door Annette Wierper
Samen met de burgemeester besturen drie wethouders de gemeente Blaricum: dat is het College van Burgemeester en Wethouders, kortweg B&W. Hei & wei vroeg zich af wat een wethouder doet, waarom en vooral: hoe hij of zij dat doet. In een drieluik voelen we de drie wethouders die Blaricum rijk is, aan de tand. Deze maand: Frans Cornelis, wethouder namens de VVD.

Uit zijn LinkedIn-profiel tekenen we op dat Frans van vele markten thuis is. Hij verdiende zijn sporen in de IT-business, het onderwijs en de dienstverlening en bekleedde onderscheidende rollen in sport en duurzaamheidprojecten. Hij is gepokt en gemazeld in het bedrijfsleven en marketing, communicatie en social media zijn voor hem geen inhoudsloze begrippen.

Aanmoedigen en ondersteunen
Na zijn studie op INSEAD, een van de meest vooraanstaande handels-hogescholen ter wereld in Fontainebleau organiseerde hij en zijn vrienden daar 33 congressen over sustainability ‘totdat de school het licht zag’. Geen wonder dat Frans in zijn hoedanigheid van wethouder van Blaricum de posten Milieu en Duurzaamheid in zijn portefeuille heeft. Naast nog een paar andere projecten die hem na aan het hart liggen, zoals het autoluw maken van dorpskernen en het stimuleren van het reduceren van gasgebruik. Met trots vertelt hij dat de hele Blaricummermeent uiteraard ‘van het gas af’ is en dat het proces voor de Bouwvenen inmiddels gestart is. ‘Het is de vrije keuze van de mensen hoor, wij komen niet aan hun eigendom, maar we kunnen mensen wel aanmoedigen en ondersteunen om stappen in die richting te zetten.’ Dat hij ook nog af en toe lesgeeft aan de Maastricht School of Management, helpt daarbij wel.

Voor iedereen
Wel maakt de wethouder zich zorgen over de aanleg van zonnepanelen, dat gaat hem nog niet snel genoeg. Aan de andere kant stelt het hem tevreden dat het aantal elektrische auto’s in Blaricum hoog is en snel groeit. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het kapitaalkrachtige potentieel inwoners in Blaricum maar de wethouder is blij met iedereen die op welk wijze dan ook bereid is aan het behoud van de planeet geld te spenderen. Het is overigens niet alleen de zorg om het milieu die Frans uit de slaap houdt. Geregeld zit hij met groepjes bewoners om de tafel om te peilen waar de knelpunten en ergernissen zitten. Alleen zo komt de juiste betrokkenheid op de juiste plaats terecht, vindt hij. Zo hoopt hij dat hij onlangs de gemoederen wat tot bedaren heeft kunnen brengen in een conflict over het onderhoud van openbaar groen.

De ‘klassieke liberaal van de moderne variant’ voert ‘uiteraard’ het coalitieprogramma uit maar wil graag benadrukken dat hij er als wethouder voor iedereen is. Dat blijkt eens te meer als hij, na een drukke dag met bezoeken, gesprekken met burgers en dit interview, aan het eind van de middag opduikt bij de Jaarvergadering van hei & wei en daarna met de redactie gezellig aanschuift bij Moeke voor een verkoelend biertje.

Volgende maand: Joke Lanphen, wethouder namens D66