door Frans Ruijter
Op een zonnige dag rijd ik naar de van oorsprong Blaricumse melkveehouder, de 70-jarige Frans van Kees van Gerrit van Krelis Rigter, aan de Nieuwe Maatsweg, vlak bij de Eem in de polder van Eemnes.

Frans is hier na de ruilverkaveling in 1990 neergestreken, omdat zijn bedrijf aan de Kerklaan, dat hij in 1986 van zijn vader had overgenomen, niet voldoende groeimogelijkheden meer had. In dit gedeelte van de Eemnesserpolder zijn nog twee Blaricumse veehouders om dezelfde reden neergestreken: Gertjan van Piet van Henk van Steffen de Jong en Gert van Gert van Gard Groenestein.

Melkrobots
De reden van mijn tocht naar deze weidse groene wereld is het feit dat Frans, die een maatschap heeft met zijn zoon Paul, sinds kort de koeien laat melken door twee melkrobots. En hoe Blaricums wil je het hebben… deze melkrobots zijn geleverd en geplaatst door het bedrijf van Paul van Rieg van Lammert van Gijs Borsen. Jazeker, de jongere broer van Richard de fietsenmaker. In 1997 is Paul het bedrijf Boetech gestart, gevestigd in Bunschoten en Almere. Naast het leveren en plaatsen van Lely melkrobots maken zij ook stalinrichtingen en werken aan verbetering van zuiveltechnologie en dierenwelzijn. Wereldwijd zijn er al 50.000 robots in gebruik. Boetech zoekt overigens in onze regio nog techneuten voor service en onderhoud van diverse stalrobots, boetech.nl

Dierenwelzijn op nummer één
De 110 koeien van Frans en Paul lopen in principe buiten, maar bij dreiging van bijvoorbeeld het blauwtong-virus moeten ze binnenblijven in de zogenaamde loopstal; de koeien kunnen zich hier vrij bewegen. Gemiddeld driemaal per dag gaan de koeien vrijwillig naar een van de robots om gemolken te worden. Door ‘uierdruk’ en gelokt door lekkere bix, laten de koeien zich graag melken. Ze dragen een halsband met hun gegevens, deze wordt door de robot uitgelezen en geregistreerd. Op het scherm van de computer kan Frans precies zien welke koe hoe vaak bij de robot is geweest en hoeveel melk zij heeft gegeven. Dit verschaft de melkveehouder een schat aan informatie over zijn vee. Ook kan hij zien of een koe juist niet geweest is en zo kan snel gehandeld worden bij eventuele ziekte. Paul en Frans benadrukken dan ook
dat het dierenwelzijn op nummer één staat.

Rust in de stal
Het verschil van op deze manier melken ten opzichte van de oude wijze, is dat de productie per koe gemiddeld met drie kg is toegenomen tot ruim dertig kg per dag. Maar het belangrijkste vinden zij beiden dat er rust in de stal is, want koeien kunnen zeker ook stress krijgen. Het meeste leven in de loopstal was toen ik er was, dan ook van een enthousiaste Frans, die duidelijk in zijn nopjes is met deze technologische voortuitgang in zijn melkveebedrijf. Het is prettig om te constateren dat Blaricummers relatief dicht in de buurt hun doel om een melkveebedrijf te runnen met behulp van de modernste middelen hebben kunnen realiseren. Iets wat in Blaricum zelf helaas niet meer mogelijk is.