door Djelko van Es, architect
Het is inmiddels al een mooie traditie om u tegen kerst in een column te betrekken bij overpeinzingen vanuit mijn rol als voorzitter van de Blaricumse Ondernemers Vereniging. Wat heeft u de afgelopen tijd gemerkt of meegemaakt van de Blaricumse ondernemers en de winkeliers? Doen ze het goed? Bent u tevreden? Wat mist er en wat kan beter?

Het klinkt misschien wat sentimenteel, maar ik hou echt van het dorp. Mooi, weerbarstig, karakteristiek als het is, uniek, met uiteenlopende gezichten. Letterlijk en figuurlijk. Ook qua inwoners en in de beleving van de diverse dorpsdelen die anders zijn dan in de omliggende dorpen. Mijn architectenbureau is dit jaar een kwart eeuw in Blaricum gevestigd. In de 40 jaar dat ik in Blaricum over de vloer kom heb ik het dorpse lief en leed van dichtbij meegemaakt. Ik voel me ermee verbonden. Overigens bestaat het bureau volgend jaar 115 jaar. Een van de vroege grotere projecten van het kantoor, het stedenbouwkundige plan van de wijk Betondorp in Amsterdam, heeft afgelopen jaar de status beschermd dorpsgezicht gekregen. Ik kan dus goed invoelen wat zo’n mijlpaal betekent, die Blaricum al in de jaren ‘60 kreeg. Ook wat er aan de hand is als er weer eens felle discussie losbrandt over ‘ons’ beschermd dorpsgezicht. Wat kan wel en wat kan niet en waarom?

Veranderingen
Logische vragen die van alle tijden zijn en die door de jaren heen ook onderhevig zijn aan verandering. Veranderingen die soms zo subtiel zijn dat je ze nauwelijks opmerkt of pas na jaren. Denk aan de veranderende populatie of heel profaan de hekken en hagen. Anderen vallen op door praktisch ongemak zoals de Eemnesserweg, die veranderde van een bolle weg in een holle weg en nu bij menigeen ergernis oproept omdat banden, velgen en spiegels gesloopt worden als je er rijdt en er tegenverkeer is. Bijzondere veranderingen zijn er uiteraard ook zoals de komst van het nieuwe theater en de omvang van het dorp die de afgelopen jaren stevig gegroeid is. Daar hebben wij ook mee te dealen.

De (nieuwe) ondernemers
Het is echter niet waar mijn focus op veranderingen in dit stukje ligt. Die gaat over het wel een wee van de ondernemers in Blaricum en de vele nieuwe ondernemers in de Blaricummermeent. Die gaat over hun bestaansrecht hier in het dorp, over hun wensen, hun plannen, hun toekomst. Maar evenzeer en nog veel belangrijker over hun dienstbaarheid aan de inwoners van Blaricum en aan de vele bezoekers van ons dorp. Meegaan in de tijd is nodig. Er zijn sowieso al uitdagingen zat nu.

Saamhorigheid
Dat brengt mij op het punt van saamhorigheid. Ik geloof dat er meer en beter samengewerkt zou kunnen worden, genuanceerder, met meer aandacht voor elkaar en elkaars belangen.
Ondernemers, bewoners en gemeente. Minder eilandjes en harde standpunten van zowel de rekkelijken als de preciezen die desnoods juridisch tot in de hoogste boom klimmen om maar gelijk te krijgen. Dat functioneert uiteindelijk niet. Gun elkaar het beste. Kom tot overeenstemming. Zo groot is Blaricum niet. We hebben elkaar en gezonde bedrijven nodig. Ook in de toekomst. Soms is het goed om dat in herinnering te brengen.

De kersttijd, de periode van nieuw licht en het verwelkomen van het nieuwe jaar, is daarvoor een fantastische aanleiding. De BOV wenst u allen gezellige dagen en een mooi 2023!