door Frans Ruijter
Door de langgerekte ligging van Blaricum liggen de verschillende dorpsdelen uit elkaar. Blaricum in delen, maar we zijn één dorp! Blaricum heeft een totale oppervlakte van 15,56 km². Waarvan 11,07 km² land is en 4,49 km² water. Ons dorp heeft met Huizen en Eemnes een grens van ongeveer 8 km, met Almere/Zeewolde en met Laren zo’n 4 km. Wil je een rondje om Blaricum lopen of fietsen, het water uiteraard niet meegerekend, moet je rekening houden met een tocht van bijna 25 km.

Welke verschillende dorpsdelen heeft Blaricum eigenlijk en hoe duiden we deze correct?

Blaricum-Dorp
Blaricum-Dorp bestaat uit een oude kern. In de jaren 20 en 30 is hier verder omheen gebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog is vooral in oostelijke richting gebouwd, op grond die de gemeente gekocht had van Stad en Lande van Gooiland (de Erfgooiers). In de jaren 70 zijn de woningbouwplannen Rigterskamp en de Bouwvenen gerealiseerd. Blaricum-Dorp kreeg in 1967 de status van beschermd dorpsgezicht en heeft nu ongeveer 5.000 inwoners.

Blaricum-Crailo
Met 50 woningen en zo’n 150 inwoners is dit de kleinste woonwijk van ons dorp. In 2021 is hier zorgvilla Residentie Blaricum gebouwd, met 28 appartementen die nog lang niet allemaal bewoond zijn. De naam Crailo komt van Craailoo: een open plaats (loo) in een kraaienbos. Rond 1780 nestelden hier zoveel kraaien dat er van overheidswege jagers werden aangesteld om de overlast te bestrijden. In het bestemmingsplan spreekt men overigens niet over Blaricum-Crailo maar over de Koningsbuurt.

Blaricum-Bijvanck
De gemeente Blaricum gaat de komende jaren fors investeren om Blaricum-Bijvanck toekomstbestendig te maken. Blaricum-Dorp en Blaricum-Bijvanck zijn aan elkaar verbonden door de Burgemeester Le Coultredreef. Ten westen daarvan ligt het natuurgebied Het Warandepark met De Groeve Oostermeent en de bij de boeren nog in gebruik zijnde Blaricummer enghen. Ten oosten van de Burgermeester Le Coultredreef ligt nog een weidegebied met het Vette Dijkje. In Blaricum-Bijvanck wonen ongeveer 3.900 mensen.

Blaricummermeent
Deze moderne, gasloze en mooie wijk is het jongste deel van ons dorp en nadert haar voltooiing. In de wijk zit ook een bedrijvenpark van zo’n 7,5 hectare, Businesspark27. De 3 km lange rivier de Meentstroom verbindt de Blaricummermeent met Blaricum-Bijvanck en het Gooimeer. Het aantal inwoners bedraagt op dit moment rond de 3.350.

De Kampen
Dit weide- en vogelgebied ligt ten oosten van de A27. Er is een gebruikersakkoord met alle betrokkenen om dit vogelrijke gebied voor de toekomst veilig te stellen. Veehouders en natuurbescherming gaan hier hand in hand om dit te realiseren. De Kampen heeft twee inwoners: Klaas Vos en Joke Vos-Rigter, die op Oostermeent 1 in een boerderij wonen met de naam De klap van Tydeman.

Gooi- en Eemmeer met het Vogeleiland
Aan de oostkant van de Stichtse Brug ligt het Eemmeer. Hier is, tijdens het aanleggen van de dijk voor zuidelijk Flevoland in de jaren 60, een kunstmatig eiland ontstaan waar de vogels al snel bezit van namen. In de Blaricumse volksmond werd dan ook gesproken over het Vogeleiland. Toen een Bunschoter visser daar een dode hond vond en begroef, kreeg het eiland de naam De dode hond. Dit eiland telt geen inwoners. Ten westen van de Stichtse Brug ligt ook een gedeelte van het Gooimeer op Blaricums grondgebied.