door Frans Ruijter
Gerbe Jacob van der Woude, geboren op 6 augustus 1943 in Purmerend, is 27 september jl. in Blaricum gestorven. Gerbe heeft heel veel voor ons dorp en haar inwoners gedaan en betekend. Velen gaan deze markante Blaricummer missen.

In 1969 kwam Gerbe, op 26-jarige leeftijd, in dienst bij de gemeente Blaricum. Op het gemeentehuis, toen nog aan Torenlaan 20, op de afdeling Financiën en hij deed Personeelszaken
erbij.

Het organiseren van evenementen
Maar zijn grote passie lag heel duidelijk bij het organiseren van evenementen. Zo trad hij steevast als ceremoniemeester op, zoals
in het najaar van 1974 bij de officiële verhuizing van het gemeentehuis van Torenlaan 20 naar Nederheem (Torenlaan 50), bij het afscheid van burgemeesters, bij de opening van de Clusterschool in Blaricum-Bijvanck door toen nog Prinses Beatrix en bij de opening van de Stichtse Brug in 1983 door minister Neelie Smit-Kroes. In 1985 was hij de initiatiefnemer voor het grote feest in een enorme tent op het Harde, omdat de grenswijziging met Huizen definitief van de baan was en de Bijvanck bij Blaricum bleef. Vele Blaricumse coryfeeën traden op om dit feest luister bij te zetten.

Verbinden
Het oprichten van de personeels-vereniging van de gemeente Blaricum nam Gerbe voor zijn rekening en wist hier veel mensen voor te enthousiasmeren. Het groeide uit tot een bloeiende vereniging, die de samenhorigheid van het ambtenarenkorps ten goede kwam. Maar zijn organisatietalent beperkte zich niet alleen tot het gemeentehuis, daarbuiten roerde hij zich ook, voornamelijk bij voetbalvereniging BVV ’31. In 1972 organiseerde hij met John Klaver en Hans Albers een buitenlands uitstapje naar de S.G. Haussen in het Taunusgebergte in Duitsland. Gerbe werd ook wedstrijdsecretaris van de vereniging, gevolgd door secretaris en een paar jaar later voorzitter. Hij bedacht ook iets geheel nieuws in ons dorp, een revue. Er werden er verschillende gehouden in een tot de nok toe gevuld Vitus. In eerste instantie gespeeld door en voor BVV’ers, maar later toegankelijk voor iedereen. Het waren buitengewoon vrolijke en plezierige avonden. Gerbe leefde voor de club en wist hier mensen te boeien en te binden.

Gevoel voor historie
Door zijn betrokkenheid bij vele activiteiten in het dorp werd hij ook gevraagd om te fotograferen voor de Oranje Vereniging Blaricum én voor hei & wei. Dit heeft hij verschillende jaren met groot plezier gedaan en leidde tot vele mooie foto’s in ons dorpsblad. Hij was ook jarenlang de organisator van het Blaricumse Kermisvoetbaltoernooi, waar de Fairplay-beker terecht zijn naam draagt. Kunst in relatie tot de historie had ook zijn grote interesse. Zo heeft hij onder andere samen met Gé van der Pol het mooie boek ‘Blaricum. Haar landhuizen en villa’s, haar atelierwoningen en hutten, haar bijzondere bewoners’ gemaakt. En ‘Op het oog gewone huizen’, een boek over de Tweede Wereldoorlog, schreef hij samen met Jan Greven voor de hoogste groepen van de Blaricumse basis-
scholen.

Een Blaricummer
Blaricum verliest in Gerbe iemand die zich snel Blaricummer wilde voelen en dat is hem uitstekend gelukt. Hopelijk geven de vele mooie en warme herinneringen aan hem zijn vrouw Tineke, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen de kracht om dit grote verlies een plaats te geven.