door Jan Greven
De sfeer in de gemeenteraad is omgeslagen. De stemming zorgelijker geworden. Luister naar wethouder Lanphen (D66) tijdens het raadsdebat van 25 oktober jl. over de begroting 2023. De wethouder zag donkere wolken. ‘We’ voelen ons onmachtig. Met z’n allen worden ‘we’ armer en ‘we’ kunnen daar niets aan doen. Onze bewoners hebben het zwaar, de problemen zijn groot. Een nieuwe begroting lost dat niet op.

Vóór haar, had Bea Kukupessy (PvdA/GL) haar zorgen al op tafel gelegd. Van biodiversiteit, klimaatverandering en energieschaarste tot gebrek aan visie, Groningen, stikstof en toeslagen. Intussen gaat het goed met Blaricum, als je tenminste alleen naar de economische kant kijkt. De in de begroting voorgestelde stijging van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) vergroot de kloof tussen arm en rijk. Ze is het woord armoede maar één keer tegengekomen.

Om ons heen is van alles aan de hand. In de begroting valt daar veel te weinig van te merken. Daarom zal zij tegen deze begroting stemmen, al wil ze altijd wel in gesprek blijven.
Ook de Blaricumse Partij (DBP) zag deze begroting niet zitten. Vooral de verhoging van de OZB zat haar dwars. De OZB zou volgend jaar gelijk moeten blijven. Natuurlijk ontstaat dan een tekort, maar dat moet maar opgevangen worden uit het gemeentelijk vermogen. Geld genoeg. Wel 51 miljoen. De andere partijen waren niet blij met dit plan. Woorden als potverteren, verjubelen, over de balk gooien en zelfs populisme vlogen door de zaal.

Een paar dagen na de raadsvergadering las ik in de krant dat de Nederlanders voor een soepele overgang naar een huis zonder gas vooral naar de gemeente kijken. Vijfenzestig procent van de huishoudens rekent op financiële steun van de lokale overheid. Ook voor informatie kijken we naar de gemeente. Ik dacht nog even terug aan die raadsvergadering. Angsten en vrezen voor de toekomst werden goed en omvattend opgesomd. Voornemens om daar wat aan te doen en discussie over de hoeveelheid geld die daar het komend jaar voor moet worden uitgetrokken, hoorde ik veel minder. Zegt op zich niets natuurlijk. Er kan van alles in het vat zitten. Niet alles komt er in één avond uit. Het viel me wel op.
De begroting werd goedgekeurd met als belangrijkste wijziging een halvering van de voorgestelde verhoging van de afvalstoffenheffing.

Paradoxen van authenticiteit met Maarten Doorman in het Filosofisch Café Blaricum
De strategische visie van de Gemeente Blaricum 2010 tot 2030 had als titel: Blaricum, authentiek dorp in ’t Gooi. De opstellers van deze visie zullen zich indertijd niet afgevraagd hebben wat ze met authentiek bedoelden. Iets met natuur? Uniek? Iets met oprechtheid? Of is authentiek vooral spontaan? Bij iedere vraag wordt het ingewikkelder waar authentiek eigenlijk voor staat. Als dat al te zeggen is. Filosoof Maarten Doorman heeft veel over deze vragen nagedacht.
Zondag 13 november geeft hij er een lezing over in Blaercom. Aanvang: 14.30 uur. Toegang gratis. Een initiatief van de Bibliotheek HLB en de Filosofische Leeskring Blaricum. Met steun van de gemeente Huizen Laren Blaricum.