door Jan Greven
In dit dorp hebben we twee buurthuizen. Blaercom in Blaricum-Dorp en De Malbak in de Bijvanck. Ze verschillen nogal van elkaar.
Volgens de website wil De Malbak een ontmoetingsplaats zijn. Maar liefst vijfenzeventig vrijwilligers runnen De Malbak. Sociale werkers ondersteunen er initiatieven van wijkbewoners voor meer leefbaarheid, veiligheid en saamhorigheid in de buurt. Zij bepalen wat er in De Malbak gebeurt.

Het werk in Blaercom wordt gedaan door drie fte’s. Je kunt er in alle rust een kopje koffie drinken en dorpsgenoten treffen. Je kunt er bridgen, judoën of aan een activiteit meedoen. Als je als Blaricummer ruimte nodig hebt, ben je er meer dan welkom. Een prima plek. Rustiger dan De Malbak. Misschien met een wat afstandelijker ambiance. Verwonderlijk is dat niet. Blaricum-Dorp voelt ook afstandelijker dan de Bijvanck. Dat weerspiegelt zich in hun respectievelijke buurthuizen.

Tussen haakjes, over initiatieven van buurtbewoners en actie gesproken: Wat er in Blaricum-Dorp, Bijvanck en Blaricummermeent, gebeurde als gevolg van de oorlog in Oekraïne was natuurlijk heel bijzonder. Ineens kon van alles wél, spraken wildvreemden elkaar aan, vonden elkaar in praktische inzet, deelden verantwoordelijkheid zonder met elkaar te concurreren. Zo’n geest kan dus over ons dorp vaardig worden. Al ben ik maar een eenvoudige import Blaricummer, dat deed me goed.
Ik schrijf over Blaercom en De Malbak, omdat ze het enige agendapunt waren op het Rondetafelgesprek (RTG) van 10 mei j.l. Aanleiding: Wethouder Knoop had een rapport gelezen dat ondanks die 75 vrijwilligers nogal kritisch was op De Malbak. Hij wou daar wel wat aan doen en vond het een goed idee daarbij een beroep te doen op de expertise van Blaercom. Misschien een goed idee, maar haalbaar in de praktijk? Verschillen Blaercom en De Malbak niet te veel van elkaar? De wethouder zette door.
Hij ontdekte dat er ondernemingen zijn die zich toe leggen op het in gesprek brengen van bedrijven die zo verschillend zijn dat ze elkaar uit zichzelf nooit zouden opzoeken. Zo’ n bedrijf wou hij opdracht geven Blaercom en De Malbak in gesprek te brengen. Kosten: € 25.000.
Op een RTG kun je van buiten af inspreken. Die 10e mei waren er twee insprekers. Een medewerker van Versa Welzijn die sprak namens De Malbak en een bestuurslid van de Stichting Blaercom. Wat ze eigenlijk wilden zeggen, heb ik niet goed begrepen. Ze spraken in samenspraak, nu eens de één dan de ander. Ze werkten al goed samen, wilden ze daarmee zeggen. Wilden ze eigenlijk zeggen de interventie van de wethouder niet nodig te vinden? Het kwam bij me op, maar zo hard zeiden ze het niet.
Intussen vroeg ik me af of ieder dorp of woonwijk niet het dorps/buurthuis krijgt dat het verdient. Als iets dat zich geleidelijk aan ontwikkelt en dat je, zo lang er leven in zit en ze zichzelf bedruipen maar zo moet laten gebeuren. De wethouder wil duidelijk meer. Benieuwd wat er van komt.