De Gooyergracht, exact op deze wijze gespeld, is sinds 1975 de naam van de grenssloot tussen Eemnes en Blaricum. Het Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft eind 2018 besloten om de meer hedendaagse schrijfwijze Gooiergracht te hanteren.

De straatnamen langs deze grens zijn Gooiergracht in Laren en Goyergracht Noord en Goyergracht Zuid in Eemnes. De zandweg Goyergracht Noord wordt vanwege historische waarde niet verhard met asfalt en dat resulteert in opwaaiend zand en stofhappen.