door Marjan Leunissen

Dit gedicht nodigt u uit tot het overdenken van het jaar dat bijna achter ons ligt. Nog een paar passen… en we stappen in een nieuw jaar vol mogelijkheden. Ik wens u licht, warmte en alvast veel hoopvolle vergezichten in 2024.

 

Van donker naar licht
Nog een paar passen en we lopen het jaar uit.
Wat geweest is blijft achter, verloren warmte
gekoesterd, bewaard als ingelijste herinneringen.

Kou kiert de kamer al binnen, de dag ligt
steeds donkerder om ons heen. Ieder straaltje
zon voedt ons verlangen naar het licht dat wij

als slingers van hoop aan onze huizen hangen,
in bomen en boven straten om ons te wapenen,
het donker buiten te sluiten. Na Kerst komt

het besef: nog even en wij kunnen weer kijken
in lege dagen, over zeeën van tijd. In de contouren
van verten ligt een nieuwe lichtheid voor het oprapen.