door Gerda Jellema
Op zaterdag 1 april was de kick-off van Cycling4Wildlife: 5000 km fietsen in Afrika met een streven om 100.000 euro bij elkaar te trappen.

Vier jonge mannen fietsten twaalf uur in de kas op het terrein van de Groene Afslag in Laren. De kas symboliseerde de klimatologische omstandigheden van een Afrikaans park. Er werd van 6 uur ’s ochtends tot 6 uur ’s avonds, 2 om 2, stevig door gefietst. Vele supporters hebben hen deze dag aangemoedigd en nadien toegedronken.

De tocht
Thomas van Meeuwen, Huib Wesselman van Helmond, Willem van Liemt en Jan Stoop hebben elkaar gevonden in het belang voor het in stand houden, herstellen en ontwikkelen van de natuur. Het zijn geen echte fietsers, dus voor deze uitdaging moet er wel even geoefend worden om op 14 juni het fietsavontuur aan te gaan dat hen van de bergen van Rwanda naar de grote wetlands van Zambia brengt. Langs deze route passeren ze acht parken die worden beheerd door de African Parks Foundation, hier gaat de opbrengst naar toe.

Thomas, Huib, Willem en Jan hebben op de een of andere manier een klik met Afrika en hebben het continent al vaker bezocht. Bijvoorbeeld Jan Stoop, opgegroeid in Blaricum, heeft onder andere zijn gidscertificaat gehaald en vijf maanden stagegelopen als safarigids in Zuid-Afrika.

Biodiversiteit een uitdaging
Het team: ‘Ons doel is om 100.000 euro in te zamelen ten behoeve van milieueducatie voor de mensen die in of nabij de beschermde parken wonen. In de praktijk betekent dit dat we van park naar park zullen fietsen, waar we de mannen en vrouwen gaan ontmoeten die hun leven wijden aan de bescherming van de natuur. Met film als medium willen we hun verhalen, maar ook onze eigen persoonlijke reis, delen met een zo breed mogelijk publiek.’

African Parks
De African Parks Foundation beheert momenteel 22 nationale parken en beschermde gebieden in 12 landen met een oppervlakte van meer dan 20 miljoen hectare. African Parks is in 2000 opgericht als reactie op de dramatische achteruitgang van beschermde gebieden als gevolg van slecht beheer en gebrek aan financiering.

Cycling4Wildlife
Er wordt door de vier mannen getraind, gefietst van Amsterdam naar Rotterdam en door de duinen, aan de verdeling van de bagage wordt gesleuteld, banden plakken wordt geleerd, er wordt gekeken naar hoe je je fiets onderhoudt, de parkbeheerders zijn ingelicht, het thuisfront wordt gereed gemaakt. Kortom, de voorbereidingen zijn in volle gang. De reis is voor eigen rekening. Alle donaties gaan naar het goede doel. Ook een steentje bijdragen?
Kijk voor info en doneren op hun website: www.cycling4wildlife.com
Voor info over African Parks: www.africanparks.org