Waar komt de naam hei & wei eigenlijk vandaan? De verwijzing naar onze prachtige omgeving ligt uiteraard voor de hand, maar er zat ooit nog een andere betekenis aan vast.

De naam hei & wei is destijds bij gebrek aan een beter alternatief afgeleid van de voorloper van ons dorpsblad Tussen HEI en WEI. Dit blad was overigens niet gratis, voor tien gulden per jaar lag het maandelijks in de bus. De redactie was in handen van vrijwilligers. Maar de beide kerken uit het dorp waren, naast de gemeente en de adverteerders, op financieel gebied zeer belangrijk en hadden allen derhalve een flinke redactionele bijdrage in het blad. De naam kreeg, vanwege de flinke kerkelijke vinger in de pap, dan ook een godsdienstige inslag: Tussen HEI en WEI was de verwijzing naar de godsdienstige ‘hij’ en ‘wij’ van het aardse. Later is ‘Tussen’ weggelaten en verwijst de naam alleen nog naar onze prachtige landschappelijke omgeving; heide en weide. En het werd hei & wei: zonder hoofdletters, zonder ‘de’ ervoor en met het &-teken.