De Agrarische Stichting Blaricum (ASB) houdt zich bezig met het in stand houden van het typerende agrarische karakter van het dorp Blaricum, de unieke landschappelijke structuur en prachtige natuur. De ASB zet zich in om deze unieke vorm van wonen, werken en recreëren voor Blaricum te bewaren.

In 1989 is de ASB opgericht en heeft de gemeente Blaricum een groot deel van haar agrarische bezittingen (ca. 120 ha landbouwgrond, bos, natuurgebied en twee boerderijen) overgedragen aan de ASB. De ASB verpacht gronden aan aangeslotenen uit het dorp en onderhoudt natuurgebieden. De ASB is een stichting en heeft geen winstoogmerk. Het bestuur van de ASB bestaat uit vier burgerleden, twee pachters en de burgemeester van ons dorp en wordt geassisteerd door een rentmeester. asbblaricum.nl

De ASB zoekt een penningmeester met affiniteit met het agrarische karakter van Blaricum, bestuurlijke ervaring, goede communicatieve vaardigheden en kennis op het gebied van financiële administraties en jaarrekeningen.

In het kader van diversiteit hebben we de voorkeur voor een vrouw. De penningmeester stuurt de administrateur en de accountant aan en houdt zich bezig met de algehele financiële gang van zaken en fiatteert betalingen. Het bestuur vergadert minimaal zesmaal per jaar. De werkzaamheden nemen gemiddeld twee uur per week in beslag. De bestuursfunctie is onbezoldigd, eventuele onkosten worden vergoed.

Voor de uitgebreide vacature zie asbblaricum.nl Stuur uw sollicitatie en cv uiterlijk 8 april naar info@asbblaricum.nl Bij eventuele vragen kunt u uiteraard ook mailen. Kennismakingsgesprekken zijn op maandagavond 8 april.