door Frans Ruijter
Warmte. We vinden het in deze tijd een vanzelfsprekendheid. Onze woningen zijn, op een enkele na, voorzien van centrale verwarming en zijn goed geïsoleerd om de tegenwoordig kostbare warmte binnen te houden.

In hei & wei nr. 38 van november 1982 vond ik een artikel van de hand van Aty Lindeman-Strengholt over de firma Wed. Bart Vos. Bart (1866) was de grondlegger van het bedrijf en had als tiener al een karnemelkwijk in Hilversum. Daar probeerde hij ook kolen te verkopen. Dat was toen een luxe brandstof, want men stookte toentertijd takkenbossen of turf. Heel voorzichtig kochten mensen soms een half mudje kolen. Het ging steeds beter, zo kon hij in 1886 al de brandstoffenhandel Bart Vos aan de Middenweg 17 starten. Na zijn overlijden in 1932 werd de zaak door zijn vrouw Aal en de kinderen voortgezet onder de naam Wed. B. Vos.

Omschakelen
De zaak groeide. Op een gegeven moment hadden zij in de hele omgeving ruim 1200 klanten. Maar hier kwam een kentering in toen het aardgas zijn intrede deed in de jaren zestig van de vorige eeuw. De mensen ruilden massaal de kolen in voor het veel makkelijker en schonere aardgas. Maar bij de firma Wed. Bart Vos bleef men niet bij de pakken neerzitten en ze verzetten de bakens: de kolenloodsen werden gesloopt en maakten plaats voor een benzinepompstation en een autowerkplaats. Op kleinere schaal werden nog kolen, olie, haardblokken en flessen gas verkocht. Fieten Olie heeft in 2020 het tankstation overgenomen, het is nu onbemand.

Hoopvol
We staan nu weer voor een energietransitie, misschien nog wel een grotere dan toen, maar de les die we kunnen leren is: niet wanhopen, maar met elkaar de schouders eronder zetten en zoeken naar oplossingen, die bieden vaak weer hele mooie kansen. Vooral positief naar de toekomst blijven kijken. Aan het einde van het jaar is dat vaak een mooie gelegenheid. De drie zonen van Bart Vos en Aal Vos-Raven die op de foto staan, Jaap, Geurt en Willem, zijn ook niet bij de pakken neer gaan zitten. Zij hebben letterlijk en figuurlijk niemand in de kou laten zitten.

Laten we in de warmte die we in de kersttijd met elkaar ervaren, ons realiseren dat we hun voorbeeld zouden moeten volgen. Het verleden leert ons mooie lessen voor de toekomst. Ik wens u allen een hele mooie kerst en een hoopvol 2024.