door Frans Ruijter
Dit is één van de drie straten die Blaricum rijk is, de andere twee zijn de Dorpsstraat en de Schoolstraat. De Raadhuisstraat begint bij de Torenlaan, schuin tegenover het Achterom. Hij loopt in oostelijke richting, waar hij na 100 meter het Binnendoor kruist.

Na 160 meter wordt de Middenweg overgestoken en na 255 meter laat hij de Schoolstraat links liggen, om na 295 meter uit te komen bij de Eemnesserweg, waar deze straat overgaat in de Tweede Molenweg.

Eerste burgemeester van buiten
De Raadhuisstraat dankt haar naam aan het feit dat de straat uitkomt tegenover het eerste echte gemeentehuis/raadhuis van Blaricum. Vanaf 1874 zetelde de gemeente in een kamer in het pand Fransepad 1. Blaricum had in 1885 maar 917 inwoners: 484 mannen en 433 vrouwen. In 1895, bij de komst van de eerste burgemeester van buiten, werd er onder architectuur van de Blaricumse architect Nicolaas Richter een heus gemeentehuis oftewel een raadhuis gebouwd aan de Eemnesserweg 9. Achter het raadhuis, aan de Tweede Molenweg, werd een stalling gemaakt voor de gemeentelijke brandspuit, dit staat nog steeds in de gevel. Deze Nicolaas Richter woonde aan het Fransepad 11, waar later de familie Henk Bakker ging boeren. Ook was hij onder andere de architect van het St. Jansziekenhuis in Laren.

Herinneringsboom
Recht tegenover het gemeentehuis/raadhuis werd in 1898, ter gelegenheid van de kroning van prinses Wilhelmina tot koningin op 18-jarige leeftijd, een herinneringsboom geplant. Dit is voor zover bekend de oudste herinneringsboom in Blaricum. Traditioneel een linde, want de linde staat voor vruchtbaarheid en voorspoed. In het gemeentehuis/raadhuis was naast de secretarie ook de veldwachter, onder andere dhr. Brandsma en zijn gezin gehuisvest.
In 1918 verhuisde het gemeentehuis/raadhuis naar Torenlaan 1, dat nu nog steeds het Oude Raedthuys heet. Hier was het tot 1941 gevestigd waarna de gemeenteraad door de Duitse bezetter ontbonden werd.