Er komt weer een nieuwe editie van het Blaricum Music Festival aan van donderdag 29 juni t/m zaterdag 8 juli. Het hele dorp wordt in deze periode ondergedompeld in de mooiste klassieke – en iets minder klassieke – muziek en net als de vorige edities zijn de hoofdlocaties de Vituskerk, de Dorpskerk en Het Theater.

Oprichter en festivaldirecteur Peter Santa is weer in gesprek gegaan met de fine fleur van de internationale muziekwereld en is momenteel in de afrondende fase voor wat betreft het programma (begin april online). Hij kan nog niet veel zeggen, maar al wel dat de beroemde Engelse tenor Ian Bostridge artist in residence zal zijn en dat het bijna zeker is dat de bijzonder populaire (fantastische maar niet altijd begrepen) violist Nigel Kennedy zijn opwachting zal maken. Ook zal er weer een Blaricum Music Festival Orchestra worden samengesteld uit internationaal jong talent én zal de Franse topmusicus Mathieu Herzog weer aantreden als dirigent.

De eerste drie edities van het Blaricum Music Festival waren grote muziek-
feesten maar waren – ondanks de fantastische financiële steun van bedrijven en particulieren en de inzet van lieve vrijwilligers – helaas toch verlieslatend. Mocht het Blaricum Music Festival volgend jaar zijn eerste lustrum willen kunnen vieren, dan is het dus van groot belang dat iedereen die het evenement een warm hart toedraagt en op de een of andere manier kan/wil helpen zich nu snel bij de organisatie meldt info@blaricumfestival.com Naast geld zoekt het festival natuurlijk ook weer naar gastgezinnen (logeeradressen), marketingmogelijkheden (lokaal/nationaal) en héél veel bezoekers!
www.blaricumfestival.com /035-2031967

Samen maken we er weer tien fantastische en memorabele dagen van. En dat in ons eigen, mooie dorp Blaricum!