De kerststal zoals wij die kennen, komt van Franciscus van Assisi (1181 – 1226). Deze monnik, met zijn grote liefde voor dieren, was vol van de verhalen rondom de geboorte van Christus. 

Hij trok zich het lot en de omstandigheden waarin Jezus geboren was erg aan en vertelde hier graag over. En omdat hij vond dat zijn tijdgenoten weinig oog hadden voor de menselijke kant in het verhaal van de geboorte van Jezus, besloot hij het visueel te maken. Hij hoopte dat de mensen zo een voorbeeld aan Jezus zouden nemen en ook sober en nederig door het leven zouden gaan. In 1223 liet hij een stal bouwen in Greccio in Italië. Hij regelde een os en een ezel en vroeg een boer uit het dorp om Jozef uit te beelden, een boerin voor Maria en hij legde een klein kind in een voerbak. Hij maakte iets wat we nu een levende kerststal noemen. 

Het ontstaan van de huidige kerststal

In de kerstnacht werd daar de heilige mis opgedragen. Het hele dorp kwam kijken en iedereen was diep onder de indruk. Zijn volgelingen, de Franciscanen, hebben dit gebruik over de hele wereld verspreid. Met als gevolg dat de mensen met Kerstmis het geboorteverhaal zelf op deze manier gingen uitbeelden. Eerst stonden de kerststallen in paleizen en kerken. Later werden ook in huiselijke kring beeldjes uit hout gesneden of geboetseerd van klei. Zo is de huidige kerststal ontstaan. In het klooster van de Franciscaner broeders kun je de plek zien waar de eerste kerststal heeft gestaan. Het is een kleine grot, uitgehouwen in de rots. Vlakbij het historisch centrum van Greccio zijn kerststallen uit de hele wereld te bewonderen.

De kerststal in verschillende landen

Ieder land heeft zijn eigen draai aan de kerststal gegeven. Zo hebben de indianen een kerststal waarbij Jezus in een wigwam ligt en de os vervangen is door een bizon. De kerststallen in Spanje en Portugal hebben vaak een haan op het dak, deze staat voor het aanbreken van de dag. In Tibet is de os vervangen door een Yak en in de Filippijnen door een waterbuffel. En bij de Eskimo’s zijn de os en ezel ook verdwenen, in plaats daarvan worden de zeehond en poolvos als stalbezoekers gebruikt. 

Sint Vituskerk 

Na het succes van vorig jaar heeft de Sint Vituskerk ook dit jaar een expositie van kerststallen georganiseerd. De kerk opent voor deze expositie haar deuren op zondag 17 december van 14.00-16.00 uur. 

Mooi om te zien was dat er vorig jaar ook bezoekers uit andere kerkgenootschappen en uit de islamitische geloofsgemeenschap op de expositie waren afgekomen. Want zoals paus Johannes Paulus II in 1989 al opschreef: de dialoog tussen de godsdiensten voert tot liefde en wederzijds respect, omdat hij de vooroordelen onder de aanhangers van de diverse religies wegneemt en de eenheid en de vriendschap onder de volkeren vergroot. 

Dit jaar zijn de kerststallen afkomstig uit de privécollecties van inwoners van ons dorp te bewonderen. Daarnaast is uiteraard de bijna 100 jaar oude kerststal van de kerk te zien.