door Marjolijn Schat
Ladies’ Circle (LC) is een serviceclub, een vereniging voor actieve en betrokken vrouwen tot en met 45 jaar. Onder het motto van Vriendschap en Service zetten zij zich in voor diverse landelijke en regionale doelen. In Nederland zijn er in totaal 74 Circles actief met bijna 1000 leden. En ook hier hebben we een Circle.
LC ‘t Gooi is een groep van twintig vrouwen uit ‘t Gooi, ​met verschillende beroepen en achtergronden. Maandelijks komen ze bij elkaar om te borrelen, bijkletsen en eten en vervolgens vergaderen over hun serviceprojecten, acties of ze doen een activiteit. Aafje Boerma-Uithoof, uit onze hei & wei-gelederen, is na een periode van twee jaar bestuur als voorzitter afgetreden. Nieuwe voorzitter is Martine Olijslagers-Kuip.
Aafje: ‘Het maakt mij supertrots wat we onder het mom van gezelligheid met elkaar bereiken. Naast de drukke agenda’s en de succesvolle carrières maken we tijd voor elkaar en zijn wij echte vriendinnen geworden. Zo zijn wij onlangs voor ons lustrum een weekend naar Madrid geweest. Ik heb destijds voor de LC ’t Gooi gekozen omdat ik mijn netwerk wilde verbreden. Ik kwam net uit Amsterdam en vond het leuk om mij met deze groep vrouwen gezamelijk in te zetten voor verschillende maatschappelijke doelen.’

Stichting Metakids
Iedere twee jaar wordt er een nieuw landelijk doel gekozen voor het nationale serviceproject van LC Nederland waarvoor alle Circles in Nederland zich gezamenlijk inzetten. In de periode 2020-2022 was dat doel Stichting Metakids, ditmaal aangedragen door LC ‘t Gooi. Om geld in te zamelen hebben zij lokaal onder andere een Cameretten festival in het Singer georganiseerd, een jaren-20 feest in de Spot in Bussum en tijdens corona hebben ze een online pubquiz georganiseerd en wijn en chocolade verkocht. In totaal heeft dit € 26.465,- opgebracht. Afgelopen maand mocht LC ’t Gooi een cheque ter waarde van € 265.654,-, de opbrengst van alle Circles, uitreiken aan Stichting Metakids. Dit bedrag is daarna nog opgelopen tot € 311.913,-. Stichting Metakids zet zich in voor alle kinderen met een metabole ziekte, ook wel stofwisselingsziekte genoemd, door wetenschappelijk onderzoek te financieren en deze slopende ziekten bekend te maken.

Voor de periode 2022-2024 is de vereniging van Huntington, een erfelijke neurodegeneratieve ziekte, als nieuw landelijk servicedoel aangewezen en zullen alle Circles zich hier de komende twee jaar voor inzetten.
Heb je interesse hebben in Ladies’ Circle ’t Gooi en ben je onder de 40 jaar? Stuur dan een mailtje naar lc18.ladiescircle.nl of kijk op ladiescircle.nl