door Marjolijn Schat
Voor jongeren met autisme valt het vaak niet mee een plek te vinden in de maatschappij. Bij het Papageno Huis in Laren doen ze er alles aan om hen op weg te helpen naar een zo zelfstandig mogelijke toekomst. En de ruim 80 vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar. Ik spreek met Inez Hendriksen en Loes Piller, twee enthousiaste Blaricumse vrijwilligers.

Het Papageno Huis is een ontwikkelhuis voor jongeren en jongvolwassenen met autisme, en sommigen hebben hiernaast ook een verstandelijke beperking. In het huis wonen twaalf jongvolwassenen gedurende zo’n drie tot vijf jaar. En gemiddeld 60 jongeren per week worden hier begeleid bij hun woon- en werkcarrière door diverse vormen van dagbesteding, variërend van muziek tot creatief en van horeca tot sport.

De buitenwereld naar binnen halen
De jongeren zetten in het Papageno Huis echt stappen naar zelfstandigheid. En om de drempel te verlagen en ze te laten wennen aan contacten met anderen, werken ze hier vanuit één centrale gedachte: de buitenwereld naar binnen halen. Door bijvoorbeeld het restaurant, zondagochtendconcerten door masterstudenten van het conser-vatorium Amsterdam, exposities, samen-werkingsverbanden met Singer Laren en de middelbare school Laar en Berg. En natuurlijk de inbreng van de ruim 80 vrijwilligers die hun kennis, ervaring en persoonlijkheid meebrengen en qua begeleiding ook echt maatwerk mogelijk maken. Inez vertelt: ‘Iedereen is welkom in ons restaurant voor een lekkere lunch of koffie met taart. Alles gemaakt en geserveerd door de jongeren die dagbesteding horeca volgen, uiteraard begeleid door de zorgprofessionals en door ons vrijwilligers.’

De Papageno Band
Loes werkt als versterking bij het dagbestedingsteam toneel en muziek: ‘We zingen samen, voeren kleine toneelstukjes op en praten aan de hand van kaartjes met vragen waarbij er gelachen, maar ook gehuild wordt. En naast persoonlijke ontwikkeling werken we ook toe naar optredens.’ Zo vormt een aantal muzikale jongeren de Papageno Band en zij zullen op 31 augustus optreden bij de alweer 23e editie van het Papageno Zomerconcert (een gezamenlijk initiatief van de Stichting Papageno en Lions Club Blaricum Laren). Zie ook de voorpagina van deze hei & wei.

Mooi en dankbaar werk
Inez en Loes praten over de ‘applausmomenten’ – letterlijk na een optreden maar ook de glimlach of fooi van de klant bij het afrekenen in het restaurant – die zo belangrijk zijn voor de jongeren. En beiden: ‘We doen dit werk voor hen maar zeker ook voor onszelf. De jongeren hier zijn zo eerlijk, ze vertellen ons hun geheimpjes. Door het vertrouwen dat we opbouwen, kunnen we de jongeren ook goed begeleiden om zich te ontwikkelen, iets nieuws durven uit te proberen. En het is mooi en heel dankbaar om een stukje van hun wereld te mogen zien, en daar deel van uit te maken.’