door Nelliëtte van Wijck
Begin september bestaat bridgevereniging De Bridge Gooiers 70 jaar. In mei 1952 werd door een groepje enthousiaste bridgers het initiatief genomen tot de oprichting van een echte bridgeclub. Belangrijkste initiatiefnemer was de heer Jo van Baaren, die tevens de eerste voorzitter van de vereniging werd.
Op 5 september van dat jaar werd de openingsdrive gehouden in hotel ’t Oude Raedthuijs van de familie Vos.
De club kende in de loop der jaren een gestage groei van het ledenaantal waardoor verhuizingen naar grotere locaties nodig waren, onder andere naar het toen nog bestaande Hotel Hamdorff te Laren. Na opening van dorpshuis Blaercom, zo’n 45 jaar geleden, vond de laatste verhuizing plaats, waar vanaf die tijd elke donderdagavond een sportieve bridgestrijd wordt geleverd. Momenteel bestaat de bridgevereniging uit 90 leden. En nieuwe leden zijn van harte welkom!
Het 70-jarig lustrumfeest zal met alle leden weer groots gevierd gaan worden.

Op naar de 100 jaar!
Meer info 24025.bridge.nl