Biodiversiteit, ofwel soortenrijkdom, is al het leven: dieren, planten, mensen, schimmels en micro-organismen. En al deze soorten werken samen in een ecosysteem en zorgen zo voor evenwicht in de natuur.

En deze soorten zijn onderling van elkaar afhankelijk, bijvoorbeeld roof- en prooidieren of dieren en de plantensoorten die ze eten. Hoe diverser een gebied, hoe meer verbindingen tussen organismen, hoe rijker en beter bestand het is tegen allerlei veranderingen zoals klimaatverandering, ziektes en plagen.

Informatieavond biodiversiteit
Dorpsgenoot Hugo Weenen, voorzitter van de Groencommissie Blaricum en een begenadigd natuurfotograaf, organiseert op 1 november een informatieavond over biodiversiteit voor alle bewoners van ons dorp, Eemnes en Laren en voor de beleidsmakers van deze gemeentes. Doelstelling van de avond is om informatie te geven over hoe tuinen en ook openbare ruimten zo ingericht kunnen worden dat het ten goede komt aan de biodiversiteit. Deze avond is met name gericht op de biodiversiteit van vogels: bebouwing en verstening kan namelijk lijden tot habitatverlies voor diverse vogelsoorten, maar met vrij simpele aanpassingen kan dit verlies fors worden verminderd, zodat onze leefomgeving veel natuur-inclusiever en ook voor ons aantrekkelijker wordt.

Help de biodiversiteit!
Woensdag 1 november 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, BEL-kantoor Eemnes. Als u geïnteresseerd bent en de avond wilt bijwonen, stuur dan een mail naar Hugo hugoweenen1@gmail.com Naast voorlichting door Michiel Korthals (Stichting Oude Landbouwgewassen Laren), Rolf Bruijn (Stadsvogeladviseur Vogelbescherming) en Moon Wolffensperger (Tuinvogelconsulent Vogelbescherming) is er ook ruimte voor een groepsdiscussie per gemeente. Mocht u al ideeën hebben voor deze groepsdiscussie, schroom niet deze te mailen.