door Jan Greven
Vorige keer schreef ik op deze plek over wethouder Knoop (CDA) die de gemeenteraad 25.000 euro vroeg voor een gesprek tussen de buurthuizen Blaercom en Malbak. Een extern bedrijf zou het gesprek begeleiden. Vandaar dat geld. Tijdens de raadsvergadering van 24 mei j.l. bleek dat de raad daar weinig voor voelde. De raad had liever een aanpak van onderop. Zonder bureau van buiten. Zo haalde de wethouder met de finish in zicht (onmiddellijk na de discussie droeg hij zijn taken over aan opvolger Joke Lanphen (D66)) toch nog een keer bakzeil. Zijn humeur leed daar trouwens niet onder.

Behalve Blaercom, Malbak en nieuwe wethouders stond op die 24e mei ook het kersverse coalitieakkoord op de agenda. Gezamenlijk product van de nieuwe coalitiepartijen Hart voor Blaricum, VVD en D66. Titel: Vandaag aan de slag voor het Blaricum van morgen. En aan de slag willen ze in de nieuwe coalitie. Je kunt het zo gek niet opnoemen of er is wel een voornemen om iets te willen of te doen. Allemaal positieve acties. Eigenlijk noemt het akkoord maar twee keer iets dat de opstellers niet willen. Hoogbouw willen ze niet. In geen van de drie dorpsdelen. En totale bomenkaalslag, als ergens een nieuw huis wordt neergezet. Dat willen ze ook niet. Als zo’n kaalslag tenminste tegen te houden is.

Met zo veel positieve plannen is het moeilijk kritisch te zijn. Zou je meer willen als er al zoveel gewild wordt? Toch een punt. Iets dat ik mis en er best in gemogen had. Misschien er zelfs in had gemoeten. Het Fries kent het woord mienskip, las ik onlangs. Mienskip, naoberschap in het Twents, bestaat als mensen zich deel van een gemeenschap voelen. Voor elkaar iets doen, elkaar op een goede manier in de gaten houden. Het bijzondere van Friesland is dat de Provincie, en een aantal Friese gemeentes, het bevorderen van ‘mienskip’ in hun politieke programma’s, hun coalitieakkoorden, hebben opgenomen. Geluk als politieke doelstelling.
Zou zo’n paradigmawissel ook in ons dorp kunnen? Niet alleen als het gaat over sociaal beleid, zorg of ondersteuning. Maar ook bij ‘harde’ onderwerpen als veiligheid en een groene en gezonde leefomgeving. Kan het in die debatten niet alleen over handhaving en boa’s gaan maar ook over omkijken naar elkaar? Kan mienskip thema zijn bij inwonersparticipatie? In het coalitieakkoord viel me op hoe instrumenteel de paragraaf over onderwijs is. Zorg voor goede kwaliteit van de schoolgebouwen. Dan heb je het wel gehad. Waarom geen gesprek met de scholen over burgerschap, maatschappelijk handelen? Zeker nu er gedacht wordt aan een project om jongeren mee te laten denken over de toekomst. Op wat voor manier willen wij in dit dorp met elkaar samenleven? Hechten we aan die mienskip van de Friezen of blijven we liever op onszelf? Kunnen we daar eens dorpsbreed over praten? En dan niet vrijblijvend. Maar zo dat het uitmondt in politieke voornemens.

Een aanzet tot zo’n aanpak had ik wel mooi, en verfrissend, gevonden in een nieuw coalitieakkoord. Maar wie weet? Wat niet is, kan nog komen.