door Gerda Jellema
Isabeau Limburg is een 22-jarige ras Blaricumse. Door te kijken en te onderzoeken naar de verbindingen tussen mens, natuur en technologie ziet ze de grenzen hiertussen vervagen. Haar kunstzinnige talenten stellen haar in staat om deze fascinatie om te zetten tot iets visueels, waarbij de kijker meegetrokken wordt in haar wereld.

Al sinds haar zevende weet Isabeau dat ze kunstenares wil worden. Haar rekenschriften bevatten geen sommen, maar tekeningen. Na de middelbare school kiest Isabeau ervoor om een opleiding te volgen aan de Breitner Academie. Deze academie richt zich op beeldende kunst, vormgeving en is tevens kunstdocentopleiding. Isabeau krijgt hier handvatten aangereikt om door onderzoek, innovatieve activiteiten en wisselwerking met andere kunsttalenten zich te ontwikkelen en om als toekomstig kunstvakdocent anderen te inspireren voor de kunst. Isabeau zit in haar laatste jaar.

Schilderwerk, installatie en performance kunst
Isabeau: ‘We worden omringd door kleuren en patronen en wat wij zien, vinden we gewoon, maar de oorsprong blijft onduidelijk. Met mijn werk probeer ik dit grotere, samenhangende inzichtbaar en voel-baar te maken. Ook bevraag ik hoe de interactie tussen mensen is en plaats ik vraagtekens bij hoe we met elkaar omgaan. Performance kunst is een manier om hier vorm aan te geven, waarbij ikzelf fysiek een rol heb, soms ondersteund met technische hulpmiddelen. Mijn werk bestaat uit digitale kunst, 2D dimensionale werken: schilderen, tekenen etc. en 3D werken en installaties.’ Isabeau loopt stage bij het Singer Museum waar ze onder meer rondleidingen geeft, workshops in elkaar zet en performance kunst zal neerzet-ten. Als museumdocent werkt Isabeau bij Museum M. een museum voor immersieve kunst en landschapskunst in Almere. Naast haar opleiding zet Isabeau zich in voor de Blaricumse Atelierroute. ‘Het is mooi om iets voor je eigen dorp te kunnen doen.’ Ze doet zelf ook mee met haar werk. De route vindt plaats op 28 en 29 september.

Schrijvend in de storm
‘Ik heb altijd mijn eigen pad gevolgd. Vroeger vond ik het al verschrikkelijk om kleurplaten in te kleuren, ook hier wilde ik mijn ideeën op los laten. Ik werk veel vanuit teksten die bij mij opkomen, die moet ik dan op papier zetten en uitschrijven, anders ben ik het kwijt. Bijvoorbeeld zoals voor mijn eindopdracht. We waren op zee, ik hou ook van zeilen, het water is mijn tweede thuis. Het stormde en het water was wild, maar opeens had ik allerlei verhalen in mijn hoofd. Mijn ouders vonden het niet echt het juiste moment om al schuin hangend in een storm te schrijven. Ik voelde dat ik iets moest gaan doen met frequenties, alles heeft zijn eigen frequentie en dat reageert op elkaar.’ Op zee niet zo gek dat in haar hoofd eb en vloed voorbijkwamen en door de storm, trekken en duwen en dat alles weer naar balans zoekt. ‘Ik wil in mijn eindwerk met een installatie de communicatie tussen de verschillende frequenties ervaarbaar maken en de opleiding hiermee afronden.’ En Isabeau heeft er vertrouwen in dat haar dit gaat lukken. Isabeau, succes! isabeaulimburg.nl