door de Filosofische Leesclub Blaricum
Als Filosofische Leesclub Blaricum lezen en bespreken we het ene na het andere filosofisch getinte boek. Interessant, maar we zijn door al die boeken niet noemenswaardig anders gaan denken of handelen. Totdat we op het boek Het klimaat zijn wij van Jonathan Safran Foer stuitten.

Geen puur technisch boek. Het is gelardeerd met poëtisch getinte bespiegelingen en persoonlijke anekdotes. Een boek dat ons (opnieuw) aan het denken heeft gezet. Een van ons is na lezing vegetariër geworden. Anderen hebben hun eetgewoonten aangepast. Foer stelt, mede op grond van allerlei berekeningen en psychologische overwegingen, dat het al effect sorteert als je bijvoorbeeld bij ontbijt en lunch inderdaad vegetarisch gaat eten.
Bij leden van onze leesclub is de bereidheid meer aan het klimaat te gaan denken sterk toegenomen. We verbaasden onszelf toen we dat tijdens de bespreking van het boek vaststelden.

We vragen ons af of het geen goed idee is in bredere kring aan zo’n omslag in ons denken aandacht te geven in hei & wei en aan te geven dat ook op kleine schaal in onze dorpsgemeenschap met het thema klimaat kan worden omgegaan. En hoe gedragsverandering bij jezelf kan beginnen.

Hoewel we allemaal weten dat de oplossing van ons klimaatprobleem moet worden aangepakt door de politiek, internationale organisaties en grote bedrijven wordt het steeds duidelijker dat een tijdige oplossing alleen zal worden bereikt wanneer het draagvlak daarvoor groeit bij de individuele wereldburger.

Wij willen in het najaar een lezing over dit onderwerp organiseren.