De Imkersvereniging Gooi en Eemland legt in het kader van hun 75-jarig bestaan een insectenvoedselbos aan op de Steeglandseweg bij De Woensberg (tegenover de Algemene Begraafplaats).

Door het gebruik van grotendeels inheemse planten met veel nectar en stuifmeel stijgt de biodiversiteit en ook het voedselaanbod voor bijen, vlinders en andere bestuivende insecten. Het perceel wordt zo ingericht dat na de aanplant het niet meer nodig is om de bodem te bewerken, pesticiden of onkruidbestrijding te gebruiken, te bemesten of opnieuw in te zaaien. De natuur doet het werk en de mens helpt een handje. Verder kunnen betrokken bewoners bijna het hele jaar rond op vaste momenten oogsten uit het voedselbos. 

Informatieavond 

Op 14 sept 19.30 uur is er een informatieavond in het Vitus. De imkers leggen uit hoe de aanleg van het voedselbos georganiseerd wordt en Evelyn Derksen, voedselbosontwerpster, geeft in een lezing uitleg over hoe een voedselbos werkt. Kom langs! Wij zijn daarbij ook op zoek naar vrijwilligers en sponsoren.
https://www.imkersgooieneemland.nl

ASB

De Agrarische Stichting Blaricum (ASB), eigenaar van de grond, is verheugd over dit mooie initiatief van de imkers. En wie weet inspireert het om meer activiteiten op het gebied van biodiversiteit en groen op de gronden van de ASB in ons dorp te starten. https://asbblaricum.nl/