door Aafje Boerma
De Vereniging van Beeldende Kunstenaars Laren-Blaricum bestaat 100 jaar. Dit wordt groots gevierd in het Singer Museum met een jubileumexpositie en een boekpresentatie.

Het was een bewogen eeuw voor de in 1921 opgerichte kunstenaarsvereniging.
Het eerste bestuur werd geleid door voorzitter en kunstenaar Co Breman. De vereniging organiseerde jaarlijks een zomer- en een wintertentoonstelling. Ondanks de ballotage telde de vereniging in 1928 al 146 leden. Door conflicten werd de vereniging opgesplitst in de Vereniging van Beeldende Kunstenaars Laren-Blaricum en de Gooise Schilders Vereeniging.

Hotel Hamdorff
De twee verenigingen exposeerden om beurten in de kunstzaal van hotel Hamdorff. In 1978 exposeerden ze voor het laatst in Hotel Hamdorff, het hotel ging failliet. Zowel Laren-Blaricum alsook de Gooische vonden een nieuwe expositieruimte in het Singer Museum. In 2005 exposeerden de verenigingen samen en niet lang daarna gingen ze verder als de Vereniging van Beeldende Kunstenaars Laren-Blaricum.

Exposities
De jubileumexpositie is tot en met 20 november te zien in de Van den Brink galerij in het Singer museum. Er is ingezoomd op de dorpen Laren en Blaricum met werk van onder anderen Co Breman, de gebroeders Dooijewaard en David Schulman. Alle getoonde werken zijn afkomstig uit de verzameling van Singer Laren en uit de collecties van de gemeenten Laren en Blaricum. In de Nardinc galerij laten hedendaagse kunstenaars van de op dit moment meer dan 50 leden tellende vereniging hun meest recente werken zien. De verkooptentoonstelling loopt tot en met 27 november.

Jubileumboek
Schrijver Peter van der Ploeg heeft speciaal voor dit feest ‘Verenigde solisten, 100 jaar vereniging van beeldende kunstenaars Laren-Blaricum 1921-2021’ geschreven. Een kleurrijk overzicht van een eeuw cultureel erfgoed. Het boek presenteert nieuwe en onvertelde verhalen, die een andere kijk geven op de kunstgeschiedenis. Meer info kunstenaars
larenblaricum.nl of singerlaren.nl