door Frans Ruijter
Burgemeester Heerschopweg 6, hier woonde jarenlang de familie Zeegers-Wiegers. Tinus en zijn vrouw trouwden in 1920. Tinus was in zijn jonge jaren een zeer goede sporter. Hij deed aan schermen, iets dat in ons dorp een bijzonderheid was.

Tuinieren zat hem in het bloed, hij wist alle soorten bloemen te kweken. Ook had hij veel kennis over het veredelen van verschillende bomen en struiken. Zo heeft hij meerdere soorten peren en/of appels op één onderstam weten te enten, dit alles om de productie te vergroten en ziekte en plagen tegen te gaan. Ditzelfde deed hij met hulststruiken. Zo kon je in verschillende tuinen in Blaricum zowel een bonte als een gouden hulst waarnemen op een onderstam van een groene hulst. Tinus kwam bij de gemeente te werken en wist zich daar op te werken tot voorman/opzichter. Daarnaast was hij actief in de toenmalige burgerwacht en bij de brandweer. Hij liet zich ook vaak in Blaricumse klederdracht op de gevoelige plaat vastleggen.

Politionele acties
Terug naar de foto: een ereboog, 1951. De jongste zoon Cor (1929-2015) werd als dienstplichtig militair naar Indië gestuurd om deel te nemen aan de politionele acties die Nederland hield in een uiterste poging om Indië te behouden. Niet op vrijwillige basis zoals bij de latere vredesmissies. Nee, deze jongens werden verplicht. Weken op een boot naar een land en je wist niet wat je daar aan zou treffen. Laat staan of je het zou overleven. Nederland heeft in de jaren 1945-1950 bijna 200.000 militairen naar Indië gestuurd waarvan 175.000 dienstplichtigen. Bij benadering zijn er 6000 gesneuveld. (Bron Nederlands Veteranen Instituut). De behouden thuiskomst van een militair werd in zijn woonplaats dan ook groots gevierd. Zo ook in Blaricum. De plaatselijke boerenkapel begeleidde de thuiskomer naar zijn ouderlijk huis waar de inrit was voorzien van een erepoort en het feest kon beginnen. Daarna ging men weer snel over tot de orde van de dag, dat was de wederopbouw van ons land. In deze onstabiele wereld waar we op dit moment in leven, is de dreiging van een wereldoorlog helaas nog steeds niet geweken. Laten we hopen dat dit soort foto’s van 72 jaar geleden nooit meer gemaakt hoeven te worden.