom Manders� portret Tom Manders
17 170 1994 11 Bestuur en beleid (4); Dorien Snoek (D66) Rietschoten P. van gemeente� bestuur en beleid Dorien Snoek� gemeenteraad
17 170 1994 11 Nieuwe huisarts in Blaricum Anoniem dienstverlening Willemse� mevr. M.Y.J. van Daelen� gezondheidscentrum� huisarts mevr. Van Daelen
17 170 1994 11 Ingepakt� gestoomd en gebraden Anoniem kerk Vitustoren� restauratie Vitustoren
17 170 1994 11 De Jannen Vrieze C. de kerk Jan van de Vembde� Jan de Wit� jeugdkapel Jan van de Vembde� Jan de Wit
17 170 1994 11 Blaricum centraal;cult.hist.plekken (9) Calis L. kunst glaskunstenaar� Sybren Valkema� glasovens� vazen� Cochius� directeur�glasfabriek� Leerdam Sybren Valkema
17 170 1994 11 Tachtigers Brouer M. tachtigers A.J.H.Hoekemeijer� omroeploopbaan� AVRO
17 170 1994 11 V&K 85 jaar; een onvergetelijk turngala Eggenkamp L. sport Vlugheid & Kracht� 85 jaar� turngala
17 170 1994 11 Voortvarend begin leden sportschool Schouw Anoniem ondernemers sportschool� Schouw� kiritsu� vechtsport
17 170 1994 11 Groen-kerstbomengroen-kerst M.W.D. ondernemers kerstbomen� Erik Bakker kerstbomen
17 170 1994 11 Begrotingsvergadering Lindeman A. gemeente begroting� bezuiniging� gemeenteraad
17 171 1994 12 Vrede op aarde Rigter J.H. diversen historie bezetting bevrijding
17 171 1994 12 December Keizer G.A. diversen natuur waterdragen� decmeber� einde jaar
17 171 1994 12 Een nieuw goed jaar Juffer J. diversen kerstmis� terugzien� verdraagzaamheid
17 171 1994 12 Kerstmis 1994 Brouer M. diversen bruggen Stichtse brug
17 171 1994 12 Kracht van de kleine mens Willems pastoor J.H. kerk bethlehem� kerst� kribbe Vituskerk
17 171 1994 12 Tussen Huizen en Eemnes Anoniem historie Blaricum� vishandel� zuiderzee� ijs� spieringvissen� bijten� mist� kerkklok-redding
17 171 1994 12 De last van sterke schouders Berkhof Ds A.W. kerk kerstmis� verdraagzaamheid Hervormde kerk
17 171 1994 12 Mam’s “tankje” Rietschoten P. van diversen kerstmis� kerstman� arreslee� parkeren
17 171 1994 12 Verdraagzaamheid Vrieze C. de diversen verdraagzaamheid� bezinning
17 171 1994 12 (On)verdraagzaamheid Zon A.J.T. van verdraagzaamheid� agressie� bladblazers� lawaai
18 172 1995 1 Uit het verleden Rigter J.H. historie historie� boerderij� Gijs Koppen� Geertruida van Klooster� garage keyer� trekhond boerderij in sneeuw
18 172 1995 1 Het jaar van….? Brouer M. diversen europees jaar van de alleenstaande
18 172 1995 1 Bestuur en beleid(5);Jurrie Oosterhof(PvdA) Rietschoten P. van gemeente� bestuur en beleid Jurrie Oosterhof� PvdA� gemeenteraad� politiek
18 172 1995 1 Gaande en komende man/vrouw Anoniem jubilea arts� Willemse� Van Daelen Ru Willemse� Marijke van Daelen
18 172 1995 1 Schoonheidssalon Jose Hoeksema werkt… Ees� R. van ondernemers schoonheidssalon� Jose� Hoeksema Jose Hoeksema
18 172 1995 1 Rabobanken Laren en Blaricum beraden zich.. Anoniem ondernemers Rabobank� fusie
18 172 1995 1 Blaricum centraal (10) Calis L. kunst� historie cultuut� historie� kunst� Kruyder� schilder� Calis� Vos� Puyk� Lanphen tekening
18 172 1995 1 De stand Anoniem kerk Vituskerk toren Vituskerk
18 172 1995 1 De teunisbloem Rietschoten P. van ondernemers reformhuis� Dedecker� teunisbloem
18 172 1995 1 Tolerantie (in de sport) S.F. sport sport� tolerantie� school
18 172 1995 1 Wandelen is gezond Anoniem sport wandelen� langeafstand� wandelpaden
18 173 1995 2 Zoontjes Lindeman A. historie familie Brugman� marionettentheater� poppenspeler Bert Brugman� Joost Brugman
18 173 1995 2 Bestuur en beleid (6) Jan Boswinkel Rietschoten P. van gemeente� bestuur en beleid Boswinkel� VDB
18 173 1995 2 Fijn als je gevraagd wordt…. Lindeman A. dienstverlening Joke Lanphen� KNMG� voorzitter
18 173 1995 2 Blaricum Centraal;cult.hist.plekken (11) Calis L. historie kunst� familie Kruyder� familie Bouman Herman kruyder� Jo Bouman
18 173 1995 2 De steiger staat….nu omhoog Anoniem kerk kerk werkgroep restauratie St.Vitustoren
18 173 1995 2 Reddingsbrigade Blaricum actief in watersno Anoniem diversen Vrijwillige Reddingsbrigade Blaricum� watersnood
18 173 1995 2 Permanente wandelroute door Blaricum Willemse C. diversen wandelroute� Blaricum
18 174 1995 3 Verdwijnt de bosuil uit Blaricum Vrieze C. de diversen natuur uilen
18 174 1995 3 Bestuur en beleid (7); Jan Heybroek (VVD) Rietschoten P. van gemeente� bestuur en beleid Jan Heybroek� VVD� fractievoorzitter� Blaricum� zelfstandig
18 174 1995 3 Enquete groot succes Redactie diversen� Hei & Wei hei & wei� enquete
18 174 1995 3 Een kijkje op zolder Anoniem kerk vituskerk� toren� klokken� restauratie tekening
18 174 1995 3 Mijn heerlijk Blaricum Keizer G.A. diversen Cor de Jong� lammetjes
18 174 1995 3 Wim van Gils is niet meer Wettum P. van in memoriam Wim van Gils
18 174 1995 3 Blaricum Centraal; cult.hist.plekken (12) Calis L. kunst� historie kunst� schilder� schrijver� Willem Arondeus� A.M. de Jong� Baruch Lopes� de Leao Laguna Peter Kortlever
18 174 1995 3 Uit het verleden Walstijn R. van autochtonen� historie Riek Raven� Jaap de Gooijer� Lammert Raven� Jansen
18 174 1995 3 De voorzitter vertelt….. Brouer M. sport Wim van Manen� voorzitter� badmintonclub� Blaricum
18 174 1995 3 Oranje vereniging Blaricum Keijzer D. activiteiten� oranjevereniging oranjevereniging� bevrijding
18 174 1995 3 De blauwhelmen Keizer G.A. diversen blauwhelmen� bosnie� Peter Kortlever
18 174 1995 3 Samenwerkingsverband eerstelijnsgezondheid Anoniem sport sport� gezondheid� wandelen
18 174 1995 3 Alternatieve elfstedentocht op de poolcirkel Eggenkamp L. sport sport� schaatsen� Marc van der Sluijs
18 175 1995 4 18 oktober 1943 – Memorie Jong M.A. de historie� bevrijding A.M. de Jong� oorlog� bezetting� Nijland� moord A.M. de Jong
18 175 1995 4 Bezinningsavond 4 mei Anoniem activiteiten� bevrijding bevrijding� bezinning� 4 mei tekening
18 175 1995 4 Hoe beleef je een bevrijding Rigter J.H. historie bevrijding bevrijding Canadezen op de kerklaan
18 175 1995 4 bevrijding historie Anoniem historie bevrijding bevrijding� hostorie hervormde kerk
18 175 1995 4 bevrijding activiteiten Anoniem activiteiten bevrijding bevrijding� viering� koninginnedag� oranje
18 175 1995 4 Blaricum centraal;cult.hist.plekken (13) Calis L. kunst kunstenaar� Jozef Linnebank schilderij de schreeuw naar Adonnay
18 175 1995 4 Stichting Couleur Local Blaricum Calis L. kunst kunst� historische kring� feestweek
18 175 1995 4 Hille Anoniem historie� bevrijding Jille� bevrijding� historie� Vituskerk� restauratie vrouwen in klederdracht
18 175 1995 4 Goed Lindeman A. kerk pauselijke onderscheiding� Alie Cobelens Schelling
18 175 1995 4 Jolanda Raven naar WK typen Eggenkamp L. diversen Jolanda Raven� WK typen
18 176 1995 5 Herdenkingstoespraak 4 mei 1945 Bos-Veterman E. historie bevrijding Bos-Veterman� toespraak bevrijding 4 mei 1995� oorlog� joden oorlogsmonument� E.Bos-Veterman
18 176 1995 5 Overweging Eggenkamp L. historie bevrijding bevrijding� oorlog� joegoslavie
18 176 1995 5 4 mei 1995 herdenkingsdag Brouer M. historie bevrijding bevrijding� schooljeugd� tentoonstelling
18 176 1995 5 De rode vlag Post C.J. historie bevrijding oorlog� Ds.Bijl
18 176 1995 5 Het grote feest was begonnen Brugman J. historie bevrijding bevrijding� oorlog
18 176 1995 5 Feest in de Sint Vituskerk. Anoniem.. jubilea vituskerk� pastor J.H.Willems 40 jaar priester pasto Wllems
18 176 1995 5 Blaricum centraal;cult.hist.plekken (14) Calis L. kunst Aart Schonk� beeldhouwer
18 176 1995 5 Viering 50 jaar bevrijding 1995 diverse historie bevrijding bevrijding� koninginnedag 1995� wandelroute� erepenning koninginnedag 1995� diversen� P. de Winter & A. Lindeman-Strengholt
18 176 1995 5 Over de enquete Redactie diversen Hei&Wei hei&wei� enquete� reacties
18 176 1995 5 Blaricummers opgelet Anoniem gemeente verkeer verkeer� verlengde bergweg
18 176 1995 5 Compromis Leffelaar D. gemeente verkeer verkeer� verlengde bergweg
18 176 1995 5 In memoriam Redactie in memoriam Erik van de Elsaker
18 176 1995 5 In memoriam Zon A.J.T. van in memoriam Anton ter Weijden
18 177 1995 6 Uit het verleden – 1920 Rigter J.H. historie Vereniging Blaricums Belang� 1917� 1920� Blaricum zelfstandig� burgemeestersPiepers� Kakebeen� Enzin� Victor van Vriesland� Kamstra�Veldhuis� Lussenburg� Elbert Heerschop� Hosang� Van Rijkevorsel van� Rijsenburg� Van Nispen tot Zevenaar burgemeester� Bla Jaap de Graaf� Lammert Rigter� Kees Rigter
18 177 1995 6 50 jaar Laren/Blaricum Lindeman A. jubilea historie Henk Smit� Truus Lanphen� Majoor� Tak� Capittenweg� Molenweg� de Graaf Henk Smit en Truus Lanphen
18 177 1995 6 Aafke/Meint Siegers rijden Parijs-. Eggenkamp L. sport Siegers� antiekzaak� fietsen� Parijs� Nice wielerronde
18 177 1995 6 Eenstralend gezicht Anoniem diversen kerk Vitustoren� restauratie� kerk Jan v/d Bergh
18 177 1995 6 Blaricum Centraal;oorlog en bevrij. Calis L. kunst historie kunstenaars� historie� bevrijding� cultureelprogramma 7 mei 1995 reisgezeldschap Nieuwe Kerk 27 mei 1995
18 177 1995 6 Tachtigers Brouer M. tachtigers Johanna Theodora Aries The Garage Story
18 177 1995 6 Apart� gek en leuk Rietschoten P. van ondernemers The Garage Story� Van Mill� Rob de Boer� Arnold Post The Garage Story
18 177 1995 6 Peuterspeelgroep Blaricum� 25 jaar Anoniem activiteiten ontspanning peuterspeelgroep� 25 jaar
18 177 1995 6 Bernardus school naar Parijs Wolters J. gemeente scholen bernardus� school Parijs� prijsvraag
18 177 1995 6 Blaricumlaude Luttervelt W. van diversen Blaricumlaude� gedicht
18 178 1995 8 De vergeten bevrijdingsdag Rietschoten P. van historie bevrijding oorlog� bevrijding� indie� mevr. Kruijf
18 178 1995 8 Franculture tijdens brunch of ontbijt Lindeman A. activiteiten cursussen� ondernemers Sylvie Roest� cursus� frans Sylvie Roest
18 178 1995 8 Dorpsstraat� ons dorp Anoniem diversen dorpsstraat� bestrating� verlichting dorpsstraat
18 178 1995 8 Uit het verleden Rigter J.H. historie tram� Gooise moordenaar� Bellevue� Rokebrand� Enzin� Vos� Koopman hotel Ruimzicht / Bellevue
18 178 1995 8 Jubilea Anoniem jubilea A. van Zon� Wim Smit A. van Zon� W.Smit
18 178 1995 8 Laudate dominum Anoniem kerk Vitustoren� restauratie orgel Vituskerk
18 178 1995 8 Succesvolle tentoonstelling hist. kring Verwaal J. historie historische� kring� tentoonstelling� oorlog� boek� verzet
18 178 1995 8 Blaricum centraal;cult.hist.plekken (15). Calis L. kunst Quirijn van Tiel� kunst� schilder� tentoonstelling zelfportret Quirijn van Tiel
18 178 1995 8 Imkerpraat Molenaar R. diversen natuur imker� bijen
18 178 1995 8 BOK 25 jaar Anoniem sport volleybal� Blaricumse Ontspannings Klub
18 178 1995 8 In memoriam Elmer Linnenbank Calis L. in memoriam Elmer Linnenbank� galerie Elmer Linnenbank
18 178 1995 8 Hoe de wil van een paar vervelende mensen.. Stuurman D.P. gemeente verkeer verlengde bergweg
18 179 1995 9 Donkere wolken� zeer donkere wolken… Redactie gemeente hei&wei gemeente� hei & wei� subsidie� korting
18 179 1995 9 50 jaar getrouwd Keizer G.A. jubilea Veenendaal� 50 jaar getrouwd heer en mevrouw Veenendaal
18 179 1995 9 activiteiten kermisweek 1995 kermisweek� Thea & Bud de Gooijer
18 179 1995 9 Bierfeest voor wilde dieren Rietschoten P. van diversen� kermisweek kermis� feestweek� afzethek
18 179 1995 9 Reconstructie Blaricummerweg/Bergweg Anoniem gemeente� verkeer verlengde bergweg� reconstructie tekening situatie verlengde bergweg
18 179 1995 9 K.V.G Anoniem diversen kerk KVG� katholiek vrouwen gilde� Sjaan van Zon� historie mevr. Fjerdingstad
18 179 1995 9 Blaricum Centraal;cul.hist.plekken (16) Calis L. kunst kunst� schilder� Regnault� Ruizendaal� mevr. Fjerdingstad hotel Bellevue/Ruimzicht
18 179 1995 9 Uit het verleden Rigter J.H. historie rectificatie (zie HW 178)� Gooise moordenaar� Rokebrand� Enzlin
18 179 1995 9 Driesprong Vrieze C. de dienstverlening psychologe� de Driesprong� de Koning� van Heesewijk� de Beer
18 180 1995 10 Over de geur van de vredesduiven Rietschoten P.van ondernemers Indonesisch restaurant Merpatis� Rieka Wattimena
18 180 1995 10 Het winkeltje van Thea Steenbeek Anoniem ondernemers� historie Thea Steenbeek� winkel� gesloten� doe-het zelf� Thea Slaat� Ben Steenbeek winkel van Thea Steenbeek� Thea in winkel
18 180 1995 10 50 jaar getrouwd Keizer G.A. jubilea 50 jaar� heer en mevrouw Veenstra-Sibbelee� Capittenweg Veenstra-Sibbelee
18 180 1995 10 Wie zoet is krijgt lekkers� … Lindeman A. activiteiten Gerard Ploeger� sinterklaas� fysiotherapeut
18 180 1995 10 Verbouwing Nederheem halverwege Ongering M. gemeente verbouwing� gemeentehuis� nederheem tekening nederheem
18 180 1995 10 Het hervormde kerkje van Blaricum Versluys C. kerk kerk 600 jaar� hervormd 400 jaar� jubileum� pinksteren 1996 tekening hervormde kerk
18 180 1995 10 Brandweer Blaricum landskampioen Eggenkamp L. gemeente brandweer brandweer� Blaricum� landskampioen� commandant Frans Ruijter
18 180 1995 10 Galerie ” de Woeste Hoogte Aken I. & A. van kunst galerie� de Woeste Hoogte� Ingrid� Anton van Aken� kunst keramiek Trude Frolich� (eend)
18 180 1995 10 De Gooise Heemtuin is verplaatst Vrieze� C. de diversen natuur gooise heemtuin� stichting wilde planten Blaricum� E.J.Sival� nieuwe� heemtuin� Hoensbergweg
18 180 1995 10 Koersbal Lindeman A. sport koersbal� mevr. Emmelkamp� voorzitter mevr. Klaver
18 180 1995 10 Snelweg Blaricum Weide J. van der gemeente verkeer bergweg� huizerweg� snelheid� verkeer
18 180 1995 10 Ter nagedachtenis Jacoba Dooyewaard-reinders Coultre F. le kunst Dooyewaard� Jacoba� Willem� schilderen� tekenen� Bali� Dooyewaard� stichting� de zeven Linden� angerechtsweg
18 181 1995 11 20 jaar samenwerkende Bijvanckscholen Brouer M. gemeente scholen scholen� Bijvanck� directeuren� samenwerking� PC� RK� openbaar� 20 jaar scholen
18 181 1995 11 Loop vanavond eens door het groen… Vrieze C. de diversen natuur natuurbehoud� natuurmonumenten� Pieter Winsemius Pieter Winsemius
18 181 1995 11 De portier van de kerk Anoniem kerk hervormde kerk� Johan Stachouwer� grafsteen� geschiedenis
18 181 1995 11 Gemeente Blaricum; Partijen en hun visies diverse gemeente politiek� beschouwingen� programma’s� CDA� Blaricums Belang� D66� PvdA
18 181 1995 11 Kroniek van een erfgoojersdorp 1905-1912 W.V. historie historische kring� kroniek� 1905-1912� W.J.A. Visser
18 181 1995 11 50 jaar getrouwd Keizer G.A. jubilea J. Teesink� C. Pet� Ludenweg� 50 jaar getrouwd Teesink� Pet
18 181 1995 11 Alle zorgen vlogen weg met de ballonnen Anoniem dienstverlening Beukelaar� feest� mevr Elfers Beukelaar met ballonnen
18 181 1995 11 Waarover spreken zij… Anoniem diversen artrose� botontkalking
18 181 1995 11 Bijvancksweterings(w)aardigheden Brouer M. ondernemers historie het Grafisch atelier Blaricum� wetering 41� Timmerman� peter� Ron� drukwerk
18 181 1995 11 Zondag 8 oktober 1995 Anoniem kerk Vitus kerk toren restauratie heropening Vituskerk toren
18 181 1995 11 In memoriam Peter Lanphen Zon A.J.T. van in memoriam Peter Lanphen� overleden Peter Lanphen
18 182 1995 12 De kerstman die uit de lucht viel Rietschoten P.van diversen kerstverhaal het hek open voor 1996
18 182 1995 12 Huisje� boompje� kerstnacht Brouer M. diversen kerst avond� spelletjes
18 182 1995 12 50 jaar getrouwd Keizer G.A. jubilea Piet Dekker Tine harmse� violist� muziek� concert� AVRO� BOOK� concert
18 182 1995 12 Kertshapjes Lindeman A. diversen kerstmis� feest� vroeger� recept� ardappelen met stip
18 182 1995 12 Geborgenheid en vrede Willems pastoor J.H. diversen kerstmis� kerstverhaal Vituskerk
18 182 1995 12 Moeilijke tijden Dekker L. diversen hervormde kerk historie� kerkhof hervormde kerk
18 182 1995 12 Overpeinzing Rigter J.H. diversen kerstfeest� kerstherinnering� Blaricum boerderij
18 182 1995 12 Een kerstherinnering Keizer G.A. diversen kerstsoel� Britta� engel
18 182 1995 12 65 jaar getrouwd Keizer G.A. jubilea heer en mevr. Visser� Beukelaar� 65 jaar getrouwd
18 182 1995 12 Blaricum centr; cult.hist.plekke;Metz & Co Calis L. kunst Metz & Co� tentoonstelling� historie� kunstverzameling� Regnault Regnault
18 182 1995 12 Galerie Bianca Landgraaf R. M. van kunst galerie� Bianca Landgraaf� kunst� historie� beeldentuin� plastieken�tentoonstelling
19 183 1996 1 Huisvesting basisscholen oude dorp Anoniem gemeente scholen huisvesting� basis� scholen� lokatie tekening
19 183 1996 1 In memoriam A.Alberts Calis L. in memoriam A.Alberts� schrijver A.Alberts
19 183 1996 1 De eeuwige kerk Schipper T. diversen kerk hervormde kerk
19 183 1996 1 A.J.C.Meenthuis Blaricum Rigter J.H. historie AJC� Meenthuis� jeugdherberg AJC Meenthuis
19 183 1996 1 De nieuwe weg Juffer J. gemeente verkeer bergweg� verbindingsweg� landingsbaan
19 183 1996 1 De voorzitter vertelt… Brouer M. sport sporthal� grenspaal� handbalvereniging� Marie van ’t Hull-Visser� voorzitter
19 183 1996 1 Balkenbrij Brouer M. ondernemers tweewielers� fietsen� Ge Schouten� de Balken� Bijvanck rijwielzaak Ge Schouten
19 183 1996 1 Schaatsen Zon A.J.T. van diversen schaatsen� Gooimeer
19 183 1996 1 Blaricum Centr;cult.hist.plekken (17) Calis L. ondernemers historie Metz & Co� interieur ?
19 183 1996 1 Nieuw in Blaricum:Aeronetics Eggenkamp L. sport sport� Vlugheid en Kracht� aeronetics� callnetics
19 183 1996 1 Blaricum januari 1996 Anoniem diversen natuur dieren� varkens varken
19 184 1996 2 Onze mond …ons visitkaartje Lindeman A. ondernemers tandarts� Martin Kramer Martin Kramer
19 184 1996 2 Herhuisvesting basisonderwijs Blaricum-dorp Anoniem gemeente scholen herhuisvesting basisonderwijs� nieuwbouw� peuterspeelgroep Bernardus� openbare basisschool
19 184 1996 2 Vijf voor twaalf? Brouer M. gemeente BEL Blaricum� zelfstandig� samenwerking� BEL
19 184 1996 2 Profiel van bestuur en beleid (8) Rietschoten P.van gemeente� bestuur en beleid gemeente politie� Maarten van Weel
19 184 1996 2 Rijwielzaak Richard Borsen in een nieuwe jas Eggenkamp L. ondernemers rijwielzaak� Borsen� fietsen
19 184 1996 2 Buurtcentrum de Malbak Molenaar R. dienstverlening Malbak� buurtcentrum� Stichting Welzijnswerk Bl