door Anneke Martens – van der Vlugt en Marjolijn Schat
In 1494 telde ons dorp ongeveer 300 inwoners, wonend in 40 zogenoemde haardsteden. In 1840 was het inwoneraantal gegroeid naar 746. In 2016 werd de magische grens van 10.000 inwoners overschreden. Nu, eind 2022, tellen we zo’n 12.500 inwoners, wonend in 6.294 huishoudens en heeft ons dorp (afgerond) een totale oppervlakte van 1.556 hectare, waarvan 1.107 land en 449 water.

Recent ontving het college van burgemeester en wethouders, samen met een aantal raadsleden, nieuwe inwoners van ons dorp. Op twee avonden kwamen ruim 80 nieuwe Blaricummers naar het Vitus om kennis te maken met en betrokken te worden bij het wel en wee van ons dorp. Een diverse groep: Sommigen wonen hier nog maar net. Anderen al wat langer. Enkelen waren de gemeentegrens vanuit Laren overgestoken en anderen de provinciegrens vanuit Eemnes. Een nieuwe partner van een geboren en getogen Blaricummer. Gezinnen. Echtparen. Jong en oud. Neergestreken in Blaricum-Dorp, de Bijvanck en de Blaricummermeent.

Blaricum de moeite waard – Frans aan het woord
Burgemeester Joan de Zwart opende de avond en stelde vervolgens de drie wethouders en enkele raadsleden voor. Daarna gaf zij het woord aan Frans Ruijter, die aan de hand van foto’s en afbeeldingen de aanwezigen trakteerde op een virtuele dorpswandeling. Met uiteraard de bijbehorende geschiedenis en bijzondere anekdotes. En met het oog op het naderende vertrek van onze burgemeester, verhaalde hij over menig oud-burgemeester.
Bijzondere aandacht was er ook voor Het Theater, de Oranjevereniging, de Historische Kring en natuurlijk
hei & wei. Spontaan meldde een enthousiaste nieuwe bewoonster zich aan om eventueel onze redactie te komen versterken! Onder het genot van een hapje en een drankje kon nog even gezellig worden nagepraat.

Wij wensen alle nieuwe bewoners een prachtig 2023 en hopen dat ze nog vele jaren met heel veel plezier in ons mooie dorp mogen wonen!