door Hans Mohrmann
We zitten thuis aan de keukentafel en de koffie smaakt goed. Hugo is chemicus van huis uit en al jaren gepassioneerd ornitholoog. Ook maakt hij prachtige foto’s.

De zeearend die ik deze zomer op het Lauwersmeer een vis uit het water zag plukken blijkt, volgens Hugo, een visarend te zijn. Deze vogel is immers wit aan de onderkant en een stuk kleiner dan de zeearend, onze grootste roofvogel. De visarend kun je vlak bij huis spotten op ons eiland De Dode Hond. Dit stukje onbekend Blaricum is het meest oostelijke deel van onze provincie. De naam komt van een Bunschotenaar die daar zijn hond heeft begraven.

Biodiversiteit
De stap van vogels naar bijen en insecten is niet zo groot en al gauw gaat het gesprek over de teloorgang van de biodiversiteit. Sinds 1992 is het aantal dagvlinders in Noord-Holland met 66% en het aantal libellen met 48% afgenomen. Vogels hebben het moeilijk, met name de grutto en veldleeuwerik zijn fors achteruitgegaan. Hugo heeft onderzocht hoe ons dorp er relatief voor staat ten opzichte van andere gemeenten en laat mij de onderstaande data zien over de periode 2016 -2020. Soorten zijn een optelsom van planten, insecten, vogels, etcetera.

Discussieavond
De BEL gemeenten zijn de middenmoot. Onlangs zijn er in ons dorp zeldzame en zeer zeldzame soorten waargenomen: 24 vogels, 2 zoogdieren, 2 vlinders, 2 libellen, 7 nachtvlinders, 43 planten, 1 paddenstoel, 29 mossen en twee wantsen! Hopelijk geen bedwantsen. Maar het moet beter, veel beter met ons ecosysteem en dat kan. Op 19 oktober organiseert de Groencommissie Blaricum een discussieavond over hoe gemeenten en particulieren samen kunnen bijdragen aan meer biodiversiteit. Iedereen is van harte welkom vanaf 19.30 uur in het Huis van Eemnes. Wist u dat alleen Blaricum als klankbordgroep een Groencommissie heeft? Misschien ook iets voor Laren en Eemnes? Dan staan we samen sterk.