door Frans Ruijter
Op vrijdag 16 augustus 1946 werd deze groep welpen van de St. Franciscusgroep verkennerij geïnstalleerd.De groep bestond uit: Vincent Brugman, Henk Eggenkamp, Paul Hendriksen, Henk Fecken en Geurt de
Jong. De foto is gemaakt op het schoolplein van de St. Bernardusschool aan Kerklaan 16 (nu gemeentehuis).

Op de achtergrond is de boerderij van Henk de Jong aan Kerklaan 13 te zien, in Blaricum beter bekend als de boerderij van Henk van Steffen. Het is de ouderlijke woning van Geurt de Jong. Deze boerderij is op 2 januari 1963 afgebrand. De oorzaak was het ontsteken van zogenaamde sterretjes, waarvan nog weleens ten onrechte werd aangenomen dat het koud vuur was en het geen kwaad zou kunnen. Helaas is de realiteit weerbarstiger. De boerderij is weer mooi opgebouwd, zij het zonder rietenkap.

Paardenescorte
De ruiters die op de Kerklaan rijden, zijn op weg naar de intocht van de nieuwe burgemeester de heer S.M. Middelhoff. Zijn voorganger J.J. Klaarenbeek was benoemd tot voorzitter van Stad en Lande van Gooiland (de Erfgooiersvereniging) en op deze dag werd zijn opvolger ingehuldigd. De heer Middelhoff werd vanaf de gemeentegrens met Laren in een koets opgehaald en naar het gemeentehuis gebracht, waar hij werd geïnstalleerd. Dit onder begeleiding van een paarden-
escorte, waarvan de paarden ongezadeld waren en de ruiters voorzien waren van een sjerp. Saillant detail… een jongen klimt snel over het hek, iets wat ten strengste verboden was in die tijd, dus was het een uitdaging om dat te doen zonder gezien te worden. Deze jongeman heeft pech en deze kwajongensstreek ligt voor eeuwig vast.

Met dank aan Vincent Brugman en Ron Machielse.