door Nelliëtte van Wijck
De Blaricummermeent heeft reden tot vreugde, want er is een gloednieuwe wijkvereniging opgericht! Met inmiddels al 250 enthousiaste leden.

De oprichters Rogier Gardien, Henk Jagger en Menno van der Veen: ‘Ons voornaamste doel is om een organisatie te creëren waarin bewoners zich verenigen om de belangen van de leden te behartigen, met als resultaat een prachtige woonomgeving die we koesteren en waar nodig verbeteren. De ontwikkeling van een wijk is immers een gezamenlijke inzet van bewoners, de gemeente en andere betrokken partijen. Samen brainstormen we over oplossingen, benutten we de lokale talenten en kennis en versterken we onderlinge banden. Hierdoor bouwen we aan een hechtere en krachtigere buurtgemeenschap.’

Blaricum Meent Het gaat voor verbinding
Daarnaast wil Blaricum Meent Het het organiseren van activiteiten en evenementen aanmoedigen, door en voor bewoners in de wijk. Maar óók de bewoners meer betrekken bij festiviteiten elders in het dorp. Soms kan de fysieke afstand tussen de Blaricummermeent en bijvoorbeeld Blaricum-Dorp het gevoel van verbondenheid beïnvloeden, maar de wijkvereniging streeft ernaar deze kloof te overbruggen.

‘Laten we samen werken aan een nog mooiere toekomst voor onze buurt! Iedereen kan lid worden, want het gaat om meer dan alleen de Blaricummermeent, het gaat om het verbinden van de verschillende dorpsdelen tot één mooi Blaricum.’ blaricummeenthet.nl