door Marjolijn Schat
Surfpop zet zich in om kwetsbare kinderen en jongeren die opgroeien in de krottenwijken rondom Kaapstad een betere toekomst te bieden. Ik spreek met Céline Hoeks, codirecteur van Surfpop. Céline, opgegroeid in Blaricum, is getrouwd met Daniel Botha, oprichter van Surfpop. Ze wonen in Kaapstad, zijn de trotse ouders van een zoontje en de ‘ouders’ van 70 Surfpopkinderen.

Céline studeerde psychologie aan de RUG in Groningen en behaalde daarna nog een tweede master International Development Studies aan de UvA. Vervolgens werd zij aangenomen in het ‘buitenland klasje’ van Buitenlandse Zaken om tot diplomaat te worden opgeleid. Na drie jaar vertrok zij daar om in Afrika in het veld te werken, eerst een aantal jaren voor de VN en sinds drie jaar fulltime bij Surfpop.

Het Surfpopprogramma
‘We hopen de kinderen te kunnen onttrekken aan de armoede, criminaliteit en het geweld in de townships en ze een kans te geven alles uit het leven te halen. Dit doen we met een naschools programma gericht op surfen, onderwijs en life coaching. Surfen geeft zelfvertrouwen, je leert doorzetten en je krijgt respect voor de natuur. Maar er moet eerst geleerd worden. We helpen de Surfpopkinderen met hun huiswerk, geven bijlessen in wiskunde en Engels, organiseren beroepsgerichte workshops met lokale bedrijven en begeleiden ze zo naar een passende baan of studie.’ Omdat de kinderen, verwezen door pleegzorg of maatschappelijk werk, veel trauma hebben ervaren, is er daarnaast aandacht voor psychosociale begeleiding. Ook wordt er iedere dag een gezonde maaltijd aangeboden, de kinderen leren zo over het belang van gezonde voeding en hebben zelfs een eigen Surfpop-groentetuin. En alles bij elkaar maakt dat ze een voorbeeldrol kunnen aannemen in hun gemeenschap. Surfpop heeft zich ook echt bewezen: de schoolresultaten van de Surfpoppers zijn aanzienlijk verbeterd, ze zijn mentaal sterker en weerbaarder en de eerste lichting graduates is inmiddels afgeleverd en zij studeren of hebben een baan.

Vader en dochter
Blaricummer Dolf, de vader van Céline, heeft de Stichting Surfpop opgericht: een Nederlandse non-profit organisatie met ANBI-status om fondsen en vrijwilligers te werven binnen de Europese Unie voor Surfpop Foundation Zuid-Afrika. Dolf, trots op zijn dochter en zeer betrokken bij Surfpop, heeft samen met zijn medebestuursleden van Stichting Surfpop een doelstelling voor 2023 neergezet: 50.000 euro ophalen en 50 vrijwilligers werven voor Surfpop Zuid-Afrika. Want Surfpop wil graag zo snel mogelijk het programma uitbreiden van 70 naar 86 kinderen, om de kwetsbare kinderen op de wachtlijst een plek te kunnen geven. Naast vele particulieren en een aantal fondsen, ondersteunen ook organisaties als Wilde Ganzen en Wings of Support het Surfpopprogramma.

Surfpop is altijd op zoek naar internationale vrijwilligers die willen helpen bij het surfen en in de klas. Ze kunnen rekenen op een verblijf aan het strand in Muizenberg, lekker en gezond eten, surf- en yogalessen en tours rondom Kaapstad.
https://surfpop.co.za
dolf@surfpop.co.za