door Loes Post-Janmaat
Zijn vader was huisschilder maar Bep Machielse had heel andere plannen. Hij wilde vliegtuigmonteur worden en had zich ingeschreven voor de Luchtvaart Nijverheidsschool. Maar onverwachts overleed zijn vader en omdat de opleiding duur was, zeiden zijn broers die ook in het familiebedrijf werkten: ‘Alles leuk en aardig, maar ga jij ook maar gewoon je handen uit de mouwen steken.’ En zo geschiedde.

Familietrekjes
‘Ik was een echte nakomer, mijn drie grote broers waren 16, 13 en 10 jaar toen ik in 1939 werd geboren hier in dit huis aan de Molenweg. We hebben altijd met elkaar in het schildersbedrijf gewerkt. Ik kwam daardoor bij heel veel mensen over de vloer en dat komt nu in mijn werk voor de Historische Kring Blaricum goed van pas. Vaak wordt er aan mij gevraagd wie er op een foto staan en ik zie dan bepaalde familietrekjes zodat ik vaak de ouders en soms zelfs grootouders nog wel kan herkennen: Dat is er één van die en die.’

Dansen in de Boerenhofstede
‘Mijn vrouw, Willy van Middelaar uit Eemnes, heb ik leren kennen in de Boerenhofstede in Laren. Elke zondagavond was er vrij dansen, dan was het er zo druk, je kon over de koppen lopen. Het was dé ontmoetingsplek voor jongeren, maar alleen als je katholiek was. Je moest een kaartje bij je hebben dat je moest laten afstempelen in de pastorie, anders kwam je er niet in. Na ons trouwen gingen we op de Langeweg wonen, bij Bakker Limburg achter. Daar werden onze twee jongens geboren. Later zijn we verhuisd naar de Ekelshoek en daarna verhuisden we terug naar de Molenweg. Ik kon na overleg met mijn broers, die mede-eigenaar waren, ons ouderlijk huis kopen. Vervolgens zijn we een jaar bezig geweest met verbouwen. We hebben mooie glas-in-lood elementen in ons huis. Sommige gemaakt door Ria Bulten, hier uit Blaricum. Ik woon hier nu alweer dertig jaar maar helaas niet meer met Willy. Zij overleed in 2009.’

HKB opgericht in de d’Ouwe Tak
‘Sinds de oprichting in mei 1982 ben ik lid van de Historische Kring Blaricum. Gerard Adema, toen onderwijzer aan de Bernardusschool, kwam destijds bij mij aan de deur. Zo werd er een man of 40 opgetrommeld om naar de d’Ouwe Tak te komen en aan iedereen werd gevraagd om lid te worden. De lijst met de handtekeningen hebben we nog. Inmiddels ben ik er al jaren MvA; manusje van alles. Vanaf 2009 zijn we gevestigd in een pandje aan Brinklaan 4A en hebben in die ruim 40 jaar prachtige spullen aangeboden gekregen. Bijzonder is toch wel een bruidsboeket uit 1907 in een glazen stolp van de familie Terweiden. We zetten ons al jaren met een enthousiaste groep vrijwilligers in voor het behoud van het Blaricums erfgoed. We organiseren jaarlijkse dorpslezingen, rondleidingen, verzorgen de dorpsdocumentatie, het fotoarchief, inventarisatie en archivering en dragen zorg voor de inrichting van de opkamer. Wilt u eens een kijkje komen nemen of misschien wel lid worden? We zijn elke woensdag- en zaterdagmiddag open van 14.00-16.00 uur. Misschien staat mijn fiets wel tegen de gevel. Een gewone, hé. Die elektrische zijn voor de jeugd!’ historischekringblaricum.nl