door Frans Ruijter
Gelijktijdig met de vorige editie van hei & wei werd de kermiskrant van de Oranje Vereniging Blaricum op alle adressen in ons dorp bezorgd. De Blaricumse kermis wordt traditioneel gehouden op de eerste maandag na 15 augustus (Maria Hemelvaart) en het weekend ervoor. Dit jaar is er dus sprake van een late kermis. Mocht u deze kermiskrant gemist hebben, kijk dan op oranjeverenigingblaricum.nl.

Bij alle activiteiten van de Oranjevereniging is het gebruik van glaswerk en metalen bestek niet toegestaan. De Oranjevereniging is verplicht hierop toe te zien. Bij alle locaties waar de Oranjevereniging activiteiten organiseert staat een bar. Hier worden consumpties in plastic bekers geschonken. Daarvoor zijn speciaal overal oranje afvalcontainers geplaatst. De Oranjevereniging vertrouwt op uw medewerking.

Mooie, gezellige, maar vooral veilige Blaricumse kermisdagen gewenst!

Kermisweek
zaterdag 20 augustus
• Ringsteken op ongezadelde pony’s
• Ringsteken op ongezadelde paarden
• Kermisvoetbaltoernooi
• Lampionnenoptocht
• Optreden live-band Rust Wat
• Vuurwerk Rust Wat

zondag 21 augustus
• Vossenjacht solexen
• Versierde kinderfietsjes

maandag 22 augustus
• Start kermis
• Keuring versierde Jeugd-aanspanningen
• Ringsteken Jeugd-aanspanningen
• Ringsteken bak- en transportfietsen
• Keuring versierde Senior-aanspanningen
• Ringsteken Senior-aanspanningen

dinsdag 23 augustus
• Kermis
• Ontmoetingsmiddag in Het Vitus

woensdag 24 augustus
• Kermis
• Handicaprace
• Touwtrekken
• Kinder-touwtrekken