door Frans Ruijter
Sinds 2015 wordt er voorafgaande aan de jaarlijkse dodenherdenking een stille tocht gehouden. Om 18.45 uur wordt er verzameld op het plein voor de St. Vituskerk, waarna om 19.00 uur de tocht van start gaat, onder begeleiding van de dodenmars, geslagen door David Klarenbeek.

Pastoor Jongerius was pastoor van de St. Vitusparochie (1935-1961). Hij was aan het einde van de Tweede Wereldoorlog van mening, dat mocht Blaricum gespaard blijven van oorlogsgeweld, dit mede te danken zou zijn door de bescherming van Onze Lieve Vrouw van Fátima. In 1948 werd het beeld van haar voor de St. Vituskerk gerealiseerd.

De oude Bernardusschool
De tocht gaat via de Kerklaan langs de voormalige St. Bernardusschool, nu het gemeentehuis. Vanaf 22 juni 1944 werden Duitse militairen hier ingekwartierd. De schoolgaande jeugd kreeg verdeeld over het hele dorp les. Op 18 juni 1945 werd de school weer als school in gebruik genomen, nadat een groep NSB’ers het pand eerst grondig had schoongemaakt.

Fransepad 1 en Dorpsstraat 14
Bij het Fransepad slaat de tocht linksaf, langs Fransepad 1. Een verzetsgroep wilde hier op 12 februari 1945 een overval plegen om meel en tarwe in beslag te nemen. De overval mislukte omdat er Duitse militairen in de nabijheid waren. De Laarder Hildo Cohen (22 jaar) werd hierbij doodgeschoten. Ter afschrikking lieten de Duitsers hem daar geruime tijd liggen. Hij werd begraven op de De Woensberg en werd later bijgezet op het Ereveld in Loenen op de Veluwe. Voorbij Fransepad 1 gaat de stoet rechtsaf de Dorpsstraat in. Op Dorpsstraat 14 woonde makelaar Salomon Slijper (1884-1971). Hij was een groot verzamelaar van het werk van de kunstschilder Piet Mondriaan. Toen ook in Blaricum de vervolging op joden begon, dook hij onder, niet op een ander adres, maar in zijn eigen woning. Als er aangebeld werd, had hij tijd genoeg om zich te verstoppen in het hokkerige huis zodat hij ondanks huiszoekingen nooit gevonden is.

Blaercom en Gall & Gall
Achter Dorpsstraat 2, nu Blaercom, was de openbare lagere school. Na de oorlog werd deze school gebruikt om vermeende NSB’ers onder te brengen en te ondervragen wat hun rol geweest was en of ze wel of niet vervolgd zouden worden. De tocht gaat verder door de Dorpsstraat tot aan de Torenlaan. Op Torenlaan 1, nu Gall & Gall, zat destijds het gemeentehuis. Op 1 september 1941 werd de gemeenteraad ontbonden en de toenmalige burgemeester J. Klaarenbeek werd ‘burgemeester in oorlogstijd’. Een niet te benijden taak, om te doen wat de bezetter je opdraagt. Op 16 april 1944 werd hij uit zijn ambt gezet door de bezetter en vervangen door de Larense NSB-burgemeester A.W. Knipscheer. Op 6 mei 1945 keerde hij weer terug als burgemeester.

Oorlogsmonument
De tocht gaat verder op de Huizerweg om tegenover De Hoop het Achterom in te gaan richting het oorlogsmonument in het Burgemeester Klaarenbeekpark, waar de jaarlijkse dodenherdenking zal plaatsvinden. Het door de Blaricumse architect H.F. Sijmons ontworpen monument werd op 4 mei 1948 onthuld. Het is een halve cirkel van gemetseld zandsteen met in het midden een zuil met daarop een vredesduif. De duif is van beeldhouwer John Rädecker. De zuil vermeldt de tekst: Voor hen die vielen 1940-1945.

De tocht is 1 kilometer lang. Allen zijn van harte uitgenodigd om mee te lopen en tijdens de tocht kan op elk gewenst moment aangesloten worden.

Bronvermelding: Op het oog gewone huizen, een boek van Jan Greven en Gerbe van der Woude.