door Marjolijn Schat
Na dertig jaar in Laren gewoond te hebben, is Trudy Joling nu neergestreken in Blaricum. Trudy golft en tennist, ze is mantelzorger voor haar moeder, schrijft columns in ‘Nicole’s Blad’ en heeft al ruim twintig jaar haar eigen praktijk: Keerpunt.

Hier helpt Trudy kinderen, tieners, studenten en volwassenen bij het leren omgaan met dyslexie (en ook dyscalculie en AD(H)D). Als moeder van een ernstig dyslectische dochter kwam Trudy, na een lange weg van bijlessen, extra huiswerk en remedial teaching, in aanraking met de Davis Methode. ‘Ik besloot een counselingstraject op te starten en dat was letterlijk het keerpunt in mijn dochters leven.’ Trudy raakte zo enthousiast dat ze besloot zelf Davis Counselor te worden.

Als je de oorzaak van het probleem weghaalt, houdt het probleem op te bestaan
Iedereen verwerkt informatie op zijn eigen manier. De meeste mensen gebruiken daarbij vooral hun linkerhersenhelft, maar mensen met dyslexie verwerken informatie juist veel meer met hun rechterhelft. ‘Dyslectici zijn beelddenkers die 32 plaatjes per seconde zien, een verbale denker produceert 2,5 woord per seconde. Beide manieren van denken zijn waardevol. Beelddenken is associatief en snel, met vaak veel originele ideeën en oplossingen. Op school leer je echter lezen op een woorddenkersmanier en dat is voor een beelddenker verwarrend. Met de Davis Methode leert een dyslect om de verwarring bij zichzelf weg te nemen die je als beelddenker in een woorddenkende leeromgeving hebt opgelopen. Daarnaast word je geleerd om gebruik te maken van jouw manier van denken en jouw talenten om zo de leesproblemen aan te pakken. Met als gevolg rust in je hoofd waardoor beide hersenhelften beter gaan samenwerken en dat resulteert in beter lezen en spellen en een verhoogde concentratie. Immers, als je de oorzaak van het probleem weghaalt, houdt het probleem op te bestaan.’ Deze Amerikaanse Davis Methode, die inmiddels ruim 40 jaar bestaat, wordt in 45 landen in 25 talen met succes toegepast. Het is een intensieve training in slechts vijf dagen. trudyjoling.daviscounselor.nl

App Dyslexie Test & Tips®
Trudy heeft ook een unieke app ontwikkeld: Dyslexie Test & Tips®. Met deze app kan binnen tien minuten getest worden of er bij jezelf of bij een ander dyslexie in het spel is. Het gedrag van een dyslect is significant anders dan van iemand zonder dyslexie en aan de hand van diverse vragen kan met de app ook een nuttig gedragsprofiel worden aangemaakt, wat van belang kan zijn bij het 10-minutengesprek op school, bij een werkgever of (Arbo)arts. Daarnaast geeft de app tips en do’s en dont’s die die het leven makkelijker maken voor dyslectici. De app is er naast het Nederlands ook in de andere talen die Trudy vloeiend spreekt; Engels, Frans, Duits en Spaans. dyslexie-test-en-tips.nl
En in 2022 is door toedoen van Trudy het woord ‘beelddenken’ in de Van Dale opgenomen. ‘Er moet meer aandacht voor beelddenken komen, want beelddenken is een gave!’