door Frans Ruijter

Wat heel lang leek op wapengekletter van de Russen, werd op 24 februari jl. met de inval van het Russische leger in buurland Oekraïne helaas realiteit. Een oorlog in Europa op zo’n grote schaal had na het einde van de Tweede Wereldoorlog gelukkig niet meer plaatsgevonden. Vrij snel dreigde Vladimir Poetin met het op scherp zetten van zijn atoomwapens. 

Bij mij riep dat direct angstige gevoelens op die ik als jongen van elf jaar ook had tijdens de Cubacrisis (eind oktober 1962). Toen stond de wereld ook aan de rand van een atoomoorlog. Ik zie de angst nog in de ogen van mijn ouders, die net als eenieder bang waren voor de Derde Wereldoorlog. Gelukkig kwamen de Russen onder leiding van Nikita Chroesjtsjov net op tijd op hun plannen terug om kernraketten op Cuba te plaatsen. De wereld haalde opgelucht adem. Met z’n allen hopen we dat dit nu ook gaat gebeuren. 

Allerlei spontane acties

Intussen zijn er in Nederland in zijn algemeenheid en in Blaricum in het bijzonder allerlei initiatieven ontstaan om de vele vluchtelingen op te vangen. Er werd al heel snel een burgercomité Blaricum opgericht, waar hulp in welke vorm dan ook aangeboden kan worden via burgercomiteblaricum@gmail.com.

Maar ook bij de Blaricumse basisscholen worden activiteiten ontplooid, met maar één doel: Geld ophalen voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Zo hield Fedde Goes een spontane inzamelactie door gitaar te spelen in zowel Blaricum-Dorp als in Blaricum-Bijvanck. Maar ook de vele andere acties die door particulieren worden ontwikkeld, verdienen alle waardering en respect. Het toont aan dat we als gemeenschap graag de helpende hand willen uitsteken. Volg in dit verband de informatie in de (sociale) media. 

Hulpgoederen 

In Eemnes ontstond er een actie om hulpgoederen naar Hongarije te gaan brengen. Blaricummers Bruno Splint en Gerard Elbers deden hier met veel anderen aan mee om voor de organisatie Kinderen in nood een hulptransport te organiseren. In zeer korte tijd werden er bij pensionstal de Heidehoek in Eemnes veel spullen bij elkaar gebracht om zes grote opleggers te vullen voor deze niet ongevaarlijke reis. In zeer korte tijd werd het geld voor brandstof voor deze reis van 3400 km bij elkaar gesponsord door de ondernemers uit Eemnes. Dit hulpkonvooi werd groots uitgezwaaid op donderdag 10 maart jl. in Eemnes. Na een indrukwekkende rit werd het einddoel bereikt in Balkány in Hongarije, 100 km van de grens met Oekraïne. Daar werden de trucks uitgeladen met behulp van Hongaarse vrijwilligers van de stichting Kinderen in nood. Zij hebben ervoor gezorgd dat de goederen op de plaats van bestemming kwamen, met alle gevaren van dien. Deze twaalf chauffeurs zijn stuk voor stuk mannen die van wanten weten, het type van ruwe bolster, blanke pit. Bruno: ‘Deze trip zal in de geheugens van alle chauffeurs gegrift staan. Wat bijzonder mooi om deze rit te mogen en kunnen maken en tegelijkertijd verschrikkelijk dat dit moest gebeuren. Maar als het nodig is, gaan we zo weer.’