door Annette Wierper
In De Malbak hartje Bijvanck gebeuren veel mooie dingen voor jong en niet meer zo jong. Toen de Sint in het land
was, stonden de pepernoten op de (keuken)kalender, straks buigen de Kidsclub van Wendy Pos en de Eetclub van
Esthelle Brouwer zich samen over het kerstdiner.

In de Kidsclub kunnen kinderen tussen de vier en twaalf jaar zich na schooltijd onder leiding van Wendy ontspannen in creativiteit en spel. Gewoon om samen te zijn, iets te knutselen, een spelletje te doen of een Donald Duck te lezen. Wil je liever een cake bakken, dan kan dat ook.

Vriendschappen
In zo’n sfeer waar even niks moet, ontstaat vanzelf allerlei creativiteit, worden er nieuwe vriendschappen gesloten en dwarsverbanden gelegd. En ja, ook problemen gesignaleerd en benoemd en, indien mogelijk, opgelost. Wendy: ‘We proberen de kinderen die hier komen niet alleen een leuke middag te bezorgen maar ook een beetje op te letten of ze wel goed in hun vel zitten. Of ze wel gezond eten. Het grootste gedeelte van mijn werk is signaleren en kijken wat ik eraan zou kunnen doen.’ Wendy ziet veel kinderen regelmatig terug. ‘Wij zijn voor hen inmiddels een vast punt in de week, een houvast.’

Vrijwilligers
Dat het werk van vrouwen als Wendy en Esthelle niet zonder vrijwilligers kan, staat buiten kijf. Zonder vrijwilligers ligt immers het leven lam! Gelukkig snijdt het mes hier aan twee kanten want de vrijwilligers genieten minstens zo van het hele gebeuren daar op De Malbak als de kinderen zelf, simpelweg omdat ze het heerlijk vinden om iets voor een ander te doen, om nuttig te zijn. Wendy: ‘Het is mooi om te zien hoe goed die beide groepen samengaan en elkaar stimuleren en inspireren.’

Kerstdiner
Dit jaar krijgen de kinderen een prominente rol bij het kerstdiner. Dat begint met het maken van de tafelversieringen en eindigt met het serveren, door de kinderen, van het kerstmenu. Ouderen en kinderen eten samen. De bovenstaande foto geeft perfect weer hoe dat gaat: het samen maken van pepernoten voor de Sint is een goede vingeroefening voor wat nog komen gaat: een prachtig aangekleed driegangen-kerstmenu van Kids- en Eetclub samen.
Als dat geen Prettig Kerstfeest wordt!

Er valt veel goeds te wensen deze kerst maar bovenal wens ik meer vrede op aarde
Annette Wierper