door Marjolijn Schat
‘Onze’ Tom van Meeuwen, sinds 2015 secretaris bij hei & wei, heeft op 26 april jl. uit handen van onze burgemeester een Koninklijke onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten verkregen en is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Denkende dat hij een afspraak voor hei & wei op het gemeentehuis had, werd hij daar door zijn vrouw, dochters met aanhang, kleinzoon en collega’s van diverse stichtingen waarin hij opereert opgewacht en kreeg het lintje opgespeld. Aansluitend waren er bubbels, taart en speeches bij Zorgboerderij ’t Werckpaert.

Filantroop in hart en nieren
De in Den Bosch geboren Tom heeft altijd met één betaald been in het onroerend goed gestaan en met één been in de wereld van de fondsen voor goede doelen. Zo ging hij ruim 40 jaar geleden als vrijwilliger werken bij de stichting R.C. Maagdenhuis. Deze stichting ondersteunt op financieel gebied diverse maatschappelijke projecten voor jongeren en ouderen. Tom kan met passie vertellen over deze mooie projecten, zoals het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen of ondersteuning van internaten in Suriname voor kinderen uit kwetsbare milieus die zo toch voortgezet onderwijs kunnen volgen. ‘Opereren in stichtingen is mijn grootste hobby’, zegt Tom. Zo zit hij ook in het bestuur van de stichting Vrienden van ’t Werckpaert van zijn bijna-buren Nico de Jong en Margriet van ’t Klooster. En er zijn nog meerdere stichtingen die kunnen rekenen op Toms bijdrage. Zo gaf hij jarenlang de Orde der Augustijnen financieel advies. Nu is hij nog secretaris voor Stichting Marez Oyens-van Ittersum en bestuurslid van Stichting Vermogensdoel. Ook is hij bestuurslid en secretaris van stichting van Nagell van Ampsen en bij vermogensfonds Brentano’s Steun des Ouderdoms. Ook is hij voorzitter van het bestuur van de Ridderschap van Noord-Brabant en de stichting Marie Louise en zit in het bestuur van de stichting De Grez Mahie en het Landelijk Stimulering-fonds Thuisadministratie.

Tom: ‘Nu ik gepensioneerd ben, vind ik het extra aardig nog mijn steentje te kunnen bijdragen aan een betere wereld. Ik ben mijn vrouw Henriette dankbaar dat zij mij in de gelegenheid heeft gesteld dit te mogen doen en ik dank de stichtingen dat ik hun vertrouwen heb gekregen.’