Kinderdagverblijf & buitenschoolse opvang Banjer is een particulier kinderdagverblijf dat opvang biedt aan kinderen van 0 tot 13 jaar; zo’n 56 kinderen op het kinderdagverblijf en 84 bij de buitenschoolse opvang.

In december 2003 zijn dorpsgenoten Inge Rozema en Marije Nieboer gestart met het verbouwen en inrichten van het pand aan de Ekelshoek 21, waar kinderdagverblijf Banjer op 13 april 2004 haar deuren opende. En het was vanaf de start een succes. Een heel aantal medewerkers van het eerste uur is nog steeds werkzaam binnen Banjer en sommigen zelfs op de groep waar zij toentertijd begonnen. Inge en Marije zijn dan ook erg trots op en ontzettend blij met hun vaste en hechte groep pedagogisch medewerkers! Het 20-jarig jubileum wordt dan ook uitgebreid gevierd met ze.
De buitenschoolse opvang is een paar jaar na de start verhuisd naar het scholencomplex in Blaricum-Dorp. En vanaf mei zijn er, door uitbreiding van de personele bezetting, een aantal plekken beschikbaar. kdvbanjer.nl