door Marjolijn Schat
Na maar liefst twintig jaar neemt Jacqueline Gesink-Blickman afscheid van hei & wei. Jacqueline is sinds 2003 bij ons blad betrokken als bestuurslid. Tot 2015 als secretaris en daarna als voorzitter. Op 1 februari heeft zij afscheid genomen.

Naast de groep dorpsgenoten die hei & wei daadwerkelijk maakt, heeft hei & wei een bestuur. Het bestuur zorgt voor de financiën, de advertenties en onderhoudt het contact met de gemeente. Een greep uit Jacquelines jaren als bestuurslid: Jacqueline is gedurende de twintig jaar altijd verantwoordelijk geweest voor de sponsoring van en het adverteren in ons blad. Vele nieuwkomers in ons dorp werden door haar als adverteerder ‘binnen gehengeld’. Mede door haar inzet kennen we al jaren een wachtlijst voor adverteerders en er zijn niet veel dorpsbladen die dat vandaag de dag kunnen zeggen! Ook de rol die zij gespeeld heeft in de samenwerking met de gemeente kan niet onbenoemd gelaten worden. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat sinds mei 2010 de officiële publicaties van de gemeente in hei & wei opgenomen zijn. Recenter, Jacqueline was medeverantwoordelijke voor het tot stand komen van onze nieuwe website in 2022.

Tijd voor afscheid
Na twintig jaar is het nu tijd voor afscheid. Tijd om de voorzittershamer over te dragen. Uit naam van je medebestuursleden, de (eind)redactie, overige medewerkers en ik weet dat ik ook namens veel dorpsgenoten spreek: dankjewel Jacqueline, dankjewel voor jouw inzet, we weten dat hei & wei in je hart zit en zal blijven!